Sunteți pe pagina 1din 9

Tematica referatelor la disciplina

“Politici agricole comunitare”

Facultatea de Management
Anul IV

Autor: Prof. Dr. DONA ION

Programarea susţinerii referatelor:


Tema 1.1.
Tema 1.2.
Tema 2.1.
Tema 1.3.
Tema 1.4.
Tema 2.2.
Tema 1.5.
Tema 1.6.
Tema 1.7.
Tema 2.3.

1
I. 1.1 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru cereale

- privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-zisa a


pietei de cereale
- legislatia U.E. in domeniul pietei cerealelor
- regim intern
• preţuri
• ajutor forfetar
• “îngheţarea” suprafeţelor
• ajutoare pentru micii producători
• intervenţii şi majorări lunare
• ajutorul/ha pentru grâul dur
• restituţii pentru cerealele utilizate în industria
amidonului
- regimul extern
• importuri suprafeţe
• exporturi randament
- perspective pe termen mediu producţie totală
utilizare internă
schimburi

- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei de cereale.

2
1.2 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru lapte

- privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-zisa a


pietei de lapte
- legislatia U.E. in domeniul pietei de lapte
- regim intern
• preţuri instituţionale
• regimul cotelor
• sistemul de intervenţie
• sistemul de ajutor pentru stocajul privat
• măsuri destinate să favorizeze valorificarea pe piaţa
internă
• măsuri tranzitorii
- regimul extern
• importuri suprafeţele
• exporturi randament
- perspective pe termen mediu producţie totală
utilizare internă
schimburi

- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei de lapte

3
I.3 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru carnea de bovine

- privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-zisa a


pietei la carnea de bovine
- legislatia U.E. in domeniul pietei carnii de bovine
- regim intern
• preţuri instituţionale
• intervenţia publică
• ajutoare pe stocajul privat
• ajutoare directe la venit
• alte măsuri de susţinere
• programul de susţinere, promovare şi comercializare
- regimul extern
• importuri suprafeţele
• exporturi randament
• perspective pe termen mediu producţia totală
utilizare internă
schimburi

- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei de carne

4
I.4 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru zahăr

- privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-zisa a


pietei de zahar
- legislatia U.E. in domeniul pietei zaharului
- regim intern
• preţuri
• sistemul de cote
• stocajul
• restituţia la producţia utilizată în industria chimică
• regimul ajutoarelor naţionale şi comunitare
- regimul extern
• importuri suprafeţele
• exporturi randament
• perspective pe termen mediu producţie totală
utilizare internă
schimburi

- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei de zahar

5
I.5 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru produsele de substituţie a
cerealelor (manioc, cartof dulce, tărâţe, etc.)

- scurtă privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-


zisa a pietei produselor de substitutie
- legislatia U.E. in domeniul pietei produselor de substituitie
- regim extern
• manioc
• corn gluten
• cartof dulce
• sfecla – reziduri inclusiv zahăr
• tărâţe suprafeţele
• reziduri de fructe randament
- perspective pe termen mediu producţie totală
utilizare internă
schimburi

6
I.6 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru vin

- Introducere; organizarea si functionarea propriu-zisa a pietei de


vin
- legislatia U.E. in domeniul pietei vinurilor
- regimul de preţuri
- intervenţia pe piaţă
• distilări obligatorii
• distilări voluntare
- alte intervenţii pe piaţă
- ajutor de stocare
- regimul schimburilor cu terţe ţări
- cheltuieli OCM

- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei vinului.

7
I.7 Situaţia pieţelor şi funcţionarea principalelor organizaţii
comune de piaţă pentru legume şi fructe

- privire de ansamblu; organizarea si functionarea propriu-zisa a


pietei de legume si fructe
- legislatia U.E. in domeniul pietei legumelor si fructelor
- probleme specifice legate de producţia de legume fructe, oferta
atomizată etc
- funcţionarea ansamblului filierei; specificarea OCM legume
fructe
• retragerile de pe piaţa subvenţionate
• licenţele de import
• regimul actual al protecţiei exterioare
- regimul extern
• importuri suprafeţele
• exporturi randament
• perspective pe termen mediu producţie totală
utilizare internă
schimburi
- impactul aderarii Romaniei la U.E. asupra pietei de legume-
fructe.

8
II. Politici structurale în U.E.

2.1. Politici structurale în domeniul producţiei agricole


2.2. Politici structurale în domeniul proprietăţilor şi exploataţiei agricole
2.3. Politici structurale în domeniul coeziunii şi dezvoltării rurale

S-ar putea să vă placă și