Sunteți pe pagina 1din 15

BORDEROU

B. PIESE DESENATE
ARHITECTURA
A 1 – Plan de încadrare în zonă sc. 1/2000
A 2 – Plan de situație sc. 1/500
A 3 – Corpul C1 Plan parter – situatie existenta sc. 1/100
A 4 – Corpul C1 Plan parter – situatie propusa sc. 1/100
A 5 – Corpul C1 Plan etaj – situatie existenta (propusa) sc. 1/100
A 6 – Corpul C1 Fatada principala – situatie existenta (propusa) sc. 1/100
A 7 – Corpul C1 Fatada secundara – situatie existenta (propusa) sc. 1/100
A 8 – Corpul C1 Fatada laterala dreapta– situatie existente (propusa)sc. 1/100
A 9 – Corpul C1 Fatada laterala stanga – situatie existenta(propusa) sc. 1/100
A 10 – Corpul C1 Sectiune caracteristica – situatie existenta sc. 1/100
A 11 – Corpul C1 Sectiune caracteristica – situatie propusa sc. 1/100
A 12– Corpul C1 Plan invelitoare – situatie existente (propusa) sc. 1/50
A 20 – Corpul C3 Plan curent – situatie existenta sc. 1/50
A 21 – Corpul C3 Fatada principala – situatie existente sc. 1/50
A 22 – Corpul C3 Fatada secundara – situatie existenta sc. 1/50
A 23 – Corpul C3 Fatada laterala dreapta – situatie existenta sc. 1/50
A 24 – Corpul C3 Fatada laterala stanga – situatie existenta sc. 1/50
A 25 – Corpul C3 Sectiune caracteristica – situatie existenta sc. 1/50
A 26 – Corpul C3 Plan invelitoare – situatie existenta sc. 1/50
A 27 – Corpul C3 Plan curent – situatie propusa sc. 1/50
A 28 – Corpul C3 Fatada principala – situatie propusa sc. 1/50
A 29 – Corpul C3 Fatada secundara – situatie propusa sc. 1/50
A 30 – Corpul C3 Fatada laterala dreapta – situatie propusa sc. 1/50
A 31 – Corpul C3 Fatada laterala stanga – situatie propusa sc. 1/50
A 32 – Corpul C3 Sectiune caracteristica – situatie propusa sc. 1/50
A 33 – Corpul C3 Plan invelitoare – situatie propusa sc. 1/50
Întocmit
Paltarac Sabin
MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTURĂ
Faza P.T.
1. DATE GENERALE

1. Obiectiv : REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA


IZVOARELE
2. Amplasament: Tulcea, Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele
3. Beneficiar: Comuna Izvoarele
4. Proiectant SC. FAVOLA MARIS SRL.-D

Documentatia propune reabilitarea si modernizarea unitatii de invatamant, precum


si dotarea ei cu grupuri sanitare conforme si sala de sport. Amplasamentul este in satul
Izvoarele, str. Scolii, nr. 11.
Parcela se identifica prin numarul topographic T29 P897
Ca urmare a cererii, s-a obtinut Certificatul de urbanism nr 3/362 din 01.02.2016
în scopul REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA
IZVOARELE

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:


- la nord – Drum communal
- la sud – Acces Str. Scolii
- la vest – Proprietar
- la est – Proprietar

Conform normativului P 100 / 1 - 2013, zona se incadreaza in IMR 100 de ani, cu


coeficientul de zonare seismica ag = 0,16 si perioada de colt Tc= 0,7 sec. Conform STAS
6054/1974 adancimea maxima de inghet este de 0,90 de la suprafata terenului.
Municipiul Tulcea se afla in zona climatica II, cu temperatura exterioara iarna de
– 15 ° C si in zona eoliana III, cu viteza vantului de 4,5 m/s conform SR 10101/21-92.
Categoria de importanta a obiectivului – C.
Clasa de importanta – III
2.DESCRIEREA LUCRĂRILOR

2.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ


In incinta se afla 3 corpuri de cladire:
C1 - regim de inaltime parter si etaj cu o suprafata construite de 533,00m2
C 2 – regim de inaltime parter cu o suprafata construita de 619,63 m2
C3 regim de inaltime parter cu o suprafata construta de 279,35m2

2.2. SITUAȚIA PROPUSĂ


Prin documentatia de față se propune reabilitarea structurala a corpurilor C1 si
C3, modernizarea si dotarea lor cu grupuri sanitare.

