Sunteți pe pagina 1din 9

INCIDENŢA ŞI FRECVENŢA afecţiunilor musculo-scheletice majore

Denumirea indicatorului Durere musculo-scheletică auto-declarată, care Afecţiune lombară Afecţiune lombară - indicator suplimentar
determină limitarea activităţii (plus zona)

Expunere Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina
nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi
formularea politicii de asistenţă medicală - problemă formularea politicii de asistenţă medicală - problemă formularea politicii de asistenţă medicală - problemă
medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă.

Definiţie Prevalenţa durerilor musculo-scheletice auto- Prevalenţa afecţiunilor lombare auto-declarate sau a Prevalenţa afecţiunilor lombare în funcţie de criteriile
declarate care determină limitarea activităţilor altor afecţiuni cronice ale spatelui, măsurată la de diagnosticare stabilite
zilnice, măsurată la 1.000 de persoane 1.000 de persoane; prevalenţa afecţiunilor lombare
a) în ultimele 4 săptămâni sau a altor afecţiuni cronice ale spatelui,
b) în ultimele 4 săptămâni, care a durat 3 luni sau standardizată în funcţie de vârstă, măsurată pe 12
mai mult. luni, la 1.000 de persoane, utilizând numărul
standard al populaţiei europene comunicat de OMS.

Sursă actuală de date Indisponibil în prezent în cadrul Anchetei europene Chestionar standard EHIS Literatură de specialitate recenzată
de sănătate prin intermediul interviului (EHIS)

Metoda curentă de măsurare Anumite chestionare medicale naţionale includ Întrebări EHIS HS.4-HS.6: După cum este definit în studiile individuale
întrebări similare (de exemplu cele din Austria şi Suferiţi sau aţi suferit vreodată de afecţiuni lombare
Franţa), dar acestea nu corespund exact definiţiei sau de alte afecţiuni cronice ale spatelui?
de mai sus, existând diferenţe cu privire la perioada Respectiva boală/afecţiune a fost diagnosticată de
de timp etc. De exemplu, chestionarul din Austria: un medic? Aţi suferit de această boală/afecţiune în
ultimele 12 luni?

Aţi resimţit vreo durere semnificativă în cel puţin o


parte a corpului în ultimele 12 luni?
Pe parcursul ultimelor 12 luni, aţi absentat de la
muncă din motive de durere?
Aţi resimţit vreo durere în acea parte a corpului în
ultimele şapte zile?
Aţi resimţit vreo durere în acea parte a corpului timp
de peste trei luni?

Date disponibile în prezent % dintre respondenţi au suferit la un moment dat de Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt
În anumite ţări sunt disponibile date similare o afecţiune lombară (AL). definite în studiile individuale
provenite din anchetele medicale (de exemplu în % dintre respondenţi au suferit de AL în ultimele 12
Austria şi Franţa), dar acestea nu corespund exact luni.
definiţiei de mai sus, existând diferenţe cu privire la % dintre respondenţii cu AL, care au fost
perioada de timp etc. diagnosticaţi de un medic

Exemple de date Date cu privire la durerile corporale localizate http://www.ine.es/jaxi/tabla.do? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12750654


resimţite în ultimele 12 luni; dureri corporale path=/t15/p420/a2009/p04/l1/&file=02007.px&type=
localizate, resimţite în ultimele 12 luni şi care au pcaxis&L=1
durat mai mult de 3 luni. http://www.statistik-
austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh
eitszustand/chronische_krankheiten/index.html

Sursă de date preferată pentru viitor EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată

Metodă de măsurare preferată pentru viitor În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale
sau vreun disconfort la nivelul muşchilor, sau vreun disconfort la nivelul muşchilor,
articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care
v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile
cotidiene? Da / Nu cotidiene? Da / Nu
Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu
Această problemă a durat mai mult de 3 luni. Da/Nu

Regiune indicată: lombară

Recomandare pentru utilizarea curentă Utilizaţi datele provenite din anchetele naţionale, Întrebări EHIS existente Literatură de specialitate recenzată
atunci când sunt disponibile, sau întrebările EHIS
existente: În ce măsură aţi resimţit dureri fizice în
ultimele patru săptămâni?

Unitate de măsură Numărul de cazuri prevalente per 1.000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în
respondenţi, analizate pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date
Numărul de cazuri prevalente per 1000 de în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile)
respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12
în funcţie de sex, educaţie şi ocupaţie luni, pe baza numărului standard al populaţiei
europene comunicat de OMS.

Frecvenţa colectării primare De 5 ori pe an De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă

Frecvenţa colectării secundare / colaţionare De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an

Limitări şi comentarii Indisponibil în prezent în cadrul EHIS, dar disponibil Bună comparabilitate Literatura de specializate recenzată publicată şi
în cadrul anumitor anchete non-EHIS. Prevalenţa revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul
durerilor musculo-scheletice generale este un general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a
indicator ECHI. completa datele provenite din anchetele de rutină. În
2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din
cadrul UE, procesul de colectare a datelor
desfăşurându-se între 1981 şi 2009

Glosar
Ancheta europeană de sănătate prin intermediul
EHIS interviului
ECHI Indicatori de sănătate în Comunitatea Europeană
Instrument de monitorizare standardizat pentru
EQ5D evaluarea rezultatelor serviciilor medicale
EUROSTAT Serviciul Comisiei Europene responsabil de furnizarea informaţiilor statistice la nivel european
EU-SILC Serviciul european de statistică referitoare la venit şi condiţiile de trai
GBD Proiectul privind impactul general al afecţiunilor
ICD-10 Clasificarea statistică internaţională a bolilor şi a problemelor de sănătate asociate, ediţia a 10-a
IPAQ Chestionarul Internaţional de Activitate Fizică
ISHMT Lista tabelară internaţională pentru morbiditatea spitalicească
SF-12 SF-12 reprezintă o versiune redusă a SF-36, care este o anchetă medicală cu scopuri multiple, în formă scurtă.
SF-36 SF-36 este o anchetă medicală standardizată cu scopuri multiple, în formă scurtă.
Numărul standard al populaţiei europene furnizat de OM Populaţia standard europeană este o populaţie estimată la cifra de două milioane, utilizată în general în vederea standardizării procentelor.

455724880.xls
Afecţiune cervicală Afecţiune cervicală - indicator suplimentar Artrită reumatoidă Artrită reumatoidă - indicator sumplimentar Osteoartrită

Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina
nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi
formularea politicii de asistenţă medicală - problemă formularea politicii de asistenţă medicală - problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă
medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă.

Prevalenţa afecţiunilor cervicale auto-declarate Prevalenţa afecţiunilor cervicale în funcţie de Prevalenţa artritei reumatoide auto-declarate Prevalenţa artritei reumatoide în funcţie de criteriile Prevalenţa osteoartritei auto-declarate diagnosticate
diagnosticate de medic sau a altor afecţiuni criteriile de diagnosticare stabilite diagnosticate de medic, măsurată la 1.000 de de diagnosticare stabilite de medic, măsurată la 1.000 de persoane;
cervicale cronice, măsurată la 1.000 de persoane; persoane; prevalenţa artritei reumatoide prevalenţa osteoartritei standardizată în funcţie de
prevalenţa standardizată în funcţie de vârstă, standardizată în funcţie de vârstă, măsurată pe 12 vârstă, măsurată pe 12 luni, la 1.000 de persoane,
măsurată pe 12 luni, la 1.000 de persoane, utilizând luni, la 1.000 de persoane, utilizând numărul utilizând numărul standard al populaţiei europene
numărul standard al populaţiei europene comunicat standard al populaţiei europene comunicat de OMS. comunicat de OMS.
de OMS.

