Sunteți pe pagina 1din 17

SPANIA

1. INTRODUCERE
Spania este o țară situată în sud-vestul Europei şi face parte din Peninsula
Iberică. În nord-est se învecinează cu Franța și Andorra, de-a lungul Munților
Pirinei. Face parte din Peninsula Iberică împreună cu Portugalia și Gibraltar, având
de asemenea două arhipelaguri, situate unul în Marea Mediterană (Insulele
Baleare) și celălalt în Oceanul Atlantic (Insulele Canare). Capitala ţării este
Madrid.
Spania este un stat social şi democratic de drept, al cărui formă de
guvernământ este monarhia constituţională, are o suprafaţă de 505 370 km² iar
conform recensământului din 2007, populația sa este de 45.200.737 de locuitori,
distribuţia fiind de 78% in mediul urban şi 22% in cel rural. Structura populaţiei pe
grupe de vârstă(2013) este împărţită în 0-14 ani: 15,9%; 15-24 ani: 9,4%; 25-49
ani: 38,5%; 50-64 ani: 18,3%; 65-79 ani: 12,2%; peste 80 ani: 5,7% iar speranţa de
viaţă este de 84 ani la femei şi 78 ani la bărbaţi.
Face parte din Organizaţii Internaţionale ca ONU din 14 decembrie 1955,
NATO de pe 30 mai 1982 şi Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică.
Spania contribuie cu 2,52 din PIB¬-ul naţional la finanţarea ONU. Spania aparţine
a UNICEF, Unesco, UE; PNUD, OECD, UNWTO, Consiliul Europei, Banca
Mondială, Fondul Monetar Internaţional (FMI), FAO.
Economia Spaniei este printre cele mai mari din lume, cu produsul intern
brut în valoare de $ 1.36 trilioane. Țara se situează la locul 14 în cele mai mari
economii din lume. În ciuda faptului că a fost lovită de criza financiară 2007-2008
și de recesiunea proprietății 2000, economia a cunoscut o creștere semnificativă în
ultimii ani, în creștere cu 3% în 2016. Cu toate acestea, țara este puternic
îndatorată, datoria publică fiind echivalentă cu 99% din PIB-ul Spaniei. În 2013,
datoria externă brută a țării a fost de $ 1.3 trilioane. Euro este moneda oficială
utilizată în țară. Reglementarea instituțiilor financiare este tratată de către Banco de
Espana, banca centrală a națiunii. Țara a investit foarte mult în infrastructură
pentru a facilita creșterea industriilor din țară. Principalele industrii care conduc
economia Spaniei sunt industria turismului, producției, agriculturii și energiei.
Principalele ramuri industriale sunt industria extractivă și industria ușoară
(țesături de bumbac, lână, mătase). Este dezvoltată industria siderurgică (Bilbao,
Sagunto), metalurgia neferoasă (cupru, plumb, zinc, aluminiu), industria
constructoare de mașini (în special automobile, tractoare, locomotive, avioane,
nave, utilaj textil, energetic), chimică. Industria alimentară produce vinuri, ulei de
măsline, conserve de fructe și de pește, zahăr. Spania exportă produse agro-
alimentare (portocale, măsline și ulei de măsline, vinuri, legume, orez, fructe,
conserve), minereuri, metale neferoase (mercur, plumb), produse chimice, produse
textile, plută și importă produse industriale, petrol, materii prime textile.
O altă industrie este industria energetică a țării. Țara se bazează foarte mult
pe combustibilii fosili în consumul de energie. Din energia consumată în Spania,
42% provine din petrol, 19.8% din gazele naturale și 11% din cărbune. Țara
trebuie să furnizeze cea mai mare parte a combustibililor fosili de pe piețele
externe, deoarece țara are puține rezerve de petrol dovedite. Câmpul petrolier
major din țară este câmpul petrolier Ayoluengo, care are un număr estimat de 104
de milioane de barili de rezerve de petrol dovedite. Lipsa de resurse energetice a
țării este adesea menționată ca fiind principalul obstacol în calea creșterii
economice a Spaniei. Energia totală produsă anual în Spania este mai mare decât
276.8 TWh, majoritatea consumată local. Numai 3% din energia electrică produsă
este exportată. Sursele regenerabile, cum ar fi cele nucleare, hidroelectrice,
geotermale, eoliene și solare, sunt importante în producerea de energie electrică, ca
urmare a investițiilor grele din Spania în acest sector. Investiția țării în producția de
energie solară este deosebit de imensă, având în vedere că Spania are cea mai mare
industrie a energiei solare din lume.
Producţiile agricole reprezintă o sursă de export importantă pentru economia
spaniolă, cele mai extinse fiind cele de grâu, orz şi ovăz (în zona centrală), de
porumb şi orez (în nordul şi sudul ţării). De asemenea, deosebit de dezvoltată este
cultura de legume, zarzavaturi şi măsline (locul II în lume în producţia de măsline),
de bumbac, tutun, sfeclă de zahăr, plante citrice şi, nu în ultimul rând, viticultura
(cu renumitele vinuri de Xeres, Malaga, Alicante etc).
Sectorul zootehnic este deosebit de bine reprezentat în economia spaniolă, în
special prin creşterea şi exportul de ovine, cornute mari şi porcine (Galicia,
Catalunia şi Estremadura). Totodată, o dezvoltare impresionantă a cunoscut-o
pescuitul, fapt care a condus şi la neînţelegeri puternice cu celelalte state membre
ale Uniunii Europene.