2.2.1.LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ
Corpul C1:
La parter se propune realizarea grupurilor sanitare conforme cerintelor unitatilor
de invatamant prin desfiintarea unei sali de clasa, precum si modernizarea cladirii prin
refacerea invelitorii si a sarpantei, echiparea cu termosistem si dotari interioare.
Corpul C3:
Se propune recompartimentarea corpului tinand cont de propunerile expertului si
realizarea unei sali de sport cugrupuri sanitare, alocarea unui spatiu pentru o biblioteca
percum si asezarea centralei termice.
Dotarile vor fi detaliate in devizele lucrarii.

2.2.2. STRUCTURA
Corpul C1
Terenul de fundare este unul argilos.
Fundatiile sunt continue din beton simplu sub zidurile de caramida ale parterului.
Sunt prevazute centuri din beton armat in socluri is fundatii. In urma sondajului s-a
stabilit ca adancimea de fundare este de 2.30 fata de cota 0.00.
Pereti portanti din zidarie simpla cu caramida plina in sistem celular, zidurile
exterioare cu grosimea de 37,5 cm iar zidurile interioare de 25cm. Zidurile interioare de
compartimentare sunt de 12,5 cm, neportante.
Sunt prevazuti samburi din beton armat la colturi si intranduri si intermediar la
zidul exterior al holului. Sunt prevazute century din beton armat la nivelul planseelor.
Planseele, scarile si aticele sunt din beton armat.

Corpul C3
Constructia are regim de inaltime P si forma in plan dreptunghiulara.
Terenul de fundare este unul argilos.
Fundatiile sunt continue din zidarie de piatra sub zidurile de caramida ale
constructiei In urma sondajului la fundatie s-a stabilit ca latimea fundatiei este de 0.55m
iar adancimea de fundare de 1.00 fata de cota terenului.
Peretii sunt portanti din zidarie simpla cu caramida GVP in sistem celular. Zidurile
exterioare si interioare sunt de 37,5 cm peste care s-a aplicat mortar de tencuiala.
Sunt prevazute centuri din bwton armat sub cosoroabele sarpantei. Planseul este din
lemncu grinzi sprijinind pe zidurile longitudinale.
Sarpanta este din lemn si invelitoare din tabla.

2.2.3.INSTALAȚII
A. INSTALAȚII SANITARE
Prepararea apei calde de consum se face folosind centrala.
Instalatia interioara de apa caldă și rece se execută cu conducte din material
plastic – polipropilena, rezistenta la coroziune (și la temperatură); conductele vor fi
montate îngropat sau, acolo unde nu este posibil, vor fi mascate. Conductele vor fi izolate
termic (cele de apa rece pentru evitarea condensului); izolatia va avea si rol de izolare
fonica.
Conductele de canalizare vor fi de asemenea din polipropilena (pentru canalizare)
cu diametre in functie de debitul preluat sau conditionat de obiectele sanitare racordate.
La trecerile conductelor prin plansee si pereti din zidarie sau beton se vor monta
tuburi de protectie.
Pe racordurile obiectelor sanitare au fost prevazute robinete cu sfera pentru
inchidere.

B.INSTALAȚII ELECTRICE
Iluminatul încăperilor se asigura cu corpuri de iluminat fluorescente.

