Sunteți pe pagina 1din 8

MIXUL DE MARKETING ÎN CAZUL SOCIETĂȚII BUCURIA S.A.

Mixul de marketing este un concept esenţial al teoriei moderne a marketingului și


reprezintă "ansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile (produs, preț, plasament,
promovare) pe care firma le combină cu scopul de a produce pe piaţa ţintă reacţia dorită”.

”Cei 4P” (produs, preţ, plasare, promovare) constituie variabilele cheie prin care
organizaţia poate acţiona în vederea obţinerii impactului maxim asupra pieţii şi consumatorului
şi reflectă modul în care sunt antrenate diferite componente ale resurselor de care dispune
organizaţia pentru obţinerea efectelor scontate.

Mixul de marketing nu poate fi stabil deoarece componentele sale şi proporţiile în care se


combină se află în continuă schimbare; este influențat atât de factori interni (resursele tehnice,
financiare, de marketing, structura organizatorică, metodele şi calitatea conducerii), cât și de
factori externi (cererea de consum şi comportamentul consumatorului, concurenţii, practicile
comerciale, conjunctura economică, forţele ambientale - mişcările ecologiste, organizaţiile
pentru protecţia consumatorului - , evoluţia tehnologiei, legislaţia, etc).

.”
Marca comercială „Bucuria” SA este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea
mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din Republica Moldova. De mai
mult de şase decenii compania „Bucuria” SA aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând
întru totul sloganului – „Cu noi viaţa e mai dulce…”
Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit
de larg, acestea sunt principalele componente ale succesului societății care au glorificat
compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de
bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate a devenit demult un simbol
specific al Moldovei. Şi astăzi când sunt obţinute în medie 37 tone de produse de cofetărie, este
greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării Moldovei a început în anul 1946 cu asocierea
câtorva manufacturi mici.
Producţia S.A. „Bucuria” este deosebit de largă şi variată: peste 450 de denumiri.

Asortimentul produselor de cofetărie s-a lărgit în ultimii ani, fapt care a influenţat şi cererea.
Se bucură de o popularitate neschimbată bomboanele ca „Lapte de pasare”, „Do-re-mi”,
„Inspiratie”, „Moldova”, „Gloria”, „Dorinţa”, „Livada Moldovei”, „Meteorit”, „Chişinăul de
seară”, caramelele „Frutic”, „Fulguşor”. O cerere activă a consumatorilor o au tortul, de exemplu
„Lapte de pasare”, precum şi marmelada – „Jelli Frut”, vafelele – „Artek”, biscuiţii – „Magie
Plus”. O contribuţie fără de preţ o aduc magazinele specializate „Bucuria” SA, amplasate astăzi
practic în toate raioanele ţării dar și peste hotare.
Cofetăria „Bucuria” şi-a început activitatea de la o simplă producere meşteşugărească în
anul 1946. Apoi a fost înzestrată ca o întreprindere de înaltă mecanizare, care avea scopul de a
satisface piaţa de consum cu un sortiment larg de produse de cofetărie.
Avantajul producţiei îl constituie utilizarea la fabricarea produselor de cofetărie a
principalelor bogăţii ale republicii: a diferitelor ingrediente din fructe, ce îmbină în sine materia
primă specifică ramurii – nuci, scorţişoară, mac, ciocolată, etc. cu un gust excepţional şi cu o
aromă corespunzătoare.În structura de producere întreprinderea dispune de trei hale de producție
fiecare înzestrate cu utilaj specializat.
Dacă ne referim la micromediul întreprinderii „Bucuria”, observăm că eficacitatea acesteia
relevă, în primul rând din faptul că aici sunt prezente toate elementele indispensabile ale unui
micromediu eficient, cum ar fi:
1. Furnizorii de materie primă:
“Bucuria” SA a creat o rețea largă de parteneri, distribuitori și agenți comerciali pe întreg
teritoriul republicii. Ei asigură o deservire a clienților de cea mai înaltă calitate, organizarea
livrărilor oportune de producție și prestarea exacta a serviciilor companiei, informația privind
sortimentul, politica de preț și reclama firmei.
2. Furnizorii de forta de munca:
Acestia sunt reprezentați de un personal cu un înalt grad de pregătire ,un personal devotat
care ține la munca de zi cu zi si privește în viitor cu optimism.
Intermediarii:
Compania dispune de o retea de magazine specializate în numar de 31 situate în mun.Chișinău și
diferite raioane pe teritoriul Republicii Moldovaș tot atâtea filiale dintre care 16-mun. Chișinău,
2-mun. Bălți și 7- în diferite localități ale Republicii Moldova.
3. Clienții:
Clienții constituie principalul element al micromediului întreprinderii. Spre deodebire de alte
produse, nu există o categorie anume de consumatori pentru produsele „Bucuria”, aici se
încadrează toată populația, deoarece atât copiii cât și adulții iubesc dulciurile. Anul trecut
exporturi s-au efectuat în Rusia, România, Germania, Italia, Franţa, Canada, Israel, Mongolia,
Armenia, Irlanda etc.
4. Concurenții:
La momentul de față, concurența pe piața internațională a unor produse de cofetărie este
destul de mare. Ea este creată de produsele cofetăriilor importate, mai ales din Ucraina și de cele
autohtone. În ultimul timp a sporit concurența atât pe piața internă, cât și pe piața externă, unul
din concurenții „Bucuria” SA fiind Nefis SRL.
Tehnologia reprezintă una dintre forțele generatoare de schimbări în societatea umană, iar pe
plan economic, crează piețe și ocazii noi. La începutul activității sale, majoritatea lucrului se
efectua manual însă, pe parcursul dezvoltării a devenit o întreprindere cu tehnologie de cea mai
înaltă calitate, care a făcut ca Bucuria să ajungă o companie renumită atât în Republica Moldova,
cât și peste hotarele ei.
La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-automatizate, linii de flux mecanizate,
incluziv de la cei mai buni producători europeni. Compania este dotată cu echipament și
tehnologie germană, italiană și austriaca.

