Sunteți pe pagina 1din 1

Şef Departament „Finanţe şi Bănci”

Ştefaniuc Olga
dr. conf. univ.

Cerere

Subsemnatul/a, ___________________________,studentul/a grupei__________,


secţia_________,specialitatea _______________________, Facultatea Ştiinţe
Economice, Universitatea de Stat din Moldova solicit aprobarea temei: nr._____
„________________________________________________________________
_______________________________________________________________”
pentru teza de licenţă şi aprobarea conducătorului ştiinţific.

„____” ________________ 2019 _______________


semnătura

tel fix:____________________

tel mob.___________________

adresa e-mail: