Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule inspector,

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a participa la


examenul de definitivare în învățământ. Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, Universitatea București și consider că în anii de studenție am acumulat multe
cunoștințe în pedagogie, psihologia copilului și predare în învățământ.

Îmi doresc ca obiectivele experienței didactice să ducă la dobândirea anumitor aptitudini


și competențe pentru buna desfășurare a carierei cum ar fi: creativitate în elaborarea planurilor de
activitate didactică și de formare, spontaneitate și capacitate de adaptare în funcție de condițiile
concrete prin redimensionarea și reorientarea activității didactice, capacitate de a interveni
reglator la nivelul evaluării inițiale și continue a elevilor, capacitatea de a realiza o diagnoză a
învățământului, capacitatea de a oferi și primi respect profesional și social.

Motivația pentru o carieră în învățământ presupune permanenta formare și dezvoltare


astfel încât să pot oferi celui pe care îl învăț o perspectivă comprehensivă asupra domeniilor pe
care le predau.

Prezentul model de portofoliu, ca instrument de evaluare, este axat pe inițierea în


profesionalizarea didactică, la nivelul pregătirii pedagogice, potrivit unui profil conturat de
competență, din perspectiva pedagogiei competențelor și prin centrarea instruirii pe viitorul elev.
Este o performanță, un criteriu al aprecierii calității profesionalizării inițiale. De aceea, am
considerat că tot demersul alcătuirii treptate a portofoliului nu este decât rezolvarea unor situații
reale complexe.

După promovarea acestui examen doresc să am șansa de a acumula cât mai multe și
diferite experiențe cognitive și aplicative, procedurale, interpretative, rezolutive de-a lungul
pregătirii și nu numai.

Vă mulțumesc!