Sunteți pe pagina 1din 20

PR. PROF. DR.

NICOLAE ACHIMESCU

DATE PERSONALE

Data naşterii: 10 august 1955


Locul naşterii: Şiroca, com. Godeanu, jud. Mehedinţi
E-mail: nicolae.achimescu@yahoo.com

STUDII

1970-1975 Seminarul Teologic din Craiova;


1976-1980 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
1980-1982 Cursuri de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, disciplina Istoria religiilor;
1982 Curs de limba germană în cadrul „Goethe Institut”, la Erlangen şi Rothenburg ob der Tauber, Germania.
1983-1984 / 1991-1992 Doctorand al Universităţii din Tübingen, Facultatea de Teologie Evanghelică, în calitate de
bursier al organizaţiei „Diakonisches Werk” din Stuttgart;
1993 Obţinerea titlului de Doctor în Teologie în cadrul Universităţii din Tubingen, cu calificativul „cum laude”, în
urma susţinerii lucrării de doctorat „Die Vollendung des Menschen in Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer Sicht”
(„Desăvârşirea omului în budism. Evaluare din perspectivă ortodoxă”), elaborată sub îndrumarea Prof. Dr. P.
Beyerhaus şi Prof. Dr. J. Moltmann.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
1986 – 1991 Profesor în cadrul Seminarului Teologic din Caransebeş, pentru disciplinele: Istoria religiilor, Teologie
Dogmatică, Îndrumări Misionare şi Limba franceză;
1993 – 1998 Lector titular în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, disciplina
Istoria şi filosofia religiilor;
1998 Conferenţiar titular în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, disciplina Istoria
şi filosofia religiilor;
2000 Profesor universitar în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, disciplina Istoria
şi filosofia religiilor;
2000 – 2005 Profesor pentru disciplina Istoria şi filosofia religiilor în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi, Catedra de Literatură comparată şi estetică;
2002 – în prezent – Conducător de doctorat la disciplina Istoria şi filosofia religiilor.
Noiembrie 2006 Visiting professor, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea Graz, Austria;
Mai 2008 Visiting professor, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i.
Br.;
2008 – Profesor suplinitor la disciplina Istoria şi filosofia religiilor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti;
2012 – Profesor titular la disciplina Istoria şi filosofia religiilor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul
Justinian”, Universitatea din Bucureşti;
2012 – Director al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din
Bucureşti.

FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI ONORIFICE


Membru al Academiei Germano-Române. Forum Internaţional pentru Ştiinţe, Etică, Teologie, Literatură şi Art (Deutsch-
Rumänische Akademie. Internationales Forum für Wissenschaften, Ethik, Theologie, Literatur und Kunst), din 2008;
Director al Centrului de Studii şi Dialog Interreligios şi Intercultural, Universitatea din Bucureşti, din 2014;
Preşedinte al Comisiei de Teologie în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din 2011;
Membru în Consiliul Naţional General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din anul 2011;
Membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), Universitatea din Bucureşti, din 2012;
Membru fondator al Centrului de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie, Universitatea Bucureşti (2010);
Membru în Colegiul de Onoare al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (2004-2012);
Director al Şcolii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a Facultăţii de Teologie Ortodocă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din
Bucureşti(din 2012);
Director al Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (2005-2010);
Membru în Colegiul de redacţie al periodicului Ortodoxia, revista Patriarhiei Române, Bucureşti;
Membru în Colegiul editorial al Revistei Române de Bioetică, din 2000;
Expert evaluator în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS);
Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (2000-2004);
Decan interimar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (1.10.1993-1.12.1994);
Conducător de doctorat (Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 4308, din 28.08.2002 (2002-în prezent).

LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume de autor:
1. Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, ediţie bilingvă, trad. din limba latină, note şi studiu introductiv, Ed.
Polirom, Iaşi, 1996, 198 p.
2. Istoria şi filosofia religiei la popoarele antice, Ed. Junimea, Iaşi, 1998, 529 p.; ediţia a II-a Ed.Tehnopress, Iaşi,
2000, 593 p.
3. Budism şi creştinism. Consideraţii privind desăvârşirea omului, Ed. Junimea, Iaşi, 1999, 302 p.; ediţia a II-a, Ed.
Tehnopress, Iaşi, 2004, 400 p.
4. India. Religie şi filosofie, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2001, 279 p.
5. Noile mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002, 437 p.; ed. a II-a, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 316 p.; ed. a
III-a, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2012, 316 p.
6. Religii în dialog, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, 423 p.
7. Die Vollendung des Menschen im Buddhismus. Bewertung aus ostchristlicher Sicht, Performantica, Iaşi, 2006, 422
p.
8. Universul religios în care trăim, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, 2013, 685 p.
9. Religie, Modernitate și Postmodernitate, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, 2013, 543 p.
10. Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice, Editura Basilica, București, 2015, 606 p.

II. Volume coordonate:


1. Iniţiere şi familie. O abordare fenomenologică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 391 p.
2. Omagiu Domnului Profesor universitar dr. Remus Rus, Presa Universitară Clujeană, , Cluj Napoca 2012, 475 p.
3. Impactul secularizării asupra valorilor religioase și morale în societatea contemporană, ed. bilingvă, româno –
engleză, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 343 p.

III. Studii
a) publicate în volume colective sau omagiale

1. Familia creştină între tradiţie şi modernitate. Consideraţii teologico-sociologice, în vol.: Familia creştină azi, Ed.
Trinitas, Iaşi, 1995, 20 p.
2. Iluminarea budistă şi iluminarea în Dumnezeu. Consideraţii hermeneutice privind apofatismul ontologic şi
epistemologic, în vol.: Alternative hermeneutice, Ştefan Afloroaei (coord.), Ed. Cantes, Iaşi, 1999, 21 p.
3. Reîncarnarea – realitate sau iluzie?, în vol.: Tibiscum, Caransebeş, 2000, 16 p.
4. Reinkarnation – Wirklichkeit oder Illusion?, în vol.: Tibiscum, Caransebeş, 2000, 17 p.
5. Pseudo-religiozitate şi agresivitate în lumea de astăzi, în vol.: Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Ed. Trinitas,
Iaşi, 2000, 13 p.
6. Satanismul – o expresie a violenţei împotriva lui Dumnezeu, în vol.: Violenţa “în numele lui Dumnezeu”, Alba
Iulia, 2002, 44 p.
7. Spiritismul – o formă de religiozitate ocult-ezoterică, în vol.: Violenţa “în numele lui Dumnezeu”, Alba Iulia, 2002,
20 p.
8. Preţuire şi recunoştinţă unui mare dascăl de teologie, în vol.: Slujitor al Bisericii şi al neamului. Părintele prof.
univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 47-48.
9. “Stâlpii” religiei islamice, în vol.: Omagiu părintelui academician Dumitru Popescu, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2005, pp. 243-256.
10. Evreul Iosif, mare „demnitar” al lui Dumnezeu la curtea faraonilor egipteni. O perspectivă hrisostomică, în vol.:
Sf. Ioan Gură de Aur – mare dascăl al lumii şi ierarh, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, pp. 49-64.
11. Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, în vol. Omagiu pr. prof. univ. dr. Ioan I. Ică, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2007, pp. 530-541.
12. Säkularisierung und Modernität, în vol. Die Zeit: Aspekte des Zeitbegriffes aus der Perspektive unterschiedlicher
Disziplinen, Tagung der Deutsch-Rumänischen Akademie, Mainz, 26-27 sept. 2008, pp. 65-78.
13. Dumnezeu, Cel mai presus de noi, în vol. Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, 2008, pp. 137-157.
14. Creştinismul faţă în faţă cu modernitatea, în vol. Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Acad. Dumitru Popescu la
împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, pp. 352-368.
15. Orthodoxie im neuen Europa, în vol. Einheit suchen – Vielfalt wahren. Ost und West im ökumenischen Gespräch,
13. Internationaler Kongress Renovabis, 2009, Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den
Menschen in Mittel- und Osteuropa, Freising, s.a.
16. Islamul între Europa şi drepturile omului, în vol. Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente,
implicaţii, ed. Nicolae Răzvan Stan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 327-338.
17. Religie şi modernitate, în vol. Euharistirion Patriarhului Daniel al României, coord. † Varlaam Episcop Vicar
Patriarhal, Prof. Emilian Popescu, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, pp. 669-681.
18. Rolul familiei creștine în viața materială și spirituală a omului în societatea de azi, în vol. Bucuria nunții
binecuvântate, Editura Cuvântul Vieții , București, 2011, pp. 194-200.
19. Familia, un model de comuniune într-o lume tot mai individualistă, în vol. Misiunea sacramentală a Bisericii
Ortodoxe în context european, ed. pr. lect. dr. Sorin Șelaru, pr. lect. dr. Patriciu Vlaicu, Basilica, București, 2013,
pp. 90-106.
20. Diaspora creștină ortodoxă în Europa de azi, în vol. Vocație, slujire și jertfelnicie. Cinstire și recunoștință
Părintelui Prof. dr. Nicolae D. Necula la împlinirea vârste de 70 de ani, Basilica, București, 2014, pp. 401-420.
21. Nevoia tot mai mare de dialog a teologiei în contextul de azi, în vol. Mehedinți-istorie, cultură și spiritualitate,
Nr.6, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, pp. 746-759;
22. Biserica într-o societate tot mai pluralistă şi individualizată, în Adrian Lemeni/diac. Adrian Sorin Mihalache
(coord.), Realitatea şi semnificaţia spaţiului. Abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică, Editura Basilica, Bucureşti,
2014, pp. 169-188;
23. Viaţă religioasă şi secularizare în societatea europeană contemporană, în Anuarul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, Anul XIX (2014), Bucureşti, pp. 217-243;
24. Absolutul, Nimicul absolut şi Dumnezeu. O perspectivă fenomenologico-apofatică, studiu introductiv, în H.
Waldenfels, Nimicul absolut;
25. Religia în Postmodernitate. Destinul ei într-o lume secularizată, în vol: Îndrumător tematic pentru cursurile
preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Editura Basilica, București, 2015, pp. 44-73;
26. Provocări ale noilor mișcări religioase și pseudo-religioase în lumea de astăzi. Evaluare din perspectivă creștină,
în vol: Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Editura Basilica,
București, 2015, pp. 153-188;
27. Das theologische Denken im Dialog und in der Kommunikation in der heutigen pluralistichen Welt, în vol: Die
Sprache. Aspekte des Sprachbegriffes aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen, Symposium der Deutsch-
Rumänischen Akademie, 3-4 Oktober, 2014, Sibiu, pp. 61-75;
28. Religia în postmodernitate. Destinul ei într-o lume secularizată, în vol: Polychronion Înaltpreasfințitului
Arhiepiscop Casian, la 60 de ani, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,
2015, pp. 397-417.
b) publicate în reviste de specialitate