2. Turismul şi economia Spaniei


Începuturile turismului în Spania, au loc finalul secolului XIX ,când
turismul era un privilegiu pentru aristocraţii care îşi petreceau timpul pe malul
Nordic al Spaniei la centrele balneare, la recomandarea medicului. Mai târziu se
reorientează spre turismul litoral, la Mediterană. Turismul cu formele pe care le
cunoaştem noi astăzi a apărut în Spania în secolul XX cu o întârziere faţă de
vecinii săi.
În zilele noastre turismul în Spania este în creştere. În anul 2015 după
studiile Deloitte (2016) în Spania au ajuns 68 de milioane de turişti străini.
Conform datelor Turespaña (Institutul Naţional de Statistică) ajunseseră până în
iunie 2016 50,8 milioane de turişti. În octombrie 67,5 milioane şi termină anul cu
cifra record de 75 de milioane, cifră care depăşeşte cu mult toate previziunile
Organizaţiei Mondiale a Turismului.

An Nr. de turişti
2013 62 de milioane
2014 65 de milioane
2015 68 de milioane
2016 75 de milioane
Fig 1: Numărul de turişti străini

Cererea turistică este formată din ansamblul persoanelor care îşi manifestă
dorinţa de a se deplasa periodic sau temporar în afara reşedinţei proprii, pentru alte
motive decât prestareaunor activităţi remunerate la locul de destinaţie.
Consumul turistic se poate realiza în mai multe etape, desfăşurate în timp şi
spaţiu:
-înainte de deplasarea spre locul de destinaţie turistică, dar
legat de acesta (de exempluprocurarea echipamentului de campare, a celui sportiv);
-în timpul deplasării spre locul de destinaţie (transportul, spre exemplu);
-la locul de destinaţie (cazare, masă, agrement).
Printre motivele care îl determină pe omul zilelor noastre să se deplaseze din
localitateade reşedinţă spre a vizita o localitate, zonă sau o ţară, ori s-şi petreacă un
timp în mijloculnaturii, se numără: nevoia de relaxare, de odihnă fizică sau mai
ales psihică, de reconfortare; nevoia de evadare din mediul urban poluat şi din
ritmul unor activităţi cotidiene din ce în ce maiintense, nevoia de divertisment,
agrement sau distracţie, de contact cu noul, dorinţa de a cunoaştefrumuseţile unor
zone, ţări sau cultura, artele, tradiţiile acestora; îngrijirea sănătăţii etc.Totalitatea
acestor motive alcătuiesc motivaţia turistică. Aceste motive stau la baza vizitării
Spaniei în fiecare an de sute de mii de turişti.
Oferta turistică- are o contribuţie majoră la realizarea dezvoltării economico-
sociale a Spaniei o aduce şi activitatea turistică, care în Spania are multiple
posibilităţi de afirmare.
Văzută în context European, poziţia Peninsulei Iberice oferă o oarecare
apropiere de Africa şi de partea atlantică a Americii, astfel aşezarea Spaniei în
peninsulă conferă acesteia o valoare strategică specială. Aşa se explică de ce
Spania a fost întotdeauna un punct de răscruce în istoria culturilor şi a civilizaţiilor.
Spania este principala destinaţie a turismului emiţător pentru majoritatea
statelor UE, turismul contribuind cu 12% la PIB.
Organismul teritorial abilitat sa coordoneze activitatea de turism si care
depinde de primariile locale este Consiliul pentru Turism al Comunitatii. La
nivelul fiecarei comunitati autonome se elaboreaza planuri strategice de actiune
integrata, planuri ce definesc modelul si strategia de dezvoltare turistica a zonei si
trebuie sa se integraze in actiunile de dezvoltare regionala, asigurand interactiunea
si integrarea in politica turistica a statului si a Uniunii Europene in domeniul
turismului.
Prin Decretul 2346/1996 se stabileste regimul de ajutoare si sistemul de
coordonare si aplicare a Planului-Cadru de Competitivitate a Turismului Spaniol.
Planul stabileste ansamblul subventiilor si masurilor administrative pe care statul si
comunitatile autonome trebuie sa le aplice pentru imbunatatirea competitivitatii
sectorului turism. Sistemul de subventii se stabileste pe baza Directivelor Uniunii