Corpurile de iluminat sunt actionate diferentiat, pe grupe, prin intrerupatoare si


comutatoare.
In incaperi s-au prevazut prize monofazice obisnuite sau cu contact de protectie,
intrerupatoare si comutatoare, in varianta montaj ingropat.
Instalatia se va realiza cu conductori din cupru FY, trasi in tuburi IPEY si TN,
functie de natura materialelor din care sunt construite elementele cladirii.

C.INSTALAȚII TERMICE
Calculul necesarului de caldura s-a facut conform STAS 1907/1-1997 si cu
respectarea prevederilor normativului I13/1994. Agentul de incalzire este apa calda cu
temperatura de 90o/70oC.
Încălzirea încăperilor se va face prin panouri radiante.

D. UTILITĂȚI
Alimentare cu apa – racordul se va face de la reteaua existenta. Racordul se va
executa cu teava din polietilenă de inalta densitate cu diametrul nominal de 32 mm. Pe
racordul de apa se va intercala apometru pentru integrarea consumurilor, dotat cu
armaturi de inchidere; pentru a ramane in domeniul de precizie marita (demararea
inregistrarii la debite mici), apometrul care va fi montat va avea diametrul de 1’’.

Canalizarea – racordul de canalizare se va face la reteaua de canalizare a


localitatii.
Conductele de canalizare vor fi din polipropilena pentru canalizari sau PVC –
mediu; s-au adoptat pante de scurgere pentru incadrarea vitezelor in domeniul vitezelor
de autocuratire.
Alimentarea cu energie electrica – alimentarea cu energie electrica se va face
din reteaua existenta pe amplasamentului, urmand ca solutia tehnica sa fie stabilita de
care furnizor in cadrul avizului de racordare.
3.DATE ȘI INDICII CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA
PROIECTATĂ
C1
Regim de inaltime = Parter +Etaj
S construita existenta = 533,00 mp
S desfasurata existenta = 1028,50 mp
S utila existenta = 872,87 mp
Inaltimea la cornisa = + 6,90 m
Inaltimea maxima = + 9,90 m
S construita propusa = 611,90 mp
S desfasurata existenta = 1028,50 mp
S utila existenta = 899,17 mp
Inaltimea la cornisa = + 6,90 m
Inaltimea maxima = + 9,90 m

C3
Regim de inaltime parter
S construita existenta = 279,35 mp
S desfasurata existenta = 279,35 mp
S utila existenta = 220,28 mp
Inaltimea la cornisa = + 3,75 m
Inaltimea maxima = + 5,75 m

Întocmit,
arh. Luminița Arhire
Faza : P.T.

MEMORIUL TEHNIC DE REZISTENTA

1. Obiectiv :
REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IZVOARELE
Amplasament: Tulcea, Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele
Beneficiar: Comuna Izvoarele
Proiectant SC. FAVOLA MARIS SRL.-D

2. Incadrarea constructiei in grupe si categorii de importanta


- Conform Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri,
indicativ P 100 – 1/2013, clasa de importanta este „III”, constructie de importanta
„redusa” la care coeficientul de importanta este 1 = 1.00.
Conform H.G.766/1997 categoria de importnta a cladirii este C (normala).

3.Incadrarea constructiilor din punct de vedere a actiuni seismice si a


sarcinilor climatice
Constructia este situata in zona seismica la care valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare ag = 0.16 g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7 sec, conform „Cod
de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100
– I/2006, pentru un cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referinta IMR = 100 ani.
Din punct de vedere a adincimi de înghet , conform STAS 6054/77 ea se găseşte
la 0.90 –1.00 m.
Din punct de vedere a acţiuni vântului conform NP08 - 04, amplasamentul are o
presiune dinamică de baza de 0.50 kN/mp.
Din punct de vedere a acţiuni zăpezi conform CR1-1-3-2005 valoarea
caracteristica a incarcarii la sol este de 2.5 kN/mp.
Din punct de vedere al zonării climatice amplasamentul se află în zona II conform
STAS3303/1-75.

