Sunteți pe pagina 1din 46

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Plan de afaceri

pentru

Curs Inițierea afacerilor

1
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

PLANUL DE AFACERI1

I. REZUMAT (EXECUTIV) / SINTEZĂ


- descrierea afacerii
- obiective generale şi specifice ale afacerii
- descrierea produsului / serviciului – caracteristici unice
- segmentul de piaţă
- echipa de conducere / profilul întreprinzătorului
- sinteza previziunilor financiare.

II. Prezentarea afacerii


1. Prezentarea firmei – forma juridică, domeniul de activitate, locul de înfiinţare şi exploatare a
afacerii, perspective de dezvoltare.

Firma S.C. AQUAMATIC S.R.L este o societate comercială cu răspundere limitată. Este o
spălătorie auto non-stop manuală și cu fise.
Loc de înființare: sediul în Suceava, str. Leca Morariu
Domeniul de activitate: prestare de servicii pentru întreținerea autovehiculelor.
Ca perspective de dezvoltare se preconizează: înfiinţarea societăţii „AQUAMATIC S.R.L.” cu sediul
în Suceava, promovarea serviciilor acestei firme, angajarea personalului necesar.

2. Descrierea afacerii şi prezentarea domeniului de activitate


Planul de afaceri a întreprinderii “AQUAMATIC” SRL este întocmit în scopul evaluării unei noi
afaceri privind deservirea populației județului Suceava prin furnizarea de servicii de tipul spălare și
igienizare de autovehicule. Tehnica folosită a serviciilor va fi cea a spălării manuale cu personalul
angajat pentru curățat interior, cât și cea cu fise (auto-self),doar pentru spălare exterior.

3. Viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu şi lung, activităţi, rezultate, indicatori
previzionaţi, strategia generală de implementare a planului de afaceri pe 2 ani.
Viziunea: Evoluția pieței auto a cunoscut în ultimii ani o puternică creștere, înregistrându-se sporiri
de la an la an în ceea ce privește numărul autovehiculelor vândute în țara noastră. Această
evoluție pozitivă se datorează creșterii accentuate a numărului de autovehicule importate.
Misiunea firmei este aceea de a satisface nevoile clienților, de a le oferi servicii sigure și de înaltă
calitate.
Obiective pe termen mediu: promovarea serviciilor acestei firme, lărgirea gamei de servicii oferite
clienţilor, creșterea consumatorilor fideli cu 4% pe trimestru.
Obiective pe termen lung: lărgirea spaţiului comercial, creşterea numărului de angajaţi de la în
următorii doi ani, creșterea ratei profitului cu 5% pe semestru, recuperarea investiției.

1
Adaptat de autori după Lothar Maria Willms, „Calea simplă spre Planul de Afaceri”
2
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

III. Analiza pieţei / planul de marketing

1. Piaţa – clienţi, dimensiunea cererii, cota de piaţă, tendinţe ale pieţei.


S.C. Aquamatic intenționează să își atragă clienți prin oferirea unor servicii de calitate la
prețuri accesibile.Clienții noștri sunt din toate categoriile sociale atât persoane fizice cât și
persoane juridice, femei și bărbați. Firma își desfășoară activitatea în județul Suceava care
are o populație are în jur de 90 000 de locuitori ,să presupunem că 40 % din populație
beneficiază de un autoturism propriu asta însemnând în jur de 36 000 potențiali clienți la care
se mai adaugă și eventuali turiști care vin și vizitează Suceava. În ceea ce privește
preferințele clienților, trebuie precizat că cererea are o importanță componenta geografică,
de aici și importanța poziționării corecte a spațiului în care urmează să se desfășoare
activitatea. Analiza pieței urmează să vizeze dotările și capacitățile existente, gama de
servicii, nivelul tarifelor, deoarece în funcție de aceste elemente se pot lua măsurile care se
impun pentru obținerea unei cote de piață cât mai bune pe plan local.

Analiza SWOT a afacerii. Care sunt „punctele tari” care vă determină să credeţi că veţi avea
succes? (De ex. cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe privind piaţa şi clienţii, acces la capital,
relaţii, capacitate de muncă ş.a.). Care sunt punctele slabe pe care ar trebui să le optimizaţi?
Care sunt ameninţările şi oportunităţile de care trebuie să ţineţi cont?
Puncte tari:
 program de lucru non-stop
 angajați bine pregătiți
 calitatea serviciilor oferite
 punerea la dispoziția clienților a unei cafenele “Aquamatica CAFÉ “special
amenajată, cu o atmosferă plăcută.
Puncte slabe:
 lipsa de încredere a investitorilor externi
 nevoia unui anumit volum al cifrei de afaceri pentru a susține personalul necesar
 tehnică necalitativă
Oportunități:

 participarea pe o piață aflată într-o ușoară creștere


 posibilitatea acoperirii întregului oraș și a zonelor din imediata apropiere
 posibilitatea de a reduce costurile fixe pe măsură ce volumul serviciilor prestate crește

Amenințări:

 posibilitatea apariției în viitor a altor spălătorii auto manual și cu fise în zona vizată
 un declin în economie care reduce cheltuielile alocate de către consumatori către astfel de
servicii.