Europene ce privesc ajutoarele acordate intreprinderilor mici si mijlocii si se refera
la urmatoarele domenii: - formarea resurselor umane in turism - imbunatatirea
tehnologiei - dezvoltarea de noi produse turistice. Legat de cadrul legislativ al
functionarii sectorului turism in Spania, nu exista o lege a turismului cu caracter
national, ci fiecare comunitate autonoma isi are propria legislatie in domeniu.
Clasificarea structurilor de primire este diferita de la o comunitate la alta;
cele mai multe comunitati autonome clasifica structurile de primire astfel: - unitati
turistice hoteliere - unitati turistice extrahoteliere.
Din prima categorie fac parte: hotelurile, hostalurile si pensiunile. Din
grupul hotelurilor fac parte hotelurile si hotelurile - apartament. Hotelurile pot fi
clasificate de la 5 la 1 stea, apartamentele si hostalurile de la 4 la 1 stea, iar
pensiunile de la 3 la 1 stea.
Din cea de-a doua categorie fac parte: apartamentele turistice, campingurile,
zonele de campare municipale, vilele de vacanta, unitatile agro-turistice, hanurile,
taberele scolare si similare. Spania detinea la nivelul anului 2007 peste 9.600.000
de locuri de cazare, din care cca 1.400.000 locuri in cele 18.000 unitati hoteliere
care in 2011 au ajuns la un nr de 44.440 ca in 2012 sa scada cu un procent de
0.2%.
Din totalul locurilor 59% il detin hostelurile si pensiunile, 34% hoteluri de 3,
2 si 1 stea si 7% hoteluri de 5 si 4 stele.
Comunitatea Autonoma cu cel mai mare numar de locuri de cazare sunt
Insulele Baleare care 22,1% din capacitatea de cazare a Spaniei, urmata de
Catalonia cu 18,8%, Andalucia cu15,1%, Insulele Canare cu 10,9% si Comunitatea
Madrid cu 4,9%.
Legislatia spaniola in materie de turism este adaptata la cerintele Directivei
Uniunii Europene inmaterie de voiaje combinate nr. 90/314 din iunie 1990, care
prevede protectia turistului in calitate de consumator. Conform acestei directive
agentiile de turism au urmatoarele obligatii
• sa ofere turistilor informatii concrete despre serviciile vandute
• sa asigure protectia sanatatii si securitatea consumatorilor, oferindu-le
o maxima eficienta a banilor cheltuiti
• sa inmaneze turistilor documente justificative la incasarea banilor
pentru servicii
• sa raspunda pentru natura si tipul produsului turistic pe catre il produc
si comercializeaza.
Sectorul agentiilor de voiaj, considerat motorul turismului spaniol, numara
in prezent cca.3.000agentii cu 6.589 puncte de vanzare. In Spania, exista 3 tipuri
de agentii de voiaj:
• Tur-operatoare,
• vanzatoare
• tur-operatoare-vanzatoare.
Vechimea medie a agentiilor este de 10,5 ani, 78% dintre acestea fiind
societati pe actiuni, capitalul social mediu pe agentie fiind de 93.157 euro, in care
participarea capitalului strain este de numai 8,5% din total.
Capitalul social necesar deschiderii unei agentii de turism tur – operatoare -
vanzatoare este de 180.000 euro,120.000 euro pentru o agentie tur - operatoare si
60.000 euro pentru deschiderea unei agentii vanzatoare. Garantia este de 180.000
euro in cazul agentiilor tur – operatoare - vanzatoare, 120.000 euro agentiile tur -
operatoare si 60.000 euro pentru agentiile vanzatoare. La aceste sume se mai
adauga asigurarea de 150.000 euro pentru fiecare tip de agentie. Din totalul
agentiilor de voiaj spaniole 37% sunt de tip tur - operatoare si tur - operatoare -
vanzatoare(271 centrale si 1887 sucursale), in timp ce 63% sunt vanzatoare.
Principale regiuni unde se afla concentrate agentiile de turism spaniole sunt:
• Madrid,
• Catalonia
• Insulele Baleare
• Insulele Canare
• Andalucia
• Valencia
Piata Turistica locala: sosiri turisti pe nationalitati - incasari valutare(total),
plecari turisti pe destinatii - plati valutare(total). Sosiri de turisti pe nationalitati -
incasari valutare.
Spania este prin excelenta o piata primitoare de turisti. Minunatele plaje,
