Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina 1 din 6

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru
extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

1M - Exerciții de spargerea gheții

1. Căutarea comorilor (treasure hunting)


Se recomandă la prima întâlnire a unui grup, în scopul intercunoaşterii.
Fiecare participant primeşte o bucată de hârtie de mărimea unei coli de caiet, care se împarte în 6-9 domenii,
corespunzând fiecare unei preferinţe, de pildă: călătorii, sporturi, glume, cântatul la un instrument, lectura, limbile
străine, internetul, pictura, grădinăritul, animale favorite, mâncare preferată, parfumuri, vestimentaţie, etc. cât mai
fireşti posibile.
El porneşte la culegerea de informaţii vizând aceste domenii despre ceilalţi, dar cei solicitaţi sunt liberi să se înscrie
sau nu pe lista sa. Se poate stabili regula ca o persoană să se înscrie numai pentru un domeniu. După un timp,
când au fost trecute pe hârtie suficiente nume sau domenii, se iau la rând toţi participanţii şi se votează care dintre
domenii să fie prezentate mai pe larg. Unul dintre participanţi va prezenta apoi domeniul votat.

2. Trei date importante


În grupe mici (de 4), fiecare membru desenează o axă a timpului (trecut, prezent, viitor), pe care marchează,
înscriindu-şi numele, trei momente importante din viaţa sa.
Un membru al grupului desemnat sau ales de grup va prezenta întregului grup evenimentele importante ale vieţii lor
făcând comentariile necesare. Informaţiile se fac publice numai cu permisiunea membrilor în cauză.

3. Harta intereselor/aptitudinilor/preferinţelor/comportamentelor/calificărilor
Acest exerciţiu poate servi atât la intercunoaştere, cât şi la formarea grupurilor finale de lucru.
Se solicită fiecarui membru al unui grup de 15 persoane să deseneze pe o coală de hârtie un ciorchine în centrul
căruia plasează propria persoană, săgeţile făcând corelaţii cu interese, aptitudini, preferinţe, comportamente sau
calificări. Ulterior se negociază gruparea mebrilor în echipe după afinităţile lor.
O alta tehnică a identificării valorilor personale este „Soarele meu”. Fiecare participant desenează un “Soare – Eu”,
care „radiază” valori care-l auto-definesc.

4. Renunţarea la valori
Prin brainstorming se solicită participanţilor să enumere o serie de valori la care țin, care se scriu pe tablă/flipchart,
valori legate de: prietenie, sănătate, familie, avere, casă, credinţă, timp liber, etc. Moderatorul exerciţiului cere apoi
acestora să-şi noteze pe câte o bucată de hârtie 5 dintre valorile pe care le consideră cele mai importante,
specificând una dintre valori la care ar renunţa la nevoie; fiecare spune care este această valoare argumentând şi
de ce. Demersul continuă până când participanţii păstrează o singură valoare.
O alta variantă se poate realiza distribuindu-li-se participanţilor câte o foaie de hârtie, pe care, în centru, este
desenată o cutie cu capacul deschis. Ei vor înscrie în cutie 5 dintre valorile pe care le preţuiesc, iar la dreapta, în
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 2 din 6

exteriorul cutiei, cu săgeţi, vor înscrie, în ordinea renunţării, patru dintre valorile la care ar trebui să renunţe în caz
fortuit. Se pot apoi grupa după tipul valorii păstrate în final. Demersul este asemănător cu exerciţii de tipul
“Accident pe Lună” sau „Pierdut în largul oceanului”, dar de extindere temporală mai mică.

5. Calităţi / Cum mă văd ei?


Se aplică numai în cazul în care participanţii se cunosc deja bine, cu mult tact, pentru a menaja unele sensibilităţi.
Fiecăruia i se prinde pe spate cu un ac cu gămălie un post-it pe care apoi ceilalţi, după preferinţe, încriu o însuşire
pozitivă a celui ce poartă hârtia. Pe urmă, fiecare îşi citeşte hârtia, comentându-le, dacă doreşte.

6. Întrebări
Este o variantă a procedeului anterior, cu deosebirea că pe hârtie se vor nota întrebări adresate deţinătorului.
Răspunsurile sunt facultative...

7. Maimuţa
Grupul se aşează în cerc, iar primul participant, de regulă profesorul, face pantomimă sau grimase, legate de un
anumit obiect, care apoi se predă pe rând fiecăruia dintre participanţi; se poate cere să se ghicească semnificaţia
gesturilor, putând apărea astfel cazuri foarte amuzante.

