Sunteți pe pagina 1din 1

Către

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU


FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ________________________________________________ ,
profesor la Şcoala/Liceul _________________________________________________,
din localitatea _______________________ , judeţul __________________________,
înscris(ă) la examenul de grad didactic I, seria 2020-2022, specializarea
__________________________, adresa e-mail ______________________________
tel. __________________optez pentru următorul titlu1 al lucrării metodico-ştiinţifice pe
care urmează să o elaborez: ______________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Planul orientativ al lucrării2: _______________________________________


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Bibliografia selectivă propusă:


 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Coordonator ştiinţific: __________________________________________________


Aviz coordonator științific (semnătura): _____________________________________

Data, __________________ Semnătura, _________________


1
titlul lucrării să fie concis și cu relevanță metodică
2
1/3 fundamentare teoretică şi 2/3 aplicații metodice