1. Confucianismul şi daoismul, în „Îndrumător bisericesc”, Timişoara, 1987, pp. 13-19.


2. Atitudini mai noi cu privire la interpretarea conceptului de Nirvana. Concluzii în perspectiva unui dialog
interreligios, în „Mitropolia Banatului”, nr.1, 1989, 13 p.
3. Cunoaşterea apofatică în învăţatura ortodoxă şi buddhistă. Concluzii în perspectiva unui dialog interreligios, în
„Mitropolia Banatului”, nr. 3, 1989, 12 p.
4. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă, în „Studii Teologice”, nr. 4, 1989, 11 p.
5. Biserica – păstrătoare a Sfintei Scripturi, în „Mitropolia Banatului”, nr. 2, 1987, 7 p.
6. Teologi ortodocşi români mai noi faţă de religiile necreştine, în „Studii Teologice”, nr. 3, 1991, 27 p.
7. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor faţă de religiile necreştine, în „Studii Teologice”, nr. 4,
1991, 24 p.
8. Învăţătura despre „Biserica primordială” în viziunea Sf. Trei Ierarhi – temei pentru receptarea unor valori
necreştine în sânul creştinismului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. I, 1992, 18 p.
9. Iubirea ca temei al slujirii oamenilor din perspectiva fenomenologiei buddhiste. Concluzii pentru un dialog
interreligios, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-3, 1993, 23 p.
10. Yoga. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste, în „Studii Teologice”, nr. 1-3, 1994, 16 p.
11. Religia hitiţilor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. II, 1993-1994, 19p.
12. Faptă şi comuniune, în „Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor”, Roman, 1995, 22 p.
13. Întâlnirea de la Viena (14-17 sept. 1995), în „Teologie şi Viaţă”, nr. 7/1995, pp. 110-113.
14. New Age şi ecologia. Consideraţii critice din perspectivă creştină, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 1997, 21 p.
15. Secta Aum Shinri Kyo – mântuire sau terorism? I, în „Candela Moldovei”, nr. 3-4, 1996 şi II, în „Candela
Moldovei”, nr. 5-6, 1996.
16. Die christliche Wahrheit im heutigen multikulturellen Kontext, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.
Cuza» Iaşi”, tom. III, 1995-1996, 10 p.
17. Religia popoarelor vest-semitice: canaaneenii, arameii şi fenicienii, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.
Cuza» Iaşi”, tom. III, 1995-1996, 22 p.
18. Cruce şi mântuire. Consideraţii hermeneutice privind anumite interferenţe cu simbolistica holistă buddhistă, în
„Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi”, tom IV, 1997-1998, 18 p.
19. Meditaţia Zen. Evaluare din perspectiva misticii creştine răsăritene, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I.
Cuza» Iaşi”, tom. IV, 1997-1998, 23 p.
20. Semnificaţia şi rolul Duhului Sfânt pentru viaţa noastră, astăzi, în: „Dialog Teologic” (Revista Institutului
Teologic Romano-Catolic din Iaşi), Anul I, nr. 1, 1998, 13 p.
21. “Explozia “ religioasă şi pseudo-religioasă. Satanismul în România - organizare şi ritualuri, în: „Biserica şi
problemele vremii”, nr. 3, Iaşi, 1998.
22. Modele de “mântuire” în viziunea noilor mişcări religioase, în: „Dialog Teologic” (Revista Institutului Teologic
Romano-Catolic din Iaşi), Anul II, nr. 4, 1999, 20 p.
23. Religia populaţiilor tribale contemporane (I), în: „Timpul. Revistă de cultură”, nr. 1 (59), 1999.
24. Religia populaţiilor tribale contemporane (II), în: „Timpul. Revistă de cultură”, nr. 2-4, 1999.
25. În căutarea Absolutului. Apofatismul upanişadic, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom.
V, 1999-2000, 9 p.
26. Jainismul sau configurarea Divinului “ateu”, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. V,
1999-2000, 14 p.
27. Configuraţia Divinului din perspectivă fenomenologică, în „Teologie şi Viaţă” (număr tematic Teologia în
Universitate), nr. 1-7, ianuarie-iulie 2001, pp. 31-48.
28. Contextul apariţiei noilor mişcări religioase, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, Teologie,
tom. VI, 2001, 13 p.
29. Reinkarnation – Wirklichkeit oder Ilusion?, în: „Theologia”, Atena, 2001, 22 p.
30. Tinerii în faţa ofensivei noilor mişcări religioase, în „Ideea creştină. Revistă Ortodoxă de critică socială” nr.
3/2001, pp. 15-26.
31. Fenomenul neoreligios. Interpretare din perspectivă socio-psihologică, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii
«Al.I. Cuza» Iaşi”, Teologie, tom. VII, 2002, 11 p.
32. Relaţia dintre facultate şi Biserică, în „Teologie şi Viaţă”, iulie-decembrie, 2003, pp. 117-121.
33. Un alt mod de viaţă şi cultură. “Primitivii” contemporani, în „Revista Română de Bioetică”, vol. I, nr. 3, iulie-
septembrie, 2003, pp. 11-23.
34. Forme principale ale religiei populaţiilor “primitive”, în „Revista Română de Bioetică”, vol. I, nr. 4, octombrie-
decembrie, 2003, pp. 21-33.
35. Cult şi şamanism la populaţiile tribale contemporane, în „Revista Română de Bioetică”, vol. II, nr. 5, ianuarie-
martie, 2004, pp. 6-15.
36. Tendinţe sincretiste în cultura şi teologia spaţiului creştin, în „Analele Universităţii din Craiova”, anul IX, nr.
12/2004, pp. 5-15.
37. Secularismul ca atitudine spirituală care-L ignoră pe Dumnezeu, în „Teologia”, nr. 4, 2004, Arad, pp. 11-41.
38. Timp şi eternitate – o abordare fenomenologică, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-5/2004, pp. 192-207.
39. Femeia în islam, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie, tom. IX, 2004,
pp. 330-345.
40. Moartea şi semnificaţiile ei la vechii egipteni, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie
nouă), Teologie Ortodoxă, tom. X, 2005, pp. 495-510.
41. În pelerinaj la Mecca, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), tom. XI, Teologie
Ortodoxă, 2006, pp. 465-478.
42. Comuniunea primordială în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi – un model pentru dialogul dintre oameni şi religii, în
„Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos”, Fascicula VI, 2007, pp. 114-126.
43. Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie
nouă), Teologie Ortodoxă, tom. XII, 2007, pp. 345-362.
44. Säkularisierung und Modernität. Eine christliche Bewertung, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza»
Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, pp. 23-40.
45. Între ştiinţa şi teologia religiilor, în „Teologia”, nr. 2, 2008, Arad, pp. 9-17.
46. Die Begegnung von indischer Weisheit, Neuplatonismus und alexadrinischer christlicher Theologie. Ein Zeugnis
des universellen Handelns des göttlichen Logos, în „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and
Science”, nr. 3, iulie 2008, pp. 51-70.
47. Profilul familiei europene. O abordare antropologico-istorică, în „Ortodoxia”, An III, Nr. 4, 2011, pp. 13-23.
48. Ortodoxia în noua Europă, în „Geopoliticaˮ, An XI, nr. 49-50 (1/2013), pp.308-318.
c) traduceri de studii:

1. Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, traducere din limba latină, note şi studiu introductiv (I), în „Glasul
Bisericii”, nr.1-3, 1991, 18 p.
2. Prof. dr. J. Moltmann, Universitatea din Tübingen (Germania), Redescoperirea Pământului – spiritualitate cosmică.
Despre teologie şi ecologie, trad. din limba germană, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 1997, 15 p.

IV. Prefeţe şi postfeţe:

1. Cuvânt înainte, în vol.: Dogma Sfintei Treimi după Catehismul Bisericii Catolice – Implicaţii ecumenice şi
misionare, Pr.dr. Vasile Nechita, Editura Vasiliana, 2003, pp. 5-7.
2. Postfaţă, în vol.: Ortodoxia în faţa prozelitismului « Martorilor lui Iehova », Pr. David Pestroiu, Ed. Insei Print,
Bucureşti, 2005, pp. 277-280.
3. Călătoria spre iad, în vol.: Secte sinucigaşe, Iulian Damian, Ed. Lumen, Iaşi, 2005, pp. 7-8.
4. Prefaţă, la vol. Cu moartea pe moarte călcând, Alin Constantin Boc, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, pp. 9-14.
5. Prefaţă la vol. Ortodoxia şi noile mişcări religioase, Pr. dr. Ciprian Marius Cloşcă, Ed. Lumen, Iaşi, 2009, pp. 11-
16.
6. Prefaţă la vol. Alternative spirituale în România. Secolul XXI. Perspectivă ortodoxă, Pr. Lect. Dr. Radu Petre
Mureşan, Ed. Agnos, Sibiu, 2011, pp. 7-9.
7. Cuvânt înainte la vol. Neoplatonism şi creştinism: negaţie şi transcendenţă, Daniel Jugrin, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 9-10.
8. Prefață la vol. 150 de predici și cuvântări, pr. Nicolae N. Barbu, București, 2013, pp. 35-38;
9. Prefaţă la vol. „Homo religiosus” în viziunea lui Mircea Eliade, diac. Caius Cuţaru, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2013, pp. 9-14;
10. Prefaţă la vol. Convertirea în contextul noilor mişcări religioase, diac. Constantin-Iulian Damian, Editura Astra
Museum, Sibiu, 2014, pp. 11-13;
11. Prefață la vol. Non-dualismul vedantin. Metafizică și mistică în gândirea lui Śankara, Ioan Dura, Ed. Astra
Museum, Sibiu, 2015, pp. 13-15.
V. Articole:

1. Postul în accepţiunea religiilor necreştine, în: „Independentul”, rubrica Ortodoxie şi viaţă, I–IV (17 nov. 1997, 24
nov. 1997, 1 dec. 1997, 8 dec. 1997).
2. Religia populaţiilor “primitive”, în „Ziua”, 21 februarie 2004.
3. Fetişism-magie, în „Ziua”, 28 februarie 2004.
4. Mana şi tabu, în „Ziua”, 6 martie 2004.
5. Totemismul, în „Ziua”, 13 martie 2004.
6. Cultul animalelor şi plantelor, în „Ziua”, 20 martie 2004.
7. Omul cu şapte suflete, în „Ziua”, 27 martie 2004.
8. “Sufletul” râului, soarelui, plantelor şi pietrelor, în „Ziua”, 3 aprilie 2004.
9. Zei speciali, zei funcţionali şi zei momentani, în „Ziua”, 24 aprilie 2004.
10. Cult şi şamanism tribal (I), în „Ziua”, 1 mai 2004.
11. Cult şi şamanism tribal (II), în „Ziua”, 8 mai 2004.
12. Sacrificiile, în „Ziua”, 15 mai 2004.
13. Cultul morţilor. Credinţa în nemurire, în „Ziua”, 22 mai 2004.
14. Cultul morţilor. Rituri de înmormântare, în „Ziua”, 25 mai 2004.
15. Situaţia actuală – identitate, sincretism şi asimilare, în „Ziua”, 5 iunie 2004.
16. New Age este un „ghiveci”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (342),
26 febr. 2006, p. 8-9.
17. De ce o tot mai largă deschidere spre noi„ oferte” religioase?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 1 (25), 2 aprilie 2006, p. 2.
18. Sincretism versus identitate religioasă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 2 (26), 9 aprilie 2006, p. 2.
19. Are nevoie România de o presă creştină?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 2 (26), 9 aprilie 2006, p. 8-9.
20. Excursie într-un spaţiu care invită la mister. Omagiu profesorului univ. dr. Jürgen Moltmann, la împlinirea vârstei
de 80 de ani, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (27), 16 aprilie 2006,
p. 2.
21. De la idealizarea gurului la depersonalizarea individului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 5 (29), 30 aprilie 2006, p. 2.
22. Cum se (mai) pot transmite mesaje neo- şi pseudo-religioase?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (30), 7 mai 2006, p. 2.
23. Proiecţii ale răului în lumea de azi, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 9 (33), Anul II – Serie Naţională, 28 mai 2006, pp. 8-9.
24. Ar trebui să avem cu toţii o mai puternică şi mai sensibilă conştiinţă a misiunii, în : „Gazeta creştină. Bilunar de
informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate”, Botoşani, an. IX, nr. 205, 1-14 aprilie 2006, pp. 1-2.
25. Trăsături specifice ale mişcărilor neo-religioase, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 10 (34), Anul II – Serie Naţională, 4 iunie 2006, p. 2.
26. Tinerii, între protest şi refugiu religios, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 11 (35), Anul II – Serie Naţională, 11 iunie 2006, p. 2.
27. Confuzia de identitate şi neoreligiozitatea. Argumente psiho-sociologice, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 12 (36), Anul II – Serie Naţională, 18 iunie 2006, p. 2.
28. Secularism şi ocultism, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (37),
Anul II – Serie Naţională, 25 iunie 2006, p. 2.
29. Civilizaţia tehnică şi “religia postsecularistă”, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 15 (39), Anul II – Serie Naţională, 9 iulie 2006, p. 2.
30. Europa, atentă la sectele neoreligioase, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 18 (42), Anul II – Serie Naţională, 30 iulie 2006, p. 2.
31. Secularizarea – o problemă mult discutată, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 19 (43), Anul II – Serie Naţională, 6 august 2006, p. 2.
32. Modernitatea incompatibilă cu religia?, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 20 (44), Anul II – Serie Naţională, 13 august 2006, p. 3.
33. Începutul secularizării Europei creştine, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 21 (45), Anul II – Serie Naţională, 20 august 2006, p. 2.
34. Marea ruptură între creştinism şi Europa, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 22 (46), Anul II – Serie Naţională, 27 august 2006, p. 2.
35. De la “moartea lui Dumnezeu” la societatea post-europeană, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 23 (47), Anul II – Serie Naţională, 3 sept. 2006, p. 2.
36. „Omul modern” împotriva „omului creştin”, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 24 (48), Anul II – Serie Naţională, 10 sept. 2006, p. 2.
37. Între tehnică şi spirit, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (49),
Anul II – Serie Naţională, 17 sept. 2006, p. 2.
38. Ştiinţa fără conştiinţă, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 26 (50),
Anul II – Serie Naţională, 24 sept. 2006, p. 2.
39. Sincretism, ocultism şi secularizare, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 27 (51), Anul II – Serie Naţională, 1 oct. 2006, p. 2.
40. Adevărul se cunoaşte şi se confirmă doar prin dialog, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 28 (52), Anul II – Serie Naţională, 8 oct. 2006, p. 2.
41. Tendinţe periculoase: relativismul şi sincretismul religios, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 30 (54), Anul II – Serie Naţională, 22 oct. 2006, p. 2.
42. Setea de exotic, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 31 (55), Anul II –
Serie Naţională, 29 oct. 2006, p. 2.
43. Mistică şi misticism, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 32 (56), Anul
II – Serie Naţională, 5 nov. 2006, p. 2.
44. Percepţia Adevărului absolut în Orient şi Occident, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 33 (57), Anul II – Serie Naţională, 12 nov. 2006, p. 2.
45. Un mare paradox: „religie” fără Dumnezeu, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 34 (58), Anul II – Serie Naţională, 19 nov. 2006, p. 2.
46. Între vidul interior şi umplerea de Hristos, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 35 (59), Anul II – Serie Naţională, 26 nov. 2006, p. 3.
47. Timpul – cale spre eternitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36
(60), Anul II – Serie Naţională, 3 dec. 2006, p. 2.
48. În creştinism, mântuirea dă sens timpului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 37 (61), Anul II – Serie Naţională, 10 dec. 2006, p. 2.
49. Sărbătoarea – prilej de sfinţire a timpului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 38 (62), Anul II – Serie Naţională, 17 dec. 2006, p. 2.
50. Dinspre realitate spre iluzie: reîncarnarea, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 40 (64), Anul II – Serie Naţională, 31 dec. 2006, p. 2.
51. Un concept în afara logicii şi învăţăturii creştine, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 1 (65), Anul III – Serie Naţională, 7 ian. 2007, p. 2.
52. De ce a rămas lumea islamică în urmă?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 2 (66), Anul III – Serie Naţională, 14 ian. 2007, p. 3.
53. Meditaţia transcendentală – exerciţiu pentru îmbolnăvirea psihică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (67), Anul III – Serie Naţională, 21 ian. 2007, p. 2.
54. Familia musulmană – tradiţie şi modernitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 4 (68), Anul III – Serie Naţională, 28 ian. 2007, p. 2.
55. Scientologia – magia noului mileniu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 5 (69), Anul III – Serie Naţională, 4 febr. 2007, p. 2.
56. Soarta femeii în familia hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6
(70), Anul III – Serie Naţională, 11 febr. 2007, p. 3.
57. Efectele islamului ideologizat, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 7
(71), Anul III – Serie Naţională, 18 febr. 2007, p. 2.
58. După modernism…ce?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (72), Anul
III – Serie Naţională, 25 febr. 2007, p. 2.
59. Persoana umană, o simplă sumă de „agregate” trecătoare?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 9 (73), Anul III – Serie Naţională, 4 martie 2007, p. 2.
60. Moştenirea faraonilor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 10 (74),
Anul III – Serie Naţională, 11 martie 2007, pp. 8-9.
61. Creştinii din Egipt, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 11 (75), Anul III
– Serie Naţională, 18 martie 2007, p 2.
62. Prin ţara Iordanului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 12 (76), Anul
III – Serie Naţională, 25 martie 2007, pp. 8-9.
63. Opera lui Mircea Eliade este esenţială pentru decriptarea fenomenului religios, în „Lumina. Primul cotidian
creştin din România”, 31 martie 2007, p. 11.
64. „Săvârşitu-s-a” , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (77), Anul III –
Serie Naţională, 1aprilie 2007, p 3.
65. „Islamul creştinizat”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 15 (79), Anul
III – Serie Naţională, 15 aprilie 2007, p 2.
66. Profilul creştin al lui Mircea Eliade, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
16 (80), Anul III – Serie Naţională, 22 aprilie 2007, p. 2.
67. Suferinţa, între permanenţă şi intermitenţă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 17 (81), Anul III – Serie Naţională, 29 aprilie 2007, p. 2.
68. Instinctul moral al omului din antichitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 18 (82), Anul III – Serie Naţională, 6 mai 2007, p. 3.
69. Călugării din India, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 19 (83), Anul
III – Serie Naţională, 13 mai 2007, p. 2.
70. Misterele păgâne şi misterul creştin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
20 (84), Anul III – Serie Naţională, 20 mai 2007, p. 2.
71. Elemente geto-dacice în tradiţia populară românească, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 21 (85), Anul III – Serie Naţională, 27 mai 2007, p. 3.
72. Un „decalog” necreştin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 22 (86),
Anul III – Serie Naţională, 3 iunie 2007, p. 2.
73. Orientalismul lui Plotin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 23 (87),
Anul III – Serie Naţională, 10 iunie 2007, p. 2.
74. Ecouri indiene în primele scrieri creştine, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 24 (88), Anul III – Serie Naţională, 17 iunie 2007, p. 2.
75. Sfârşitul religiei greco-romane şi începuturile creştinismului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 25 (89), Anul III – Serie Naţională, 24 iunie 2007, p. 2.
76. A existat un monoteism egiptean?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
26 (90), Anul III – Serie Naţională, 1 iulie 2007, p. 2.
77. Baticul – amănunt sau element de identitate?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 27 (91), Anul III – Serie Naţională, 8 iulie 2007, p. 2.
