Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura funcţie de sistem Ediţia 1/07-02-2011

CONTROLUL DOCUMENTELOR
S.C MACROS S.R.L Revizia 0
PFS – 03
Anexa C Pag. 14 / 14

Anexa C – Exemplu de Foaie de expediţie externă


Codul
Subiect

Simbol: O literă care defineşte tipul de document, de exemplu: F = fax; S = Scrisoare; R = Raport
De la:
Către:
Simbol
documentului
Data

Întocmit Verificat Aprobat


S.C MACROS S.R.L DIJMĂRESCU AQ:42-020006C-01-00-020211
Maria-Cristina
Procedura funcţie de sistem Ediţia 1/07-02-2011
CONTROLUL DOCUMENTELOR
S.C MACROS S.R.L Revizia 0
PFS – 03
Anexa C Pag. 14 / 14

Întocmit Verificat Aprobat


S.C MACROS S.R.L DIJMĂRESCU AQ:42-020006C-01-00-020211
Maria-Cristina