8. Relatare de impresii
Fiecare participant relatează oral/scris o amintire plăcută legată de un eveniment sau împrejurare, dacă se poate
chiar trăită în comun.

9. Din cămara minţii


Participanţii scriu cuvinte care încep cu aceeaşi literă sau compun o propoziţie în care toate cuvintele să înceapă cu
aceeaşi literă, până la semnalul STOP!
Se face topul lor după numărul de cuvinte scrise.

10. „Eu sunt acela“


Este un exerciţiu adecvat deopotrivă pentru formarea grupelor cât şi pentru captarea atenţiei.
Se numeşte un participant/formabil/elev, care la rândul său va caracteriza pe rând trei dintre colegi. Cel ce se
recunoaşte în descrierea făcută, se va ridica în picioare, spunând “Eu sunt acela”, menţionând totodată o trăsătură
de caracter definitorie. Jocul continuă până la formarea grupelor.

11. Ceasul
Formatorul/Profesorul cere participanţilor să deseneze un cadran de ceas, cu orele fixate, apoi să scrie pe cadran
trei nume de colegi, în dreptul a trei ore diferite, prin care sa marcheze momentul la care şi-a fixat întâlniri cu
aceştia.
Formatorul/Profesorul numeşte aleator atâţia elevi câte grupe trebuiesc formate, elevi care vor fi liderii acestor
grupe. Din grupe vor face parte evident elevii înscrişi pe cadranul ceasului lor.

12. Analogia personală


Este o tehnică proiectivă prin care li se sugerează participanţilor o metaforă, cu trimiteri spre afinităţi, activităţi,
constângeri, posibilităţi sau dorinţe personale.
Exemplu: „Eşti Toamnă! Ce poţi să faci? Ce nu poţi face? Care sunt prietenii tăi? Care sunt duşmanii tăi?“
Este indicat să fie mult umor, să ne jucăm cu cuvintele, să dăm frâu liber imaginaţiei!

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 3 din 6

13. Cine sunt eu?


Se cere să se realizeze un text de 5 propoziții prin care să se răspundă la întrebarea “Cine sunt eu?”. Lucrările sunt
semnate pe spate sau fiecare își pune un anume semn.
Se expun lucrările, se citesc și se cere celorlalți să specifice, pe o foaie de hârtie, numele celui a cărui caracterizare
cred ei că a fost citită. După ce se adună răspunsurile, se vede în ce măsură aprecierile celorlalți au fost corecte
sau nu.

14. Cutia cu surprize


Într-o cutie se pun diferite obiecte, cât mai variate (stilou, ghem, pastă de dinți, jucării, ac, minge, etc). Fiecare
extrage un obiect fără să aleagă sau să vadă ce extrage.
Trebuie să se alcătuiască o poveste pe o temă dată. Fiecare va spune o propoziție, cât mai dezvoltată, despre
obiectul din mână, dar legată și de propoziția spusă de cel din fața sa.

15. Jocul cuvintelor interzise


Se descrie un obiect, o ființă, un anotimp etc. fără să se pronunțe numele obiectului descris.

16. Bingo
Desenaţi o grilă de 5×5, asemănătoare unei grile de bingo. În spaţiul central scrieţi cuvântul „liber”, iar în celelalte
spaţii scrieţi afirmaţii interesante pentru cursanţi (de ex: „Născut în alt judeţ”, „Cel mai tânăr copil al familiei”, „Fan al
lui Elvis” etc.). Realizaţi câte o copie pentru fiecare cursant. Cursanţii vor căuta persoane care se potrivesc
afirmaţiilor din grile, pe care le vor ruga să semneze în rubrica ce li se potriveşte. O persoană poate semna cel mult
două rubrici. Cursantul care completează primul toate rubricile va fi premiat!
Notă: Nu uitaţi să vă includeţi în joc, punând în una din rubrici o întrebare la care numai voi puteţi răspunde.

17. Diagrama VENN


Împărţiţi cursanţii în grupe de câte 3 sau 4. Daţi fiecărei grupe câte o coală mare de hârtie şi cursanţilor markere de
diferite culori. Fiecare membru al grupului va desena un oval cu markerul personal. În cadrul grupului se va discuta
în scopul stabilirii de similitudini şi diferenţe. După discuţii se vor scrie în ovalurile desenate similitudinile şi
diferenţele descoperite de către membrii grupului. Se folosesc întrebări de genul: „Ce muzică preferi?, În ce lună te-
ai născut?, Ce sport îţi place?” ș.a.