78. China şi creştinismul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 28 (92), Anul
III – Serie Naţională, 15 iulie 2007, p. 2.
79. Castele, trecut şi prezent, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 29 (93),
Anul III – Serie Naţională, 22 iulie 2007, p. 2.
80. O viaţă împlinită, în viziune hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 30 (94), Anul III – Serie Naţională, 29 iulie 2007, p. 2.
81. Vârstele lumii, ca un joc de zaruri, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
31 (95), Anul III – Serie Naţională, 5 august 2007, p. 2.
82. Periplul celţilor de la druidism la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 32 (96), Anul III – Serie Naţională, 12 august 2007, p. 2.
83. Monumental şi macabru în civilizaţia aztecă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 33 (97), Anul III – Serie Naţională, 19 august 2007, p. 2.
84. Sfinţii islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 34 (98), Anul III –
Serie Naţională, 26 august 2007, p. 2.
85. Fascinaţia japonezilor faţă de templul şintoist, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 35 (99), Anul III – Serie Naţională, 2 septembrie 2007, p. 6.
86. Religiile patriarhului Avraam, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36
(100), Anul III – Serie Naţională, 9 septembrie 2007, p. 2.
87. Iudeii şi creştinii în Arabia preislamică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 37 (101), Anul III – Serie Naţională, 16 septembrie 2007, p. 2.
88. Ce înseamnă a fi creştin în lumea islamică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 38 (102), Anul III – Serie Naţională, 23 septembrie 2007, p. 2.
89. Separarea dintre Răsăritul şi Apusul creştin putea fi evitată, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 39 (103), Anul III – Serie Naţională, 30 septembrie 2007, p. 2.
90. Biblia în Coran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 40 (104), Anul III –
Serie Naţională, 7 octombrie 2007, p. 2.
91. Cum este văzut Iisus Hristos în Coran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 41 (105), Anul III – Serie Naţională, 14 octombrie 2007, p. 2.
92. Între islamizarea Europei şi europenizarea islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 41 (105), Anul III – Serie Naţională, 21 octombrie 2007, p. 2.
93. Sikhismul – o formă brutală a extremismului religios contemporan, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 42 (106), Anul III – Serie Naţională, 28 octombrie 2007, p. 2.
94. Întâlnirea dintre filosofia islamică, creştinism şi filosofia greacă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 43 (107), Anul III – Serie Naţională, 4 noiembrie 2007, p. 2.
95. Faţa neopăgână a Europei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 45
(108), Anul III – Serie Naţională, 11 noiembrie 2007, p. 2.
96. Strategia misionară a Apostolilor în lumea păgână, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 46 (109), Anul III – Serie Naţională, 18 noiembrie 2007, pp. 8-9.
97. De la „Biserica de familie” la Biserica universală, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 47 (110), Anul III – Serie Naţională, 25 noiembrie 2007, p. 2.
98. Tradiţia rabinică înghesuită de mişcările feministe, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 48 (111), Anul III – Serie Naţională, 2 decembrie 2007, p. 2.
99. Scurtă istorie a monahismului occidental, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 49 (112), Anul III – Serie Naţională, 9 decembrie 2007, p. 2.
100. Întâlnirea dintre creştinism şi confucianism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 50 (113), Anul III – Serie Naţională, 16 decembrie 2007, p. 2.
101. Sărbătoarea trecerii de la păgânism la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 51 (114), Anul III – Serie Naţională, 23 decembrie 2007, p. 2.
102. Apă şi purificare în iudaism, în „Ziarul Lumina”, nr. 2 (903), Anul IV – Serie Naţională, 5 ianuarie 2008, p. 10.
103. Moştenirea necreştină a sărbătorii Anului nou, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 1 (115), Anul IV – Serie Naţională, 6 ianuarie 2008, p. 2.
104. De ce este incompatibil zenul japonez cu învăţătura creştină, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (116), Anul IV – Serie Naţională, 13 ianuarie 2008, p. 2.
105. Creştinismul a triumfat. Păgânismul roman şi cultele orientale au pierit, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (117), Anul IV – Serie Naţională, 20 ianuarie 2008, p. 2.
106. Metamorfoza religiilor tribale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 4
(118), Anul IV – Serie Naţională, 27 ianuarie 2008, p. 2.
107. Medicina ştiinţifică şi cea alternativă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 5 (119), Anul IV – Serie Naţională, 3 februarie 2008, p. 3.
108. Budismul şi Occidentul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (120),
Anul IV – Serie Naţională, 10 februarie 2008, p. 2.
109. Poate fi islamul o religie tolerantă? , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 7 (121), Anul IV – Serie Naţională, 17 februarie 2008, p. 2.
110. Falsa religie a muzicii rock, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8
(122), Anul IV – Serie Naţională, 24 februarie 2008, p. 2.
111. Se vor împăca vreodată religia şi ştiinţa?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 9 (123), Anul IV – Serie Naţională, 2 martie 2008, p. 2.
112. Nevoia de religie din lumea de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 54 (955), Anul IV – Serie Naţională, 6 martie 2008, p.
10.
113. Religie şi cultură în Europa şi Asia, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 10 (124), Anul IV – Serie Naţională, 9 martie 2008, p. 2.
114. Teologia şi filosofiile, în „Ziarul Lumina”, nr. 60 (961), Anul IV – Serie Naţională, 13 martie 2008, p. 10.
115. Ideea de Dumnezeu în lumea secularizată, în „Ziarul Lumina”, nr. 66 (967), Anul IV – Serie Naţională, 20 martie
2008, p. 10.
116. Mistica iubirii: o posibilă punte de legătură între hinduism şi creştinism?, în „Ziarul Lumina”, nr. 72 (973), Anul
IV – Serie Naţională, 27 martie 2008, p. 4.
117. Ce vrea să însemne „războiul sfânt” în lumea islamică?, în „Ziarul Lumina”, nr. 78 (979), Anul IV – Serie
Naţională, 3 aprilie 2008, p. 4.
118. Ocultism în lumea de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 84 (985), Anul IV – Serie Naţională, 10 aprilie 2008, p. 4.
119. Cine a învins în Tibet: Marx sau Buddha?, în „Ziarul Lumina”, nr. 90 (991), Anul IV – Serie Naţională, 17 aprilie
2008, p. 4.
120. Suferinţa lui Dumnezeu, un argument pentru fericirea omului, în „Ziarul Lumina”, nr. 96 (997), Anul IV – Serie
Naţională, 24 aprilie 2008, p. 4.
121. Dumnezeul creştinilor începe să-şi „schimbe adresa”, în „Ziarul Lumina”, nr. 102 (1003), Anul IV – Serie
Naţională, 8 mai 2008, p. 4.
122. Universul şi omul nu sunt rodul întâmplării, în „Ziarul Lumina”, nr. 109 (1010), Anul IV – Serie Naţională, 15
mai 2008, p. 4.
123. Dialogul între religii şi culturi, esenţial pentru secolul al XXI-lea, în „Ziarul Lumina”, nr. 115 (1017), Anul IV –
Serie Naţională, 22 mai 2008, p. 4.
124. Hristos şi epocile istoriei, în „Ziarul Lumina”, nr. 121 (1022), Anul IV – Serie Naţională, 29 mai 2008, p. 4.
125. Neoplatonismul din gândirea creştină şi filosofia modernă, în „Ziarul Lumina”, nr. 127 (1028), Anul IV – Serie
Naţională, 5 iunie 2008, p. 4.
126. Capacitatea de adaptare a creştinismului, în „Ziarul Lumina”, nr. 133 (1034), Anul IV – Serie Naţională, 12 iunie
2008, p. 4.
127. Religie şi cultură în evul secularizării, în „Ziarul Lumina”, nr. 139 (1040), Anul IV – Serie Naţională, 19 iunie
2008, p. 4.
128. Omul religios – punte de legătură între religiile monoteiste, în „Ziarul Lumina”, nr. 145 (1046), Anul IV – Serie
Naţională, 26 iunie 2008, p. 4.
129. „Integrarea europeană se realizează şi prin spiritualitate şi cultură” (interviu), în „Ziarul Lumina”, nr. 150
(1051), Anul IV – Serie Naţională, 2 iulie 2008, p. 4.
130. Cum a evoluat identitatea religioasă a Europei, în „Ziarul Lumina”, nr. 151 (1052), Anul IV – Serie Naţională, 3
iulie 2008, p. 4.
131. Reîntoarcerea în Evul Mediu, în „Ziarul Lumina”, nr. 163 (1064), Anul IV – Serie Naţională, 17 iulie 2008, p. 4.
132. Islamizarea „celui mai secularizat continent”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 29 (143), Anul IV – Serie Naţională, 20 iulie 2008, p. 3.
133. În Europa se ridică moschei, iar creştinii saudiţi trăiesc ca-n catacombe, în „Ziarul Lumina”, nr. 169 (1070),
Anul IV – Serie Naţională, 24 iulie 2008, p. 4.
134. Modernitatea şi secularizarea în Europa şi America, în „Ziarul Lumina”, nr. 175 (1076), Anul IV – Serie
Naţională, 31 iulie 2008, p. 4.
135. „Nonconformismul” teologiei în era postmodernistă, în „Ziarul Lumina”, nr. 181 (1082), Anul IV – Serie
Naţională, 7 august 2008, p. 4.
136. Pericolul privatizării religiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 187 (1088), Anul IV – Serie Naţională, 14 august 2008, p.
4.
137. Creştinism şi modernitate, în „Ziarul Lumina”, nr. 193 (1094), Anul IV – Serie Naţională, 21 august 2008, p. 4.
138. Universaliştii ezoterico-creştini, în „Ziarul Lumina”, nr. 199 (1100), Anul IV – Serie Naţională, 28 august 2008,
p. 4.
139. Ezoterismul – între modernism şi postmodernism, în „Ziarul Lumina”, nr. 205 (1106), Anul IV – Serie Naţională,
4 septembrie 2008, p. 4.
140. Tendinţe spre dezinstituţionalizarea religiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 211 (1112), Anul IV – Serie Naţională, 11
septembrie 2008, p. 4.
141. New Age şi religiozitatea postmodernă, în „Ziarul Lumina”, nr. 217 (1118), Anul IV – Serie Naţională, 18
septembrie 2008, p. 4.
142. Ştiinţa religiei ca ştiinţă a culturii, în „Ziarul Lumina”, nr. 223 (1124), Anul IV – Serie Naţională, 25 septembrie
2008, p. 4.
143. Ce înseamnă o „teologie a religiei”? , în „Ziarul Lumina”, nr. 229 (1130), Anul IV – Serie Naţională, 2
octombrie 2008, p. 4.
144. Ca şi arta, religia va exista întotdeauna, în „Ziarul Lumina”, nr. 235 (1136), Anul IV – Serie Naţională, 9
octombrie 2008, p. 4.
145. Evoluţia iluminismului filosofic, în „Ziarul Lumina”, nr. 241 (1142), Anul IV – Serie Naţională, 16 octombrie
2008, p. 4.
146. De la o posibilă creştinare, la marxism-leninizarea Chinei, în „Ziarul Lumina”, nr. 247 (1148), Anul IV – Serie
Naţională, 23 octombrie 2008, p. 4.
147. Religiozitatea lui Einstein, în „Ziarul Lumina”, nr. 253 (1154), Anul IV – Serie Naţională, 30 octombrie 2008, p.
4.
148. Asia de Est, între tradiţie şi secularizare, în „Ziarul Lumina”, nr. 259 (1160), Anul IV – Serie Naţională, 6
noiembrie 2008, p. 4.
