Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura funcţie de sistem Ediţia 1/07-02-2011

CONTROLUL DOCUMENTELOR
S.C MACROS S.R.L Revizia 0
PFS – 03
Anexa B Pag. 13 / 14

Anexa B – Exemplu de Foaie de expediţie internă


Codul
Subiect

Simbol: O literă care defineşte tipul de document, de exemplu: F = fax; S = Scrisoare; R = Raport
De la:
Către:
Simbol
documentului
Data

Întocmit Verificat Aprobat


S.C MACROS.S.R.L DIJMĂRESCU Maria- AQ:42-020006B-01-00-020211
Cristina
Procedura funcţie de sistem Ediţia 1/07-02-2011
CONTROLUL DOCUMENTELOR
S.C MACROS S.R.L Revizia 0
PFS – 03
Anexa B Pag. 13 / 14

Întocmit Verificat Aprobat


S.C MACROS.S.R.L DIJMĂRESCU Maria- AQ:42-020006B-01-00-020211
Cristina