Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele_____________________________ Data_______________________

Evaluare sumativă
la matematică (Modulul 3. Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 000)

1.Încercuiește litera corespunzătoare numărului care se citește șapte sute treizeci și nouă mii patru sute
opt. 2 p.
A. 739 804; B.408 739; C.739 408
 Scrie predecesorul și succesorul numărului încercuit

2. Descompune numărul 848 395 după model: 1 p.


Model: 546 639= 500 000 + 40 000 + 6 000 + 600 + 30 + 9
________________________________________________________________________________________
3.Compară numerele. 2 p.
23 407 __ 23 587 478 593 __ 578 593
47 935 __ 47 553 276 438 __ 576 438
69 345 __ 69 345 109 206 __ 109 204

4. Calculează. 3 p.
1 483 + 7 45x 1 935x
1 031 3 4

5.Află valoarea necunoscutei. 2 p.


a) n x 7 = 1 652 b) c : 4 = 2 792

6.Calculează în lanț. 3 p.
x9 :2 + 1 531
436 ______________ _________________ ____________________
7. Unește cu o linie casetele care au același rezultat. 3 p.
127 x 5 236 x 3
400 x 2 – 92 2 000 x 3 – 2 605
485 x 7 300 x 2 + 35

8. Adevărat sau fals? 2 p.


Numerele care se înmulțesc se numesc factori.
Câtul este rezultatul operației de împărțire.
Produsul este rezultatul operației de adunare.
Mărind un număr de două ori obținem dublul acestui număr.

9. Scrie numărul. 4 p.
cu 2 345 mai mare decât 5 896 ____________________________________________________________
de 8 ori mai mare decât 1 789 _____________________________________________________________
de 7 ori mai mic decât 4 165 _______________________________________________________________
de 4 ori mai mare decât dublul numărului 1 435 ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10.Află valoarea numerică a expresiei. 5 p.

1 478 x 8 - ( 2 392 : 4 x 2) + 7 436= ______________


Numerotează ordinea efectuării operațiilor.
Efectuează calculele pe rețeaua de pătrățele.

11.Într-o zi la magazinul „Franzeluța” s-au vândut 785 de torturi, iar chifle de 4 ori mai multe decât torturi și cu
2 347 mai puține decât franzele. Află câte franzele s-au vândut? 5 p.
Schema

Rezolvă problema cu plan

Răspuns:____________________________________________________________________________
12.La un magazin sunt puse în vânzare 6 telefoane mobile de același fel, la prețul de 2 376 lei. Dar cât vor costa
9 telefoane ? 8 p.
Schema

Rezolvă problema cu justificări

Răspuns:__________________________________________________________________________________

Punctaj acumulat ___________ din 40.

Calificativ Foarte bine Bine Suficient


Punctaj 100% - 90% 89% - 65% 64% - 34%
40 puncte 40-36 35-26 25-14