Chestionar standard EHIS Literatură de specialitate recenzată Chestionar standard EHIS Literatură de specialitate recenzată Chestionar standard EHIS

Întrebări EHIS HS.4-HS.6: După cum este definit în studiile individuale Întrebări EHIS HS.4-HS.6: După cum este definit în studiile individuale Întrebări EHIS HS.4-HS.6:
Suferiţi sau aţi suferit vreodată de afecţiuni cervicale Suferiţi sau aţi suferit vreodată de artrită reumatoidă Suferiţi sau aţi suferit vreodată de osteoartrită -
sau de alte boli cronice ale coloanei cervicale? (inflamaţia articulaţiilor)? Respectiva boală/afecţiune artroză (degenerarea articulaţiilor)? Respectiva
Respectiva boală/afecţiune a fost diagnosticată de a fost diagnosticată de un medic? Aţi suferit de boală/afecţiune a fost diagnosticată de un medic?
un medic? Aţi suferit de această boală/afecţiune în această boală/afecţiune în ultimele 12 luni? Aţi suferit de această boală/afecţiune în ultimele 12
ultimele 12 luni? luni?

% dintre respondenţi au suferit la un moment dat de Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt % dintre respondenţi au suferit la un moment dat de Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt % dintre respondenţi au suferit la un moment dat de
o afecţiune cervicală (AC). definite în studiile individuale artrită reumatoidă (AR). definite în studiile individuale osteoartrită (OA).
% dintre respondenţi au suferit de AC în ultimele 12 % dintre respondenţi au suferit de AR în ultimele 12 % dintre respondenţi au suferit de OA în ultimele 12
luni. luni. luni.
% dintre respondenţii cu AC, care au fost % dintre respondenţii cu AR, care au fost % dintre respondenţii cu OA, care au fost
diagnosticaţi de un medic. diagnosticaţi de un medic. diagnosticaţi de un medic.

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18204402 http://www.statistik- http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/41/7/ http://www.statistik-


path=/t15/p420/a2009/p04/l1/&file=02007.px&type= austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh 793.full.pdf+html austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh
pcaxis&L=1 eitszustand/chronische_krankheiten/index.html eitszustand/chronische_krankheiten/index.html

EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată EHIS - noua întrebare (vezi mai jos)

În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere
sau vreun disconfort la nivelul muşchilor, sau vreun disconfort la nivelul muşchilor, sau vreun disconfort la nivelul muşchilor,
articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care
v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile
cotidiene? Da / Nu cotidiene? Da / Nu cotidiene? Da / Nu
Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu

Regiune indicată: cervicală Vi s-a pus un diagnostic medical în Vi s-a pus un diagnostic medical în
legătură cu această problemă? Da/Nu legătură cu această problemă? Da/Nu
Diagnostic = Artrită Diagnostic = Osteoartrită
reumatoidă
Întrebări EHIS existente Literatură de specialitate recenzată Întrebări EHIS existente Literatură de specialitate recenzată Întrebări EHIS existente

Numărul de cazuri prevalente per 1000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Numărul de cazuri prevalente per 1000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Numărul de cazuri prevalente per 1000 de
respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani,
în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile) în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile) în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa
standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12 standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12 standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12
luni, pe baza numărului standard al populaţiei luni, pe baza numărului standard al populaţiei luni, pe baza numărului standard al populaţiei
europene comunicat de OMS. europene comunicat de OMS. europene comunicat de OMS.

De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an

De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an

Bună comparabilitate Literatura de specializate recenzată publicată şi Bună comparabilitate Literatura de specializate recenzată publicată şi Bună comparabilitate
revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul
general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a
completa datele provenite din anchetele de rutină. În completa datele provenite din anchetele de rutină. În
2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din 2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din
cadrul UE, procesul de colectare a datelor cadrul UE, procesul de colectare a datelor
desfăşurându-se între 1981 şi 2009 desfăşurându-se între 1981 şi 2009

455724880.xls
Osteoartrită - indicator sumplimentar Osteoartrită localizată în zona şoldului Osteoartrită localizată în zona şoldului - Osteoartrită localizată în zona genunchiului Osteoartrită localizată în zona genunchiului -
indicator suplimentar indicator suplimentar

Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina
nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi
formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă
medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă.

Prevalenţa osteoartritei în funcţie de criteriile de Prevalenţa osteoartritei şoldului auto-declarate Prevalenţa osteoartritei şoldului în funcţie de Prevalenţa osteoartritei genunchiului auto-declarate Prevalenţa osteoartritei genunchiului în funcţie de
diagnosticare stabilite diagnosticate de medic, măsurată la 1.000 de criteriile de diagnosticare stabilite diagnosticate de medic, măsurată la 1.000 de criteriile de diagnosticare stabilite
persoane; prevalenţa osteoartritei şoldului persoane; prevalenţa osteoartritei genunchiului,
standardizată în funcţie de vârstă, măsurată pe 12 standardizată în funcţie de vârstă, măsurată pe 12
luni, la 1.000 de persoane, utilizând numărul luni, la 1.000 de persoane, utilizând numărul
standard al populaţiei europene comunicat de OMS. standard al populaţiei europene comunicat de OMS.

Literatură de specialitate recenzată Indisponibil în prezent în cadrul EHIS Literatură de specialitate recenzată Indisponibil în prezent în cadrul EHIS Literatură de specialitate recenzată

După cum este definit în studiile individuale Nu este măsurat în prezent în cadrul EHIS După cum este definit în studiile individuale Nu este măsurat în prezent în cadrul EHIS După cum este definit în studiile individuale

Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt Date EHIS indisponibile în prezent Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt Date EHIS indisponibile în prezent Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt
definite în studiile individuale definite în studiile individuale definite în studiile individuale

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16483904 Date EHIS indisponibile în prezent http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143985 Date EHIS indisponibile în prezent http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9709175

Literatură de specialitate recenzată EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată

După cum este definit în studiile individuale În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale
sau vreun disconfort la nivelul muşchilor, sau vreun disconfort la nivelul muşchilor,
articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care
v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile
cotidiene? Da / Nu cotidiene? Da / Nu
Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu

Vi s-a pus un diagnostic medical în Vi s-a pus un diagnostic medical în


legătură cu această problemă? Da/Nu legătură cu această problemă? Da/Nu
Diagnostic = Osteoartrită; Diagnostic = Osteoartrită;
Zona = şold Zona = genunchi
Literatură de specialitate recenzată Indicator suplimentar pentru osteoartrita localizată în Literatură de specialitate recenzată Indicator suplimentar pentru osteoartrita localizată în Literatură de specialitate recenzată
zona şoldului (vezi coloana următoare) zona genunchiului (vezi coloana următoare)

Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Numărul de cazuri prevalente per 1.000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Numărul de cazuri prevalente per 1.000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în
funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date
disponibile) în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile) în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile)
standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12 standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12
luni, pe baza numărului standard al populaţiei luni, pe baza numărului standard al populaţiei
europene comunicat de OMS. europene comunicat de OMS.

Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă

De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an

Literatura de specializate recenzată publicată şi Literatura de specializate recenzată publicată şi Literatura de specializate recenzată publicată şi
revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul
general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a
completa datele provenite din anchetele de rutină. În completa datele provenite din anchetele de rutină. În completa datele provenite din anchetele de rutină. În
2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din 2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din 2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din
cadrul UE, procesul de colectare a datelor cadrul UE, procesul de colectare a datelor cadrul UE, procesul de colectare a datelor
desfăşurându-se între 1981 şi 2009 desfăşurându-se între 1981 şi 2009 desfăşurându-se între 1981 şi 2009

455724880.xls
Osteoartrită localizată în zona mâinii Osteoartrită localizată în zona mâinii - indicator Fractura şoldului Fractura şoldului - indicator suplimentar 1 Fractura şoldului - indicator suplimentar 2
suplimentar

Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina
nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi
formularea politicii de asistenţă medicală formularea politicii de asistenţă medicală formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă
medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă.

Prevalenţa osteoartritei mâinii auto-declarate Prevalenţa osteoartritei mâinii în funcţie de criteriile Noi cazuri de fractură de şold auto-declarate, Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o
diagnosticate de medic, măsurată la 1.000 de de diagnosticare stabilite măsurate pe o perioadă de un an, la 1.000 de perioadă de un an, la 1.000 de persoane perioadă de un an, la 1.000 de persoane
persoane; prevalenţa osteoartritei mâinii persoane
standardizată în funcţie de vârstă, măsurată pe 12
luni, la 1.000 de persoane, utilizând numărul
standard al populaţiei europene comunicat de OMS.

Indisponibil în prezent în cadrul EHIS Literatură de specialitate recenzată Disponibil din EHIS, anchete naţionale din diferite Statistici naţionale, registre Literatură de specialitate recenzată
ţări.

Nu este măsurat în prezent în cadrul EHIS După cum este definit în studiile individuale Nu face parte din EHIS standard. Acolo unde este Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o După cum este definit în studiile individuale
disponibil, de exemplu în cadrul anchetei medicale perioadă de un an, la 1.000 de persoane, conform
din Belgia: Suferiţi sau aţi suferit vreodată de ruptură datelor privind internările/externările ICD-10 S72.0,
de şold? Respectiva boală/afecţiune a fost S72.1, S72.2
diagnosticată de un medic? Aţi suferit de această
boală/afecţiune în ultimele 12 luni?

Date EHIS indisponibile în prezent Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt Nu face parte din chestionarul EHIS standard, acolo Date cu privire la incidenţă: Noi cazuri de fractură de Date referitoare la incidenţă, după cum sunt definite
definite în studiile individuale unde este disponibil: şold, măsurate pe o perioadă de un an, la 1.000 de în studiile individuale
persoane
% dintre
respondenţi au suferit la un moment dat de o
fractură de şold.
% dintre respondenţi au suferit de o fractură de şold
în ultimele 12 luni.
% dintre respondenţii cu fractură de şold, care au
fost diagnosticaţi de un medic.

Date EHIS indisponibile în prezent http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143985 http://www.wiv-isp.be/scripts92/broker.exe? http://www.shfa.scot.nhs.uk/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16603427


_service=default&_program=phisia.chrondis08.sas

EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Literatură de specialitate recenzată EHIS - noua întrebare (vezi mai jos) Statistici naţionale, registre Literatură de specialitate recenzată

În ultimele patru săptămâni, aţi resimţit vreo durere După cum este definit în studiile individuale În ultimele 12 luni, ați suferit de vreo fractură sau Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o După cum este definit în studiile individuale
sau vreun disconfort la nivelul muşchilor, ruptură osoasă? Da / Nu perioadă de un an, la 1.000 de persoane
articulaţiilor, coloanei cervicale sau al spatelui, care Dacă da, aceasta a avut loc în zona şoldului
v-a afectat capacitatea de a vă realiza activităţile (extremitatea proximală a femurului)? Da / Nu
cotidiene? Da / Nu
Această problemă a durat mai mult de 3 luni? Da/Nu

Vi s-a pus un diagnostic medical în


legătură cu această problemă? Da/Nu
Diagnostic = Osteoartrită;
Zona = mână
Indicator suplimentar pentru osteoartrita localizată în Literatură de specialitate recenzată Statistici naţionale, registre Statistici naţionale, registre Statistici naţionale, registre
zona mâinii (vezi coloana următoare)

Numărul de cazuri prevalente per 1.000 de Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Noi cazuri de fractură de şold auto-declarate, Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o Noi cazuri de fractură de şold, măsurate pe o
respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date măsurate pe o perioadă de un an, la 1.000 de perioadă de un an, la 1000 de persoane, pe grupe perioadă de un an, la 1.000 de persoane
în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa disponibile) persoane, analizate pe grupe de vârstă de 5 ani, în de vârstă de 5 ani şi în funcţie de sex
standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12 funcţie de sex, educaţie, ocupaţie şi factori majori de
luni, pe baza numărului standard al populaţiei risc
europene comunicat de OMS.

De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an Anual Frecvenţă variabilă

De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an Anual De 5 ori pe an

Literatura de specializate recenzată publicată şi Date disponibile în prezent doar din câteva ţări. Registre foarte complete în anumite ţări. ICD-10 Literatura de specializate recenzată publicată şi
revizuirile sistematice ale proiectului privind impactul S72.0, S72.1, S72.2. revizuirile sistematice.
general al afecţiunii (GBD) sunt folosite pentru a
completa datele provenite din anchetele de rutină. În
2011, datele GBD sunt disponibile pentru ţările din
cadrul UE, procesul de colectare a datelor
desfăşurându-se între 1981 şi 2009

455724880.xls
UTILIZAREA SERVICIILOR MEDICALE UTILIZAREA SERVICIILOR SPITALICEŞTI
Osteoporoză: densitate osoasă redusă Osteoporoză: densitate osoasă redusă - Probleme musculo-scheletice asociate rănirilor Vizite la medicul generalist aferente codului de Numărul zilelor de spitalizare a pacienţilor
indicator suplimentar şi mediului de lucru diagnostic pentru diagnosticele de afecţiuni musculo-
scheletice specifice
Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Date referitoare la prevalenţă pentru a determina Măsură generală privind afectarea capacităţii de Oferă informaţii cu privire la influenţa AMS asupra Măsurarea eficienţei în ceea ce priveşte utilizarea
nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi nivelul problemei. Date necesare pentru evaluare şi muncă în ceea ce priveşte sănătatea musculo- serviciilor medicale. Necesar în vederea planficării resurselor de asistenţă medicală. Indicator utilizat
formularea politicii de asistenţă medicală - problemă formularea politicii de asistenţă medicală – problemă scheletice. Important pentru că se concentrează pe prevenţiei şi a politicii de asistenţă medicală. adesea în scopuri de planificare medicală.
medicală deosebit de gravă. medicală deosebit de gravă. populaţia activă. Date necesare pentru evaluare şi
formularea politicii de asistenţă medicală în ceea ce
priveşte sănătatea în muncă.

