Sunteți pe pagina 1din 1

Sunetul şi litera – Fișă de lucru

1. Sunetul este______________________________________________________ .

2. Litera este _______________________________________________________ .

3. Sunetele sunt de două feluri:

_____________ (dă trei exemple ............................................ )


_____________ (dă trei exemple ............................................ )
_____________ (dă trei exemple ............................................ )

4. Stabilește tipurile de sunete din cuvintele de mai jos:

nea :_______________________________________
schiori :_______________________________________
primăvară :_______________________________________
haine : _______________________________________

5. Găseşte câte patru cuvinte care încep cu litera dată:

i :________________________________________________
a :_______________________________________________
n :_______________________________________________
c :_______________________________________________

6. Stabileşte numărul de litere şi de sunete al fiecărui cuvânt:

Cuvântul Nr. litere Nr. sunete


oameni
întâmplare
cerul
ghiocel
examen
meserie
cercel
excelent
triunghiuri
ghețuș
cicoare
rucsac

7. Sublinează vocalele din fiecare cuvânt:

joacă, derdeluş, vacanţă, exemplu, ghetuţe, pădure, ursoaică, răcoare, sănioară, omăt.

TEMĂ: 1. Stabilește celelalte tipuri de sunete ale cuvintelor date la ex. 7. Precizează numărul literelor și al
sunetelor.
2. Redactează o compunere de 10-15 de rânduri, în care să utilizezi cuvintele date la ex. 7, iar apoi
analizează-le sintactic și morfologic.