Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,, NICOLAE

TESTEMITANU,,
CATEDRA DE MANAGEMENT SI PSIHOLOGIE

ANALIZA ARTICOLULUI STIINTIFIC

EFECTUAT:

Denumirea articolului stiintific: Rujeola în megapolis.Principalele particularităţi ale procesului


epidemic în diferite strategii de prevenire şi control a situaţiei în condiţii modern

Sursa: Moldovan Jornal of Health Sciences Vol 18 1 /2019


Articolul reprezinta un studiu retrospectiv si caz-control.
Titlul:
Titlul articolulului consta dintr-o formulare simpla, corecta si concreta. Denumirea acestuia
este succinta, bine structurata capteaza atentia , intrucit patologia data : Rujeola în megapolis.
Principalele particularităţi ale procesului epidemic în diferite strategii de prevenire şi control a
situaţiei în condiţii modern, priveste fiecare persoana in parte, atit specialistii medicali cit si
persoanele de rid. Intrucit odata cu cunoasterea restrospectiva a evolutiei a acestei patologii se
pot gasi si implimenta noi strategii de vaccinare si profilaxie a Rujeolei in situatia actuala a
oraselor mari . Astfel micsorind sau chiar eradicind aceasta patologie din societatea moderna.

Autorul :
Autorul lucrarii si-a prezentat numele in articolul dat, este prezentat si numele institutiei in care
activeaza .In articol sunt respectate cerintele dreptului de autor.
Rezumatul :
In articolul dat , autorul a mentionat importanta temei , a stipulat scopul articolului si
metodologia folosita.Rezumatul este bine structurat , au fost expuse toate materialele si metodele
folosite, au fost descrise rezultatele obtinute in urma cercetarii efectuate, precum si concluziile
.Rezumatul prezinta o recapitulare clara si simpla a articolului.Frazele sunt formulate corect,
simplu , compact si pe intelesul tuturor
Cuvintele cheie :
In acest articol cu rol de cuvinte cheie sunt folosite cele mai importante cuvinte : Ex: rujeolă,
proces epidemic, strategie de vaccinare.
Introducerea:
In acest compartiment este stipulata o descriere bine structurata a evolutiei acestei patologii
conform perioadelor de vaccinare la fel este mentionat si scopul care si la pus autorul acestui
articol.
Materiale si metode:
Ca materiale au fost utilizate date statistice privind morbiditatea prin rujeola in orasul
Ekaterinburg, pe perioada anilor 1950-2016.
Studiul privind dinamica multianuală şi anuală a morbidităţii, inclusiv, pe anumite grupe de
vârstă, a fost efectuat în şase perioade distincte:
prevaccinală (1950-1961),
vaccinare selectivă (1962-1965),
vaccinarea planificată a copiilor până la 8 ani (1966-1972),
vaccinarea copiilor cu vârsta de până la 14 ani (1973-1986),
implementarea revaccinării planificate a copiilor (1987-2001)
şi perioada de vaccinare planificată la etapa de eliminare a infecţiei (2002-2016).
Rezultate:
Rezultatele obtinute au fost introduse in grafic (fig1),unde este foarte clar observata evolutia si
dinamica patologiei in cauza pe parcursul anilor 1950-2016.Deasemnea aceste rezultate sunt
foarte bine explicate si interpretate de catre autorul lucrarii, care la rindul sau se axeaza si pe
acele 6 perioade distincte care sunt prezente in compartimentul de material si metode folosite.
Concluziile
Sunt clare,cuprinzatoare si reflecta esenta actualitatii in lumea moderna a temei cercetate.
Deasemenea este prezenta si o recomandare din partea autorului ,formulata si argumentata pe
baza rezultatelor obtinute in urma efectuarii acestei cercetari
Bibliografie
Au fost enumerate toate sursele utilizate pentru redactarea acestui articol , fapt pe care-l putem
confirma , si determina veridicitatea datelor utilizate.

S-ar putea să vă placă și