Prevalenţa osteoporozei în funcţie de criteriile de Prevalenţa osteoporozei auto-declarate Prevalenţa durerilor musculare sau de spate auto- % din totalul vizitelor anuale la medicul generalist Durata medie de şedere (DMS)
diagnosticare stabilite diagnosticate de medic, măsurată la 1.000 de raportate, asociate activităţii profesionale (din toate cauzele) au drept cauză AMS (după cum
persoane; prevalenţa osteoporozei standardizată în este definit de indicatorul ICD10 sau ISHMT) (numărul total de paturi de spital ocupate-zile
funcţie de vârstă, măsurată pe 12 luni, la 1.000 de împărţit la numărul total de internări sau externări.
persoane, utilizând numărul standard al populaţiei Durata de şedere (DS) a unui pacient reprezintă
europene comunicat de OMS. diferenţa dintre data externării şi data internării)

Literatură de specialitate recenzată EHIS în anumite ţări Ancheta europeană privind condiţiile de muncă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Baza de date europeană a OMS cu privire la
(EWCS) colectate regulat la nivel naţional prin intermediul morbiditatea spitalicească prin afecţiuni ale
ICD10 sau ISHMT sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului
conjunctiv.

ISHMT: 1300 ICD-10 M00-99,


S12,S22,S32,S42,S52, S62, S72, S82, S92

După cum este definit în studiile individuale Nu face parte din EHIS standard. Dintre care: Chestionarul pentru populaţia activă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Numărul total de paturi de spital ocupate-zile
Suferiţi sau aţi suferit vreodată de osteoporoză? Activitatea dumneavoastră vă afectează sănătatea: colectate periodic la nivel naţional prin intermediul împărţit la numărul total de internări sau externări.
Respectiva boală/afecţiune a fost diagnosticată de dureri de spate ICD10 sau ISHMT DS a unui pacient reprezintă diferenţa dintre data
un medic? Aţi suferit de această boală/afecţiune în Activitatea dumneavoastră vă afectează sănătatea: externării şi data internării, conform codului ICD-10
ultimele 12 luni? dureri musculare

Date referitoare la prevalenţă, după cum sunt Nu face parte din chestionarul EHIS standard, acolo Ancheta europeană privind condiţiile de muncă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Durata medie de şedere (DMS)
definite în studiile individuale unde este disponibil: (EWCS) colectate periodic la nivel naţional prin intermediul
ICD10 sau ISHMT (numărul total de paturi de spital ocupate-zile
% dintre împărţit la numărul total de internări sau externări.
respondenţi au suferit la un moment dat de DS a unui pacient reprezintă diferenţa dintre data
osteoporoză (OP) externării şi data internării), conform ICD-10 M00-
% dintre respondenţi au suferit de OP în ultimele 12 99, S12,S22,S32,S42,S52, S62, S72, S82, S92
luni
% dintre respondenţii cu OP, care au fost
diagnosticaţi de un medic.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197546 http://www.statistik- http://www.eurofound.europa.eu/docs/ewco/4EWCS/ef0698/annexes.pdf(p.


http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?
12) http://data.euro.who.int/hmdb/index.php
austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh VW=T&DM=SLNL&PA=80193NED&D1=18-23,25-
eitszustand/chronische_krankheiten/index.html 28,50-51,106-107,109-110,113-
115,117,120&D2=0&D3=1-
17&D4=0&D5=0,l&HDR=G3,G1,G4,G2&STB=T

Literatură de specialitate recenzată Literatură de specialitate recenzată Ancheta europeană privind condiţiile de muncă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Date OMS cu privire la morbiditatea spitalicească la
(EWCS) colectate periodic la nivel naţional prin intermediul nivel european. Indicator ECHIM M00-99.
ICD10 sau ISHMT
Riscurile pe viaţă şi probabilitatea de fracturi pe 10 Literatură de specialitate recenzată Chestionarul pentru populaţia activă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Numărul total de paturi de spital ocupate-zile
ani sunt indicatorii preferaţi pentru impactul avut de Activitatea dumneavoastră vă afectează sănătatea: colectate periodic la nivel naţional prin intermediul împărţit la numărul total de internări sau externări.
osteoporoză, deoarece aceştia reflectă un risc dureri de spate ICD10 sau ISHMT
absolut, nu unul relativ bazat exclusiv pe valorile Activitatea dumneavoastră vă afectează sănătatea:
reduse ale densităţii osoase. dureri musculare

Literatură de specialitate recenzată Literatură de specialitate recenzată Ancheta europeană privind condiţiile de muncă Date cu privire la vizitele la medicul generalist, Date OMS cu privire la morbiditatea spitalicească
(EWCS) colectate periodic la nivel naţional prin intermediul la nivel european
ICD10 sau ISHMT

Prevalenţa măsurată la 1.000 de persoane (în Numărul de cazuri prevalente per 1.000 de Procentul de respondenţi care raportează dureri % din totalul vizitelor anuale la medicul generalist Durata medie de şedere (DMS)
funcţie de vârstă şi/sau sex, dacă există date respondenţi, analizat pe grupe de vârstă de 10 ani, musculare sau de spate, asociate activităţii (din toate cauzele) au drept cauză AMS (după cum
disponibile) în funcţie de sex, studii şi ocupaţie; prevalenţa profesionale este definit de indicatorul ICD10 sau ISHMT) (numărul total de paturi de spital ocupate-zile
standardizată în funcţie de vârstă, analizată per 12 împărţit la numărul total de internări sau externări.
luni, pe baza numărului standard al populaţiei DS a unui pacient reprezintă diferenţa dintre data
europene comunicat de OMS. externării şi data internării), conform codului ICD-10

Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an De 5 ori pe an Anual Anual

De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an Anual Anual

Literatura de specializate recenzată publicată este Întrebarea referitoare la osteoporoză este în prezent Chestionarul pentru „populaţia activă“. Întrebarea se Disponibilitatea statisticilor medicale naţionale cu Nu include pacienţii care, dintr-un anumit motiv, nu
folosită pentru a completa datele provenite din inclusă în EHIS din 9 ţări. Ţinând seama că referă la durerile musculare şi nu vizează durerile privire la vizitele medicale primare, exprimate în rămân internaţi peste noapte (de exemplu cazurile
anchetele de rutină. osteoporoza este asimptomatică, cu excepţia articulare. funcţie de diagnostic, diferă foarte mult de la o ţară de deces). Un pacient internat este acel pacient
cazului în care pacienţii suferă o fractură din cauza la alta. Comparabilitatea este problematică din pentru care s-au întocmit documente formale de
fragilităţii, precum şi de faptul că densitatea osoasă cauza diferenţelor de natură şi de utilizare a internare (sau „spitalizare“) în cadrul unei instituţii de
este măsurată la nivelul unui procent limitat din serviciilor medicale primare de la o ţară la alta. tratament şi/sau îngrijire şi care rămâne în spital sau
populaţie, diagnosticul medicilor va subestima într-o altă instituţie de servicii medicale cel puţin o
numărul de persoane afectate. Riscurile pe viaţă şi noapte sau mai mult de 24 de ore.
probabilitatea de fracturi pe 10 ani sunt indicatorii (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/
preferaţi pentru impactul avut de osteoporoză, Annexes/hlth_care_esms_an9.pdf)
deoarece aceştia reflectă un risc absolut, nu unul
relativ bazat exclusiv pe valorile reduse ale densităţii Toate celelalte aspecte fiind constante, o DMS
osoase. scăzută va reduce costul per pacient externat şi per
tură de asistenţă medicală, având drept rezultat
servicii post-acute mai puţin costisitoare. Cu toate
acestea, perioadele de internare reduse pot duce la
rezultate nedorite din punct de vedere al sănătăţii.
Diferenţele naţionale referitoare la tipurile de
sisteme de rambursare sau de planuri de asigurări
de sănătate pot afecta durata de spitalizare.