4. Date despre terenul de fundare


Nu exista studiu geotehnic dar in urma sondajelor s-a stabilt ca pamantul este unul
argilos la ambele corpuri de cladire.

5. Solutii constructive

2.2.2. STRUCTURA
Corpul C1
Terenul de fundare este unul argilos.
Fundatiile sunt continue din beton simplu sub zidurile de caramida ale parterului.
Sunt prevazute centuri din beton armat in socluri is fundatii. In urma sondajului s-a
stabilit ca adancimea de fundare este de 2.30 fata de cota 0.00.
Pereti portanti din zidarie simpla cu caramida plina in sistem celular, zidurile
exterioare cu grosimea de 37,5 cm iar zidurile interioare de 25cm. Zidurile interioare de
compartimentare sunt de 12,5 cm, neportante.
Sunt prevazuti samburi din beton armat la colturi si intranduri si intermediar la
zidul exterior al holului. Sunt prevazute century din beton armat la nivelul planseelor.
Planseele, scarile si aticele sunt din beton armat.
Se recomanda urmatoarele masuri pentru reabilitarea corpului de cladire:
1. Demolarea invelitorii si sarpantei de lemn cu executarea unei noi sarpante de
lemn si invelitoare din tabla ondulata tip Lindab.
1.1 Se inlatura stratul de protectie a hidroizolatiei pana se ajunge la sapa din
mortar de protectie a termoizolatiei.
1.2 Se traseaza pozitia zidurilor si grinzilor pe terasa existenta pentru a
pozitiona talpile de reazem a popilor.
1.3 Se monteaza talpile de lemn pentru rezemarea popilor si apoi cosoroabele
sarpantei. Cosoroabele vor rezema pe centurile exterioare de pe zidurile de
caramida existente. Daca talpile nu sprijina continuu pe terasa existenta, se va
umple golul dintre talpa si spa cu mortar ciment M25.
1.4 Se trece la executarea sarpantei si apoi a invelitorii.

Corpul C3
Constructia are regim de inaltime P si forma in plan dreptunghiulara.
Terenul de fundare este unul argilos.
Fundatiile sunt continue din zidarie de piatra sub zidurile de caramida ale
constructiei In urma sondajului la fundatie s-a stabilit ca latimea fundatiei este de 0.55m
iar adancimea de fundare de 1.00 fata de cota terenului.
Peretii sunt portanti din zidarie simpla cu caramida GVP in sistem celular. Zidurile
exterioare si interioare sunt de 37,5 cm peste care s-a aplicat mortar de tencuiala.
Sunt prevazute centuri din beton armat sub cosoroabele sarpantei. Planseul este din
lemncu grinzi sprijinind pe zidurile longitudinale.
Sarpanta este din lemn si invelitoare din tabla.

Se recomanda urmatoarele interventii la corpul C3


- Fundatiile se camasuiesc cu beton atmat C12/15 in grosime de 10 cm, iar la partea
superioara camasuielile se vor lega cu bride de b.a. (30x30-75cm) la distanta intre ele de
1.50 m;
- Se amplaseaza samburi din beton armat la colturile cladirii;
- La baza sambureilor se prevad cuzineti din beton armat;
- Se inlocuieste termoizolatia din pamant cu vata minerala,
- Se consolideaza planseul de lemn cu dulapi la 45 grade amplasati la partea superioara si
inferioara a grinzilor de lemn si fixate cu minim 4 cuie de grinzile de lemn a planseului,
- Se inlocuieste sarpanta din lemn astfel:
-Se inlatura stratul de protectie a hidroizolatie si hidroizolatia pana se ajunge la
sapa din mortar de protectie a termoizolatiei.
-Se traseaza pozitia zidurilor si grinzilor pe terasa existenta pentru a pozitiona talpile de
reazem a popilor.
- Se monteaza talpi1e de lemn pentru rezemarea popilor gi apoi cosoroabele sarpantei.
Cosoroabele vor rezema pe centurile exterioare de pe zidurile de caramida existente.
Daca talpile nu sprijina continuu pe terasa existenta , se va umple golul dintre talpa si
sapa cu mortar de ciment M 25.
- Ancorarea garpantei se va face de centurile exterioare de pe zidurile caramida existente
cu agrafe Ø6/1.50 m si prin fixarea talpii popilor cu bride sau scoabe de otel de terasa.
-Camasuirea in lungul fisuri pe ambele fete a peretilor fisurati cu mortar M100 armat cu
plasa STNB 4X100/4X100. Camasuiala va fi cu grosime de 5 cm si continua pe toata
lungimea fisurilor. Plasa va fi ancorata in soclul de beton nou executat.

