Sunteți pe pagina 1din 4

TEME DE CONTROL 1

CSIE
TEME de CONTROL
Disciplina Contabilitate
Conf. Univ.Dr.Ștefan Iuliu Grigorescu

I.Exercitii ( de acomodare )

1) Folosind un dictionar dati definitii simple pentru următorii termeni:

1. avere
2. activitate economică
3. întreprindere economică
4. informație economică
5. decizii economice
6. impozit
7. proprietar
8. persoana juridică
9. persoana fizică
10. management
11. mijloace economice
12. bunuri materiale
13. resurse economice
14. capital
15. cheltuieli
16. venituri
17. rezultat
18. bani
19. patrimoniu
20. contabilitate
2) Pe site web www.mfinante.gov.ro/ portal ANAF - legislație contabilă, descărcați ultima
versiune a Legii contabilității , legea 82/1991, actualizată și completată în 2018.

Faceți comentariu pe text, extrageți și sistematizați ideile principale, sub forma unui referat de sinteză.

Pentru acces la legislație puteți folosi : www.ministeruljustiției.ro. www.monitoruloficial.ro,


www.indaco.ro, www.legestart.ro.

3) Dați exemple de informații financiare sau nefinanciare cu privire la o entitate economica (de
exemplu Petrom SA) pe care le considerate utile diversilor utilizatori in luarea anumitor
decizii economice. Identificați utilizatorul , interesul lui in firmă ,deciziile posibile pe care le
poate lua , informațiile de care are nevoie și care ii pot influența decizia .

4) Intocmiți o listă in care sa precizați 10 tipuri de întreprinderi economice in functie de domeniul


de activitate. Consultati codul CAEN.

5) Considerând ca referință PRODUCȚIA, dați exemple de întreprinderi care au mărci de


fabricație sau produse consacrate la nivel international, national.

6) Idem pentru COMERT sau SERVICII.

7) Identificați producători, prestatori si comercianți în domeniul IT care operează în Romania.

8) Pentru a vă gestiona resursele financiare personale întocmiți un buget de încasari și plați, luați in
considerare sumele pe care estimați că le veti incasa si cele pe care urmeaza sa le platiti, in luna
martie 2018. Care este suma pe care estimați că o veți avea la sfarșitul lunii martie ?

a). identific activitatile care genereaza plati

b). estimati pe categorii de activități valoarea platilor

c). stabilesc sursele de unde incasati banii


d).estimati valoarea incasarilor

Categorii de activități care genereaza plati Sursa incasarilor

Destinație Origine

Ce fac cu banii ? De unde obțin banii?

II.Delimitarea noţiunilor

Termeni din economie :

N. Dobrotă, Dicţionarul de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999:


Avere = stocul de bunuri în posesiunea agenţilor economici la un moment dat.

= varietatea bunurilor (tangibile şi intangibile) care au utilitate şi pot fi obiect de


proprietate.

Avere economică = totalitatea bunurilor care au valoare de piaţă şi sunt generatoare de venituri
(bunuri economice).

Capital real = Capital fix + Capital circulant

Capital fix = bunuri durabile care participă la mai multe cicluri de producţie, se consumă
(depreciază) treptat şi se înlocuiesc după mai mulţi ani de utilizare.

Capital circulant = bunuri care participă la un singur ciclu de producţie, se consumă în întregime şi
trebuie să fie înlocuite la fiecare ciclu.

Limbaj contabil -noţiunea de capital nu este utilizată în sensul de capital fix sau circulant.

Capital = sursa de finanţare a activităţii.

Capital subscris = contravaloarea aportului în bani sau în natură pe care asociaţii sau acţionarii s-au
angajat să îl pună la dispoziţia societăţii comerciale, în calitatea lor de
proprietari.

Extrageți din legea contabilității minim zece termeni specifici limbajului contabil și precizați semnificația
acestora.