455724880.xls
Numărul externărilor pacienţilor internaţi cu Numărul intervenţiilor chirurgicale de Numărul intervenţiilor chirurgicale de Numărul intervenţiilor chirurgicale de Numărul intervenţiilor chirurgicale de
diagnostic de afecţiuni musculo-scheletice artroplastie de şold artroplastie de şold - indicator suplimentar artroplastie de genunchi artroplastie de genunchi - indicator suplimentar

Indicator al gradului de utilizare a serviciilor Volumul de intervenţii chirurgicale depinde de Volumul de intervenţii chirurgicale depinde de Volumul de intervenţii chirurgicale depinde de Volumul de intervenţii chirurgicale depinde de
spitaliceşti pentru AMS şi influenţa AMS asupra prevalenţa şi gravitatea afecţiunii şi de prevalenţa şi gravitatea afecţiunii şi de prevalenţa şi gravitatea afecţiunii şi de prevalenţa şi gravitatea afecţiunii şi de
serviciilor medicale. disponibilitatea resurselor medicale disponibilitatea resurselor medicale disponibilitatea resurselor medicale disponibilitatea resurselor medicale
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare

Numărul de externări din toate spitalele, pe Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Operaţii de înlocuire de genunchi realizate în spital Operaţii de înlocuire de genunchi realizate în spital
parcursul perioadei calendaristice date, ale spital ca intervenţii chirurgicale pentru pacienţii spital ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau pentru ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau pentru
pacienţilor internaţi pentru afecţiuni ale sistemului internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane
musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv, persoane
exprimat per 1.000 de persoane

Baza de date europeană a OMS cu privire la Baza de date medicale OCDE 2009 Registre naţionale de artroplastie Baza de date medicale OCDE 2009 Registre naţionale de artroplastie
morbiditatea spitalicească prin afecţiuni ale
sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului
conjunctiv.

ICD-10 M00-99, S12,S22,S32,S42,S52, S62, S72,


S82, S92

Numărul de externări din toate spitalele, pe Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Operaţii de înlocuire de genunchi realizate în spital Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi
parcursul anului calendaristic dat, exprimat per spital ca intervenţii chirurgicale pentru pacienţii spital ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau pentru realizate în spital ca intervenţii chirurgicale
1.000 de persoane, conform codului ICD-10 internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane ambulatorii sau pentru pacienţii internaţi, exprimat la
persoane; Exemplu: Danemarca - datele înregistrate 100.000 de persoane; Exemplu: Danemarca - datele
includ informaţii pre- şi post-operatorii, colectate în înregistrate includ informaţii pre- şi post-operatorii,
mod prospectiv folosind un formular standardizat. colectate în mod prospectiv folosind un formular
Înregistrarea operaţiunilor iniţiale şi a reviziilor este standardizat. Înregistrarea operaţiunilor iniţiale şi a
obligatorie. reviziilor este obligatorie.

Numărul de externări din toate spitalele, pe Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi
parcursul anului calendaristic dat, exprimat per 1000 spital ca intervenţii chirurgicale pentru pacienţii spital ca intervenţii chirurgicale pentru pacienţii realizate în spital ca intervenţii chirurgicale pentru realizate în spital ca intervenţii chirurgicale pentru
de persoane, pentru ICD-10 M00-99, internaţi, exprimat la 100.000 de persoane internaţi, exprimat la 100.000 de persoane, pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane,
S12,S22,S32,S42,S52, S62, S72, S82, S92 ţările care dispun de registre pentru ţările care dispun de registre

http://data.euro.who.int/hmdb/index.php http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_ Registrul danez privind artroplastia de şold http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_ Registrul danez privind artroplastia de genunchi
37407_12968734_1_1_1_37407,00.html http://www.dhr.dk/ENGLISH.htm 37407_12968734_1_1_1_37407,00.html http://www.dshk.org/DKR-frame.htm

Date OMS cu privire la morbiditatea spitalicească la Baza de date medicale OCDE 2009 Registre naţionale de artroplastie Baza de date medicale OCDE 2009 Registre naţionale de artroplastie
nivel european

Numărul de externări din toate spitalele, pe Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi
parcursul perioadei calendaristice date, ale spital ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau spital ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau realizate în spital ca intervenţii chirurgicale realizate în spital ca intervenţii chirurgicale
pacienţilor internaţi pentru afecţiuni ale sistemului pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de ambulatorii sau pentru pacienţii internaţi, exprimat la ambulatorii sau pentru pacienţii internaţi, exprimat la
musculo-scheletic şi ţesutului conjunctiv, exprimat persoane şi determinat conform registrelor naţionale persoane şi determinat conform registrelor naţionale 100.000 de persoane şi determinat conform 100.000 de persoane şi determinat conform
per 1000 de persoane şi determinat conform datelor de artroplastie de artroplastie registrelor naţionale de artroplastie registrelor naţionale de artroplastie
de rutină colectate la nivel naţional.

Date OMS cu privire la morbiditatea spitalicească Bază de date medicale OCDE 2009 şi Registre Bază de date medicale OCDE 2009 şi Registre Bază de date medicale OCDE 2009 şi Registre Bază de date medicale OCDE 2009 şi Registre
naţionale de artroplastie naţionale de artroplastie naţionale de artroplastie naţionale de artroplastie

Numărul de externări din toate spitalele, pe Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Numărul de operaţii de înlocuire de şold realizate în Operaţii de înlocuire de genunchi realizate în spital Numărul de operaţii de înlocuire de genunchi
parcursul perioadei calendaristice date, ale spital ca intervenţii chirurgicale pentru pacienţii spital ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau ca intervenţii chirurgicale ambulatorii sau pentru realizate în spital ca intervenţii chirurgicale pentru
pacienţilor internaţi pentru afecţiuni ale sistemului internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pentru pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane pacienţii internaţi, exprimat la 100.000 de persoane
musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv, persoane
exprimat per 1.000 de persoane

