Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Catedra: Tehnică AVIZAT,


Calificare: Mecanic auto Director
Modulul: M4 - Automobile
Clasa: a X-a Bp
Profesor: Calistru Mihaela ing.(teorie + laborator tehnologic); Şef catedră
Nr. ore/an: Teorie= 32 ore; laborator tehnologic=32 ore; instruire practică=128 ore;
Nr. ore/săptămână: T= 1 oră; LT= 1 oră; IP= 4ore
SPP - Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016
Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3925 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


An şcolar: 2019-2020

Nr. Rezultate ale învăţării (codificare conform SPP) Conţinuturile învăţării Nr. ore Săpt.
Obs.
crt. Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP
1. Noţiuni generale despre automobile (3) (3) (12) S2 S2 S2 S1-
1.1.Compunerea generală a automobilelor 1 1 4 S3 S3 S3 pr.co
1.2. Parametrii caracteristici generali ai mijloacelor1 1 4 S4 S4 S4 m
de transport rutier S6 S6 S6
1.3. Clasificarea automobilelor 1 1 4 S7 S7 S7 S5-
7.1.1. 2. Variante de motorizare pentru autovehicule (11) (11) (44 ) S8 S6 S8 pr.co
Compunerea 7.2.1. Localizarea pe 2.1. Motoare cu ardere internă pentru automobile 1 1 4 S10 S10 S10 m
generală a automobil a componentelor şi 2.1.1. Clasificare 1 1 4
7.3.2. Manifestarea intere-
automobilelor identificarea legăturilor funcţio- 2.1.2. Principii constructive şi funcţionale S11 S11 S11
sului faţă de evoluţiile
7.1.2. Parametrii nale cu alte componente - Motoare cu aprindere prin scânteie 1 1 4 S12 S12 S12 S9-
tehnologice din domeniul
caracteristici 7.2.2. Compararea diferitelor - Motoare cu aprindere prin compresie S14 S14 S14 pr.co
1. construcţiei şi funcţionării
generali ai componente constructive ale - Parametri caracteristici 1 1 4 S15 S15 S15 m
automobilului, inclusiv prin
mijloacelor de componentelor auto din punct de 2.1.3. Componentele motoarelor cu ardere internă S16 S16 S16
identificarea unor repere
transport rutier vedere funcţional, al (rol, principii constructive şi de funcţionare) S18 S18 S18
istorice
7.1.3. performanţelor, avantajelor şi - mecanismul motor 1 1 4 S19 S19 S19 S13-
Clasificarea domeniilor de utilizare - instalaţia de alimentare 1 1 4 pr.co
automobilelor - instalaţia de distribuţie m
- instalaţia de aprindere 1 1 4
- instalaţia de răcire 1 1 4 S18-
- instalaţia de ungere 1 1 4 pr.co
2.2. Motoare electrice şi hibride 1 1 4 m
2.3. Montarea şi pornirea motoarelor 1 1 4
2. 7.1.4. 7.2.1. Localizarea pe automo- 7.3.2. Manifestarea intere- 3. Transmisia automobilului (8) 1 (32) S20 S20 S21-
Transmisia bil a componentelor şi iden- sului faţă de evoluţiile 3.1. Ambreiajul 1 1 4 S20 S22 S22 pr.co
automobilului tificarea legăturilor funcţionale tehnologice din domeniul 3.2. Cutia de viteze 1 1 4 S22 S23 S23 m
cu alte componente construcţiei şi funcţionării 3.3. Reductor-distribuitorul 1 1 4 S23 S24 S24 S25-
7.2.2. Compararea diferitelor automobilului, inclusiv prin 3.4.Transmisia longitudinală (cardanică) 1 1 4 S24 S26 S26 pr.co
componente constructive din identificarea unor repere 3.5. Transmisia principală 1 1 4 S26 S27 S27 m
punct de vedere funcţional, al istorice 3.6. Diferenţialul 1 1 4 S27 S28 S28 S29-
performanţelor, avantajelor şi 3.7. Arborii planetari 1 1 4 S28 S30 S30 Pr.co

1
domeniilor de utilizare 3.8. Transmisia finală 1 1 4 S30 m

7.1.5. Sistemele 4. Sistemele de conducere ale automobilului (2) (2) (8) S31 S31
de conducere ale 4.1. Sistemul de direcţie 1 1 4 S31 S32 S32
automobilului 7.2.1. Localizarea pe automo- 4.2. Sistemul de frânare 1 1 4 S32
bil a componentelor şi iden- 5. Componentele de susţinere şi propulsie (2) (2) (8) S33 S33
7.1.6. Organele 7.3.2. Manifestarea intere-
3. tificarea legăturilor funcţionale 5.1. Cadrul şi caroseria 1 1 4 S33 S34 S34
de susţinere și sului faţă de evoluţiile
cu alte componente 5.2. Sistemul de propulsie 1 1 4 S34
propulsie tehnologice din domeniul
7.2.2. Compararea diferitelor 5.3. Suspensia automobilului
construcţiei şi funcţionării
componente constructive ale 6. Echipamentul electric al automobilului (2) (2) (8)
automobilului, inclusiv prin
componentelor auto din punct de 6.1. Instalaţii de iluminare şi de semnalizare 1 1 4 S35 S35 S35
identificarea unor repere
7.1.7. vedere funcţional, al 6.2. Sisteme de măsurare, informare și semnalizare
istorice
Echipamentul performanţelor, avantajelor şi de la bordul automobilelor
electric domeniilor de utilizare 6.3. Instalaţii electrice auxiliare (climatizare și
confort, recepţie radio-tv, siguranţa circulaţiei,
antifurt)
4. Evaluare finală 1 1 4 S36 S36 S36

Practica comasată: S1,5; 9; 13; 17; 20; 25; 29; 37.

S-ar putea să vă placă și