Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele:

Ordinea efectuării operațiilor


1. Calculează:

4×4+4×5= 13+8×8=

90-6×6= 9×5-16=

23+18÷6= 55-26÷6=

5×5+5÷5= 13-9+7×3=

2. Scrie rezultatul obținut sub forma unui produs de trei factori:

6×6 - 81÷ 9=

____________________________________________________

3. Ia din dublul lui 7 pe 10.

____________________________________________________

4. Adaugă la câtul numerelor 24 și 6 cea mai mare cifră pară.

___________________________________________________

5. Ionel are de rezolvat 5 probleme. Ioana are de rezolvat de 7 ori mai multe probleme decât
Ionel. Câte probleme au de rezolvat cei doi copii împreună?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Verifică egalitățile:

10+10:2 = 2×5+5 ___ 18-4×4 = 7×10×0+2 ___

3+3×3 = 5-5:5 ___ 25-14:7 = 39-55:10 ___


7. Calculează respecând orineal efectuării operațiilor:

14+49:7-(14+49):7+23 =

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8. Dacă b = 5 = 5×3 și a = 6×2-2×1, arată că b este dublul lui a.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9. Efectuând atent calculele 100-(12+7×5-12:4) vei obține:

A) 54 b) 56 c)50 d)63

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

10. Alcătuiește o problemă care să corespundă relației: 20+20:4 =..........

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________