Sunteți pe pagina 1din 3

Moisi Teodor Podgoria Miniș-Măderat,Centrul viticol Măderat

2.Caracteristici geografice și pedoclimatice


Podgoria Minis-Maderat se gaseste an judetul Arad, avantajata fiind de prezenta municipiului
Arad si a oraselor Lipova, Pancota, Curtici, Ineu si Sebis. Este localizata antre paralele de
46 º 05” si 46 º 35”, latitudine nordica si meridianele de 21 º 15” si 22 º 00”, longitudine estica.

2.1. Radiația solară

Radiaţia solară globală este în jur de 120kcal/cmp/an, cu variaţii între 110 pe versanţii slab
însoriţi şi 130 pe versanţii cu o bună expoziţie solară

2.2. Temperatura
Clima este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara înregistrându-se o
temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități de
precipitații se înregistrează în luna iunie (88,6 mm), în general sezonul cald înregistrând 58% din
cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor din vest. Se mai înregistrează un
maxim secundar în lunile de toamnă (24% din cantitatea medie anuală).
Între cele două maxime se intercalează un minim principal: februarie, martie, cu cea mai scăzută
valoare de 30 mm și un alt minim în septembrie de 36,5 mm.

Datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul anului advecției aerului umed
din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă a Apusenilor, de aici și explicația
frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120.

Valoarea medie anuală a umidității relative este de 76%.

Frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică, frecvența maximă fiind atinsă în
luna octombrie (22,6%), urmată de cea sudică în noiembrie (18,9%), de cea nord-estică în mai
(17,8%) și cea nord-vestică în iulie (15,0%).

7
Moisi Teodor Podgoria Miniș-Măderat,Centrul viticol Măderat

2.3. Lumina

Nebulozitatea este direct influentata de temperatura si umezeala aerului, valoarea medie anuala
variind de la 5 zecimi la 6,5 zecimi, cele mai mari valori medii lunare inregistrandu-se iarna
(peste 7 zecimi). Ca urmare, durata efectiva de stralucire a soarelui variaza intre 1900 si 2000
ore/an in zonele inalte din vest si sud si intre 2000 si 2100 ore/an

2.4.Umiditatea și Hidrofrafia
Apele curgatoare sunt tributare Muresului si Crisului Alb. Cele care dreneaza zona montana si
colinara au o densitate apreciabila, debite anuale moderate si o scurgere permanenta sau
semipermanenta.
Apele din campie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire an Campia Ineu-Cigher.Apele
freatice din zona colinara sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adancime de 10-15
m.
La campie , apele freatice sunt apropiate de suprafata, aflandu-se la numai 1-3 m an campia
tabulara si la 3-5 m an fasia glacisurilor de contact cu muntele si colinele.

2.5. Vânturile

Vânturile predominante sunt cele din V, NV si N, care însumează anual peste 60% din frecvenţa
şi care la coborârea pe versanţii dealurilor spre depresiune manifestă caractere foehnice.
Vânturile din NE, în special crivăţul, accentuează fenomenul de îngheţ

2.6. Condiţii naturale critice


Influențează dezvoltarea și fructificarea, cantitatea și calitatea recoltei, uneori integritatea
și longevitatea butucilor.

Cele mai frecvente atacuri climatice întâlnite în zonă sunt brumele timpurii și înghțurile
tarzi de primăvară.

8
Moisi Teodor Podgoria Miniș-Măderat,Centrul viticol Măderat

2.7. Condiţii eco-pedologice


Tipurile de sol reprezentative sunt solurile eu-mezobazice si brune luvice. Pe versantii de la
contactul cu campia, predomina solurile brune eu-mezobazice tipice. In partea nordica a
podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.
Relieful este reprezentat de trei unitati morfogenetice:
- muntii Zarandului, care, de la altitudini an jur de 800 m coboara an largi nivele de eroziune spre
colinele sau campiile anvecinate. Cel mai important contact al constituie aliniamentul ?iria-
Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantatiilor centrului viticol Minis. Acesti munti sunt
adanc de numeroase vai torentiale.
- colinele piemontane apartin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului si Dealurile Codru-Mona)
si sunt separate de vai cu versanti si procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboara domol de
la circa 350-300 m la circa 200-150 m.
- Campia Aradului, caracterizata ca fiind o campie loessica tabulara si slab accidentata de vai
meandrate si putin adancite, de cursuri parasite, de crovuri, grinduri aplatizate si lucrari antropice