3
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

2. Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu menţionarea caracteristicilor


şi avantajelor pe care le oferă clienţilor; descrierea strategiei sau politicii de preţ prin analiza
elementelor ce determină preţul, descrierea strategiei de vânzări şi distribuţie prin analiza
metodelor de vânzare şi canalelor de distribuţie şi descrierea strategiei de promovare şi relaţii
publice ce va urmări efectul dorit în promovare, costurile pe care le implică promovarea, mesajul
ce va genera efectul dorit, mijloacele mass-media ce vor fi utilizate şi analiza rezultatelor
promovării etc.):
Se estimează ca cererea pentru serviciile prestate de Aquamatic vor avea un trend crescător
în următorii 2 ani și acestea deoarece spălătoria va atrage clienții prin calitatea serviciilor sale
și va încerca să își loializeze cât mai mulți clienți prin oferirea reducerii de 10 %. Produsul
nostru diferă de cel al concurenților noștri prin calitatea superioară a serviciilor. Se vor practica
reduceri de preț cantitative pentru persoanele din toate categoriile sociale pe timp de noapte. De
asemenea se va încerca fidelizarea clienților prin reduceri de preț cumulative, prin oferte de tipul:
la cinci spălări, ai a șasea spălare la -50 %. O ofertă de care se vor bucura clienții noștri: în timp
ce își spală mașina, noi vom oferi clientului o ciocolată caldă/cafea/ceai gratis, în dependență de
preferințele fiecăruia. De asemenea, clienții noștri se vor bucura și de cafeneaua noastră
“AQUAMATIC CAFÉ “, unde își vor putea petrece timpul așteptându-și mașina în zilele reci și
ploioase,unde la fel vor putea profita de un card de reducere de 5 % pentru produsele cafenelei.
Firma va opta pentru promovarea prin internet (facebook), avertizarea prin intermediul
indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenția potențialilor clienți. Panouri vor fi
instalate în apropierea afacerii, ușor lizibile și purtând indicații clare.

3.1. Produsul / serviciul:


Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii. Modalitatea în care
produsul/serviciul/lucrările contribuie la inovarea socială, combaterea discriminării, dezvoltarea
durabilă, sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovarea concretă a utilizării şi calităţii TIC.
Spălătoria va oferi clienților săi următoarele tipuri de servicii:
- spălat exterior
- curățat interior
- degresat
- polish
- spălare motor
- ceruire solidă
- curățat tapiserie.
Pentru spălare exterior self service vor fi folosite fise ,prețul uneia fiind de 5 lei pentru 5 minute
între orele 07:00 – 22:00. După ora 22:00 seara ,inclusiv și pe parcursul nopții până la ora 07:00,
prețul unei fise va fi de 3 lei pentru 5 minute, cu 2 lei mai puțin. Pentru curățat interior, degresat,
polish, spălare motor, ceruire solidă pretul va fi de 8 lei, iar curatat tapiserie la un pret de 130 lei,
care include curățarea cu ajutorul aparatului de tapiserie al plafonului, scaunelor, părților de pe
portiere, mocheta auto, curățarea părților materiale din portbagaj.

3.2. Clienţii şi profilul acestora:

4
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Aquamatic utilizează drept criteriu de segmentare tipul automobilului deținut. Consider că tipul de
automobil deținut de o persoană oferă informații despre frecvența utilizării autoturismului și, deci
cât de des vor apela la serviciile unei spălătorii auto. Firma se adresează persoanelor de orice
gen, orice categorie socială, femei, bărbați cu vârste cuprinse între 18 – 65 ani.

3.3. Preţul:
Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri,
nivelurile de preţuri)!

Produs Pondere în vânzările


totale
Serviciul 1
6,5 %
Curățat exterior
Serviciul 2
12,5 %
Curățat interior
Serviciul 3
81 %
Curățat tapiserie

3.4. Amplasarea pe piaţă şi distribuţia produselor/serviciilor:


Analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei (prezentarea pieţei de desfacere a produsului/
serviciului/ lucrărilor, identificarea principalilor competitori şi a produselor/serviciilor/lucrărilor oferite
de aceştia, inclusiv puncte tari şi puncte slabe; prezentați avantajul competitiv al
produsului/serviciului/lucrărilor):

3.4.1. Principalii concurenţi:


Firmă concurentă
Produs/ Ponderea
serviciu oferit pieţei Denumirea firmei/ firmelor pe piaţă
(%)
Servicii pentru
întreținerea
1 S.C. POLO STAR S.R.L 0,01 %
autovehiculelor.

Servicii pentru
întreținerea Spalatorie Auto N.C.P.S.R.L.-
2 11.536
autovehiculelor. D

3.4.2. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă, comparativ cu cele ale


concurenţei. Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor dumneavoastră comparativ cu cele oferite de concurenţă):
Comparativ cu serviciile prestate de concurenți, cele ale firmei Aquamatic se vor
diferenția de celelalte prin acel fapt că spălătoria va avea și o cafenea a ei, pe lângă
asta și un program non-stop, prin reducerea prețului unei fise pentru self service pe timp
de noapte,care va fi cu 2 lei mai puțin.
5
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

3.4.3. Cum se va realiza desfacerea produselor/serviciilor?


Produse/grupe Pondere în
Forme de desfacere(%)
de cifra de
Punct de prestare de servicii
produse/servicii afaceri (%)
Curățat exterior 6,5 % 100 %
Curățat interior 12,5 % 100 %
Curățat tapiserie 81 % 100 %

4. Previziunea vânzărilor:
Anul curent (N)
(Grupe de) produse/servicii, lei Total
Serviciul Serviciul
Vânzări pe Serviciul
2 3 Produsul/
(principalii) clienţi 1 lei %
Curățat Curățat Serviciul4
Curățat
interior tapiserie
exterior
1 Femei 8.400 40.320 305.760 - 354.480 54,80%
Clienţi 2 Bărbați 33.600 40.320 218.400 - 292.320 45,20%
interni
Total piaţa internă 42.000 80.640 524.160 - 646.800 100%
Clienţi 1 Femei
externi 2 Bărbați

