Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

5 VASLUI

„ POVESTEA OMULUI DE ZĂPADĂ”

PROF.CRISTINA MACOVEI
GRUPA MICĂ NR.1 „PITICII VOINICI”

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Prof.înv. preşcolar: MACOVEI CRISTINA
NIVELUL/GRUPA:Mică nr.1 “ Piticii Voinici”
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ”Iarna albă cu ninsoare”
SUBTEMA PROIECTULUI: „ Ghiduşiile iernii- Jocuri de iarnă”
TEMA ZILEI: „ Povestea Omului de zăpadă”
MESAJUL ZILEI: “ Prin zăpadă ne jucăm/ Tare bine ne distrăm!“
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat ADE (DLC+ DEC-AAP)
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei, colorare în contur
TIPUL DE ACTIVITATE:Exersare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea deprinderii de a asculta cu atenţie o poveste şi a deprinderii de
exprimare corectă sub aspect lexical şi gramatical, stimularea vorbirii coerente expresive;
dezvoltarea simţului estetic al copiilor, formarea şi consolidarea tehnicilor de desen.
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
1.Întâlnirea de dimineaţă: “Ura, a venit băbuţa! “
- Salutul
- Calendarul naturii
- Noutatea zilei
2. Rutine : “Cu fular şi cu mănuşi/ Repede la săniuş! ” (deprinderea de a se îmbrăca
corespunzător anotimpului de iarnă)
3.Tranziţii :
 „Ninge, ninge...”;
 „Trenuleţul oamenilor de zăpadă”
 „ Fulg de nea”.

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA)


1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES
ARTĂ: „REALIZĂM MESJUL ZILEI”
Mijloc de realizare: lipire de imagini cu jocuri de iarnă;

CONSTRUCŢII: „ SĂNIUŢE”
Mijloc de realizare: asamblare

BIBLIOTECĂ: „ Cartea Iernii”


Mijloc de realizare: citire de imagini cu jocuri de iarnă

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
DLC- Educarea limbajului, DEC – Activitate artistico-plastică

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
o să asculte cu atenţie povestea;
o să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele noi din text;
o să fie capabili sa “citească” imaginile ce sugerează derularea logică a evenimentelor
prezentate;
o să se exprime în propoziţii simple şi dezvoltate corect construite gramatical;
o să realizeze tema artistico-plastică aleasă;
o să coloreze imaginea respectând conturul;
o să păstreze o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii ;
o să participe cu interes la activitate.
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: povestirea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, exerciţiul „Mâna
oarbă”, „Turul galeriei”, „ Veniţi, vedeţi, aplaudaţi”, „ Moşul cu pălărie”.
b) mijloace didactice: Cutia cu surprize, siluete cu personajele din poveste; flipchart,
imagini, lipici, coli carton, cuburi mari lego, fişe de lucru, creioane colorate, panou, steluţe colorate,
recompense fulgi de zăpadă.
c) forme şi metode de evaluare: frontală şi individuală.

Biblografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar-2009;
- Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă
(Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2008.

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


SCENARIUL ZILEI
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

I. SALUTUL

Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună dimineaţa, omuleţi de


zăpadă!”. Toţi copiii răspund la salut, după care se iau de mâini şi formează Cercul Prieteniei.
Educatoarea dă startul salutului între copii: aceştia se iau de mână şi se privesc în ochi în timp ce se
salută; ceilalţi copii continuă salutul.
Copiii recită împreună versurile şi execută mişcările corespunzătoare:
„În fiecare dimineaţă, /S-avem gândul bun pe faţă.
Către soare să privim, / Iubire să dăruim.
Gândul rău să-l alungăm, /Bucurie s-adunăm,
Şi-n lume s-o răspândim…
Şi în fiecare dimineaţă, / S-avem gândul bun pe faţă.
PREZENŢA:
Educatoarea invită copiii pe rând, la panou să-şi aşeze fotografia. Se verifică la panoul
cu prezenţa dacă toate fotografiile copiilor prezenţi sunt întoarse. Un copil numeşte copiii
absenţi.

CALENDARUL NATURII:
Se lucrează pe panou:
În ce anotimp suntem ?
Ce zi a săptămânii este astăzi?
Cum este vremea?
Educatoarea va completa Calendarul naturii cu datele zilei de azi (ziua, luna, anul),
anotimpul şi starea vremii cu ajutorul copiilor.

