Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Funcțiile de nutriție
Clasa a VII-a
I. 45 puncte
1. Coloana A cuprinde aparatele ce îndeplinesc funcțiile de nutriție, iar coloana B organele aparatelor respective. Scrieți, în
spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 8p
A B
1.Aparatul digestiv a. trahee e. uretere
2.Aparatul circulator b. rinichi f. inima
3.Aparatul respirator c. esofag g. stomac
4.Aparatul excretor d. laringe h. artera

2. Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei
corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, în spațiul din dreptul cifrei corespunzătoare
afirmației, litera F si modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Afirmația modificată se scrie în spațiul
de sub afirmația falsă pe care o modificați. 16 p

1) Laringele reprezintă locul de încrucișare a căii respiratorii cu cea digestivă.

2) Intestinul subțire este cel mai lung segment al tubului digestiv.

3) Hemoglobina are rol în transportul oxigenului și dioxidului de carbon.

4) Arterele sunt vase care aduc la inima sângele de la toate organele corpului.

5) În zona corticală a rinichiului se găsesc 7-14 piramide renale.

3. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 21 p
1. Bolul alimentar se formează în:
a) stomac
b) cavitatea bucală
c) intestin subțire
2. Unitatea structurală și funcțională a rinichiului este:
a) neuronul
b) nefronul
c) alveola pulmonară
3. Hematiile sunt:
a) leucocitele
b) trombocitele
d) eritrocitele
4. Mușchiul inimii se numește:
a) miocard
b) endocard
c) pericard
5. În inspirație:
a) aerul iese din plămâni
b) mușchii respiratori se relaxează
c) presiunea din interiorul plamânilor scade
6. Chimul gastric se formează în:
a) intestin gros
b) stomac
c) intestin subțire
7. Procesul de eliminare a urinii se numește:
a) micțiune
b) defecație
c) transpirație

II. 45 puncte

Funcțiile de nutriție asigură întreținerea vieții organismului în condiții normale de activitate


a) Metabolismul este constituit din două procese antagoniste, strâns corelate. Definiți metabolismul 5p
b) Scrieți cele două etape ale metabolismului precizând rolul fiecăreia 8p
c) Definiți digestia și descrieți digestia în cavitatea bucală (tipuri de transformări, etape) 16 p
d) Alcătuiți o schemă simplă prin care poate fi reprezentată circulația sângelui la om (circulația mare și circulația mică) 16 p
Oficiu 10 p
Test de evaluare
Funcțiile de nutriție
Clasa a VII-a
Barem de corectare și notare

I. 45 puncte
1. 1 pct x 8 = 8 pct
A B
c g 1.Aparatul digestiv a. trahee e. uretere
f h 2.Aparatul circulator b. rinichi f. inima
a d 3.Aparatul respirator c. esofag g. stomac
b e 4.Aparatul excretor d. laringe h. artera

2. 2 pct x 5 = 10; 2 pct x 3= 6 pct

F 1) Laringele reprezintă locul de încrucișare a căii respiratorii cu cea digestivă.


Faringele
A 2) Intestinul subțire este cel mai lung segment al tubului digestiv.

A 3) Hemoglobina are rol în transportul oxigenului și dioxidului de carbon.

F 4) Arterele sunt vase care aduc la inima sângele de la toate organele corpului.
venele
F 5) În zona corticală a rinichiului se găsesc 7-14 piramide renale.
medulară

3. 3 pct x 7= 21 pct

1. Bolul alimentar se formează în:


b) cavitatea bucală

2. Unitatea structurală și funcțională a rinichiului este:


b) nefronul

3. Hematiile sunt:
d) eritrocitele

4. Mușchiul inimii se numește:


a) miocard

5. În inspirație:
c) presiunea din interiorul plamânilor scade

6. Chimul gastric se formează în:


b) stomac

7. Procesul de eliminare a urinii se numește:


a) micțiune

II. 45 puncte
a) Definiția metabolismului 5 p
b) Etapele metabolismului 2x 1 p= 2 p
Rolul etapelor 2x 3 p= 6 p
c) Definiția digestiei 4p
Descrierea digestiei în cavitatea bucală:
Tipuri de transformări - mecanice, fizice, chimice 2p x 3= 6 p
Etape: - masticație 2p x 3= 6 p
- formarea bolului alimentar
- deglutiția
d) circulația mare 8 p
circulația mică 8 p
Oficiu 10 p
Total 100 p