Total export
Total intern + export 42.000 80.640 524.160 646.800
Anul N+1
(Grupe de) produse/servicii, lei Total
Serviciul
Vânzări pe Serviciul Serviciul Produsul/
2
(principalii) clienţi 1 3 Curățat Serviciul lei %
Curățat
Curățat tapiserie 4
interior
exterior
1 Femei 9.240 44.352 336.336 - 389.928 54,81%
Clienţi 2 Bărbați 36.960 44.352 240.240 - 321.552 45,19%
interni
Total piaţa internă 46.200 88.704 576.576 - 711.480 100%
1 Femei
Clienţi 2 Bărbați
externi
Total export
Total intern + export 46.200 88.704 576.576 - 711.480 100%

6
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

5. Promovarea
Descrieţi strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi estimaţi costurile anuale
de promovare!
Firma va opta pentru promovarea prin internet (facebook), avertizarea prin intermediul
indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenția potențialilor clienți. Panouri vor fi
instalate în apropierea afacerii, ușor lizibile și purtând indicații clare.

6. Bugetul de marketing:

Cheltuieli pentru studii de


Anul 1 Anul 2
piaţă şi cercetarea pieţei
Chestionar 400 230

Cheltuieli pentru promovarea


produselor/serviciilor pe
categorii de cheltuieli
Indicatoarelor plasate pe 150 100
drumurile publice
Panouri instalate în 200 140
apropierea afacerii
Total cheltuieli 350 240
IV. Organizare şi
conducere
IV.1. PROCES DE PRODUCŢIE / PLANUL DE PRODUCŢIE
Descrierea tehnologiei utilizate în producerea/ dezvoltarea produselor/serviciilor:
Dintre echipamentele necesare putem menționa: instalație pentru spălat sub presiune cu sistem de
încalzire a apei, sau fără sistem de încalzire, instalații de curățat prin stropire și extracție ,
echipament de curățat cu perii, aspirator pentru medii umede și uscate, mașină de polishat, mai
multe programe de curățire (cu jet de apă caldă, cu spumă activă, cu perii), iar fiecare solicită
diverse echipamente specifice.
Descrierea sumară a procesului tehnologic:
Fiind vorba despre o spalatorie auto manuala si self service procesul tehnologic
presupune unul sau doi angajati calificati care spala masina. Astfel masina este
adusa de proprietar si apoi preluata de unul dintre muncitori, posesor al unui carnet
de conducere si apoi incepe procesul de curatare si intretinere a autoturismului.
Acestia vor folosi un aparat de presiune, detergentii necesari, bureti, lavete si vor
purta echipamentul de protectie necesar( manusi de cauciuc si cizme de cauciuc in
cazul spalatului exterior). Pentru clienții self service procesul tehnologic presupune un
aparat necesar pentru fise și diverse echipamente pentru autodeservire.

Lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiţiei propuse:


 achiziție de echipamente de protecție noi
7
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 achiziție de aparat de presiune nou și a materiilor prime


 închirierea spațiului

1. Produsele: (descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ
vânzare)
Produs Pondere în vânzările
totale
Serviciul 1 Curățat exterior 6,5%
Serviciul 2 Curățat interior 12,5%
Serviciul 3 Curățat tapiserie 81%

2. Rolul şi funcţiunea fiecărui utilaj, echipament propus spre achiziţionare; nevoile ce vor
acoperite prin intermediul produsului/serviciului/lucrării dezvoltate;
Sistemul automat filtrare/tratare/recirculare apa, "BioClassic". Reintroduce apa tratata in circuitul
de spalare, reducand cu pana la 85% consumul de apa si eliminand poluarea. Sistemul foloseste
apa din tancurile decantoare realizand o tratare cu ajutorul unei culture de bacterii si nu necesita
nici o substanta consumabila.

3. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport aflate în proprietatea
agentului economic
Mijloc fix Caracteristici An Valoare de piaţă estimată
tehnice fabricaţie
Instalatie spalat sub KARCHER 1980 14.000
presiune cu încalzire a
apei
Aspirator pentru medii KARCHER 1980 3.500
umede si uscate
Masina polishat GEBO Tools 2014 1.500

4. Imobile existente:
Proprietate Închiriate
Perioada
Denumire Destinaţie
Valoare Ipoteci Val. chirie de
închiriere
Garaj Punct de - - 1.840 lei 12 luni
vinzare

Modul de asigurare cu utilităţi:


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate utilităţ ile
necesare)

8
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Proiectul va fi implementat pe str. Leca Morariu. Încăperea este destul de spațioasă, un spațiu
pentru curățat interior, unul pentru curățat tapiserie și 2 spații pentru curățare exterior pentru
clienții care vor alege self service. În anul următor îmi preconizez să mai închiriez încă 2 spații
pentru a putea deservi mai mulți clienți. Utilitățile necesare sunt asigurate la nivel înalt, cu
garanție de 2 ani de la data achiziționării.
(se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe achiziţionate)

5. Implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie/ furnizare/ prestare, promovarea


consolidării cercetării, a dezvoltării tehnologice şi/sau a inovării, prin derularea de activităţi
specifice):

6. Proces de producţie / prestări servicii - flux, timp, fonduri


Cheltuieli anuale: 190.528 lei

(Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma


implementării proiectului la capacitatea maximă):

