Sunteți pe pagina 1din 10

Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate

Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “Ion Ghica”- Târgoviște

Numele şi prenumele: Costache Florina- Gabriela

Disciplina: Educație Antreprenorială

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activităţii didactice Timp


Clasa a X- a
Derularea unei afaceri Promovarea Produsului 50min.
15-16

Justificarea didactică pentru


Obiective de învăţare / Competențe
utilizarea TIC
© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 1/10
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

1. Prezentarea Power Point: Competențe Europene:


suplimentează explicațiile date 1. A învăța să înveți

de profesor, oferind elevilor un 2. Cunoştinţe – referitoare la competenţele,


cunoştinţele, deprinderile şi calificările
suport vizual.
cerute de o anumită activitate sau
2. Videoclipul: captează atenția Obiective generale:
profesie;
elevilor, iar ei pot înțelege și 1. 3.
Utilizarea conceptelor specifice
Deprinderi – dobândirea alfabetizărilor de
reține mult mai ușor educaţiei
bază –antreprenoriale pentru TIC –care
scris, citit, numeraţie,
informațiile. organizarea demersurilor
sunt necesare de
pentru învăţare;
3. Blog-ul: oferă posibilitatea 4. Atitudinişi–de
cunoaştere motivaţia şi încrederea
explicare a unor pentru
comunicării mult mai rapide a continua
fapte, învăţarea
evenimente, pe parcursul
procese din viaţaîntregii
între profesor și elevi. vieţi.
reală.
5. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat:
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice
6. Cunoştinţe – abilitatea de a identifica
educaţiei antreprenorială în situaţii
oportunităţi pentru activităţi personale,
caracteristice economiei de piață,
profesionale şi/ sau de afaceri;
precum și în analizarea posibilităților
7. Deprinderi – management de proiect
de dezvoltare
proactiv personală.
(incluzând activităţi de
3. Formularea unor opinii
planificare, referitoaregestiune,
organizare, la
rezolvarea problemelor
conducere, comunității,
delegare, analiză, comunicare,
privind inițiereaevaluare,
revizuire, și derulareaînregistrare a
rezultatelor);
afacerilor.
8. Atitudini
Obiective – iniţiativă,
specifice: proactivitate,
independenţă
1. Utilizarea adecvatăşia conceptelor
inovare în viaţa
personală, socială şi la locul de muncă.
specifice antreprenoriatului;
9. Spirit de inițiativă și antreprenoriat
2. Utilizarea unor instrumente adecvate
pentru studierea fenomenelor specifice
diferitelor piețe;
3. Identificarea oportunităților pieții:
4. Evaluarea schimbărilor și a
tendințelor care intervin în mediul de
afaceri;
5. Evaluarea posibilităților de derulare a
unei afaceri proprii și profitabile, luând
în considerare interesele comunității.
© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 2/10
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Obiective operaționale:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii
vor fi capabili:
1 – să definească produsul;
2 – să manifeste interes în promovarea unui
produs oarecare;
3 – să exemplifice tehnicile de promovare;
4 – să specifice elementele componente ale
publicității;
5 – să dovedească interes pentru lecţie,
concretizat în participare activă;
6 – să manifeste spirit de iniţiativă şi
cooperare în cadrul grupului

Termeni cheie Resurse


© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 3/10
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

 Produsl (serviciul) reprezintă


pachetul în întregime, ambalajul,
fiind și el parte a produsului.
Conceptul de produs mai
cuprinde și aspecte privind
marca, ambalarea, etichetarea,
precum și serviciile postvânzare.
Produsul trebuie să rezolve o
nevoie a clientului.
 Promovarea reprezintă activitatea - Sală de clasă;
ce comunică meritele produsului - Tablă;
și convinge clientul sa îl - Cretă/ Marker;
cumpere, ea este folosită pentru a
- Calculator;
informa publicul despre produs.
- Videoproiector;
 Prețul - în general, unui produs
- Videoclip:„Promovarea Produsului”
trebuie să i se stabilească un preţ
- Prezentare Power Point: „Mixul de
suficient de mic pentru ca
marketing”
publicul să îl cumpere şi suficient
de mare pentru ca firma să aibă - Blog:

profit. https://promovareaprodusului.blogs

 Plasarea produsului (locația) este pot.ro/


locul unde alegeţi să oferiţi
produsul, indiferent dacă e vitrina
unui magazin, locuinţa unui
client, site-ul unui magazin on-
line sau o tonetă de pe stradă,
trebuie să fie un loc unde îşi fac
cumpărăturile clienţii care şi l-ar
dori sau care ar avea nevoie de el.

