Sunteți pe pagina 1din 12

ANUL 2019 Fișa tehnologică a culturii SFECLĂ FURAJERĂ -- 52823 kg/ha

Suprafața 9 ha Producția medie principală 52823 kg/ha Producția totală principală 475.41 t
secundară 58105 kg/ha secundară 522.95 t

Tarif Salarii Consum Consum


Luna/ Norma Zile agregat
Denumirea lucrării U.M. Vol. Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale mecani mecaniz. motorină motorină total
decada agregat (z.a.)
zator ( lei) pe ha (litri)
Total kg
Norma Categ. Tarif coef. de consu Preț
Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n Total ( lei) Materiale (sau Total (lei)
z.o./UM salariz ha/a.n. transform m /ha lei/kg
U.M.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Încărcat, transportat IC (PK) IX/3 t 5.598 0.11 0.62 II 60 36.95 2RM2 200 0.05 0.3 55.98 superfosfat 269 2421 1.4 3389.40 25 0.22 70 13.44 1.6 8.96
Descărcat IC (PK) IX/3 t 5.598 0.11 0.62 II 60 36.95 200 sare potasica 353 3177 1.6 5083.20
Adm. şi deservit IC (PK) IX/3 ha 9.00 0.06 0.54 III 70 37.80 Amazone 200 0.65 5.85 1170.00 14.5 0.62 80 49.66 2.6 23.40
Arat 28-30 cm IX/3 ha 9 3.7 33.30 III 70 2331.00 PR-3-30 200 1.62 15 2916.00 5 1.80 80 144.00 28 252.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 35.07 2442.69 4141.98 8472.60 2.64 207.09 284.36
Incărcat, transportat IC (N) IV/2 t 4.77 0.11 0.52 II 60 31.48 2RM2 200 0.05 0.24 47.70 Azotat 530 4770 1.4 6678.00 25 0.19 70 13.36 1.6 7.63
Descărcat, IC (N) IV/2 t 4.77 0.11 0.52 II 60 31.48 200
Adm. şi deservit IC (N) IV/2 ha 9 0.033 0.30 II 60 17.82 AMAZONE 200 0.65 5.85 1170.00 45 0.20 70 14.00 2.6 23.4
Transportat apa si prep. sol. IV/2 mii l 80 0.09 7.20 III 70 504.0 RCU-4 200 0.05 4.00 800.00 Apă 800 7200 60 1.33 80 106.7 1.6 128
Erbicidat şi deservit IV/2 ha 9 0.04 0.36 I 50 18.00 TECHNOMA 200 0.25 2.25 450.00 GRANSTAR 0.04 0.36 1150 414.00 50 0.18 60 10.80 3.5 31.5
Discuit IV/2 ha 40 0.11 4.40 II 60 264.00 200 0.23 2.07 414.00 11.5 3.48 70 243.48 7.5 300
Nivelarea terenului IV/3 ha 40 0.05 2.00 I 50 100.00 200 1 9.00 1800.00 5.5 7.27 60 436.36 13 520
Semanat (70 cm) IV/3 ha 40 0.16 6.40 III 70 448.00 2MPC 200 0.3 2.70 540.00 Pesera 3 120 200 24000.00 16 2.50 80 200.00 7 280
Prasit mecanic I V/1 ha 40 0.06 2.40 III 70 168.00 HORSCH 200 0.2 1.80 360.00 6.5 6.15 80 492.31 4 160
Prasit mecanic II V/2 ha 40 0.12 4.80 III 70 336.00 HORSCH 200 0.2 1.80 360.00 12 3.33 80 266.67 3.5 140
TOTAL TRIMESTRUL II 8.91 602.784 2467.70 7092.00 1.90 144.82 190.53
Recoltat sfecla pentru zahar X/3 t 475.41 0.000 CLAAS 200 1.6 760.7 152130.24 3 158.47 80 12677.52 3.5 1663.9245
Transportat sfecla X/2 t 475.41 REMORCA 200 0.05 23.77 4754.07 25 19.02 60 1140.9768 1.6 760.6512
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 156884.31 0.00 177.49 13818.50 2424.5757

TOTAL GENERAL 43.98 3045.48 834.8 163494.0 15564.6 182.03 14170.4 2899.5
Total lucrări
(lei)