Cheltuieli de producţie directe Suma %


Materii prime/materiale consumabile 30.000 15,8%
Materiale auxiliare 1.200 0,6%
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 105.768 55,5%
Energie, alte utilităţi 12.000 6,3%
Subansamble 500 0,3%
Servicii sau lucrări subcontractate 750 0,4%
Alte cheltuieli directe 890 0,5%
Cheltuieli de producţie indirecte 1.100 0,6%
Administraţie / Management 19.200 10,1%
Cheltuieli de Birou / Secretariat 1.600 0,8%
9
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Cheltuieli de transport 1.050 0,6%


Cheltuieli securitate (de exemplu pază etc.) 15.840 8,2%
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 400 0,2%
Alte cheltuieli indirecte 230 0,1%
TOTAL 190.528 100%

Detaliaţi cheltuielile fixe şi variabile în funcţie de domeniul de activitate al afacerii dumneavoastră:


Cheltuieli fixe Suma %
Chirie 22.080 53,8%
Echipamente tehnice 19.000 46,2%
Cheltuieli variabile Suma %
Detergenti 21.492 15,4%
Energie electrică 6.000 4,3%
Resurse de apă 6.000 4,3%
Salarii 105.768 76%

7. Venituri anuale preconizate (cifră de


646.800 lei
afaceri) :

Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor:

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)


Serviciul 1 Curățat exterior 42.000
Serviciul 2 Curățat interior 80.640
Serviciul 3 Curățat tapiserie 524.160
TOTAL 646.800

7. Capital fix – amortizare, întreţinere, furnizori:


Cheltuielile fixe le constituie chiria și echipamentele tehnice în valoare de 41.080 lei pe timp de un
an. Durata de amortizare se va face odată la jumătate de an. Furnizorii de echipamente tehnice
sunt: KARCHER și GEBO Tools.

9. Materii prime și consumabile – necesar, surse, cost. Principalii furnizori de materii prime:
Valoarea anuală a achiziţiilor
Furnizori
(mii lei)
Materie primă SC METRO SRL 1.884
1.SUPER AZ SC METRO SRL 1.572
2.BRILL MOTOR SC METRO SRL 1.572
3. FASCION SC METRO SRL 2.520
4. DIK VETRI
Materie primă SC PRACTIKER SRL 6.300
10
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

1.VIRTUAL SC PRACTIKER SRL 396


2. CLEAN SC PRACTIKER SRL 348
3. METALCAR
SC PRACTIKER SRL 6.300
4. ROTABRILL

Materie primă SC METRO SRL 2.520


1. BIOCARPET

(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc. Puteţi anexa
oferte de la furnizorii de materii prime principale)

10. Investiţii necesare:

Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior:


Durata de
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată amortizare
(ani)
Instalatie spalat sub presiune KARCHER 14.000 lei Odata la
jumătate de an
cu încalzire a apei

Aspirator pentru medii umede KARCHER 3.500 lei Odata la


jumătate de an
si uscate
Mașină polishat GEBO Tools 1.500 lei Odata la
jumătate de an
TOTAL : 19.000 lei
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare,
după caz.)

 Livrarea este gratuită pentru comenzi de 250 RON sau mai mult. Pentru bunurile care nu
sunt livrate împreună se va percepe o singură taxă de livrare. Toate prețurile includ TVA
19%. Bunurile comandate direct de la Karcher România vă vor fi livrate la adresa
specificată direct din depozitele noastre. Timpul de livrare pentru livrări complete depinde
de produsul cu cel mai mare timp de livrare. Livrarea se face în toată țara prin serviciul de
curierat Urgent Cargus.

 GEBO Tools - Toate produsele care se află în stoc sunt livrate în termen de 24-48h.
Livrarea produselor se va face prin serviciile de curierat. Costurile de transport sunt
negociate (Fan Courier, Urgent-Cargus). Astfel vă putem oferi preţuri reduse.

Controlul calităţii:
Produsele comercializate prin intermediul site-ului nostrum GEBO Tools beneficiază de garanție,
precum:
- Se acordă garanţie pentru defecte de material şi defecte de fabricaţie.
- Nu se acordă garanţie dacă produsul a fost utilizat necorespunzător sau pentru uzură.
11
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Dacă produsul pe care dumneavoastră, ca persoană fizică, l-ați comandat direct din magazinul
online Kärcher, este defect, îl vom ridica gratis de la resedința dumneavoastră. Reparațiile se vor
desfășura la centrul nostru de service central la prețuri fixe. Reparațiile sunt gratis în perioada de
garanție.

Impactul afacerii asupra mediului (Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi
gândit pentru eliminarea acestor efecte):
Firma satisface toți parametrii europeni în ceea ce privește poluarea și nu prezintă implicații
ecologice negative asupra mediului. Deșeurile generate sunt colectate selectiv, identificate și
depozitate doar în spatii special amenajate în vederea predării lor către firme autorizate în
acest sens.
IV.2. ORGANIZARE ŞI PLANUL DE MANAGEMENT

1. Structura organizatorică a firmei (organigrama) şi politica de resurse umane


(identificarea resurselor umane necesare derulării activităţilor, prezentarea fişelor de post,
prezentarea procesului de selecţie şi recrutare personal, angajarea de persoane dezavantajate):
Personal: contabil, administrator, pază, spălător 1, spălător 2 .
FIȘA POSTULUI
DENUMIREA POSTULUI: administrator
RELAȚII IERARHICE: se subordonează Directorului Administrativ
RELAȚII DE COLABORARE: cu personalul de execuție al firmei