Mixul de marketing
1. Politica de produs

Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de activitate a
companiei „Bucuria” SA. Întreprinderea activează în conformitate cu politica elaborată în
domeniul managementului calităţii care este asigurată atât prin personalul de calificare înaltă şi
utilare tehnică a întreprinderea, cât şi prin implementarea noilor sisteme de control.
Direcţia principală în activitatea „Bucuria” SA pentru confirmarea calităţii garantate a
producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii producţiei lansare, creat în baza
cerinţelor standardelor internaţionale
Producţia S.A. „Bucuria” este deosebit de largă şi variată: peste 450 de denumiri. În lista
denumirilor sunt diferite tipuri de caramelă, marmeladă, zefir, iris, drajeuri, bomboane cu diverse
umpluturi şi glazuri. Pentru cei care, din motive de sănătate, nu pot consuma dulciurile obişnuite
este propusă seria de produse pentru diabetici, care include bomboanele „SANA Meteorit” şi
„SANA Prună”, batonaşele „SANA Batonaşe” şi tabletele de ciocolată „SANA Dor”, vafelele
„Artek SANA” .
Sortimentele produselor de cofetărie s-a lărgit în ultimii ani, fapt care a influenţat şi
cererea. Se bucură de o popularitate neschimbată bomboanele ca „Lapte de pasare”, „Do-re-mi”,
„Inspiratie”, „Gloria”, „Dorinţa”, „Livada Moldovei”, „Meteorit”, „Chişinăul de seară”,
caramelele „Frutic”, „Fulguşor” .O cerere activă a consumatorilor o au tortul, de exemplu „Lapte
de pasare”, precum şi marmelada – „Jelli Frut”, vafelele – „Artek”, biscuiţii – „Magie Plus”.
O contribuţie fără de preţ o aduc magazinele specializate „Bucuria”, amplasate astăzi practic
în toate raioanele ţării dar și peste hotare

2. Politica de preț

Politica de preț în marketingul Bucuria urmăreșe realizarea unei competitivități ridicate, cât
și consolidarea poziției pe piață, prin cucerirea de noi piețe, astfel încât să fie acoperite
cheltuielile de producție și investițiile făcute în producție.
Politica de preț Bucuria urmărește obținerea unor cheltuieli de producție cât mai mici, pentru
ca, în final și prețul de vânzare să fie mic, astfel întreprinderea poate majora numărul clienților, a
căror venit le va permite procurarea produselor Bucuria. Deci, observăm că pe piață, Bucuria
este lider, datorită atât a calității, cât și a prețurilor acceptabile.
Tipul de strategie față de concurenți este strategia de menținere a acestora sub prețul
concurenței, în funcție de costurile de producție.

