Sunteți pe pagina 1din 2

Moisi Teodor Podgoria Miniș-Măderat,Centrul viticol Măderat

4.Calculul suprafețelor
St=58ha

Sc= AABC+AACD= 43.16


AABC=( AC*BB’)/2=(10.4*4.5)/2=23.4
AACD=(AC*DD’)/2=(10.4*3.8)/2=18.76
K=2.318
T=0.15

Sc trans=4316*k*50²/10000= 57.97

E=58-57.97=0.03<0.15 (T)

D=10.4*50*2.318=1205

I%=((242-170)/D)*100=(72/1205)*100=5.97%
Transpunere desen
AB*K=8*2.318=18.54
BC*K=5.1*2.318=11.82
CD*K=8.8*2.318=20.39
AD*K=5.2*2.318=12.05

CALCUL SUPRAFETE

S constructie = 0.2%total = 0.116 ha


S d.pricipal=(19.5*50*8)/ 10000=0.780
S d.secundar=(11.9*50*4)/10000=0.238
S zona int.=(62.8*50*6)/10000=1.884
S alei = ((8*5.9+8*5.7)*50*1)/10000=0.464
S utila= 58-0.116-0.78-0.238-1.884-0.464=54.52

29
Moisi Teodor Podgoria Miniș-Măderat,Centrul viticol Măderat

Necesar vițe altoite


Necesarul de vițe altoite

- Distanţa între rânduri (dr)- 2m

- Distanţa între butuci pe rând (db)-1.5 m

- Spaţiul de nutriţie=dr*db=2*1.5=3m²

1 viţă...3m²

X viţe...10000 m²

X=1*10000/3=3333.33 viţe/ha

54.52*3334=181769.7
+10% pt înfiițare
181770+18177=199947

30