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:


Copiilor li se va propune un exercţiu de imaginaţie, trebuind să răspundă la întrebarea „De ce ne
place iarna?”(împărtăşirea). Va răspunde copilul care primeşte un fulg de zăpadă.. În urma
împărtăşirii se va desprinde şi mesajul zilei: “ Prin zăpadă ne jucăm/ Tare bine ne distrăm!“

III. NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


Se va realiza prin primirea unui pachet „Cutia cu surprize” de la Zâna Iarnă, care conţine
siluetele personajelor dintr-o poveste, fişe de lucru, steluţe cadou surpriză şi o scrisoare adresată
copiilor de la Zâna Iarnă. Eduatoare citeşte scrisoarea:
“ Dragi copii, am auzit că vă place mult anotimpul de iarnă, anotimpul meu cu zăpadă.
De aceea, vă trimit o poveste despre cum a apărut primul om de zăpadă. Sper să vă placă, să o
ascultaţi cu atenţie şi să o povestiţi şi voi mămicilor, tăticilor, frăţirilor sau surioarelor,
bunicilor, oricui vreţi voi! Apoi, vă rog să-mi coloraţi nişte oameni de zăpadă! La final, veţi
primi o surpriză! Spor la treabă! Cu drag! Zâna Iarnă”
Educatoarea le explică copiilor că vor asculta o poveste, apoi vor răspunde la câteva întrebări
despre ceea ce au ascultat şi cu ajutorul “ Pălăriei moşului” vor răspunde.
Rutine: “ Cu fular şi cu mănuşi/ Repede la derdeluş”- deprinderea de a ne îmbrăca
corespunzător anotimpului de iarnă.
Tranziţie: ““ Trenuleţul oamenilor de zăpadă”
Copiii se impart la cele două centre de interes prin metoda “ Mâna oarbă”. Steluţele albastre
merg la Centrul de interes Artă, şi realizează posterul cu mesajul zilei, prin lipirea de imagini cu
jocuri de iarnă, Steluţele portocalii merg la Centrul Bibliotecă şi citesc imagini cu jocuri de iarnă iar
Steluţele galbene merg la Centrul de interes Construcţii şi asamblează cu ajutorul cuburilor, săniuţe.
Se prezintă sarcinile de la fiecare centru. Prin metoda “ Veniţi, povestiţi, aplaudaţi” se realizează
evaluarea activităţilor pe centre.
Tranziţie: “ Ninge, ninge-ncetişor”
În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) copiii vor asculta „ Povestea omului
de zăpadă” care va fi prezentată cu ajutorul siluetelor. Apoi, copiii vor răspunde la întrebările
educatoarei care se va folosi de metoda „ Moşul cu pălărie”. În continuare, vor colora omul de
zăpadă fără a depăşi linia de contur şi vor desena mătura lipsă a omului de zăpadă.

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii concluzionând:


„Zâna Iarnă este mulţumită de cum v-aţi descurcat la activitate, aţi demonstrat că vă place iarna şi
jocurile de iarnă, de aceea:
“ Prin zăpadă ne jucăm/ Tare bine ne distrăm!“
Copiii primesc fulgi de zăpadă recompense.

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”
EVENIMENTUL CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. Moment ADP: Conversaţia Calendarul Frontal Observarea
organizatoric Se creează un climat educaţional favorabil. naturii cu Pe grupe sistematică
În cadrul ,, Ȋntâlnirii de dimineaţă”, se realizează Salutul, „Cercul elenentele Individual
Prezenţa şi se completează Calendarul naturii. prieteniei” specifice

Se realizează prin primirea unui pachet în care se află Surpriza


2.Captarea fulgi de zăpadă surpriză, fişe de lucru şi o scrisoare Cutia Frontal Stimularea
atenţiei adresată copiilor din partea Zânei Iarna. Conversaţia surprizelor interesului
pentru
“ Dragi copii, am auzit că vă place mult
Scrisoarea activitate
anotimpul de iarnă, anotimpul meu cu zăpadă. De
aceea, vă trimit o poveste despre cum a apărut primul
om de zăpadă. Sper să vă placă, să o ascultaţi cu
atenţie şi să o povestiţi şi voi mămicilor, tăticilor,
frăţiorilor sau surioarelor, bunicilor, oricui vreţi voi!
Apoi, vă rog să-mi coloraţi nişte oameni de zăpadă!
La final, veţi primi o surpriză! Spor la treabă! Cu
drag! Zâna Iarnă”
TRANZIŢIE: ,, Trenuleţul oamenilor de zăpadă”
3. Reactualizarea Copiii sunt întrebaţi ce jocuri de iarnă cunosc ei şi sunt Explicaţia Imagini cu
cunoştinţelor observate câteva imagini. Copiii extrag dintr-un coşuleţ jocuri de iarnă
prin metoda „Mâna oarbă” câte o steluţă colorată pentru a Coşuleţ cu Aprecierea
se împărţi la centrele de interes. „Steluţe albastre” la Exerciţiul steluţe modului de
Centrul Artă, Steluţele portocalii merg la Centrul Conversaţia Individual cooperare cu
Bibliotecă şi „ Steluţe galbene” la Centrul Construcţii. ceilalţi copii
Copiii se îndreaptă către cele 2 centre de interes deschise pentru a
şi după intuirea materialelor, se trece la rezolvarea Exerciţiul Pe grupe finaliza
sarcinilor: Individual lucrarea.
Coli de carton