3. Politica de distribuție
La ora actuală distribuția reprezintă unul dintre atuurile cele mai importante pentru
creșterea vizibilității brandului și consolidarea relației cu clienții. Din acest punct de vedere,
Bucuria are un avantaj în plus față de competitorii săi, fiind singurul producator care deține un
lanț de magazine specializate, localizate în cele mai importante orașe ale Moldovei.
Tipurile de canale de distribuție pe care le folosește Bucuria sunt directe și indirecte.
Directe: producător – consumator final, unde firma își realizează singură produsele, prin
intermediul magazinelor specializate.
Indirecte reduse: producător – intermediar – consumator final, prin intermediul cărora firma
își realizează produsele în străinătate, prin intermediul firmelor de export.
Indirecte avansate: producător- intermediar- intermediar- consumator final, acestea au o
importanță mare pentru firmă, deoarece astfel ei realizează un volum foarte mare de producție,
cu ajutorul comercianților en-gros .
În final, deciziile strategice în ceea ce privește distribuția sunt foarte importante în cadrul
întreprinderii. Alegerea unui canal de distribuție este, într-o oarecare măsură, alegerea unui
anumit preț, a unui anumit tip de condiționare a produselor, a unei anumite politici de
comunicare. În timp ce firma încearcă să extindă mărimea totală a piaței, ea trebuie să se apere
continuu de atacurile concurenților săi.
În funcție de tipul de logistică utilizat de către firmă, aceasta dispune de propriile mijloace
logistice, ceea ce-i permite alegerea intermediarilor, aplicând o politică riguroasă în ceea ce
privește livrarea dulciurilor. În funcție de gradul de control din partea producătorului, firma
aplică strategia controlului parțial. În funcție de amploarea distribuției, firma își alege singură
distribuitorii.
Bucuria încearcă să sporească volumul vânzărilor prin diversificarea ofertei de dulciuri,
utilizând toatea canalele de distribuție, în funcție de rentabilitatea acestora.
În ceea ce privește satisfacția clienților față de magazinele Bucuria, cele mai multe
nemulțumiri au fost făcute la adresa aspectului interior și exterior al magazinelor, o parte dintre
clienți fiind nemultumiți și de accesibilitatea magazinelor. Pornind de la aceste premize
societatea îți propune realizarea următoarelor strategii:
1. Extinderea graduală a rețelei cu câte o unitate în principale centre urbane din țară.
2. Pătrunderea rețelei Bucuria în mediul rural, cu câte o unitate nouă.
3. Conceptul de imagine interior al magazinelor va fi susținut și de un concept exterior nou,
care să atragă prin îmbinare de culoare și design.

4. Politica promoțională

În condițiile economiei de piață, a concurenței care crește, publicitatea a devenit simbol al


prosperității fiecărei întreprinderi. Activitatea promoțională modernă definește stabilirea de către
firmă a unor legături constructive cu furnizorii, distribuitorii, clienții, angajații proprii etc., la fel
și cultivarea sistematică și consecventă a unor contacte directe cu diferite categorii de public, cu
mass-media, cu comunicarea locală, reprezentanți ai puterii publice, lideri de opinie etc., in
scopul obținerii sprijinului acestora. Relațiile publice sunt destinate să creeze cele mai potrivite
medii pentru succes atât in exteriorul cât și in interiorul firmei.
Bucuria apelează la promovarea produselor cu scopul de a aduce la cunoștință despre produsele
noi apărute pe piață, de a atrage noi consumatori, de a majora numărul clienților fideli, de a se
lupta cu concurența, de a promova reducerile și promoțiile oferite etc.
Promovarea reprezinta la ora actuala principala metoda de comunicare si consolidare a
imaginii de brand al produselor Bucuria. Studiul efectuat a aratat faptul ca Bucuria nu a avut
pâna acum un teritoriu de comunicare, singurele mesaje fiind transmise odata cu lansarea unor
produse mai importante. Având în vedere aceste aspecte se concetrează asupra unei abordări
integrate a comunicării, pentru a putea atinge obiectivele de imagine și notorietate, înaintate
pentru acest proces de schimare.
Unele strategii carea ar putea ridica gradul de promovarea a produselor Bucuria pot fi:
1. campaniile TV, care vor familiariza publicul cu noua dimesiune a imaginii de
brand;
2. panouri stradale, publicitate în mijloacele de transport în comun;
3. comunicarea online susținută prin intermediul bannerelor Bucuria;
4. PR - prin materiale de presă și interviuri dedicate;
5. organizarea anumitor evenimente, în vederea consolidarii imaginii de brand.

S-ar putea să vă placă și