26
3495.76
5120.15
1257.46
5391.00
15264.36
6770.54
31.48
1201.82
1410.67
892.80
921.48
2336.36
25188.00
1020.31
962.67
10307.31
164807.76
5895.05
170702.81

196274.48
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ EFICIENȚA A
ECONOMICĂ
CULTURII SFECLĂ
A SFECLEIPENTRU
FURAJERE
ZAHĂR -10 HA producția
9 HA
52823 kg/ha - preț vânzare 0,2 lei kg- 2017 FERMIER SUB 40 ANI
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafața culturii (ha) 9.00 1 Producția totală principală (tone) 475.41
2 Productia medie principala (kg/ha) 52823.00 2 Producția totală secundară (tone) 522.95
3 Producția medie secundara (kg/ha) 58105.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 14207.38
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 43.98 4 Salarii total (lei) 17215.89
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 3045.48 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 487.28
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 163493.99 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 2267.27
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 15564.60 7 Impozite totale (lei) 2754.54
8 Zile agregat (z.a.) 182.03 8 Fond somaj (lei) 172.16
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 14170.41 9 Pensii suplimentare (lei) 146.34
10 Consum total de motorină (litri) 2899.46 10 C.A.S. (lei) 4527.78
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Fond de sanatate CASS(lei) 1842.10
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 9442.91
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 2334.69
14 Fond de șomaj (%) 1.00 14 T.V.A. (lei) 1400.81
15 Contribuție pentru concedii (%) 0.85 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 4500.00
16 C.A.S. (%) 26.30 16 Total cheltuieli directe (lei) 60166.28
17 Fond de sănătate CASS(%) 10.70 17 Alte cheltuieli directe (lei) 9024.94
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 3008.31
19 T.V.A. (%) 9.00 19 Cheltuieli generale (lei) 6016.63
20 Irigații ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 9024.94
21 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 78216.17
22 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 0.20 22 Venituri din producția principala (lei) 95081.40
23 Subventii 11987.55
23 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.10 24 Venituri din producția secundară (lei) 52294.50
24 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri totale (lei) 159363.45
25 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Costul de producție (lei/t) 164.52
26 Cota de impozit pe profitul realizat (%) doar la SC 16.00 27 Profit brut total (lei) 81147.28
27 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Impozit pe profit (lei) 12983.57
29 Profitul net (lei) 68163.72
28 Fermier 10 ha SUB 40 ani (eligibil schema Tineri fermieri)
29 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2018* curs 96.8861 30 Profitul net (lei/t) 143.38
30 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 5 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 7573.75
31 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 48.8554
32 Plata inverzire( schema pt practici agricole pt clima si mediu) 57.3714 32 Rata profitului net (%) 87.15
33 Schema de plata pt tineri fermieri euro /ha 22.8718
34 TOTAL SUBVENTIE 2016 euro/ha 5 ha REDISTRIB I 182.1293
35 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2018 4.4537
36 subventie 5 ha REDISTRIB I--lei/ ha 811.14926341 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 3623.71
Subventie totala pt 5 ha Redistrib I-lei 4055.7463171
37 TOTAL SUBVENTIE 2018 euro/ha 5 ha REDISTRIB II 225.9847
subventie 5 ha REDISTRIB II--lei/ ha 1006.4680584
Subventie totala pt 5 ha Redistrib II-lei 5032.340292
38 TOTAL SUBVENTIE 2018 REDISTRIB I+REDISTRIB II lei 9088.086609
38 Subvenții motorina= 1leu/ l 2899.4645 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII GRAU CONSUM productia 4500 kg/ha - pret vanzare 0,83 lei kg + plata arendei 2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) #REF! 1 Productia totala principala (tone) #REF!
2 Productia medie principala (kg/ha) #REF! 2 Productia totala secundara (tone) #REF!
3 Productia medie secundara (kg/ha) #REF! 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) #REF!
4 Consum total de forta de munca (z.o.) #REF! 4 Salarii total (lei) #REF!
5 Salarii lucrari manuale (lei) #REF! 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) #REF!
Impozit pe arenda se vireaza catre ANAF #REF!
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) #REF! 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) #REF!
7 Cheltuieli cu materialele (lei) #REF! 7 Impozite totale (lei) #REF!
8 Zile agregat (z.a.) #REF! 8 Fond somaj (lei) #REF!
9 Salariile mecanizatorilor (lei) #REF! 9 Pensii suplimentare (lei) #REF!
10 Consum total de motorina (litri) #REF! 10 C.A.S. (lei) #REF!
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) #REF!
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) #REF!
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) #REF!
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) #REF!
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) #REF!
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) #REF!
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) #REF!
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) #REF!
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) #REF!
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) #REF!
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA #REF!
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) #REF!
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.83 23 Venituri din productia principala (lei) #REF!
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii #REF!
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) #REF!
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) #REF!
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) #REF!
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) #REF!
29 impozit arenda (16% impozit venit +5,5 % CASS) 21.50 29 Impozit pe profit (lei) #REF!
30 Subvenția la ha 160.75 30 Profitul net (lei) #REF!
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) #REF!
Plata redistrib-5-30 ha max 46,75 euro/ha 0 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) #REF!
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) #REF!
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) #REF!
Subventii motorina= 1leu/ l #REF! 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) #REF!
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 8500 kg/ha Productia totala principala 850 t RECOLTAT MECANIC
secundara 9500 kg/ha secundara 950 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80
Recoltat porumb IX-3 t 850 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 272.0 100640.00 100 8.50 70 595.00 3.5 2975
transportat boabe IX-3 t 850 2RM2 370 0.05 42.50 15725.00 25 34.00 60 2040 1.6 1360
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 116365.00 42.50 2635.00 4335

TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 592.5 219225.00 109500.00 118.38 7720.37 10258
Total
lucrari
( lei)
22
22986.00
20088.00
7759.66
42366.67
93200.32
23918.00
44.00
4280.28
1855.50
26030.00
9075.22
31863.60
11897.50
20986.92
21618.33
151569.35
101235.00
17765.00
119000.00
0.00

363769.67
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII PORUMB BOABE , VARIANTA RECOLTAT MECANIC -2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 100.00 1 Productia totala principala (tone) 850.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 8500.00 2 Productia totala secundara (tone) 950.00
3 Productia medie secundara (kg/ha) 9500.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 51289.00
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 609.21 4 Salarii total (lei) 35044.67
5 Salarii lucrari manuale (lei) 27324.30 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 4371.89
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 219225.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 1235.26
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 109500.00 7 Impozite totale (lei) 5607.15
8 Zile agregat (z.a.) 118.38 8 Fond somaj (lei) 175.22
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 7720.37 9 Pensii suplimentare (lei) 525.67
10 Consum total de motorina (litri) 10257.80 10 C.A.S. (lei) 7289.29
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) 1822.32
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 15419.66
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 16425.00
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 20805.00
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 100000.00
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 567708.33
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) 85156.25
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 28385.42
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) 56770.83
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 85156.25
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA 60000.00
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) 798020.83
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.80 23 Venituri din productia principala (lei) 680000.00
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii 101972.80
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) 95000.00
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) 876972.80
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) 938.85
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) 78951.97
29 29 Impozit pe profit (lei) 12632.32
30 Subvenția la ha 207.5 30 Profitul net (lei) 66319.66
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) 78.02
Plata redistrib-5-30 ha 46.75 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) 663.20
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) 8.31
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 1439.52
Subventii motorina= 1leu/ l 10257.8 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.001
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 10000 kg/ha Productia totala principala 1000 t RECOLTAT MECANIC
secundara 11000 kg/ha secundara 1100 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80
Recoltat porumb IX-3 t 1000 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 320.0 118400.00 100 10.00 70 700.00 3.5 3500
transportat boabe IX-3 t 1000 2RM2 370 0.05 50.00 18500.00 25 40.00 60 2400 1.6 1600
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 136900.00 50.00 3100.00 5100

TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 648.0 239760.00 109500.00 125.88 8185.37 11023
Total
lucrari
( lei)
22
22986.00
20088.00
7759.66
42366.67
93200.32
23918.00
44.00
4280.28
1855.50
26030.00
9075.22
31863.60
11897.50
20986.92
21618.33
151569.35
119100.00
20900.00
140000.00
0.00
384769.67