149. Cât de religioşi sunt europenii de astăzi, în „Ziarul Lumina”, nr. 265 (1166), Anul IV – Serie Naţională, 13
noiembrie 2008, p. 4.
150. Islam şi islamism, în „Ziarul Lumina”, nr. 271 (1172), Anul IV – Serie Naţională, 20 noiembrie 2008, p. 4.
151. Care sunt noii creştini ai Europei, în „Ziarul Lumina”, nr. 277 (1178), Anul IV – Serie Naţională, 27 noiembrie
2008, p. 4.
152. Teologia în agora ştiinţelor, în „Ziarul Lumina”, nr. 282 (1183), Anul IV – Serie Naţională, 4 decembrie 2008, p.
4.
153. Religia, între metafizică şi postmetafizică, în „Ziarul Lumina”, nr. 288 (1189), Anul IV – Serie Naţională, 11
decembrie 2008, p. 4.
154. Halloween, o reminiscenţă a revelionului celtic, în „Ziarul Lumina”, nr. 305 (1206), Anul V – Serie Naţională, 8
ianuarie 2009, p. 12.
155. Religie, ideologie şi cultură în China de odinioară şi de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 10 (1212), Anul V – Serie
Naţională, 15 ianuarie 2009, p. 12.
156. Filosofie şi ideologie în lumea islamică, în „Ziarul Lumina”, nr. 16 (1218), Anul V – Serie Naţională, 22 ianuarie
2009, p. 12.
157. Cultul strămoşilor, o caracteristică fundamentală a lumii religioase japoneze, în „Ziarul Lumina”, nr. 22 (1224),
Anul V – Serie Naţională, 29 ianuarie 2009, p. 12.
158. Disputa dintre islam şi creştinism, în „Ziarul Lumina”, nr. 28 (1230), Anul V – Serie Naţională, 5 februarie 2009,
p. 12.
159. Astrologia, regină a ştiinţelor în Imperiul Roman, în „Ziarul Lumina”, nr. 34 (1236), Anul V – Serie Naţională,
12 februarie 2009, p. 10.
160. Elenizarea creştinismului şi începuturile teologiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 40 (1242), Anul V – Serie Naţională,
19 februarie 2009, p. 10.
161. Începuturile misiunii creştine în China şi India, în „Ziarul Lumina”, nr. 45 (1247), Anul V – Serie Naţională, 25
februarie 2009, p. 10.
162. Africa – între creştinism, colonialism şi comerţul cu sclavi, în „Ziarul Lumina”, nr. 52 (1254), Anul V – Serie
Naţională, 5 martie 2009, p. 10.
163. Întâlnirea dintre creştinism şi America de Sud, în „Ziarul Lumina”, nr. 58 (1260), Anul V – Serie Naţională, 12
martie 2009, p. 10.
164. Biserica, în pragul sfârşitului modernităţii, în „Ziarul Lumina”, nr. 64 (1266), Anul V – Serie Naţională, 19
martie 2009, p. 10.
165. Biserica şi Europa „postcreştină” , în „Ziarul Lumina”, nr. 70 (1272), Anul V – Serie Naţională, 26 martie 2009,
p. 10.
166. Creştinismul hindus, în „Ziarul Lumina”, nr. 76 (1278), Anul V – Serie Naţională, 2 aprilie 2009, p. 10.
167. Cum a supravieţuit creştinismul în China secolului al XX-lea, în „Ziarul Lumina”, nr. 82 (1284), Anul V – Serie
Naţională, 9 aprilie 2009, p. 10.
168. Japonia şi indigenizarea creştinismului, în „Ziarul Lumina”, nr. 88 (1290), Anul V – Serie Naţională, 16 aprilie
2009, p. 10.
169. Creştinismul din Coreea, în „Ziarul Lumina”, nr. 91 (1293), Anul V – Serie Naţională, 23 aprilie 2009, p. 10.
170. Islamul sau marea provocare a viitorului, în „Ziarul Lumina”, nr. 97 (1299), Anul V – Serie Naţională, 30 aprilie
2009, p. 10.
171. Ezoterismul de azi, o expresie nouă a gândirii magice, în „Ziarul Lumina”, nr. 101 (1303), Anul V – Serie
Naţională, 7 mai 2009, p. 10.
172. De ce Scientologia e o falsă religie, în „Ziarul Lumina”, nr. 107 (1309), Anul V – Serie Naţională, 14 mai 2009,
p. 10.
173. De la societatea civică la o „religie civică”? , în „Ziarul Lumina”, nr. 113 (1315), Anul V – Serie Naţională, 21
mai 2009, p. 10.
174. Biserica în faţa pluralismului religios, în „Ziarul Lumina”, nr. 119 (1321), Anul V – Serie Naţională, 28 mai
2009, p. 10.
175. Religie şi societate, în „Ziarul Lumina”, nr. 124 (1326), Anul V – Serie Naţională, 4 iunie 2009, p. 10.
176. O Europă multicreştină şi multireligioasă, în „Ziarul Lumina”, nr. 130 (1332), Anul V – Serie Naţională, 11 iunie
2009, p. 10.
177. Creştini fără Biserică, în „Ziarul Lumina”, nr. 136 (1338), Anul V – Serie Naţională, 18 iunie 2009, p. 10.
178. Ştiinţele, ca trepte pe care putem urca spre Dumnezeu, în „Ziarul Lumina”, nr. 142 (1344), Anul V – Serie
Naţională, 25 iunie 2009, p. 10.
179. Omul modern, între raţionalism şi individualism, în „Ziarul Lumina”, nr. 148 (1350), Anul V – Serie Naţională, 2
iulie 2009, p. 10.
180. Ce înseamnă a fi beduin, în „Ziarul Lumina”, nr. 154 (1356), Anul V – Serie Naţională, 9 iulie 2009, p. 10.
181. Cum s-a impus creştinismul în Imperiul Roman, în „Ziarul Lumina”, nr. 160 (1362), Anul V – Serie Naţională, 16
iulie 2009, p. 10.
182. Modernizarea nu conduce neapărat la secularizare, în „Ziarul Lumina”, nr. 166 (1368), Anul V – Serie
Naţională, 23 iulie 2009, p. 10.
183. Creştinismul răsăritean şi islamul, în „Ziarul Lumina”, nr. 173 (1369), Anul V – Serie Naţională, 31 iulie 2009, p.
10.
184. Cum este privită Biserica în spaţiul public european, în „Ziarul Lumina”, nr. 179 (1375), Anul V – Serie
Naţională, 6 august 2009, p. 10.
185. Întâlnirea dintre budism şi creştinism, în „Ziarul Lumina”, nr. 185 (1381), Anul V – Serie Naţională, 13 august
2009, p. 10.
186. Cum înţeleg budiştii creştinismul, în „Ziarul Lumina”, nr. 189 (1391), Anul V – Serie Naţională, 20 august 2009,
p. 10.
187. Amidism şi creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 87 (201),
Anul V – Serie Naţională, 6 septembrie 2009, p. 2.
188. Ce înseamnă Iisus pentru musulmani, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 88 (202), Anul V – Serie Naţională, 13 septembrie 2009, p. 2.
189. Tradiţia Ramakrishna: o experienţă creştină hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 89 (203), Anul V – Serie Naţională, 20 septembrie 2009, p. 2.
190. Creştinismul din India, între naţionalismul hindus şi mişcarea Dalit, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 90 (204), Anul V – Serie Naţională, 27 septembrie 2009, p. 2.
191. „Să căutăm unitatea – să păstrăm diversitatea. Răsăritul şi Apusul în dialog ecumenic”. Al XIII-lea Congres
Internaţional Renovabis, Freising, 3-5 septembrie 2005, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 91 (205), Anul V – Serie Naţională, 4 octombrie 2009, p. 2.
192. Ortodoxia în noua Europă (I) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 91
(205), Anul V – Serie Naţională, 4 octombrie 2009, p. 2.
193. Ortodoxia în noua Europă (II) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 92
(206), Anul V – Serie Naţională, 11 octombrie 2009, p. 2.
194. Ortodoxia în noua Europă (III) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
93 (207), Anul V – Serie Naţională, 18 octombrie 2009, p. 2.
195. Ortodoxia în noua Europă (IV) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
94 (208), Anul V – Serie Naţională, 25 octombrie 2009, p. 2.
196. Ortodoxia în noua Europă (V) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 95
(209), Anul V – Serie Naţională, 1 noiembrie 2009, p. 2.
197. Şcoala de la Kyoto în dialog cu creştinismul: între chenoza budistă şi creştină, în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 96 (210), Anul V – Serie Naţională, 8 noiembrie 2009, p. 2.
198. Cum privesc sociologii consecinţele individualizării societăţii de azi asupra religiei, în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 97 (211), Anul V – Serie Naţională, 15 noiembrie 2009, p. 2.
199. Moartea, între „poartă” spre viaţa veşnică şi simplu eveniment statistic, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 98 (212), Anul V – Serie Naţională, 22 noiembrie 2009, p. 2.
200. Nihilismul şi destinul culturii occidentale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 99 (213), Anul V – Serie Naţională, 29 noiembrie 2009, p. 2.
201. O problemă controversată în dialogul dintre creştinism şi budism: semnificaţia religioasă a istoriei, în „Lumina
de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 100 (214), Anul V – Serie Naţională, 6
decembrie 2009, p. 2.
202. Polemică între empirismul budist şi credinţa creştină, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 101 (215), Anul V – Serie Naţională, 13 decembrie 2009, p. 2.
203. Musulmani şi creştini la începuturile islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 103 (217), Anul V – Serie Naţională, 27 decembrie 2009, p. 2.
204. Hristos la început de mileniu al treilea, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 1 (218), Anul VI – Serie Naţională, 10 ianuarie 2010, p. 2.
205. Creştinii din Egipt, „cetăţeni” de rangul al doilea?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 2 (219), Anul VI – Serie Naţională, 17 ianuarie 2010, p. 2.
206. Religia şi ştiinţa nu se exclud, ci se completează, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 3 (220), Anul VI – Serie Naţională, 24 ianuarie 2010, p. 2.
207. De la Constantinopol la Istanbul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 4
(221), Anul VI – Serie Naţională, 31 ianuarie 2010, p. 2.
208. Cum a ajuns Francis S. Collins de la descoperirea genomului uman la aflarea lui Dumnezeu, în „Lumina de
duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 5 (222), Anul VI – Serie Naţională, 7 februarie
2010, p. 2.
209. Creştinii din Iran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (223), Anul
VI – Serie Naţională, 14 februarie 2010, p. 2.
210. Creştinii din Orientul islamic, între modernitatea occidentală şi naţionalism, în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 7 (224), Anul VI – Serie Naţională, 21 februarie 2010, p. 2.
211. Biserica a umanizat cultura prin credinţă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 8 (225), Anul VI – Serie Naţională, 28 februarie 2010, p. 2.
212. Secularizarea moralei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 9 (226),
Anul VI – Serie Naţională, 7 martie 2010, p. 2.
213. Ideea unei lumi absolut laicizate este falsă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 10 (227), Anul VI – Serie Naţională, 14 martie 2010, p. 2.
214. De la filosofia morală a lui Socrate la religia lui Hristos, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 11 (228), Anul VI – Serie Naţională, 21 martie 2010, p. 2.
215. Între ştiinţa raţiunii şi ştiinţa credinţei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 12 (229), Anul VI – Serie Naţională, 28 martie 2010, p. 2.
216. Ştiinţa, filosofia şi teologia: de la dispută la armistiţiu şi dialog, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (230), Anul VI – Serie Naţională, 4 aprilie 2010, p. 2.
217. Cum e privită credinţa în lumea oamenilor de ştiinţă de azi, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 14 (231), Anul VI – Serie Naţională, 11 aprilie 2010, p. 2.
218. Dumnezeu creatorul între ştiinţă şi metafizică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 15 (232), Anul VI – Serie Naţională, 18 aprilie 2010, p. 2.