-lntroducerea unor stalp din beton armat la colturile peretilor in spaletii de zidarie. Stalpii
reazema pe cuzineti de beton armat executati in soclul de piatra.
La reabilitarii scolii se fac urmatoarele lucrari:
-Refacerea tencuielilor interioare la ziduri cu inlaturarea igrasiei cu material precum
Xypex.
-lzolarea termica perimetrala cu polistiren de 10 cm la exterior a cladirii cu placi
de polistiren fixate de pereti prin lipire cu o tencuiala subtire si cu bolturi si dibluri
introduse in gauri forate;
-Reparati si inlocuiri a elementelor de sarpanta degradate
-Repararea si complectarea trotuarelor

Trotuarul se va executa din beton simplu turnat pe un strat de pietris urmarind


cota terenului. La contactul cu soclul se va turna un dop din bitum pentru a se evita
patrunderea apei din exterior la fundatii.
Buiandrugii interiori si exteriori se vor executa monoliti odata cu centurile, fiind
inclusi in inaltimea acestora, in cazul celor care au o distanta < de 60 cm pana la partea
superioara a centurii. Ceilalti de vor executa independenti, sprijinirea pe zidarie fiind , in
ambele cazuri min. 25 cm de o partea si de cealalta a golului.
Măsuri de ignifugarea a lemnului:
spoirea suprafeţelor cu suspensie de silicat;
1) impregnarea lemnului cu săruri de amoniu, sodiu şi potasiu.
Diasil A si B (cu dublu rol adica ignifugare +antiseptizare ) , A –amorsa , B – 2 strate
prin pulverizare Viasil(cu dublu rol adica ignifugare +antiseptizare) 2 strate prin
pulverizare
2)Împotriva putrezirii lemnului se folosesc următoarele substanţe antiseptice:
săruri minerale solubile în apă: clorura de zinc, sulfatul de cupru;
derivaţi organici solubile în apă: fenoli, crezoli;
derivaţi organici insolubile în apă: gudronul de huilă;
substanţe antiseptice gazoase: anhidrida sulfuroasă.
Diasil A si B (cu dublu rol adica ignifugare +antiseptizare ) A –amorsa , B – 2 strate
prin pulverizare
Viasil(cu dublu rol adica ignifugare +antiseptizare) , 2 strate prin pulverizare
Toate rosturile de lucru pentru turnarea betonului ce se vor crea vor fi tratate conform
normativ NE012-99 ’’Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton’’ adica :
- spalari cu jet de apa si aer sub presiune
- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi curatata si se freaca cu peria de
sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment, dupa care se va uda.
- inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa
dupa regula ’’ betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata’’
S-au folosit urmatoarele clase de beton : C8/10 – beton egalizare, C12/15 –
infrastructura si C16/20 pentru suprastructura.
Otelurile au clasele OB37 si PC52.