18. Procesarea datelor


Împărţiţi cursanţii în grupe de câte 10 persoane. Daţi instrucţiunile de lucru fiecărui grup şi lăsaţi-i să le prelucreze.
Va câştiga grupul care va procesa primul datele. Iată câteva instrucţiuni pe care le puteţi da:
 ordonare alfabetică după prenumele celui mai bun prieten;
 ordonare alfabetică după numele felului de mâncare preferat;
 ordonare după lungimea părului;
 ordonare după mărimea purtată la încălţăminte;
 ordonare după ziua naşterii;
 ordonare după numărul anilor de predare.

19. Ecusonul personal


Fiecare cursant primeşte câte un ecuson pe care-l va completa respectând următoarele instrucţiuni:
 scrie prenumele în centrul ecusonului;

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 4 din 6

 scrie în colţul din stânga jos un lucru care îţi place;


 scrie în colţul din dreapta jos o melodie care îţi place;
 scrie în colţul din stânga sus un dans preferat;
 scrie în colţul din dreapta sus un adjectiv care te descrie.
După ce se completează ecusonul, cursanţii îşi vor căuta parteneri care au cât mai multe similitudini cu ei.

20. Cine este?


Fiecare persoană primeşte un post-it pe care scrie numele unei celebrităţi politice, artistice, personaj de desene
animat, personaj literar. Ulterior, fără a divulga ceea ce a scris, fiecare îşi lipeşte post-it-ul pe spate şi toată lumea
se aşează în cerc. Fiecare cursant îşi va chestiona vecinii pentru a ghici identitatea personajului ales. Fiecare are
dreptul la 3 întrebări la care i se va răspunde cu da sau nu. Cei care ghicesc formează grupe de studiu.

21. Scramble
Pe mai multe bucăţi de hârtie scrieţi numele unor animale care fac parte din mai multe specii (numărul speciilor să
fie egal cu numărul grupelor pe care doriţi să le formaţi, iar numele animalelor dintr-o specie să fie egale cu nr.
membrilor dintr-o grupă). Fiecare cursant primeşte o hârtiuţă cu numele unui animal, pe care nu are voie să-l
divulge. Cursanţii trebuie să se grupeze pe specii fără să-și vorbească sau să-şi arate hârtiuţele. Sugestie: pot
imita animalele de pe bilete!

22. „Tu vreodată...“


Toată lumea stă aşezată în cerc cu excepţia unui cursant care stă în mijlocul cercului. Cel din mijloc spune un lucru
despre el, sub formă de întrebare, de ex: „Voi ați înnotat vreodată în Pacific?”. Dacă cei din cerc pot răspunde
afirmativ, vor părăsi cercul şi se vor aşeza pe scaune formând grupe. Se continuă jocul până când toată lumea se
aşează.

23. Istoricul numelui


Toată lumea stă aşezată într-un cerc; profesorul pune pe podea o bucată mare de hârtie şi mai multe pixuri. El
roagă fiecare participant să-şi scrie prenumele şi să spună ceva despre el (de exemplu, istoricul numelui, ce părere
are despre numele său, cum preferă să i se spună).

24. Prezentare în diade


Împărţiţi participanţii în diade şi rugaţi-i să se întrebe reciproc: nume, activităţi favorite, ceva despre familie, despre
locul în care trăiesc. Fiecare participant are trei minute pentru a-şi întreba partenerul, apoi îşi schimbă locul. După
aceea, participanţii se adună în grupul mare şi îşi prezintă fiecare partenerul.

25. Drumul vieţii


Participanţii primesc o foaie de hârtie şi markere colorate. Pe aceeaşi foaie de flipchart sau de hârtie, câte doi sau
trei participanţi îşi desenează, sub forma unei linii, drumul vieţii, semnalând evenimentele importante. La final, toate
cele două-trei linii se vor întâlni în acelaşi punct (prezentul în care se află împreună). Participanţii vor fi încurajaţi să
discute între ei despre ceea ce au desenat, apoi se organizează o expoziţie, fiecare grupă desemnând un
reprezentant ce va caracteriza cu două adjective producţia drumului său.

