Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE DIN MUN. CHIȘINĂU

Catedra „Economie şi Finanţe”

Studiul individual la Fiscalitate


la tema „Taxe locale”

Realizat: Cazimir Eugenia,

Eleva gr.FP1309G

Verificat: Plămădeală Claudia,

Chişinău, 2016
Problemă
Întreprinderea „Auto-zum” SRL, din or. Rezina, cod fiscal 1004144100365 prezintă următoarele
informații despre activitatea sa în trimestrul 3 al anului 2016

1) Iulie-9 persoane;

August-10 persoane;

Seprembrie-11 persoane;

2)Este administratorul unei piețe cu o suprafață de 2000 m2 și a unei parcări cu o suprafață de


500 m2.

3) Deține 2 posturi de acordare a serviciilor de întreținere și reparație a automobilelor.

4)A amplasat un afiș publicitar de 3 m2, pentru promovarea serviciilor de reparație a


automobilelor.

5) O feră servicii de transport de pasageri, fiind proprietarul a două microbuse a cîte 22 locuri.

Să de calculeze taxele locale, știind că:

1. Taxa pentru amenajarea teritoriului este de 120 lei anual pentru fiecare angajat.
2. Taxa de piață-5 lei m2
3.
Taxa pentru parcare -10 lei m2
4.
Taxa pentru dispozitivele publicitare-150 lei m2
5. Taxa pentru acordarea serviciilor de întreținere și reparație a autompbilelor-2000 (1 post).
6. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călotori, 8 și mai mai multe locuri –
500 lei.

Rezolvare:
9+10+11 120
1) Taxa pentru amenajarea teritoriului= ∗ = 300 𝑙𝑒𝑖.
3 4
2) Taxa de piață=2000*5=10000 lei
3) Taxa pentru parcare=500*10=5000
4) Taxa pentru dispozitivele publicitare=3*150=450 lei
5) Taxa pentru acordarea serviciilor de întreținere și reparație a
autompbilelor=2*2000=4000 lei
6) Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călotori=(2*500)*3=3000 lei.