Anual Anual Anual Anual Anual

Anual Anual Anual Anual Anual

Comparaţiile la nivel internaţional între statisticile Registre de artroplastie: Austria, Italia, Danemarca, Registre de artroplastie: Austria, Italia, Danemarca,
privind externările din spitale sunt complicate, din Finlanda, România, Slovacia, Suedia, Ungaria, Finlanda, România, Slovacia, Suedia, Ungaria,
cauza diferenţelor de la nivelul sistemelor naţionale Franţa, Anglia, Scoţia, Republica Cehă, Portugalia Franţa, Anglia, Scoţia, Republica Cehă, Portugalia
de informaţii medicale. Sunt utilizate mai degrabă
externările, nu internările, deoarece istoricele de
spitalizare pentru pacienţii internaţi sunt realizate pe
baza informaţiilor colectate în momentul externării.
Externarea reprezintă ieşirea formală a unui pacient
dintr-un spital, după efectuarea unei proceduri sau a
unui program de tratament. Externarea survine fie
atunci când pacientul părăseşte spitalul ca urmare a
finalizării tratamentului, fie când acesta ia decizia de
a pleca pe propria răspundere, se transferă într-o
altă unitate medicală sau în situaţia decesului
acestuia. Externarea se poate referi la pacienţii
internaţi sau la situaţiile ambulatorii. Transferurile
către un alt departament din cadrul aceleiaşi instituţii
sunt excluse. Externările în funcție de diagnostic de
referă la diagnosticele principale, de exemplu
principala afecțiune diagnosticată la finalul
spitalizării (în cazul pacienţilor internaţi) sau al
tratamentului zilnic (în cazul celor internaţi în regim
ambulator). Afecţiunea principală este aceea
responsabilă în primul rând pentru necesitatea
pacientului de tratament sau investigaţii (pentru
detalii suplimentare, consultaţi Clasificarea statistică
internaţională a bolilor şi a problemelor de sănătate
asociate – ICD-10 Volumul
2).http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDD
S/Annexes/hlth_care_esms_an9.pdf

455724880.xls
RESURSE UMANE RESURSE UMANE DIZABILITATE ŞI CONSECINŢE SOCIALE
Numărul medicilor generalişti Numărul medicilor reumatologi Numărul chirurgilor ortopezi Pierderea permanentă a capacităţii de muncă din Pierderea temporară a capacităţii de muncă în
cauza afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) funcţie de cauză / codul de diagnostic

Evaluarea disponibilităţii (nu neapărat a Evaluarea disponibilităţii (nu neapărat a Evaluarea disponibilităţii (nu neapărat a Pentru a evalua impactul social şi economic al Pentru a evalua impactul social şi economic al AMS
accesibilităţii) serviciilor medicale. accesibilităţii) serviciilor medicale. accesibilităţii) serviciilor medicale. afecţiunii asupra societăţii. Necesar în vederea asupra societăţii. Necesar în vederea planficării şi a
planficării şi a politicii de asistenţă medicală politicii de asistenţă medicală

Numărul de medici generalişti la 100.000 de locuitori Numărul de specialişti în reumatologie la 100.000 de Numărul de chirurgi ortopezi la 100.000 de locuitori Procentul de persoane care primesc pensie de Zile de concediu medical exprimate la 1.000 de
locuitori invaliditate din cauza AMS (M00-99), raportat la persoane active per diagnostic per an per diagnostic
ultimul an (coduri ICD-10 M00-99)

Indicator Eurostat; Date obţinute din surse Indicator Eurostat; Date obţinute din surse Statistici naţionale şi organizaţii profesionale Statistici /registre naţionale Statistici /registre naţionale
administrative naţionale administrative naţionale.

Numărul total de medici practicanţi până la data de Numărul total de medici practicanţi (reumatologi)
31 decembrie a unui anumit an calendaristic, până la data de 31 decembrie a unui anumit an
măsurat per 100.000 de locuitori (populaţia la finele calendaristic, măsurat per 100.000 de locuitori
anului). Medicii practicanţi furnizează servicii directe (populaţia la finele anului). Medicii practicanţi
către pacienţi. furnizează servicii directe către pacienţi.

Colectare periodică la nivel naţional a datelor privind Colectare periodică la nivel naţional a datelor privind Colectarea de date provenite din statisticile Diferă în funcţie de ţări Diferă în funcţie de ţări
numărul de medici generalişti practicanţi per numărul de specialişti în reumatologie per 100.000 naţionale regulate şi de la organizaţii profesionale
100.000 de locuitori. de locuitori.

Numărul total de medici practicanţi (generalişti) Numărul total de medici practicanţi (reumatologi) Datele disponibile din statisticile naționale de rutină Diferă în funcţie de ţări. Poate include doar Diferă în funcţie de ţări. Poate include doar
până la data de 31 decembrie a unui anumit an până la data de 31 decembrie a unui anumit an și de la organizațiile profesionale includ: Numărul de persoanele înscrise în schema de pensii de stat sau persoanele înscrise în schema de pensii de stat sau
calendaristic, măsurat per 100.000 de locuitori calendaristic, măsurat per 100.000 de locuitori chirurgi ortopezi licenţiaţi per 100.000 de locuitori; grupe de vârstă limitate grupe de vârstă limitate
(populaţia la finele anului). Medicii practicanţi (populaţia la finele anului). Medicii practicanţi numărul de chirurgi ortopezi practicanţi per 100.000
furnizează servicii directe către pacienţi. furnizează servicii directe către pacienţi. de locuitori

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/h http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/h http://www.statistik- Centrul finlandez pentru pensii şi Instituţia de Biroul federal de statistică din Germania 2011
ealth/public_health/data_public_health/database ealth/public_health/data_public_health/database austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh asigurări sociale din Finlanda. Anuarul statistic al http://www.gbe-bund.de/oowa921-
eitszustand/chronische_krankheiten/index.html pensionarilor din Finlanda install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/x
http://www.etk.fi/Page.aspx? wd_init?
Section=41764&Item=22145 gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=3&p_aid=127119
10&nummer=685&p_sprache=E&p_indsp=-
&p_aid=54153726.http://www.statistik-
austria.com/web_de/statistiken/gesundheit/gesundh
eitszustand/krankenstandstage/index.html
Eurostat Eurostat Statistici naţionale şi organizaţii profesionale Statistici /registre naţionale Statistici /registre naţionale

Colectare periodică la nivel naţional a datelor privind Colectare periodică la nivel naţional a datelor privind Colectare regulată de date la nivel naţional, cu Procentul de persoane care primesc pensie de Zile de concediu medical exprimate la 1000 de
numărul de medici generalişti practicanţi per numărul de specialişti în reumatologie per 100.000 privire la numărul de chirurgi ortopezi per 100.000 invaliditate din cauza AMS (coduri ICD-10 M00-99 + persoane active per diagnostic per an per diagnostic
100.000 de locuitori. de locuitori. de locuitori, disponibilă prin intermediul EUROSTAT S12,S22,S32,S42,S52, S62, S72, S82, S92), (coduri ICD-10 M00-99 + S12,S22,S32,S42,S52,
raportat la ultimul an S62, S72, S82, S92)

Eurostat Eurostat Date provenite din statisticile naţionale şi de la Date provenite din statisticile/registrele naţionale, cu Date provenite din statisticile/registrele naţionale, cu
organizaţiile profesionale privire la procentul de persoane care primesc pensie privire la numărul de zile de concediu medical
de invaliditate din cauza AMS (M00-99), raportat la exprimate la 1.000 de persoane active per
ultimul an diagnostic per an per diagnostic (coduri ICD-10
M00-99)
Medici generalişti practicanţi la 100.000 de locuitori Medici reumatologi practicanţi la 100.000 de locuitori Chirurgi ortopezi licenţiaţi la 100.000 de locuitori Numărul de persoane care au primit pensie de Numărul de zile de concediu medical exprimate la
invaliditate din cauza AMS (M00-99) în ultimul an; 1.000 de persoane active per diagnostic per an per
numărul total de persoane care au primit pensie de diagnostic
invaliditate în ultimul an.

Anual Anual Frecvenţă variabilă Anual Anual

Anual Anual De 5 ori pe an Anual Anual

http://ws1100-2.cornwall.nhs.uk/cgi- Medicii practicanţi furnizează servicii directe către Exista unele probleme în obţinerea de date Este posibilă compararea cu alte diagnistice şi cu Este posibilă compararea cu alte diagnistice şi cu
bin/patience.cgi?id=20efed0e-ca59-4a89-80cc- pacienţi, printre sarcinile acestora numărându-se: comparabile pentru diferite ţări, deoarece unele populaţia generală populaţia generală
c75fc7f9dd58 realizarea examinărilor generale şi stabilirea dintre ele colectează informaţii cu privire la numărul
Medicii generalişti (MG) (cod ISCO 08:2211) nu îşi diagnosticului, prescrierea medicaţiei şi a de medici practicanţi, altele cu privire la cei licenţiaţi
limitează activitatea la anumite categorii de afecţiuni tratamentului pentru afecţiunile, tulburările sau etc. Disponibilitatea personalului poate diferi în
sau metode de tratament şi îşi pot asuma rănirile diagnosticate, realizarea de proceduri funcţie de regiune. Datele EUROSTAT actuale cu
responsabilitatea pentru furnizarea de servicii medicale sau chirurgicale organizate. Descrie privire la numărul de chirurgi nu au fost descompuse
medicale complete şi permanente pentru persoane, disponibilitatea personalului la nivelul întregii ţări; pentru a permite determinarea numărului de chirurgi
familii şi comunităţi. Descrie disponibilitatea poate diferi în funcţie de regiune. Observaţiile ortopezi per ţară per 100.000 de locuitori.
personalului la nivelul întregii ţări; poate diferi în Eurostat cu privire la medici, în funcţie de
funcţie de regiune. specialitate
Include http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/A
- Medici regionali - terapeuţi nnexes/hlth_care_esms_an3.pdf
- Medici de familie practicanţi
- Medici de medicină primară
- Medici (generalişti)
- Medici evaluatori (generalişti)
- Medici evaluatori rezidenţi, în curs de specializare
în medicina generală
- Medici internişti (generalişti)

455724880.xls
CALITATEA VIEŢII ÎN RELAŢIE CU SĂNĂTATEA (HR-QOL) C0-MORBIDITATE STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
HR-QOL generică HR-QOL generică - indicator suplimentar Obezitate Obezitate însoţită de AMS Niveluri de activitate fizică

Pentru a evalua calitatea vieţii persoanelor Pentru a evalua calitatea vieţii persoanelor Greutatea excesivă predispune la diferite afecţiuni Greutatea excesivă predispune la diferite afecţiuni Activitatea fizică este esenţială pentru o sănătate
diagnosticate cu AMS în relaţie cu sănătatea. diagnosticate cu AMS în relaţie cu sănătatea. musculo-scheletice, cum ar fi osteoartrita. Există musculo-scheletice, cum ar fi osteoartrita. Există musculo-scheletică optimă.
intervenţii eficiente ce pot fi utilizate în vederea intervenţii eficiente ce pot fi utilizate în vederea Acest indicator re referă la conceptul de „activitate
prevenirii şi a tratării obezităţii. Multe dintre riscuri se prevenirii şi a tratării obezităţii. Multe dintre riscuri se fizică benefică pentru sănătate“.
diminuează odată cu scăderea în greutate. diminuează odată cu scăderea în greutate.

Indicator pentru gradul de funcţionare fizică, Indicator pentru gradul de funcţionare fizică, Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30. Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30, care Activitatea fizică este definită ca ansamblul
limitările activităţii din cauza sănătăţii fizice, durerea limitările activităţii din cauza sănătăţii fizice, durerea raportează să fi avut una sau mai multe AMS în mişcărilor corpului produse de un muşchi scheletic
corporală, percepţiile cu privire la starea generală corporală, percepţiile cu privire la starea generală ultimele 12 luni. şi care are drept rezultat consumul de energie.
de sănătate, vitalitate, funcţionare socială, limitările de sănătate, vitalitate, funcţionare socială, limitările Timpul (minute pe zi sau pe săptămână) petrecut
activităţii din cauza problemelor emoţionale şi activităţii din cauza problemelor emoţionale şi efectuând activităţi fizice benefice pentru sănătate,
sănătatea mintală a persoanelor diagnosticate cu sănătatea mintală a persoanelor diagnosticate cu la diferite niveluri (de exemplu o activitate cu un
AMS. AMS. nivel de intensitate moderat sau ridicat);

Chestionar standard EHIS Literatură de specialitate recenzată Eurostat (date EHIS) 2004 Chestionar standard EHIS Chestionar standard EHIS

Date brute EHIS SF12 selectate pentru respondenţii SF36, SF12, EQ5D IMC rezultat din întrebările Anchetei europene de IMC rezultat din întrebările Anchetei europene de Întrebări EHIS PE.1.–6: Pe parcursul ultimelor şapte
care au raportat artrită reumatoidă, osteoartrită, sănătate prin intermediul interviului (EHIS) IMC01: sănătate prin intermediul interviului (EHIS) IMC01: zile, a) zile şi timp dedicate activităţilor fizice intense
dureri de spate, dureri cervicale, osteoporoză. Ce înălţime aveţi (în cm)? şi IMC02: Ce greutate Ce înălţime aveţi (în cm)? şi IMC02: Ce greutate b) zile şi timp dedicate activităţilor fizice moderate c)
aveţi (fără haine şi încălţăminte)? (în kg) aveţi (fără haine şi încălţăminte)? (în kg) Întrebări zile şi timp dedicate mersului pe jos.
EHIS HS5-HS6: Artrită reumatoidă (inflamarea
articulaţiilor); osteoartrită; afecţiuni lombare;
afecţiuni cervicale; osteoporoză: în ultimele 12 luni;
diagnosticate de un medic.