RELAȚII DE REPREZENTARE: Reprezintă firma față de clienți, furnizori, autoritățile locale,


precum și față de alte persoane cu care intră în contact în interes de serviciu.
SCOPUL POSTULUI : Titularul postului asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, consumabile și
servicii pentru desfășurarea eficientă a activității firmei și soluționează aspectele de ordin
administrativ ale noilor proiecte.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
1. asigură aprovizionarea cu mijloace fixe și consumabile
2. asigură serviciile/utilitățile firmei
3. administrează sediul firmei
4. asigură asistența administrativă pentru noi proiecte

ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente):


1. Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe și consumabile
 Centralizează necesarul de mjloace fixe și consumabile
 Contactează furnizori și negociază condiții financiare favorabile firmei
 Asigură respectarea bugetului alocat
 Organizează activitatea de transport și recepție a materialelor
 Raportează neconcordanțele între bugetul de consumabile și necesar

12
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

2. Asigură serviciile/utilitățile firmei


 Identifică furnizori, analizează și prezintă Directorului Administrativ oferte favorabile firmei
 Asigură fluxul de documente necesare perfectării contractelor
 Arhivează copii ale contractelor
 Urmărește derularea contractelor cu furnizorii de servicii
 Monitorizează consumul și propune măsuri de reducere
 Asigură remedierea situațiilor neprevăzute

3. Administrează sediul firmei


 Asigură buna funcționare a mijloacelor fixe de uz comun
 Asigură un mediu de lucru sigur și condiții bune de lucru
 Ține evidența chiriilor/serviciilor pentru chiriași conform contractelor și stabilește sumele de
facturat
 Asigură fluxul de documente justificative și le arhivează

4. Asigură asistența administrativă pentru noi proiecte


 Analizează piața în funcție de noile proiecte alocate de Directorul Administrativ
 Estimează necesarul de activități presupuse de fiecare proiect
 Propune soluții de ordin administrativ
 Asigură obținerea documentației și aprobărilor specifice
RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:
Legat de activitățile specifice, răspunde de:
 Distribuirea materialelor și a rechizitelor conform bugetelor și a normelor interne
 Calitatea mediului de lucru al angajaților (condițiile fizice)
 Respectarea confidențialității datelor la care are acces
 Raportarea la timp a abaterilor sesizate
 Transmiterea integrală și în timp util a informațiilor către destinatarul corespunzător
 Păstrarea documentelor justificative
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 Îmbunătățirea permanentă a calității pregătirii sale profesionale și de specialitate
 Păstrarea confidențialității informațiilor legate de firmă
 Utilizarea și păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special
 Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale și mijlloace fixe puse la
dispoziție de firmă
 Respectarea prevederilor, a normelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele firmei
 Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
 Semnează documentele justificative pentru facturile de întreținere
 Semnează corespondența specifică domeniului de activitate
13
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziție de firmă

Aprobat,
Director General Titular de post DRU Director Departament
Data Data Data Data

SPECIFICAȚIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: Studii superioare tehnice sau economice
CURSURI DE PREGĂTIRE: birotica, secretariat (constituie un avantaj)
EXPERIENȚĂ: în specialitate: minim 5 ani
PE POST: 1 an experiență pe un post asemănător (constituie avantaj)

CUNOSTINȚE NECESARE:
 Contabilitate primară
 Limba engleză
 Tehnici de negociere
 Operare PC (MS Office)
 Gestionare/arhivare documente

APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE:


 Aptitudine generală de învățare
 Aptitudini de comunicare orală și scrisă
 Abilități de negociere
 Aptitudinea de a lucra cu documente
 Planificare și organizare a operațiilor și activităților
 Respectarea instrucțiunilor orale și scrise
 Culegere/clasificare/interpretare/transmitere a informațiilor

CERINȚE PENTRU EXERCITARE:


 Integritate fizică
 Inteligență
 Atenție concentrată și distributivă
 Rezistență la stres
 Ușurință și claritate în exprimare
 Comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe)

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: spirit tehnic, ușurință în manipularea fizică și


ordonarea obiectelor în mediul de lucru, spirit practic, eficient, ordonat, sociabilitate, tact,
amabilitate.

14
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

FIȘA POSTULUI
DENUMIREA POSTULUI: CONTABIL
RELAȚII IERARHICE: se subordonează Contabilului-Șef
RELAȚII DE COLABORARE: cu personalul de execuție al firmei
RELAȚII DE REPREZENTARE: reprezintă firma față de persoanele cu care intră în contact în
interes de serviciu.
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului asigură înregistrarea cronologică și sistematică
a operațiunilor financiar-contabile angajate de societate.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
-asigură evidența contabilă a stocurilor, relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și
cheltuielilor
-întocmește și verifică situațiile și rapoartele financiar-contabile

ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente):

1. Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența


veniturilor și cheltuielilor
 Contabilizează facturile emise pentru clienții interni
 Înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont
 Operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă
 Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor
 Înregistrează facturi de prestații furnizori interni
 Înregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la magazie (facturi interne,

facturi externe, DVI și NIR)

2.Întocmește situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora


-Întocmește săptămânal lista facturilor emise și neâncasate și lista avansurilor disponibile în lei
-Întocmește balanțe de verificare pentru clienți
-Întocmește liste de avansuri din trezorerie

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

Legat de activitățile specifice, răspunde de:


-operarea zilnică a facturilor emise, a încasărilor pe facturi și în avans
-operarea zilnică a facturilor de la furnizori pt. prestații diverse, precum și a plăților către aceștia
-verificarea zilnică a soldurilor din bancă, casa și avansuri din trezorerie în lei
-încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli

Legat de disciplina muncii, răspunde de:


-Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate
-Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de firmă

15
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

-Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei


-Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său
-Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele firmei
-Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
 Are acces la date financiare ale firmei
 Solicită și utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziție de firmă

Aprobat,
Director General Titular de post DRU Director de
Departament
Data Data Data Data

SPECIFICAȚIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii economice
CURSURI DE PREGĂTIRE: cursuri de Finanțe-Contabilitate finalizate cu atestat
EXPERIENȚĂ: în specialitate: min. 3 ani
PE POST: 1 an

CUNOȘTINȚE NECESARE:
 Contabilitate românească
 Utilizare programe de contabilitate
 Operare MS Office (Excel, Word )

APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE:
 de calcul
 de comunicare
 de planificare și organizare a activităților specific

CERINȚE PENTRU EXERCITARE:


 inteligența
 atenție concentrată
 inițiativă
 plăcere pentru lucrul cu cifre
 putere de concentrare
 rezistență la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit


practic, amabilitate, perseverență

16
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Să înceapă lucru
numai dacă s-au
asigurat toate măsurile
tehnice şi

17
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

organizatorice necesare
pentru desfăşurarea
activităţii în condiţii de
securitate;
 Răspunde de
cunoaşterea legislaţiei de
protecţia muncii şi PSI în
domeniul său
de activitate;
 Răspunde de
consecinţele acţiunilor
sale, de urmările
eventualelor accidente
comise din propria-i vină;
18
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Se va prezenta la lucru
îmbrăcat corect, într-o
stare bună de sănătate,
odihnit, să
nu fi consumat în
prealabil băuturi
alcoolice sau produse
interzise de lege
(droguri);
 Să nu introducă şi să nu
consume la locul de
muncă băuturi alcoolice
sau droguri;
 Va coopera cu
angajatorul şi cu
19
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

persoanele cu atribuţii în
domeniul protecţiei
muncii, în timpul
controlului tematic sau
în timpul cercetării
accidentelor de
muncă, să dea relaţiile
necesare din propria
iniţiativă sau la
solicitarea
inspectorilor de muncă;
 Foloseşte corect în
timpul lucrului
echipamentul individual
de protecţie şi are
20
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

obligaţia să-l cureţe dar


nu cu materiale
inflamabile sau toxice;
 Participă la toate
instructajele de protecţie
a muncii, precum şi la
orice acţiune
iniţiată în domeniul
protecţiei muncii;
 Va respecta cu stricteţe
toate normele de
protecţia muncii şi
instrucţiunile proprii
prelucrate cu ocazia
instructajelor periodice;
21
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Aduce la cunoştinţa
Directorului orice
nereguli sau abateri
de la normele de
protecţie a muncii şi PSI
constatate la locul de
muncă;
- Nu fumează decât în
locuri special amenajate;
 Nu părăseşte locul de
muncă fără anunţarea
şefului direct;
 Va respecta
culoarele şi căile de
22
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

circulaţie, va evita
supraaglomerarea sau
blocarea acestora cu
stocuri de mărfuri,
ambalaje, etc.;
- Nu va face nici o
intervenţie la tablourile şi
instalaţiile electrice,
instalaţia de gaze,
încălzire etc. din incinta
magazinului;
 Verifică la terminarea
programului de lucru dacă
nu există posibile focare
de
23
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

incendiu cum ar fi mucuri


de ţigări nestinse,
aruncate întâmplător în
scrumiere
sau în coşurile de hârtii
sau menajere;
 Să oprească lucrul la
apariţia unui pericol
iminent de accidentare
sau îmbolnăvire
profesională, să alerteze
colegii de muncă, să ia în
lipsa şefului ierarhic
măsurile
24
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

ce se impun pentru
protejarea propriei
persoane sau a celorlalţi
participanţi la
procesul de muncă.

 Să înceapă lucru
numai dacă s-au
asigurat toate măsurile
tehnice şi
organizatorice necesare
pentru desfăşurarea
activităţii în condiţii de
securitate;
25
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Răspunde de
cunoaşterea legislaţiei de
protecţia muncii şi PSI în
domeniul său
de activitate;
 Răspunde de
consecinţele acţiunilor
sale, de urmările
eventualelor accidente
comise din propria-i vină;
 Se va prezenta la lucru
îmbrăcat corect, într-o
stare bună de sănătate,
odihnit, să
26
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

nu fi consumat în
prealabil băuturi
alcoolice sau produse
interzise de lege
(droguri);
 Să nu introducă şi să nu
consume la locul de
muncă băuturi alcoolice
sau droguri;
 Va coopera cu
angajatorul şi cu
persoanele cu atribuţii în
domeniul protecţiei
muncii, în timpul
controlului tematic sau
27
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

în timpul cercetării
accidentelor de
muncă, să dea relaţiile
necesare din propria
iniţiativă sau la
solicitarea
inspectorilor de muncă;
 Foloseşte corect în
timpul lucrului
echipamentul individual
de protecţie şi are
obligaţia să-l cureţe dar
nu cu materiale
inflamabile sau toxice;
28
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

 Participă la toate
instructajele de protecţie
a muncii, precum şi la
orice acţiune
iniţiată în domeniul
protecţiei muncii;
 Va respecta cu stricteţe
toate normele de
protecţia muncii şi
instrucţiunile proprii
prelucrate cu ocazia
instructajelor periodice;
 Aduce la cunoştinţa
Directorului orice
29
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

nereguli sau abateri


de la normele de
protecţie a muncii şi PSI
constatate la locul de
muncă;
- Nu fumează decât în
locuri special amenajate;
 Nu părăseşte locul de
muncă fără anunţarea
şefului direct;
 Va respecta
culoarele şi căile de
circulaţie, va evita
supraaglomerarea sau
30
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

blocarea acestora cu
stocuri de mărfuri,
ambalaje, etc.;
- Nu va face nici o
intervenţie la tablourile şi
instalaţiile electrice,
instalaţia de gaze,
încălzire etc. din incinta
magazinului;
 Verifică la terminarea
programului de lucru dacă
nu există posibile focare
de
incendiu cum ar fi mucuri
de ţigări nestinse,
31
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

aruncate întâmplător în
scrumiere
sau în coşurile de hârtii
sau menajere;
 Să oprească lucrul la
apariţia unui pericol
iminent de accidentare
sau îmbolnăvire
profesională, să alerteze
colegii de muncă, să ia în
lipsa şefului ierarhic
măsurile
ce se impun pentru
protejarea propriei
32
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

persoane sau a celorlalţi


participanţi la
procesul de muncă.

 Să înceapă lucru
numai dacă s-au
asigurat toate măsurile
tehnice şi
organizatorice necesare
pentru desfăşurarea
activităţii în condiţii de
securitate;
 Răspunde de
cunoaşterea legislaţiei de
33
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

protecţia muncii şi PSI în


domeniul său
de activitate;
 Răspunde de
consecinţele acţiunilor
sale, de urmările
eventualelor accidente
comise din propria-i vină;
 Se va prezenta la lucru
îmbrăcat corect, într-o
stare bună de sănătate,
odihnit, să
nu fi consumat în
prealabil băuturi
34
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

alcoolice sau produse


interzise de lege
(droguri);
 Să nu introducă şi să nu
consume la locul de
muncă băuturi alcoolice
sau droguri;
 Va coopera cu
angajatorul şi cu
persoanele cu atribuţii în
domeniul protecţiei
muncii, în timpul
controlului tematic sau
în timpul cercetării
accidentelor de
35
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

muncă, să dea relaţiile


necesare din propria
iniţiativă sau la
solicitarea
inspectorilor de muncă;
 Foloseşte corect în
timpul lucrului
echipamentul individual
de protecţie şi are
obligaţia să-l cureţe dar
nu cu materiale
inflamabile sau toxice;
 Participă la toate
instructajele de protecţie
36
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

a muncii, precum şi la
orice acţiune
iniţiată în domeniul
protecţiei muncii;
 Va respecta cu stricteţe
toate normele de
protecţia muncii şi
instrucţiunile proprii
prelucrate cu ocazia
instructajelor periodice;
 Aduce la cunoştinţa
Directorului orice
nereguli sau abateri
de la normele de
37
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

protecţie a muncii şi PSI


constatate la locul de
muncă;
- Nu fumează decât în
locuri special amenajate;
 Nu părăseşte locul de
muncă fără anunţarea
şefului direct;
 Va respecta
culoarele şi căile de
circulaţie, va evita
supraaglomerarea sau
blocarea acestora cu
stocuri de mărfuri,
ambalaje, etc.;
38
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

- Nu va face nici o
intervenţie la tablourile şi
instalaţiile electrice,
instalaţia de gaze,
încălzire etc. din incinta
magazinului;
 Verifică la terminarea
programului de lucru dacă
nu există posibile focare
de
incendiu cum ar fi mucuri
de ţigări nestinse,
aruncate întâmplător în
scrumiere
39
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

sau în coşurile de hârtii


sau menajere;
 Să oprească lucrul la
apariţia unui pericol
iminent de accidentare
sau îmbolnăvire
profesională, să alerteze
colegii de muncă, să ia în
lipsa şefului ierarhic
măsurile
ce se impun pentru
protejarea propriei
persoane sau a celorlalţi
participanţi la
procesul de muncă.
40
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

41
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Am luat la cunoștință
2. Experienţa şi calificări ale echipei de conducere:
Echipa este formată din muncitori calificați,cu experiență de muncă de minim 1 an.
3. Personal – număr, calificare, formare, plată/
(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus,
inclusiv costurile referitoare la impozite şi contribuţii sociale. Puteţi descrie cum intenţionaţi să
recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi instrui pentru postul respectiv, precum şi ce program de
pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul).
Personalul firmei este format din o echipă de 5 persoane, dintre care un contabil, un
administrator, o pază și 2 spălători.
Salariul lunar propus:
Contabil – 1600 lei/lună
Administrator – 1600 lei/lună
Pază – 1200 lei/lună
Spălător 1 – 1300 lei/lună
Spălător 2 – 1300 lei/lună
(Anexați organigrama)

Adunarea generală a asociaților

Administrator

Contabil Pază Spălător 1 Spălător 2

42
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

V. Necesarul de capital şi de finanţare / Proiecţii financiare privind afacerea / Planul


financiar
1. Bugetul planului de afaceri. Necesar de capital propriu şi atras, surse de finanţare:
Plan de finanţare a investiţiei:
Suma %
Capital propriu
Ajutor de minimis -
Credite bancare -
Alte surse 30.000 lei 100%
TOTAL 30.000 lei 100