Desfăşurarea activităţii didactice


© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 4/10
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

1. Momentul organizatoric- 2 min. (frontal):


- Se creează condițiile optime pentru buna desfășurare a lecției.

2. Reactualizarea cunoștințelor anterioare- 10 min. (frontal, individual):


 Profesorul adresează întrebări elevilor în legătură cu lecțiile anterioare:
- Ce este mixul de marketing?
Profesorul pune prezentare Power Point: „Mixul de marketing”, elevii sunt
atenși pentru a raspunde la întrebări.
În prima parte a prezentării profesorul adresează întrebarea „Care sunt cei patru
factori ai marketingului”, elevii raspund pe rand: ”Cei patru factori sunt
produsul, pret, plasare si promovare.”
În cel de-al doilea slide profesorul pune intrebarea „Ce este produsul?” și
proiectează poze cu anumite produse, aceștia răspund „Produsl (serviciul)
reprezintă pachetul în întregime, ambalajul, fiind și el parte a produsului.”
Profesorul aprobă răspunsurile venite de la elevi.
• În continuare profesorul întreabă despre cei patru P și ajunge la cel de-al doilea
P, Plasarea. Înainte de a răspunde elevii, profesorul le arată poze cu anumite
magazine pentru a le sugera răspunsul. Elevii la vederea pozelor știu să răspundă
„Plasarea produsului (locația) este locul unde alegeţi să oferiţi produsul,
indiferent dacă e vitrina unui magazin, locuinţa unui client, site-ul unui magazin
on-line sau o tonetă de pe stradă, trebuie să fie un loc unde îşi fac cumpărăturile
clienţii care şi l-ar dori sau care ar avea nevoie de el.”
 În cel de-al treilea slide apare întrebarea “Ce este prețul?”. Elevii răspund
“Prețul - în general, unui produs trebuie să i se stabilească un preţ suficient de
mic pentru ca publicul să îl cumpere şi suficient de mare pentru ca firma să aibă
profit.” După ce răspund profesorul le dă un mic studiu de caz, compararea a
aceluiași produs în magazine diferite, să spună de ce diferă prețul de la unul la
celălalt. Aceștia spun că există mai multe cauze, dar cel mai important este
adaosul comercial pus de fiecare magazin.
 În ultimul slide este vorba despre promovare. Elevii spun că promovarea este cel
mai important și dau definiția „Promovarea reprezintă activitatea ce comunică
meritele produsului și convinge clientul sa îl cumpere, ea este folosită pentru a

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 5/10


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

informa publicul despre produs.”


 La finalul prezentării concluzionăm importanța mixului de marketing.

3. Captarea atenției- 4 min. (frontal, individual):


- profesorul le aduce și le pune la vedere (pe catedră) câteva produse (de
exemplu: stick, șampon, cremă);
- Profesorul roagă doi elevi să iasă în fața clasei pentru prezentarea unui produs.
Elevii sunt rugați să aleagă același produs, crema și fiecare să prezinte produsul
în stilul lui și de ce e mai bine să cumpăram de la el și nu de la coleg. Fiecare are
altă strategie, unul oferă un preț mai mic, celălalt îi laudă calitățile, dar cea mai
bună promovare este să colaboreze pentru a vinde produsul.

4. Anunțarea temei și a obiectivelor- 1 min. (frontal):


 După prezentarea produsului de catre elevi, profesorul specifică titlul lecției și
anume: “Prmovarea Produsului” .
 Elevii își scriu în caiete titlul lecției.

5. Dirijarea învățării- 20 min. (frontal, individual, pe grupe):


- Profesorul roagă elevii să se grupeze câte patru pentru a lucra în grupe. Se
continuă puțin de la captarea atenției, dar de data aceasta se face în grupe.
Fiecare echipă are de promovat un produs, prin acest lucru elevii învață tehnicile
de promovare. Echipele consideră că ei au avut cea mai bună strategie de
promovare.
- Liderul fiecărei grupe este rugat să iasă în față și să prezinte cum a promovat
grupul un anumit produs. După ce aceștia își prezintă produsul, realizează că au
aproape aceiași tehnică de promovare.
- După lucrul în echipă elevii sunt rugați să se așeze la locul lor pentru a nota
definiția promovării și tehnicile de promovare.
- Elevii sunt rugați să fie atenți pană la sfârșitul orei, doarece o să mai fie nevoie
să observe tehnici de promovare.
6. Obținerea performanței- 5 min. (frontal și pe grupe):
- Profesorul îi întreabă pe elevi care sunt elementele unei publicități, aceștia

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 6/10


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

răspund care sunt


a. Mijloacele de exprimare (presă, televiziune, rado, etc);
b. Suportul publicitar (revista, spotul publicitar);
c. Mesajul publicitar (informativ sau creativ);
d. Sloganul.
- Profesorul îi roagă pe elevi să îsi noteze în caiet.