varietatea peisajului, istoria fascinanta, fac ca aceasta tara sa fie destinatia
principala a europenilor, detinand suprematia sectoruluivacational "soare-plaja" in
Europa. Cota de piata ce corespunde Spaniei este de 7% din numarul calatoriilor si
6,5% din valoarea incasarilor din turismul mondial si 15% din turismul European.
Sindromul “11 septembrie” a deplasat cererea turistica spre Europa,
conjunctura din care Spania a avut de profitat inregistrand cresteri in ceea ce
priveste turismul receptor in ultimii 10 ani.
In anul 2011 au vizitat Spania 82.592.015 persoane, din care 52.477.553
turisti, numar ce reprezinta o crestere cu aproape 2% fata de anul anterior (in cifre
absolute cresterea fiind cu 2,6 milioane mai multivizitatori fata de 2010) si care
situeaza Spania pe locul 3 in lume, dupa China din acest punct de vedere. Cresterea
numarului de turisti a fost cu 1,5% mai mare fata de anul 2010, crestere superioara
medie mondiala. In privinta incasarilor, Spania a incasat in anul trecut cca 36.000
milioane euro ceea ce a reprezentat 12% din produsul intern brut.
In anul 20011 92,3% din turistii straini care au vizitat Spania au fost
europeni, 1,9% americani, 0,9% japonezi, 0,8% brazilieni, 4,1% restul lumii.
47% dintre turisti au fost gazduiti in hoteluri, 38% in locuinte,10% in rulote,
5% in complexe turistice.
Numarul de innoptari realizare de acestia in cursul anului 2011 a fost de 230
milioane, numarul mediu al sejurului fiind de 6 zile.
Principalele piete emitatoare pentru Spania (care reprezinta peste 66% din
numarul sosirilor) sunt:
• MareaBritanie 29%
• Germania 17%
• Franta 13%
• Tarile de Jos 5%
• Italia 2%
Cheltuiala medie zilnica a acestora in Spania a fost de, 160 euro, structura de
primire preferata fiind hotelul, peste 60% din numarul turistilor. Dupa cum se
observa principalul bazin out - going pentru Spania este Marea Britanie, tara cu
traditie in privinta calatoriilor.
Dintr-o populatie de 58 milioane persoane, 15,4 milioane au ales ca
destinatie de vacanta Spania, 48% dintre acestia fiind gazduiti in hoteluri.
De mentionat este faptul ca 13,5% din numarul de turisti britanicii care au
calatorit in Spania in 2003-2011 sunt proprietari de locuinte in aceasta tara, ceea ce
face ca durata medie a sejurului acestora sa fie mai mare de 4 zile.
O alta sursa de turisti pentru Spania este Germania, in anul trecut calatorind
in Spania 8,9 milioane turisti germani. Principalele zone alese de acestia au fost
Insulele Baleare, Canare, Andalucia. 80% dintre acestia au preferat ca mijloc de
transport avionul.
Franta este o alta tara emitenta de turisti pentru piata spaniola.
Desi Franta este tara care a primit cel mai mare numar de vizitatori,
francezii reprezinta al treilea popor din lume in privinta cheltuielilor in calatorii in
strainatate, cca 20.000 milioane euro; peste 7 milioane au ales Spania ca destinatie,
ceea ce presupune cca 38,8% din numarul total de turisti care au calatorit in
strainatate.
Vecinatatea cu Spania face ca 10% din numarul calatoriilor sa fie vizite la
rude, iar 80% sa fie pentru petrecerea vacantei. 47% din numarul francezilor care
au calatorit in aceasta tara au preferat ca mijloc de cazare hotelul. De asemenea,
trebuie mentionat ca 21% din turistii francezi care au vizitat Spania din 2003 detin
o locuinta in Spania.
Francezii obisnuiesc sa petreaca cca 10 zile in Spania in perioada de
vacanta, folosind ca mijloc de transport automobilul, cca. 45% fata de 26 % care
prefera avionul
Spania a crescut anul trecut cu 8,1% în comparaţie cu anul 2010, iar
principalele ţări “emitente” de turişti au fost Marea Britanie şi Germania,
Spania a primit aproape 56,91 de milioane de turişti străini în 2011, ceea ce
înseamnă o creştere de 8,1% în comparaţie cu anul anterior, când cifra acestora a
atins doar 52,6 de milioane de persoane.