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


1. Artă: “ Realizarea Mesajului zilei” – lipire de Conversaţia Imagini cu Aprecierea
imagini cu jocuri de iarnă; jocuri de iarnă rezolvării
corecte a
2. Construcţii – „ Săniuţe” – asamblare de cuburi lego Cuburi lego sarcinilor date;
mari; mari
Aprecierea
3. Bibliotecă: “ Cartea ienii”- citire de imagini cu rezultatului
jocuri de iarnă. activităţii de
Se realizează „Turul galeriei” Fiecare grupă prezintă grup.
rezultatele activităţii desfăşurate, prin metoda „Veniţi,
povestiţi, aplaudaţi!”

TRANZIŢIE: ,,Ninge, ninge”(cântec)


4. Anunţarea Copiii sunt anunţaţi că vor asculta „Povestea omului de Stimularea
temei şi a zăpadă”. Se prezintă obiectivele urmărite într-un mod Frontal interesului
obiectivelor accesibil copiilor. pentru
activităţii activitate
“ Povestea omului de zăpadă” este povestită de către Povestirea Siluete cu
5. Dirijarea educatoare cu ajutorul siluetelor pe care le va prinde cu personaje Frontal
învăţării ajutorul magneţilor pe flipchartul magnetic. Se explică
cuvintele noi din text. Flipchart
Folosindu-se o pălărie, se pun întrebări despre
evenimentele prezentate în poveste. Conversaţia
“ Moşul are pălărie, moşul ăsta multe ştie”. Dacă nu se Explicaţia
primeşte un răspuns corect se foloseşte formula „ Moşul Siluete cu
are pălărie, Moşul ăsta nu prea ştie şi se cere ajutorul “Moşul cu personaje Frontal Aprecierea
altui copil. pălărie” Pălărie răspunsurilor
Cine a avut ideea de a pune trei bulgări unul peste altul? date.
Ce a folosit băiatul pentru a face ochii şi nasul omului de
zăpadă?
Ce i-a pus băiatul pe cap omului de zăpadă?
Ce i-a pus în loc de mână? Frontal
Cine i-a dat viaţă omului de zăpadă? Exerciţiul Aprecieri
Cui i-a dat nasul-morcov? Problematiza verbale;
Dar căciula? rea
Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”
Cine a avut nevoie de cărbunii-ochi? Problematiza Frontal
Cui i-a dat paiele din mătură? rea Aplauze.
Cum a rămas omul de zăpadă?
Ce a făcut Crăiasa Zăpezii când l-a văzut golaş?
Copiii răspund la întrebări şi se ajută între ei unde este
cazul. Aprecieri
Individual verbale
Tranziţie: “ Fulg de nea” (cântec) Exerciţiul

6. Obţinerea Copiii merg la măsuţe, intuiesc materialele şi primesc Conversaţia


performanţei îndrumări pentru realizarea fişelor de lucru. Ei vor colora Explicaţia Fişe de lucru Frontal
omul de zăpadă în contur, şi vor aduga mătura care Creioane
lipseşte, folosind culorile corespunzătoare. colorate
Se execută exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai Individual Aprecierea
mâinilor.” Ne jucăm, ne jucăm, cu degeţelele noi ne rezolvării
jucăm...” corecte a
Demonstrarea procedeului de lucru. sarcinilor date;
Se oferă sprijin în timpul lucrului, urmărind respectarea Demonstraţia
tehnicilor de lucru, păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul Exerciţiul
de muncă pe tot parcursul activităţii.

7. Asigurarea Lucrările copiiilor sunt aşezate pe un panou, iar copiii fac


retenţiei, a “Turul Galeriei” şi fac aprecieri cu privire la Panou Frontal
transferului de corectitudinea realizării fişelor. Conversaţia Aprecieri
cunoştinţe Li se solicită copiilor de a reaminti titlul poveştii de verbale
astăzi şi să spună de ce au învăţat această poveste.
8. Încheierea La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra Recompense Frontal Apreciri
activităţii desfăşurării activităţii concluzionând că Zâna Iarnă este Conversaţia fulgi de stimulative,
foarte mulţumită de cum au participat la activităţi şi li se zăpadă aplauze.
reaminteşte copiiilor mesajul zilei: “Prin zăpadă ne
jucăm, tare bine ne distrăm!”
Copiii primesc recompense fulgi de zăpadă.

Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”


Prof. Cristina Macovei – „ Povestea omului de zăpadă”

S-ar putea să vă placă și