219. Religia, benefică nu doar pentru suflet, ci şi pentru trup, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 16 (233), 25 aprilie 2010, p. 2.
220. Credinţa în Dumnezeu nu este o himeră, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 17 (234), 2 mai 2010, p. 2.
221. Fizica modernă şi filosofiile mistice orientale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 18 (235), 9 mai 2010, p. 2.
222. De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie” (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 19 (236), 16 mai 2010, p. 2.
223. De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie” (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 20 (237), 23 mai 2010, p. 2.
224. Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 21 (238), 30 mai 2010, p. 2.
225. Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 22 (239), 6 iunie 2010, p. 2.
226. De la „moartea” lui Dumnezeu la religia postmodernă (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 23 (240), 13 iunie 2010, p. 2.
227. De la „moartea” lui Dumnezeu la religia postmodernă (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 24 (241), 20 iunie 2010, p. 2.
228. Fizica cuantică şi Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
25 (242), 27 iunie 2010, p. 2.
229. Fizica cuantică şi Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
26 (243), 4 iulie 2010, p. 2.
230. Între creştinism şi religia de tip „cofetărie” (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 27 (244), 11 iulie 2010, p. 2.
231. Între creştinism şi religia de tip „cofetărie” (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 28 (245), 18 iulie 2010, p. 2.
232. Islamul faţă în faţă cu pluralismul religios (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 29 (246), 25 iulie 2010, p. 2.
233. Islamul faţă în faţă cu pluralismul religios (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 30 (247), 1 august 2010, p. 2.
234. Cum a eşuat misiunea creştină în Tibetul budist (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 31 (248), 8 august 2010, p. 2.
235. Cum a eşuat misiunea creştină în Tibetul budist (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 32 (249), 15 august 2010, p. 2.
236. Religie şi globalizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 33 (250),
22 august 2010, p. 2.
237. Religie şi globalizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 34 (251),
29 august 2010, p. 2.
238. Cum se profilează religia în primul secol al mileniului al III-lea (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 35 (252), 5 septembrie 2010, p. 2.
239. Cum se profilează religia în primul secol al mileniului al III-lea (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36 (253), 12 septembrie 2010, p. 2.
240. Creştini şi „creştini anonimi”? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr.
37 (254), 19 septembrie 2010, p. 2.
241. Creştini şi „creştini anonimi”? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 38 (255), 26 septembrie 2010, p. 2.
242. Islamul între fundamentalism şi modernizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 39 (256), 3 octombrie 2010, p. 2.
243. Islamul între fundamentalism şi modernizare (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 40 (257), 10 octombrie 2010, p. 2.
244. Dumnezeu în spaţiul universitar (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 41 (258), 17 octombrie 2010, p. 2.
245. Dumnezeu în spaţiul universitar (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
nr. 42 (259), 24 octombrie 2010, p. 2.
246. Teologia şi ştiinţa religiei (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 43
(260), 31 octombrie 2010, p. 2.
247. Teologia şi ştiinţa religiei (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 44
(261), 7 noiembrie 2010, p. 2.
248. Turcia între laicism şi islamism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 45
(262), 14 noiembrie 2010, p. 2.
249. Calea de mijloc a islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 46
(263), 21 noiembrie 2010, p. 2.
250. Evul Mediu creştin occidental şi islamul (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 47 (264), 28 noiembrie 2010, p. 2.
251. Evul Mediu creştin occidental şi islamul (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 48 (265), 5 decembrie 2010, p. 2.
252. Islamul în percepţia Răsăritului primului mileniu creştin (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, nr. 49 (266), 12 decembrie 2010, p. 2.
253. Steaua de la Betleem, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 50 (267), 19
decembrie 2010, p. 2.
254. Islamul în percepţia Răsăritului primului mileniu creştin (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 16 ianuarie 2011, p. 2.
255. Faţa tradiţionalist-conservatoare a islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 23 ianuarie 2011, p. 2.
256. Realitatea ultimă şi Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 30
ianuarie 2011, p. 2.
257. Realitatea ultimă şi Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 6
februarie 2011, p. 2.
258. Un hindus îşi poate schimba religia, dar nu şi casta, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 13 februarie 2011, p. 2.
259. De ce aşa puţini hinduşi s-au convertit la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 20 februarie 2011, p. 2.
260. Lumea islamică, între trecut şi viitor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”,
6 martie 2011, p. 2.
261. Lumea hindusă şi budistă între toleranţă şi fanatism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 13 martie 2011, p. 2.
262. De ce este aşa atractivă pentru unii ideea de reîncarnare, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 20 martie 2011, p. 2.
263. Biserica a respins reîncarnarea din perioada ei primară, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 27 martie 2011, p. 2.
264. Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului contemporan (I), în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 3 aprilie 2011, p. 2.
265. Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului în societatea de azi (II), în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 10 aprilie 2011, p. 2.
266. Teoria reîncarnării nu are temei în Sfânta Scriptură, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 17 aprilie 2011, p. 2.
267. Cât de veche este tradiţia înroşirii ouălor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 24 aprilie 2011, p. 2.
268. Îndepărtarea omului de valorile religioase, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 1 mai 2011, p. 2.
269. Ştiinţa nu poate dovedi inexistenţa lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 8 mai 2011, p. 2.
270. Magia şi vrăjitoria, o expresie pseudoreligioasă a lumii de ieri şi de azi, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 15 mai 2011, p. 2.
271. Este secularismul un fenomen ireversibil? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 22 mai 2011, p. 2.
272. Este secularismul un fenomen ireversibil? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 29 mai 2011, p. 2.
273. Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 5 iunie 2011, p. 2.
274. Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 12 iunie 2011, p. 2.
275. Biserică şi postmodernitate (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 19
iunie 2011, p. 2.
276. Biserică şi postmodernitate (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 26
iunie 2011, p. 2.
277. Teologia între fundamentalismul religios şi cel al modernităţii, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 3 iulie 2011, p. 2.
278. „Manipularea mentală“ între mit şi realitate (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 10 iulie 2011, p. 2.
279. „Manipularea mentală“ între mit şi realitate (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 17 iulie 2011, p. 2.
280. Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 24 iulie 2011, p. 2.
281. Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 31 iulie 2011, p. 2.
282. Lumea necreştină şi indiferentismul religios (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 7 august 2011, p. 2.
283. Lumea necreştină şi indiferentismul religios (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 14 august 2011, p. 2.
284. Creaţionism evoluţionist? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 21
august 2011, p. 2.
285. Creaţionism evoluţionist? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 28
august 2011, p. 2.
286. „Creştinismul non-religios“ şi „întoarcerea“ lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de
spiritualitate şi atitudine creştină”, 4 septembrie 2011, p. 2.
287. Islamul, a doua mare religie practicată în Europa, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 11 septembrie 2011, p. 2.
288. Millet-ul, formă de convieţuire a creştinilor şi evreilor în lumea islamică (I), în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 18 septembrie 2011, p. 2.
289. Millet-ul, formă de convieţuire a creştinilor şi evreilor în lumea islamică (II), în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 25 septembrie 2011, p. 2.
290. Provocări ale pluralismului contemporan (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 2 octombrie 2011, p. 2.
291. Provocări ale pluralismului contemporan (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 9 octombrie 2011, p. 2.
292. Creştinismul şi ecologismul postmodern, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, 16 octombrie 2011, p. 2.
293. Gândirea teologică de azi trebuie să fie comunicativă (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, 23 octombrie 2011, p. 2.
294. Gândirea teologică de azi trebuie să fie comunicativă (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate
şi atitudine creştină”, 30 octombrie 2011, p. 2.
295. Iisus Hristos sau înveşnicirea timpului, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine
creştină”, nr. 2 (372), Anul IX – Serie Naţională, 13 ianuarie 2013, p. 2.
296. Impactul noilor „oferte“ religioase într-o lume tot mai individualistă şi secularizată, în „Lumina de duminică.
Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (447), Anul X, Serie Naţională, 29 iunie 2014, pp. 6-7.
297. Răul cât o legiune întreagă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 42
(464), Anul X, Serie Naţională, 26 octombrie 2014, pp. 4-5.
298. Terorism şi crimă răstălmăcind valorile lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi
atitudine creştină”, nr. 3 (476), Anul XI, Serie Naţională, 25 ianuarie 2015, pp. 6-7.