Numarul noptilor petrecute in spania de non-rezidenti intre :


2009 2010 2011
141 228 000 153 911 000 175 570 000

In 2011 au fost 268 de milioane de înnoptări în unităţile de cazare (în


creştere cu 6,4% comparativ cu 2009) rezidenti si nerezidenti ceea ce arata ca
strainii au “consumat” noptile in proportie de aproximativ 50% din totalul
turistilor.
Se observa ca , in ciuda crizei, numarul celor care au ales sa isi petreaca
timpul in Spania a crescut.
Marea Britanie şi Germania, care au înregistrat creşteri de 9,1% şi respectiv
3%. De asemenea, creşte şi numărul de turişti care provin din Italia (+8,5%), Ţările
Nordice (8,4%) şi Franţa (4,6%).
Anul 2011 a fost al patrulea cel mai bun an din istoria Spaniei în ce priveşte
vizitele străinilor, după anul 2007, când au venit 59,2 milioane de turişti, 2006, an
care a avut 58,4 milioane de străini şi anul 2008, când au sosit 57,4% milioane de
turişti.
Marea Britanie, cu 13 milioane, Germania, cu 8,6 milioane şi Franţa, cu 8
milioane de turişti.
Căi de acces în Spania
 Avion
Spania are câteva aeroporturiinternaţionale(Madrid, Barcelona,
Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla, Malaga, Almeria, Alicante, Valencia,
Palma de Mallorca, Ibiza şi Mao în Insula Menorca) şi numeroase alte aeroporturi
pentru traficul intern de pasageri.
 Trenul
Compania naţională Renfe are trenuri lente, ce opresc în toate staţiile,
trenuri ce leagă marile oraşe sau trenuri care circulă pe distanţe mari. Cu excepţia
primei categori, trenurile spaniole sunt scumpe şi au preţuri mai ridicate decât
călătoriile cu autocarul.
 Rutier
Sistemul de autocare este bine organizat, legând marile oraşe ale
Spaniei de capitalele europene apropiate. Pentru studenţi şi tineri sub 26 de ani
există o reducere de 10%. Din fiecare oraş este dezvoltată o reţea de autocare ce
deservesc regiunile rurale înconjurătoare. Limita de viteză este de 50km/h în
localităţi, 90km/h în afara acestora, 120km/h pe autostradă.
 Vaporul
Santander şi Bilbao sunt porturi de pasageri în relaţiile cu Marea
Britanie şi Franţa iar Ceuta, Cadiz, Malaga leagă Spania de Maroc şi Insulele
Mediterane.

