Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT _______________

prin Ordinul nr. 27

din 31 octombrie 2019

PLAN
de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale.
Nr. Loc de muncă, Riscuri profesionale Măsuri organizatorice, tehnice, igienicosanitare, Persoane responsabile Termen de
d/o Post de muncă organizatorice sau de altă natură de realizarea măsurilor realizare
1 Locul de mun- Acţiuni greşite de folosire a - instruirea lucrătorilor; Directorul gimnaziului, permanent
că, reparația mijloacelor de protecţie - efectuarea efectuoase de utilizare greşită a lucrător desemnat
obiectului mijloacelor de protecţie.

2 Locul de muncă, Efectuarea de operaţii - instruirea lucrătorilor; Directorul gimnaziului, permanent


folosirea neprevăzute prin sarcina - efectuarea efectuase de utilizare greşită a lucrător desemnat
echipamentelor, de muncă(pornire mijloacelor de protecţie;
aparatelor echipamentelor de -deconectarea aparatelor electrice de la
electrice muncă). electroduct.
3 Deplasări cu pericol de - instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii Directorul gimnaziului, După caz
Locul de muncă, cădere de la înălţime prin şi sănătăţii în muncă; lucrător desemnat
lucrări de păşire în gol, - întreruperea lucrărilor;
reparații și dezechilibrare, alunecare
îngrijirea
încăperilor
4. Locul de muncă, Acțiuni greșite de - Instruirea lucrătorilor; Directorul gimnaziului, permanent
cazangeria aprovizionare a cazanelor, - Verificarea cazanelor în permanență; lucrător desemnat
instituției de folosire a mijloacelor de
protecție, etc
Elaborat: Bologan Eugenia
Responsabil pentru realizarea măsurilor SSM