VI. Conferinţe, simpozioane şi comunicări ştiinţifice

a) naţionale:
1. Preacinstirea Maicii Domnului şi problema „fraţilor Domnului”, A.S.C.O.R., Universitatea Timişoara, decembrie
1990.
2. Ortodoxia şi ecumenismul, A.S.C.O.R., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, noiembrie 1993.
3. Familia creştină între tradiţie şi modernitate, Casa Studenţilor, Iaşi, decembrie 1994.
4. Noi curente şi fenomene religioase în România. Consideraţii din punct de vedere ortodox, Universitatea din Arad şi
apoi Timişoara, aprilie 1995.
5. New Age şi Mişcarea ecologistă. Consideraţii din perspectivă ortodoxă, „Zilele Universităţii Al.I. Cuza”, Iaşi,
1995.
6. „Medicina alternativă”. Concluzii din perspectivă creştină, „Zilele Universităţii Al.I. Cuza”, Iaşi, 1995.
7. Dreapta credinţă şi ispitele vremii, A.S.C.O.R., Iaşi, 1996.
8. Agresiunea unor noi mişcări religioase necreştine asupra spiritualităţii creştine, „Zilele Universităţii Al.I. Cuza”,
Iaşi, 1996 şi Botoşani, decembrie 1996.
9. Ortodoxia şi noile secte religioase, Conferinţa preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor, Iaşi, decembrie 1996.
10. Postul în accepţiunea religiilor necreştine, A.S.C.O.R., Iaşi, noiembrie 1997.
11. Rolul şi semnificaţia Duhului Sfânt pentru viaţa noastră, astăzi, Institutul Romano-Catolic, Iaşi, ian. 1998.
12. Noile mişcări religioase în România, Caransebeş, noiembrie 1998.
13. Religiozitate şi pseudo-religiozitate, Tecuci, februarie 1999, Galaţi, februarie 1999, Brăila, februarie 1999.
14. Sincretismul religios, Moineşti, noiembrie 1999.
15. Mistica creştină şi Yoga, Suceava, A.S.C.O.R., decembrie 1999.
16. Fenomenul religios agresiv de azi, A.S.C.O.R., Timişoara, martie, 2000.
17. Modele de “mântuire” în viziunea noilor mişcări religioase, Institutul Romano-Catolic, Iaşi, noiembrie 1999.
18. Configuraţia divinului dintr-o perspectivă fenomenologică, Institutul Romano-Catolic din Iaşi, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, mai 2000.
19. Extremismul religios, Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Caransebeş, decembrie 1998.
20. Problema reîncarnării. Evaluare din perspectivă creştină, Seminarul Teologic liceal ortodox, Caransebeş,
noiembrie 1999.
21. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi la 10 ani de la reînfiinţare, Iaşi, octombrie
2000.
22. Teologia părintelui acad. prof. dr. D. Stăniloae la 7 ani de la moartea sa, Bucureşti, octombrie 2000.
23. Fenomenul neoreligios, Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, noiembrie 2000.
24. Argumente ale psihologiei şi sociologiei privind amploarea fenomenului neoreligios, A.S.C.O.R., Iaşi, noiembrie
2000.
25. Extremismul religios în lumea contemporană, Conferinţa preoţilor militari din România, Iaşi, noiembrie 1999.
26. Creştinismul contemporan şi fenomenul religios, A.S.C.O.R., Iaşi, aprilie 2002.
27. Deviaţii religioase, Facultatea de Medicină, Iaşi, aprilie 2002.
28. Satanismul – o expresie a violenţei împotriva lui Dumnezeu, Alba Iulia, martie, 2002.
29. Neoreligiozitatea, A.S.C.O.R., Galaţi, august, 2002.
30. Fenomenul neoreligios ca alternativă la secularism, A.S.C.O.R., Drobeta Tr. Severin, decembrie, 2002.
31. Secularismul ca atitudine spirituală care-L ignoră pe Dumnezeu, Iaşi, „Zilele Universităţii Al.I. Cuza”, octombrie,
2004.
32. Vrăjitorii, farmece, descântece, Iaşi, A.S.C.O.R., noiembrie, 2004.
33. Secularizare şi modernitate, Timişoara, A.S.C.O.R., decembrie, 2004.
34. Desacralizare şi post-modernism, A.S.C.O.R., Timişoara şi Deva, aprilie 2005.
35. Secularizarea şi consecinţele ei, A.S.C.O.R., Iaşi, martie 2005.
36. Facultatea de Teologie în viaţa şi misiunea Bisericii, Al II-lea Congres al Facultăţilor de Teologie din România,
Mănăstirea Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, 25-28 septembrie, 2005.
37. Tineretul şi atitudinea sa faţă de religie în societatea de azi, Botoşani, 19 aprilie 2006.
38. Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, Colocviul Naţional „Mircea Eliade: Destin şi Operă”, Universitatea
„Al.I. Cuza”, Iaşi, martie 2007.
39. Ontologie şi Revelaţie, Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filozofie”, Durău, 15-16 mai 2007.
40. Comuniunea primordială în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi – un model pentru dialogul dintre oameni şi religii,
Simpozionul Ştiinţific Naţional „Sf. Ioan Gură de Aur – păstor, apologet, dascăl, filantrop”, Galaţi, 12-13 noiembrie
2007.
41. Între ştiinţa şi teologia religiei, Simpozionul „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa şi misiunea Bisericii”,
consacrat Zilelor Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 24 octombrie 2008.
42. Participare Simpozion „Dialogul dintre teologie şi filosofie, ediţia a III-a. Semnificaţia universului şi valoarea vieţii
umane – abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică actuală”, Bucureşti, 14-15 mai 2009.
43. Participare la întâlnirea Consorţiului de validare a calificărilor din domeniul de studii universitare de licenţă.
Teologie, 31 mai – 1 iunie 2010, Bucureşti, desfăşurată în cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem operaţional al
calificărilor din învăţământul superior din România.
44. Femeia în islam, Conferinţa a profesorilor de istorie şi filosofie a religiilor din facultăţile de teologie ortodoxă din
România, intitulată Femeia din perspectiva sacrală, Mănăstirea Râmeţ, 22-23 noiembrie 2010.
45. Discipolatul iniţiatic în hinduism, Simpozionul de istorie şi filosofie a religiilor Riturile de iniţiere, desfășurat la
Braşov, 5-7 iulie 2011.
46. Familia preotului în lumea de azi, Conferinţa preoţească din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Slănic
Moldova, 5 septembrie 2011.
47. Biserica într-o societate tot mai pluralistă şi individualistă, Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie,
filosofie şi ştiinţă”, ediţia a IV-a, Mănăstirea Caraiman-Prahova, 29 septembrie-2 octombrie 2011.
48. Religia în manualele școlare. Teologia, etica și istoria religiilor în dialog, Dezbatere publică organizată de
Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică (APCRC) împreună cu Universitatea din
București, Academia Română și Universitatea din București, 3 iulie 2014, Universitatea București;
49. Rolul și importanța religiei în păstrarea echilibrului social, în cadrul cursului „Managementul Strategic al
Afacerilor Interne”, seria a XVII-a, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne, 10 iunie, 2015;
50. Religia în Postmodernitate. Destinul ei într-o lume secularizată, Cursurile preoțești pentru dobâdnirea gradelor
profesionale, București, 3-10 iulie, 2015;
51. Provocări ale noilor mișcări religioase și pseudo-religioase. Evaluare din perspectivă creștină, Cursurile preoțești
pentru dobândirea gradelor profesionale, București, 3-10 iulie, 2015.

b) internaţionale:
1. Die Rumänisch – Orthodoxe Kirche in dem neuen Europa – Kontext nach dem Jahre 1989 (Biserica Ortodoxă
Română în noul context european, după 1989), Herrnhut (Germania), iulie 1990.
2. Neue Möglichkeiten – neue Aufgaben für die Diakonie der Kirchen im Ost – Europa (Noi posibilităţi – noi sarcini
pentru diaconia Bisericilor din Europa Răsăriteană), Gallneukirchen (Austria), mai, 1991.
3. Neue Orientierungen und Perspektiven in der Rumänisch – Orthodoxen Kirche nach der Revolution (Noi orientări
şi perspective în Biserica Ortodoxă Română după Revoluţie), Bad Liebezell (Germania), aprilie, 1992.
4. Neue Religiöse Bewegungen (Noi mişcări religioase), Viena, septembrie 1995.
5. Societatea contemporană şi fenomenul sectar, Chişinău, iunie 1997.
6. Democracy and the limits of democracy, International Dialog Center, Aarhus (Danemarca), 21-26 iulie, 1997.
7. Occultism and Satanism, International Dialog Center, Skade (Danemarca), 27-31 iulie, 1997.
8. New Religious Movements in Romania, International Dialog Center, Aarhus (Danemarca), 1 mai 1998.
9. Buddhistische Erleuchtung und Erleuchtung in Gott. Ontologischer und epistemologischer Apophatismus,
Universitatea Aarhus (Danemarca), 4 mai 1998.
10. The Phenomenon of the Satanist type in Romania, Viborg (Danemarca), 6 mai 1998.
11. Säkularisierung und Synkretismus in der heutigen Welt (Secularizare şi sincretism în lumea de azi), prelegere
susţinută în calitate de visiting professor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din Graz,
Austria, noiembrie 2006.
12. Neue religiöse Bewegungen in Rumänien (Noi mişcări religioase în România), prelegere susţinută în calitate de
visiting professor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din Graz, Austria, noiembrie 2006.
13. Orthodox-rumänische Theologen gegenüber den nichtchristlichen Religionen (Teologi ortodocşi români faţă de
religiile necreştine), prelegere susţinută în calitate de visiting professor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică,
Universitatea din Graz, Austria, noiembrie 2006.
14. Was ist der Mensch aus buddhistischer Sicht?, prelegere susţinută în calitate de visiting professor la Facultatea de
Teologie, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., mai 2008.
15. Leiden und Erlösung im buddhistischen und christlichen Verständris, prelegere susţinută în calitate de visiting
professor la Facultatea de Teologie, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., mai 2008.
16. Buddhistische Meditation. Bewertung aus christlicher Sicht, prelegere susţinută în calitate de visiting professor la
Facultatea de Teologie, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., mai 2008.
17. Buddhismus und Christentum. Verwandtes und Unterscheindendes, prelegere susţinută în calitate de visiting
professor la Facultatea de Teologie, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., mai 2008.
18. Säkularisierung und Modernität. Eine christliche Bewertung, prelegere susţinută în cadrul lucrărilor Academiei
Germano-Române de Ştiinţe, Etică, Teologie, Literatură şi Artă (Deutsch – Rumänische Akademie), Mainz, 26-27
septembrie, 2008.
19. Orthodoxie im neuen Europa, prelegere susţinută în cadrul celui de al XIII-lea Congres Internaţional Renovabis,
„Einheit suchen – Vielfalt wahren. Ost und West im ökumenischen Gespräch” (Să căutăm unitatea – să păstrăm
diversitatea. Răsăritul şi Apusul în dialog ecumenic), Freising, Germania, 3-5 septembrie 2009.
20. Familia, model de comuniune într-o lume tot mai individualistă, Conferinţa Internaţională „Să convieţuim într-o
perioadă de criză - familia lui Dumnezeu, familia omului, familia popoarelor”, organizată de Patriarhia Română şi
La Comunità di Sant’Egidio, Bucureşti, 24 mai 2011.
21. Familie şi modernitate, Simpozion internaţional organizat de Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile
Uniunii Europene, Bruxelles, 28 iunie - 1 iulie 2011.
22. La morte – „porte” vers la vie éternelle ou événement statistique?, Colocviul internaţional „Influenţele
contemporane ale creştinismului în Europa în perspectivă comparată: Franţa – România – Elveţia”, Bucureşti, 21-22
octombrie 2011.
23. Profilul familiei europene: o abordare antropologico-istorică, Congresul Internaţional de Teologie „Familia
creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate”, Bucureşti, 1-3 noiembrie 2011.
24. Biserica Ortodoxă în Europa de azi, Simpozionul Interreligios „Diaspora – o realitate a societăţii actuale”,
organizat de Sapir Center for Jewish Education and Culture, Patriarhia Română şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România, Bucureşti, 29-30 mai 2012.
25. Seminar on Spirituality and Contemporary Man. Islam and Orthodox Christianity Perspectives, International
Section of Hawzeh Elmiyeh, Qom, Republica Islamică a Iranului, 28 februarie- 5 martie 2013.
26. Simpozionul interreligios și de dialog creștin ortodox-islamic șiit: Impactul secularizării asupra valorilor
religioase și morale în societatea contemporană, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
București, 2-3 iunie 2014.
27. Das teologische Denken im Dialog und in der Kommunikation in der heutingen pluralistischen Welt, Symposium
der Deutsch-Rümanischen Akademie, 3-4 octombrie, 2014, Sibiu.
28. Secularism and Postsecularism. A Phenomenological Survey, Simpozionul Internaţional „Philosophy and
Theology in Dialogue. Eastern and Western Perspectives”, 7-8 decembrie 2014, Constanţa;
29. Dialogul interreligios ca o necesitate în lumea de astăzi. O perspectivă creștină, Simpozionul internațional
„Cultural Diversity and the Role of Education in Developing Interreligious Dialogue, 23 martie, Universitatea
Spiru Haret, București, 2016;
30. Dialogul interreligios ca șansă într-o lume încrâncenată. O evaluare creștină, Simpozionul internațional „Rolul
educației religioase în dezvoltarea dialogului interreligios și intercultural, 24 martie, Universitatea din București,
2016;
31. Religion und Wissenschaft, Universitatea din Basel (Elveția), 20 april, 2016;
32. Rolul și semnificația dialogului interreligios și intercultural în lumea de astăzi, The 3rd Interreligious Dialogue
between Shia Islam and Orthodox Christianity. On the Importance of Interreligious and Intercultural Dialogue in
Contemporary Age, Universitatea „Al-Mustafa”, Qom, Iran, 14-20 mai, 2016;
33. The Attitude of Orthodox Church towards the Non-Christian Religions, International Conference, Interreligious
and Intercultural Dialogue in a pluralistic World, Philosophical and Theological Perspectives, Constanța, România,
1-2 iunie, 2016.