2. Previzionarea veniturilor şi cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani. Rezultatul afacerii:

Nr. Perioada
Denumirea elementului
rd. N N+1
Venituri din vânzări de produse /servicii/mărfuri 1 646.800 711.480
Venituri din alte activități 2 0 0
TOTAL VENITURI / CIFRA DE AFACERI (rd. 1 la 2) 3 646.800 711.480
Cheltuieli cu materii prime/mărfuri şi materiale consumabile aferente
4
activităţii desfăşurate: 23.412 25.100
Salarii (inclusiv cheltuielile sociale aferente) 5 105.768 110.768
Chirii 6 22.080 19.500
Utilităţi (apa, energie, telefon, etc.) 7 12.000 12.000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Reparaţii/
8
Întreţinere 9.000 6.300
Asigurări 9 2.000 1.800
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe profit/venit 10 103.488 113.837
Alte cheltuieli 11 200 100
TOTAL CHELTUIELI (rd. 4 la 11) 12 277.948 289.405
PROFIT SAU PIERDERE: 13
PROFIT (rd. 3-12) 14 368.852 422.075
PIERDERE (rd.12-3) 15 - -

43
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Proiecţia lichidităţilor (Cash Flow)


Explicații Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna n Total Obs.
(lei) (lei) (lei) (lei)
Sold iniţial disponibil
(casă şi bancă)
Încasări
Încasări din vânzări 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 646.800
Credite primite - - - - - 0
Alte intrări de numerar 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000
(aport propriu)
Alocație financiară - - - - - 0
nerambursabilă
Total intrări de 56.400 56.400 56.400 56.400 56.400 676.800
lichidități
Plăți
Materii prime 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 15.000
Consumabile 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 15.000
Salarii 8.814 8.814 8.814 8.814 8.814 105.768
Cheltuieli sociale 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 34.200
Chirii 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 22.080
Utilități 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Cheltuieli funcționare 133 133 133 133 133 1.600
birou (telefon etc.)
Cheltuieli de 292 292 292 292 292 3.500
marketing
Servicii cu terţii - - - - - -
Reparații/ Întreținere 325 325 325 325 325 3.900
Asigurări 167 167 167 167 167 2.000
Altele ……… 17 17 17 17 17 200
44
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Rambursări rate de - - - - - 0
credit scadente
Dobânzi şi comisioane - - - - - 0
Total plăți lunare 17.937 17.937 17.937 17.937 17.937 215.248
Sold de lichidități 38.463 38.463 38.463 38.463 38.463 461.552
(Total intrări-Total
plăți)
Sold final disponibil 38.463 38.463 38.463 38.463 38.463 461.552

4. Informaţii privind pragul de rentabilitate:

Pragul de rentabilitate (sau punctul critic / cifră de afaceri critică) poate fi descris ca fiind cifra
de afaceri minimă care asigură acoperirea ansamblului de cheltuieli ale firmei. Drept urmare, am
putea spune că cifra de afaceri minimă este cifra de afaceri echivalentă cu toate cheltuielile firmei.
Activitatea devine rentabilă după acest prag. Până la acest nivel al producției/activității, firma
înregistrează pierderi.

Cifra de afaceri minimă - cheltuieli totale = 0


646.800 – 215.248 = 461.552

Cifra de afaceri minimă este cifra de afaceri care trebuie să acopere cheltuielile firmei.

Dacă ne referim la costurile afacerii, atunci cifra de afaceri ar trebui să acopere costurile totale
(variabile și fixe).

Pragul de rentabilitate (PR) = Costuri fixe / (Preț de vânzare-Costuri variabile)

VI. Anexe ale planului de afaceri:


1. Curriculum vitae – persoane cheie
2. Oferte furnizori
3. Lista potenţialilor clienţi
4. Alte documente

45
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020

Rezumat:
Societatea comercială AQUAMATIC S.R.L. , codul CAEN 5020, are ca obiect de activitate
prestarea de servicii pentru întreținerea autovehiculelor și mai exact spălătorie auto non-stop
manuală și cu fise, fiind localizată în județul Suceava, pe strada Leca Morariu.
Ca obiective pe termen mediu afacerea își propune următoarele: promovarea serviciilor acestei
firme, lărgirea gamei de servicii oferite clienţilor, creșterea consumatorilor fideli cu 4% pe trimestru.
Ca obiective pe termen lung afacerea își propune următoarele: lărgirea spaţiului comercial,
creşterea numărului de angajaţi de la în următorii doi ani, creșterea ratei profitului cu 5%
pe semestru, recuperarea investiției.
Tehnica folosită a serviciilor va fi cea a spălării manuale cu personalul angajat pentru curățat
interior, cât și cea cu fise (auto-self),doar pentru spălare exterior. Pentru spălare exterior self
service vor fi folosite fise ,prețul uneia fiind de 5 lei pentru 5 minute între orele 07:00 – 22:00. După
ora 22:00 seara ,inclusiv și pe parcursul nopții până la ora 07:00, prețul unei fise va fi de 3 lei
pentru 5 minute, cu 2 lei mai puțin.
Firma își desfășoară activitatea în județul Suceava care are o populație în jur de 90 000 de
locuitori ,să presupunem că 40 % din populație beneficiază de un autoturism propriu asta
însemnând în jur de 36 000 potențiali clienți la care se mai adaugă și eventuali turiști care vin și
vizitează Suceava.
Echipa de conducere este reprezentată de administrator, care este și întreprinzătorul acestei
afaceri, și își asumă responsabilități și riscuri.
Afacerea se va înființa pe baza resurselor proprii de capital în valoare de 30.000 lei. Din
previziunile financiare reiese că veniturile firmei acoperă cheltuielile, atât în primul an,cât și în al
doilea, ceea ce este un avantaj. În acest caz firma înregistrează un profit.

46