26. Drumul
Cursanţii stau în mijlocul sălii; îţi imaginează că prin mijloc trece un drum; profesorul spune că va numi diferite
calităţi: cei care le au, trec în dreapta drumului, ceilalţi în stânga. De exemplu:
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 5 din 6

 „îţi plac animalele”;


 „îţi place să cânţi”;
 „faci sport”;
 „rămâi calm şi în situaţii tensionate”;
 „îţi plac plimbările în aer liber”;
 „citeşti mult”;
 „îţi place internetul”;
 „iubeşti copiii”;
 „ai simţul umorului”;
 „eşti punctual”, etc.
Se pot purta discuţii cu referire la asemănări şi diferenţe manifestate între membrii grupului.

Energizer–e haioase

1. Pizza
Participanţii se aşează în cerc, unul în spatele celuilalt cu mâinile pe umerii celui din faţă. Moderatorul le spune că
vor face o pizza şi le citeşte instrucţiunile: se frământă aluatul, se taie salamul, se taie legumele, se pune ketchup,
se întinde caşcavalul, se deschide cuptorul, se pune tava în cuptor, se închide uşa acestuia.
Toate etapele presupun masarea persoanei din faţă în aşa fel încât să descrie cel mai bine operaţia realizată. Când
se ajunge la uşa cuptorului, aceasta se închide printr-un brânci dat celui din faţă.

2. Babele, vânătorii şi lupii


Regulile jocului:
 baba omoară vânătorul ridicându-şi fusta;
 vânătorul împuşcă lupul;
 lupul mănâncă baba;
 se joacă 5 runde.
Se împart cursanţii în două grupe. Fiecare grupă îşi alege un personaj, fără ca ceilalţi să ştie ce au ales. La
semnalul moderatorului grupurile se aşează faţă în faţă şi imită personajul ales, conform regulilor:
 dacă sunt babe, imită ridicarea fustei;
 dacă sunt vânători, imită trasul cu puşca;
 dacă sunt lupi, mimează că sunt fioroşi.
Se stabilesc câştigătorii pe baza regulilor emise la început (ex: grup 1 - babe, grup 2 – vânători, cîştigă grup 1 pt. că
„baba omoară vânătorul”; dacă aleg acelaşi personaj este remiză).

3. Şarpele
Participanţii formează un şir prinzându-se de mijloc unii pe alţii. Sarcina lor este de a alerga şi de a prinde ultimul
participant de mijloc, astfel încât „coada” să devină „cap”. Jocul continuă până când persoana care a fost prima dată
coadă revine pe această poziţie.

4. Statuia
Se fac grupuri de 4-5 persoane. Fiecare grup are sarcina de a exprima un sentiment şi 2 minute de pregătire, după
care se mimează sentimentul ales în faţa tuturor, care au sarcina de a-l identifica.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 6 din 6

5. Story of my life1
Tocmai ți s-a dat un contract să–ți scrii biografia pentru o companie majoră de publicitate. Agentul tău te presează.
S-a decis să te ajute cu câteva idei.
a. Ia o coală de flipchart, îndoaie-o în două, apoi iar în două, pentru a forma o carte.
b. Alege ca nume pentru cartea ta titlul unui cântec cunoscut. Scrie acest titlu pe prima pagină: coperta.
c. Pe a doua pagină, scrie tabla de materii:
 numele locului unde te-ai născut;
 descrierea primului tău loc de muncă;
 numărul de ani de vechime la locul tău de muncă, etc.
d. Pe pagina a treia, pune o fotografie a familiei tale sau desenează o imagine care să o reprezinte.
e. În fine, pe ultima pagină – coperta – scrie ce vrei sa faci când vei ieşi la pensie.
Material necesar: markere, coli de flipchart.
Timp: se alocă 5-10 minute pentru confecţionarea „cărţii” și a desenelor. Când toate cărţile sunt completate, fiecare
persoană își poate spune povestea, folosindu-se de cartea realizată, ca ajutor vizual. În funcţie de talia grupului, se
poate realiza un debriefing în grupuri mai mici. Pe cât posibil, lasă „cărţile” într-un loc central pe timpul trainingului,
pentru a încuraja interacţiuni ulterioare.
Variaţiuni: se schimbă destinaţia paginilor din „carte”, cum ar fi momentul cel mai important din viață, mâncarea
preferată, vacanțele cele mai frumoase etc. Nu trebuie pusă nicio întrebare prea personală. Ideea este ca oamenii
să fie ajutaţi să se deschidă, nu să se izoleze.

1
Preluat de pe site-ul: http://adulted.about.com/cs/icebreakers/a/icebreakers.htm.
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013