Obiective turistice

1. Sagrada Familia
Sagrada Família (Sfânta Familie) este o uriaşă biserică din Barcelona.Imensa
clădire este încă neterminată, deşi se lucrează la ea din 1882. Aceasta nu este
finanţată din bani publici, asa cum se obişnuia în Evul Mediu. Sursele de finantare
sunt donatiile private si incasarile din biletele de intrare. Bugetul pentru anul 2009
se apropie de 20 milioane de euro. Numele oficial este Temple Expiatori de la
Sagrada Família (în catalană).
2. Tibidabo
La nord de districtul Gracia, Tibidabo este un deal - 532 m - ce oferă
privelisti panoramice ale Barcelonei. Aici se află Bizerica Tibidabo, care este
înconjurată de un balci cu o mare roată.
3. Castelul Alcazar
Pe stâncile aspre din apropierea oraşului Segovia, deasupra confluenţei
râurilor Eresma şi Clamores, se ridică, probabil, cel mai impunător castel din
Spania. Alcazar, căci acesta-i este numele, a fost construit, iniţial, cu rol de
fortăreaţă, dar a servit şi drept palat regal, închisoare, Colegiu Regal de Artilerie şi
academie militară. A fost ridicat de arabii mauri, în anul 1120, dar destinul a vrut
că, la doar 32 de ani de la desăvârşirea edificiului, să cadă în mâinile armatelor
creştine conduse de regele Alfonso IV de Castilla. De-a lungul întregului Ev
Mediu, a fost una dintre reşedinţele favorite ale monarhilor spanioli. Aici este locul
unde cele două personaje legendare ale istoriei spaniole, Ferdinand de Aragon şi
Isabela de Castilla, s-au întâlnit pentru prima data, jurându-şi credinţă unul altuia.
Mai recent, tot aici s-au căsătorit regele Spaniei Felipe cu cea de-a două soţie,
prinţesă Anna de Austria. Locul în sine este fabulos: dacă îţi place istoria sau dacă
eşti pasionat de arme medievale, vizitează Sala de Arme, unde poţi găsi numeroase
arme albe şi armuri. Pentru o experienţă de neuitat, urcă cele 150 de trepte până în
cel mai înalt turn.

4. Palatul Guell
Palatul Guell este un palat din Barcelona realizat de arhitectul catalan
Antonio Gaudi- pentru magnatul industrial catalan Eusebio de Guell. Face parte
din anul 1984 din patrimoniul mondial UNESCO.
Imobilul este una din cele mai reuşite lucrări ale arhitectului şi singura reşedinţă
privată deschisă în prezent pentru public. Faţada întunecată contrastează dramatic
cu interiorul somptuos, unde coloane Art Nouveau în forma de suliţe încadrează
ferestrele, sprijinind plafonul din lemn bogat sculptat. Stilul specific arhitectului
este însă cel mai evident pe acoperiş, unde coşurile din ceramică multicoloră atrag
privirea prin aspectul lor vesel, amintind de operele ulterioare ale lui Gaudi, Parcul
Guell şi La Pedrera. De remarcat girueta în formă de liliac de pe cel mai înalt horn
al acoperişului, simbol al lui Jaume I Cuceritorul, care a adus casa de Aragon
la apogeu, în secolul al XIII-lea.

5. Muzeul Prado
Muzeul Prado a fost comparat adesea cu Muzeul Luvru sau cu National
Gallery din Londra, si pe buna dreptate. Avand la baza colectia casei regale
spaniole, acesta este cu siguranta cel mai interesant si important muzeu spaniol,
avand peste 8500 de picturi diverse, intre care panze foarte rare, semnate de mari
maestri. Colectia de pictura nu poate fi evaluata, iar tablourile imprumutate in afara
Spaniei altor muzee, pentru expozitii temporare, au fost de fiecare data primite cu
elogii. Nu este de mirare pentru o colectie ce include, in afara unor capodopere ale
artei spaniole, arta italiana, flamanda, franceza, germana si nu numai. La Muzeul
Prado se gasesc si unele dintre cele mai bune colectii Diego Velasquez, Goya si El
Greco, ce includ piese deosebit de rare.
6. Muzeul Picasso Malaga
Pentru cei interesati de viata si opera lui Pablo Picasso, totul ar trebui sa
înceapă cu o vizita la Muzeul Picasso din orasul copilariei originalului artist -
Malaga. Cladirea muzeului se gaseste la mica distanta de casa memoriala Picasso -
ce poate fi de asemenea vizitata – iar institutia a fost deschisa datorita eforturilor
mostenitorilor artistului, care au donat o buna parte din lucrarile si obiectele
personale ale lui Picasso. Colectia Muzeului Picasso este bogata si variata, cu
siguranta cea mai mare din lume, incluzand pictura, grafica, schite, gravuri, obiecte
de ceramica, sculptura, pe scurt o prezentare exhaustiva a etapelor, temelor si
tehnicilor care l-au preocupat pe Pablo Picasso.