7. Asigurarea retenției și a transferului- 6 min. (frontal, individual):


 Profesorul proiectează filmulețul educațional numit „ Promovarea produsului” și
roagă elevii să fie atenți.
 De la început până în momentul 0:30 profesorul nu intervine. Acesta pune pauză
și discută cu elevii ce au observat până acum. Aceștia spun că trebuie să gândim
o strategie înainte de a lansa pe piașă un produs si al promova.
 Profeorul repornește Videoclip-ul și îl oprește la 1:13, elevii spun că au observat
o strategie de promovare.
 De la 1:17 până la final elevii sunt atenți și observă o altă strategie de
promovare.
 Profesorul discută cu elevii legat de cele două strategii, ce avantaje ș ice
dezavantaje prezintă acestea.

Finalizarea proiectului
- Se fac aprecieri privind participarea elevilor la activitate; 2 min
- Temă: li se cere elevilor să aleagă un produs și să îl
promoveze ținând cont de etapele învățate, pe o coală de hârtie.
- Pâna la evaluare, elevii sunt rugați să acceseze blog-ul:
https://promovareaprodusului.blogspot.ro/ pentru a se rezolva sarcinile de lucru
propuse și pentru a se pregăti pentru evaluarea scrisă.

Evaluarea se realizează prin acumulare de puncte de la 10-100%, , care se


transformă în note, 10% fiind punctul din oficiu. Evaluarea se bazează pe 2
criterii de evaluare: evaluarea lucrului în grup şi evaluarea individuală.

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 7/10


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Evaluarea Individuală

Item Notă
5-6 7-8 9-10 Procent

1. Utilizează Are capacitatea Are Are


calculatorul de a prelua capacitatea de capacitatea de
pentru a informații din a prelua a prelua
prelua si calculator dar informații din informații din
folosi fară să le calculator si le calculator si le 25%
informații utilizeze utilizează exploatează la
cu caracter corect. doar parțial maxim, cu
economic mici erori
2. Se poate Se exprimă Utilizează o Utilizează
exprima greu si nu mică parte a aproape toți
corect folosește termenilor termenii
folosind termenii științifici. specifici 25%
termenii specifici lecției si îi
specifici lecției. poate integra
disciplinei intr-o discuție.

Evaluarea lucrului pe grupe

Item 5-6 7-8 9-10 Procent


1. Acceptarea Elevul Elevul Elevul își
acceptă cu
responsabilității acceptă asumă
greu sarcina
din cadrul de lucru sarcinile de sarcinile de
propuse de
grupului lucru, dar nu lucru și se 20%
liderul de
grup. reușește să le implică în
finalizeze. totalitate în
rezolvarea
lor.
2. Luarea Elevul nu Elevul aduce Elevul are
deciziilor vine cu idei idei noi și solutii pentru
proprii, dar interacționeză rezolvarea
ascultă și cu colegii. corectă și

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 8/10


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

încearcă să rapidă a 20%


urmeze problemei.
ideile
colegilor.

10% din nota finală reprezintă punctul din oficiu acordat de către professor.

Autoreflecţia

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 9/10


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Scrieţi câteva consideraţii personale privind desfăşurarea activităţii didactice. Întrebările


de mai jos vă pot ghida reflecţia:
1. Cât de reuşită apreciaţi că este activitatea didactică pe care aţi desfăşurat-o?
Activitatea didactică pe care am desfașurat-o consider ca a fost una destul de bine
planificată.

2. Care au fost punctele forte, dar punctele slabe ale activităţii?


Unul dintre punctele slabe a fost reprezentat de emoții, fiind prima dată când predau.
Unul dintre punctele forte faptul că știam conținutul lecției foarte bine.

3. Ce aţi face în mod diferit data viitoare?


Data viitoare o să încerc să îmi stăpânesc emoțiile astfel încât lecția să se desfășoare
mult mai bine si mai distractiv.

4. Care a fost reacţia elevilor la activitatea didactică propusă?


Reacția alevilor a fost una de surprindere, dar au fost încântați și își mai doresc astfel de
lecții.

5. Care a fost feedback-ul elevilor?


Elevii au răspuns pozitiv sarcinilor de lucru și prin această metodă au învățat lucruri noi.

6. Care a fost atmosfera de lucru pe parcursul activităţii didactice?


Atmosfera de lucru a fost una distractivă, elevii au fost încântați, iar aplicațiile au fost
rezolvate cu ușurință.

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 10/1


0