VII. Participări la emisiuni radio-tv:

1. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de noile schimbări din România, emisiune înregistrată la Zürich (Elveţia) în
cadrul unui seminar româno-elveţian, TVR 1, mai 1990.
2. Diferite predici tematice duminicale, Radio Iaşi, 1993–1996.
3. Filantropia creştină, emisiunea „Credo”, TVR 2, iunie 1994.
4. Misiune şi prozelitism, emisiunea „Credo”, TVR 2, iulie 1996.
5. Biserica şi sectele, TVR IAŞI, iulie 1996.
6. Sectele prin Internet, emisiunea „Oglinzi paralele”, TVR 1, martie, 1997.
7. Era Vărsătorului. New Age, emisiunea „Credo”, TVR 2, preluată şi de TVR 1, iulie 1997.
8. Yoga. Evaluare din perspectivă creştină, emisiunea „Fenomenul religios”, Radio Trinitas, ianuarie 1998.
9. Zen. Evaluare din perspectivă creştină, emisiunea „Fenomenul religios”, Radio Trinitas, ian. 1998 şi febr. 1998.
10. Artele marţiale. Evaluare din perspectivă creştină, emisiunea „Fenomenul religios”, Radio Trinitas, febr. 1998.
11. New Age. Evaluare din perspectivă creştină, febr. 1998, emisiunea „Fenomenul religios”, Radio Trinitas.
12. Yoga şi creştinismul, emisiunea “Credo”, TVR 2, febr. 1998.
13. Pseudo-religiozitate şi agresivitate în lumea de astăzi, emisiunea „Fenomenul religios”, Radio Trinitas, dec. 1999.
14. Satanismul în România, emisiunea „Ordinea publică”, T.V.R. 1 şi Tele 7 abc, iunie 1999.
15. Dianetica. Atitudinea Bisericii, ProTV, dec. 1999.
16. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de cultura vremii lor, Radio România, Iaşi, 2000.
17. Aniversarea a 10 ani de la reînfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi,
TVR 1, emisiunea „Viaţa spirituală”, oct. 2000.
18. Fenomenul neoreligios şi dimensiunile lui în lumea contemporană, Radio Trinitas, nov. 2000.
19. Prezenţa Facultăţii de Teologie Ortodoxă în cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Istorie şi actualitate, TV
Europa Nova, Iaşi, iunie 2001.
20. Mişcările neoreligioase, TV “Terra Sat”, Drobeta Turnu Severin, decembrie 2002.
21. Rolul şi rostul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi pentru Moldova, TVR Iaşi, decembrie 2002.
22. Rolul şi rostul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi pentru Moldova (II), TVR Iaşi, ianuarie, 2003.
23. Semnificaţiile pelerinajului profesorilor de Teologie ai Facultăţii din Iaşi în Turcia, Radio Trinitas, februarie 2003.
24. Semnificaţia Învierii, Radio Iaşi, aprilie 2003.
25. Modernitate şi secularism, Radio Renaşterea, Timişoara, aprilie 2005.
26. Secularizare şi secularism, Radio Trinitas, mai 2005.
27. Are nevoie România de o presă creştină ?, Radio Trinitas, aprilie 2006.
28. Dialogul interreligios, Radio Trinitas, aprilie 2006.
29. Proiecţii ale răului în lumea de azi, Radio Trinitas, mai, 2006.
30. În Egiptul faraonilor, Radio Trinitas, februarie 2007.
31. În memoria lui Mircea Eliade: 100 de ani de la naşterea sa. Pomenire în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Radio Trinitas, martie 2007.
32. Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, Radio Trinitas, martie 2007.
33. Dialogul între Teologie şi Filosofie, Radio Trinitas, mai, 2007.
34. Fenomenul neo-religios în România, Trinitas TV, octombrie 2008.
35. Biserica într-o lume tot mai pluralistă, Trinitas TV, mai 2010.
36. Familia în marile culturi ale lumii, Trinitas TV, mai 2011.
37. Misiunea sacramentală a Bisericii în noul context european, Trinitas TV, iunie 2011.
38. Asumarea conştiinţei eclesiale şi individualismul societăţii de azi, RTT, Braşov, iulie 2011.
39. Euharistirion Patriarhului Daniel, Trinitas TV, mai 2012.
40. Ce semnifică Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos?, Trinitas TV, august 2014.
41. Timpul şi spaţiul sacru, Trinitas TV, august 2014.
42. Comunicare şi comuniune, Radio Trinitas, noiembrie 2014.
43. Libertate religioasă şi libertate de exprimare, Trinitas TV, ianuarie 2015.
44. Creştinism şi Islam, Radio Trinitas, ianuarie 2015.
45. Ora de Religie în şcoli, TVR 1, martie 2015.
46. Organizarea cursurilor de doctorat în Facultățile de Teologie Ortodoxă, Viața Bisericii, Radio Trinitas,
septembrie 2015.
47. Semnificația dialogului interreligios și intercultural în contextul atentatelor din lumea de astăzi, Radio România
Actualități, martie 2016.
48. Întâlnirea dintre creștinism și islam într-o lume tot mai agitată, Radio Trinitas, martie 2016.
49. Dialogul interreligios și intercutural în lumea de azi, Trinitas TV, martie 2016.
50. Rolul educației în dezvoltarea dialogului interreligios și intercultural, TVh, martie, 2016.
51. Ortodoxia și religiile necreștine, Radio Trinitas, iunie 2016.
52. Dialogul dintre creștinism și islamul Shia, IRAN Press, mai 2016.

DISTINCŢII ŞI PREMII
Crucea patriarhală ecumenică, oferită de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic;
Meritul Dumitru Stăniloae, oferit de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei ;
Meritul cultural în grad de comandor, acordat de preşedintele României, pentru spiritul ecumenic şi civic dovedit ;
Medalia jubiliară « Emanuil Gojdu - 200 de ani de la naştere », acordată de către Fundaţia Emanuil Gojdu (Sibiu),
pentru conservarea, menţinerea şi promovarea valorilor româneşti;
Crucea Moldavă, oferită de P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
Premiul Alma Mater Iassyensis pentru carte universitară, la a VII-a ediţie a Salonului naţional de carte, 1998, pentru
vol. Istoria şi filosofia religiilor la popoarele antice, Editura Junimea, Iaşi, 1998, acordat de către Institutul Naţional
pentru Societatea şi Cultura Română.
Premiul de excelenţă, acordat la Gala Premiilor de excelenţă, 2013, de către Primăria Municipiului Drobeta-Turnu
Severin.

PREZENŢE BIO-BIBLIOGRAFICE ÎN DIFERITE DICŢIONARE


Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 10.
Who’s who in Romania, Ediţia Pinceps, Pegasus Press, Bucureşti, 2002, p. 2.
Pr. Sergiu-Grigore Popescu, Mehedinţi, vatră de istorie şi spiritualitate ortodoxă românească, Ed. Didahia Severin şi
Ed. Universitaria, Drobeta Turnu Severin, 2008, pp. 252-254.
Nicolae Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar, Editura Vasiliana98, Iaşi, 2002, pp. 19-20;
ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 2009, pp. 17-18.
Mihai Vizitiu şi Virginia Popa, „Istoria învăţământului teologic superior din Moldova şi Bucovina”, număr tematic din
Teologie şi viaţă. nr. 1-6, 2007, pp. 266-273.
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 12.
Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane, Romanian Biographic Institute, Ed. Anima,
Bucureşti, 2011, pp. 9-10.
Laurenţiu Şoitu (coord), Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi,
2011, pp. 19-20.