7. Casa Memorială Salvador Dali


Casa Memoriala Salvador Dalí se afla in Port Ligat, la 3 km de centrul
orasului Cadaques. Aceasta a fost casa de vacanta a artistului si a iubitei sale Gala,
precum si locul in care au fost invitati diversi prieteni ai artistului - poetul Federico
García Lorca, cineastul Luis Buñuel. Casa Memoriala Salvador Dalí face parte din
"triunghiul Dalí", ce mai include Teatrul-Muzeu Salvador Dalí si castelul de la
Púbol. Casa este localizata pentru a avea priveliste spre mare, iar in interior puteti
vedea doua creatii ale artistului si diverse obiecte personale.

Tradiţii şi folclor

Spania şi-a păstrat vii tradiţiile vechi avand un număr mare de Fiestas
sarbatorite frecvent în toata tara pe parcursul anului. Aceste variate si unice
izbucniri ale sentimentului religios şi bucuria sunt o dovadă clară a bogatului
patrimoniu cultural spaniol. Numeroase sarbatori sunt celebrate în întreaga Spanie.
Intr-un grad mai mare sau mai mic fiecare oras si orasel spaniol, sarbatoreste un
festival principal in fiecare an, de obicei in cinstea sfantului protector al acestora.
Aceste sărbători, dintre care multe au loc în lunile de vară, atrag întreaga populaţie
locală, precum şi locuitorii din satele periferice şi a zonelor rurale. Evenimentele
tipice includ sărbători religioase şi procesiuni, coridele, în timp ce mulţi vor
participa doar pentru a se deda discutiilor cu prietenii. Cele mai importante
festivaluri din Spania includ: Los Sanfermines de Pamplona (iulie), Las Fallas de
Valencia (martie).
Spania a avut întotdeauna o tradiţie bogată de arte şi mestesuguri reflectand
caracterul diverselor civilizatii - iberica, romana, vizigota şi musulmana- care au
marcat istoria ţării. Articole tradiţionale, cum ar fi ceramica, coşuri de nuiele şi
bunurile ţesute sunt produse in tara.
Evenimente culturale

1. Festivalul taurilor-Pamplona
Un oras linistit si nu foarte spectaculos, Pamplona a deveni faimos in
intreaga lume pentru curajul locuitorilor care, an de an, se arunca in curse
nebunesti alaturi de fiorosii tauri. Pamplona este capitala regiunii spaniole Navarra,
iar pentru nationalistii basci este capitala istorica 9 a Tarii Bascilor. Faima
mondiala si-a capatat-o dupa aparitia romanului Fiesta ("The Sun Also Rises") al
lui Ernest Hemingway, care descrie evenimentele ce au loc anual in Pamplona si
care a atras turistii din intreaga lume in orasul spaniol. Cursele cu tauri de la
Pamplona fac parte din festivalul anual dedicat Sfantului Fermin, sau Sanfermines
cum il numesc localnicii. Festivalul incepe pe 6 iulie, la pranz, dupa ce primarul
anunta oficial deschiderea, de la balconul primariei. Se pare ca sarbatorile dateaza
inca din secolul XIII. Atunci aveau loc in luna octombrie, iar caracterul religios era
mult mai pronuntat. Astazi festivalul este presarat cu muzica, dansuri si voie buna.
Cursele cu tauri incep pe data de 7 iulie, dimineata, la ora 8:00 si se repeta in
fiecare zi, pana pe 14 iulie. Curajosii trebuie sa fie la linia de start la ora 7:30,
imbracati in alb, cu o esarfa rosie la gat. Ii asteapta o cursa de 825 de metri, care
dureaza, in medie, trei minute. Taurii, sase la numar, sunt inchisi in tarcul din piata
Santo Domingo. La ora 8:00, o racheta de semnalizare este lansata pentru a anunta
ca tarcul a fost deschis. Este urmata de o alta care anunta ca taurii au parasit tarcul
si sunt liberi pe strazile ce alcatuiesc traseul dintre Santo Domingo si corida. Din
acest moment, fiecare este pe cont propriu. Unii dintre participanti nici macar nu
alearga. Se opresc in fata tarcului si asteapta sa fie calcati in picioare de tauri. Este
o onoare.
2. Coridele
Corida e considerata ca un produs al artei pure din Spania. Corida inseamna
victoria omului asupra unuia dintre cele mai de temute animale: taurul. Spectacolul
este organizat in mod minutios, conteaza conduita celor care se afla in ring dar mai
ales egalitatea între forte. Din aceasta cauza taurul este ranit la începutul fiecarei
lupte, pentru a egala astfel sansele intre luptatori. Coridele sunt organizate in
timpul verii, in arenele locale numite "Plaza de Toros". Corida e foarte populara in
randul spaniolilor, arenele sunt pline si sunt emise abonamente pentru intregul
sezon. Originile coridelor dateaza din secolele al XVI-lea, cand taurii erau atacati
de pe cai cu sulite. Corida exista ca eveniment de divertisment, social de la
inceputul anilor 1800, cand in Sevilla Fernando al VII-lea a infiintat Scoala Regala
a Coridei.