Date brute EHIS SF12, selectate pentru Literatură de specialitate recenzată Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30. Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30, care Numărul de zile de activităţi fizice intense din
respondenţii care au raportat artrită reumatoidă, raportează să fi suferit în ultimele 12 luni de AR, OA, ultimele 7 zile, per respondent; Timpul petrecut în
osteoartrită, dureri de spate, dureri cervicale şi OP, dureri lombare sau dureri cervicale ultimele 7 zile efectuând activităţi intense (în
osteoporoză, pentru 13 ţări diagnosticate de medic. ore/minute) per respondent; Nr. de zile de
activităţi fizice moderate din ultimele 7 zile, per
respondent; Timpul petrecut în ultimele 7 zile
efectuând activităţi moderate (în ore/minute) per
respondent; Nr. de zile în care a mers pe jos cel
puţin 10 minute în ultimele 7 zile, per respondent;
Timpul petrecut mergând pe jos în ultimele 7 zile
(în ore/minute) per respondent
http://www.wiv-isp.be/epidemio/hisia/ http://ard.bmj.com/content/63/6/723.abstract http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/h Disponibile în urma analizei pachetelor de date http://www.wiv-isp.be/scripts92/broker.exe?
ealth/public_health/database EHIS sau din anchetele medicale naţionale _service=default&_program=phisia.physacti08.sas

EHIS Literatură de specialitate recenzată Eurostat (date EHIS/EHES) EHIS Indicator ECHI în curs de actualizare

Date SF12 prelucrate, provenite de la respondenţi După caz Date EHES, nu date EHIS cu privire la IMC Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30, care Utilizarea instrumentului EHIS pentru a măsura
EHIS care au raportat artrită reumatoidă, raportează să fi suferit în ultimele 12 luni de AR, OA, procentul din populaţie care are o activitate fizică
osteoartrită, dureri de spate, dureri cervicale, OP, dureri lombare sau dureri cervicale moderată şi internsă (zile şi/sau ore pe săptămână),
osteoporoză diagnosticate de medic. pe baza întrebărilor PE.1.–6: Pe parcursul ultimelor
şapte zile, a) zile şi timp dedicate activităţilor fizice
intense b) zile şi timp dedicate activităţilor fizice
moderate c) zile şi timp dedicate mersului pe jos.
Operaţionalizarea precisă urmează a fi formulată.
http://www.echim.org/docs/ECHIM_final_report.pdf

Date brute EHIS SF12, selectate pentru Literatură de specialitate recenzată Întrebări EHIS existente Date brute EHIS cu privire la procentul de Date EHIS provenite din întrebările PE.1-6
respondenţii care au raportat artrită reumatoidă, respondenţi cu un IMC ≥ 30, care raportează să fi
osteoartrită, dureri de spate, dureri cervicale, avut una sau mai multe AMS în ultimele 12 luni.
osteoporoză

Punctaje SF12 derivate din EHIS pentru gradul de Punctaje SF12, SF36 sau EQ5 Procentul de adulţi (18+) obezi, de exemplu cei al Procentul de respondenţi cu un IMC ≥ 30, care Procentul din populaţie care are o activitate fizică
funcţionare fizică, limitările activităţii din cauza căror indice de masă corporală (IMC) este ≥ 30 raportează să fi avut una sau mai multe AMS în moderată şi internsă (zile şi/sau ore pe
sănătăţii fizice, durerea corporală, percepţiile cu kg/m². ultimele 12 luni. săptămână)
privire la starea generală de sănătate, vitalitate,
funcţionare socială, limitările activităţii din cauza
problemelor emoţionale şi sănătatea mintală

De 5 ori pe an Frecvenţă variabilă De 5 ori pe an De 5 ori pe an activităţi fizice. b) zile şi ore destinate activităţilor
fizice moderate c) zile şi ore
De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an De 5 ori pe an petrecute mergând pe jos. Operaţionalizarea
precisă urmează a fi formulată.
Inclus în 13 EHIS Literatura de specializate recenzată publicată şi Indicele masei corporale (IMC) sau indicele Bună comparabilitate Activitatea fizică este definită ca ansamblul
revizuirile sistematice sunt folosite pentru a Quetelet, este definit ca raportul dintre greutatea mişcărilor corpului, produse de muşchii scheletici şi
SF36 evidenţiază un profil al sănătăţii funcţionale completa datele provenite din anchetele de rutină. unei persoane (exprimată în kilograme) şi pătratul care are drept rezultat consumul de energie dincolo
repartizat pe opt domenii şi punctaje cu privire la înălţimii acesteia (în metri). Datele cu privire la IMC de nivelul de repaus (indicator ECHI). Chestionarul
bunăstare, precum şi un rezumat privind sănătatea din cadrul studiilor pot fi distorsionate din cauza Internaţional de Activitate Fizică (IPAQ) este
fizică şi mintală realizat prin metode psihometrice şi faptului că persoanele mult subponderale au considerat a fi cea mai avansată abordare
un indice de utilitate medicală bazat pe preferinţe. tendinţa de a-şi supraestima greutatea, iar cele mult internaţională în vederea operaţionalizării
Măsoară opt domenii ale sănătăţii: funcţionarea supraponderale au tendinţa de a-şi subestima dimensiunilor activităţii fizice. Întrebările EHIS
fizică, limitările activităţii din cauza sănătăţii fizice, greutatea. Date mai corecte pot fi obţinute prin (PE.1.–6.) reprezintă o adaptare a IPAQ, însă
durerea corporală, percepţiile cu privire la starea intermediul anchetelor de examinare medicală, acestea nu au fost validate. Activitatea fizică este un
generală de sănătate, vitalitate, funcţionare socială, acestea trebuind încă să fie implementate pe scară indicator ECHI.
limitările activităţii din cauza problemelor emoţionale largă la nivel european. IMC este un indicator ECHI.
şi sănătatea mintală. SF-12 include 12 elemente din
ancheta medicală SF-36. SF-12 include unul sau
două elemente care măsoară fiecare dintre cele opt
concepte incluse în SF-36. În concluzie, fiind un
indicator fiabil pentru strarea generală de sănătate,
SF-12 a fost utilizat în anchete privind sănătatea
populaţiei organizate pe scară largă.

455724880.xls
Restricţionări pe termen lung ale activităţilor
zilnice

Indicator al stării generale de sănătate utilizat pe


scară largă, contribuind la evaluarea problemelor de
sănătate şi a impactului afecţiunilor şi al necesităţilor
medicale la nivel de populaţie

Procentul de persoane care raportează restricţionări


pe termen lung ale activităţilor zilnice

EUROSTAT (EU-SILC)

Limitări auto-percepute ale activităţilor zilnice


(restricţionare a activităţii cel puţin pe parcursul
ultimelor şase luni), repartizate per sex, vârstă şi
nivel de educaţie (%) (hlth_silc_07)

Limitări auto-percepute ale activităţilor zilnice


(restricţionare a activităţii cel puţin pe parcursul
ultimelor şase luni), repartizate per sex, vârstă şi
nivel de educaţie (%) (hlth_silc_07)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/h
ealth/public_health/data_public_health/database

EUROSTAT (EU-SILC)

EUROSTAT (EU-SILC)

Procentul din populaţie care raportează


restricţionări pe termen lung ale activităţilor zilnice

Anual

Anual

Procentul de persoane care au răspuns „deosebit


de limitate“ sau „limitate“ la întrebarea EU-SILC: În
ultimele şase luni, în ce măsură activităţile
dumneavoastră uzuale au fost limitate din cauza
unei probleme de sănătate? (Categorii de
răspunsuri: deosebit de limitate, limitate, deloc
limitate). Numărul de persoane care au răspuns
„deosebit de limitate“ şi „limitate“ trebuie adunat şi
împărţit la numărul total de persoane intervievate.
(Indicator ECHI)

455724880.xls