Sunteți pe pagina 1din 2

_______________________ ______________

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ

Clasa III

N/r Item Scor

1 Descoperă regula și completează fiecare șir:

a)231, 333, 435,_____,_____;


b)894, 684,474, _____, ____; L0123456
c)_____,_____, 444, 322, 200;
d)_____, 312, 534, 756.

2 Scrie prin exercițiu, apoi calculează:


a)cu cât numărul 400 este mai mare decât diferența numerelor 712
și 215;
______________________________________________________
b)cu cât suma numerelor 282 și 28 este mai mică decât numărul L0123
500;
_____________________________________________________ L0123

3
Stabilește traseul corect:

478 + 156 172 + 328 206 + 294 L0123


89 + 411 910 – 297 1000 – 387
802 – 189 800 – 166 903 – 269

4 Află numerele necunoscute.

x + 510 = 705 y – 259 = 259 700 – z = 197


x=____________ y= _____________ z= ____________
x=____________ y= ______________ z= ____________ L0123456
____________ ______________ _______________
5 Completeazăîn mod potrivit:
235 + ___< 240 235 + ______< 500
235 + ____>240 235 + ______> 500 L01234

6 Calculează.
356 + 284 =_____ 504 – 128 =______ L0123456
137 + 465=______ 800 – 214=______
507 + 237=______ 1000 – 326=_____

7 Rezolvă problema cu justificări:

În trei dulapuri ale unei biblioteci sunt în total 983 de cărți. În


primul și în al doilea dulap sunt în total 627 de cărți, iar în al doilea
și al treilea dulap sunt la un loc 635 de cărți. Câte cărțisunt în
fiecare dulap?
Schema
________________________
________________________ L012
________________________
Rezolvare:
1)________________________ L012
2)________________________ L012
3)________________________ L012
Răspuns:______________________________________________ L01

8 Completează tabelele:

Termen 611 218


Termen 19 503 L0123456
Suma 600 250

Descăzut 1000 920


Scăzător 650 150
Diferență 900 150

Scor total: 46 puncte