3. Carnavalul din Tenerife


Carnavalul din Tenerife seamana cu cel de la Rio - pastrand proportiile.
Datorita climei Tenerife este numita "insula primaverii vesnice", iar pentru
localnici "Tinerfenos" este cel mai important eveniment al anului, pregatirile si mai
ales gasirea unui costum incepand cu luni bune inainte, pentru ca totul sa fie gata la
timp. Este o onoare pentru oricine sa participe macar la o parada cu ocazia
Carnavalului din Tenerife, iar costumele si organizarea va vor impresiona cu
siguranta. Dansul, muzica, explozia de culori si imaginatie de pe strazile oraselor
transforma Tinerfenos intr-un spectacol incredibil. Alt carnaval deja celebru este
cel de la Cadiz (Andaluzia), care are loc tot in luna februarie si se poate spune ca e
un concurent redutabil pentru cel din Tenerife. La Cadiz se petrece putin diferit :
10 grupurile de prieteni, purtand costume alese cu grija interpreteaza cate un cantec
satiric, atacand evenimente recente, totul imbinat cu flamenco, anecdote, multa
muzica si dorinta de destindere. Costumele si mastile sunt de toate felurile, iar
muzica, de la ritmurile traditionale la cantece satirice sau flamenco fac senzatie de
fiecare data, transformand orasul intr-un loc plin de culoare si sunet.
Bibliografie:
 https://ec.europa.eu/search/?queryText=Spain&query_source=europa_defaul
t&page=&filter=GENERAL_FILTER%3A%3AOTHER&swlang=ro&filter
Source=europa_default&more_options_date=*&more_options_language=ro
&more_options_f_formats=*
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania#Demografie
 http://www.travelwiz.ro/populatie-spania
 https://madrid.mae.ro/node/484#null
 https://www.bolsamania.com/noticias/economia/pib-espana-26-debajo-
previsto-fmi-hace-10-anos--
3682873.html?fbclid=IwAR3roIYCPOCePmXjfuJ3EnimhwKZbVSjaiEK6
Q-pjww4boBQeamTkFZiFc0
 https://spaniasommer.com/
 https://www.scribd.com/document/130381527/01-Turism-Rural
 https://ro.pinterest.com/
 https://www2.deloitte.com/ro/ro.html
 https://www.researchgate.net/publication/231359757_El_turismo_Un_sector
_clave_en_la_economia_espanola
 http://horeca.ro/articole/ospitalitate/3378-spania-se-afla-in-top-10-tari-
europene-emitatoare-de-turisti-catre-romania.html
 https://www.bolsamania.com/noticias/economia/pib-espana-26-debajo-
previsto-fmi-hace-10-anos--
3682873.html?utm_content=buffera6469&utm_medium=social&utm_sourc
e=clp.com&utm_campaign=clp
 https://ec.europa.eu/search/?queryText=Spain&query_source=europa_defaul
t&page=&filter=GENERAL_FILTER%3A%3AOTHER&swlang=ro&filter
Source=europa_default&more_options_date=*&more_options_language=ro
&more_options_f_formats=*
 https://madrid.mae.ro/node/484