6. Exigente la care se verifica proiectul


Conform “Îndrumãtor privind aplicarea Regulamentului de verificare tehnicã de
calitate a proiectelor - H.G.R. 925/1955”, proiectul trebuie verificat la Cerinţa “A” –
Rezistenţã şi stabilitate.
7. Urmărirea comportării în timp a construcţiei
Urmărirea comportării clădirii în timp se va efectua de către beneficiar conform
normativului P 130-1999.
Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute în instrucţiunile de
urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de
evenimente deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren, etc.)
Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi
rapoarte ce vor fi menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea tehnică
a construcţiei. În cazul în care se constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei,
beneficiarul va solicita o inspectare extinsă urmată de întocmirea unei expertize tehnice.
Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu ajutorul unor
mijloace simple de măsurare.
Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice se înscrie în jurnalul
evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei.
Beneficiarul are obligaţia verificării comportării odată pe trimestru, precum şi
după orice eveniment deosebit (cutremur, inundaţie, etc).
Urmărirea curentă se face la următoarele categorii de lucrări, analizându-se:
- situaţia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansată, alunecare);
La nivelul cotei ± 0.00 la toate corpurile de clădire se vor planta reperi de tasare. Se va
realiza un caiet pentru înscrierea tasărilor reperilor de tasare. În acest caiet se va trece
schiţa cu amplasarea şi numerotarea reperilor cât şi cotelor în raport cu punctul fix
amenajat. Se vor face citiri pe timpul execuţiei şi exploatării datelor calendaristice la care
s-a făcut citirea.
- fundaţii (fisurare, deplasare);
- structura de rezistenţă;
- pereţi exteriori, interiori, finisaje;
- disconfort (higrotermic, acustic);
- instalaţii.
Pentru orice modificare în destinaţie va fi informat proiectantul în vederea luării
acceptului acestuia, ţinând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor
structurale ale clădirii.
8. Norme de protectia muncii
La execuţie se vor lua toate mãsurile de protecţia muncii prevãzute în:
F Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrãri de cofraje, schele, cintre,
eşafodaje, - IM 007/96 publicate în B.C. 10/96.
FArticolul 8 din Legea 319/2006 (anexa1 privind obigatiile executantului
F Regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii cu
subliniierile specifice cuprinse in:
Cap. 19. Terasamente
Cap.21. Prepararea si transportul betoanelor
Cap.22. Turnarea betoanelor
Cap.23. Fasonarea si montarea armaturilor
Cap.28. Cofraje

9. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor


În vederea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară respectarea cu stricteţe a
următoarelor norme şi decrete:
- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de M.I. şi
M.L.P.A.T. cu Ord. 381/04.03.1994 şi respectiv nr. 1219/03.03.1994;
- H.G.R. nr. 51/1992 şi H.G.R. nr. 71/1996 – republicat cu nr. 51/1996;
- Normativ P118/99 – „Norme tehnice de protecţie şi realizarea construcţiilor
privind protecţia la acţiunea focului“
- C58/1996 - Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi
produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii.
- C300 - Normativ de prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii.
- Normele indicate mai sus sunt obligatorii atât pentru proiectant cât şi pentru
beneficiarul şi executantul lucrărilor, fiecare în domeniul său de responsabilitate. Se va
acorda o atenţie deosebită depozitării şi manipulării materialelor inflamabile, în scopul
prevenirii oricăror posibilităţi de incendiu.
La punctele de lucru se vor organiza pichete de incendiu, luându-se toate măsurile
necesare în scopul respectării cu stricteţe a Normelor PSI.
Echipelor de intervenţie li se vor face instructaje speciale privind acordarea de
ajutor în caz de incendiu.
Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, măsurile de prevenire a incendiilor se
stabilesc de către elaboratorul documentaţiei de organizare de şantier şi de către unitatea
de execuţie.
Recepţia şi punerea în exploatarea lucrărilor cuprinse în prezentul proiect se va
face numai dacă s-au realizat măsurile PSI indicate în normele menţionate mai sus.

10.NORMATIVE DE PROIECTARE IN CONSTRUCTII


Proiectarea constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare la data
elaborarii documentatiei, dintre care enumeram in mod deosebit:

- Normativ P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica.


- Normativ NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directa.
- Cod CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
-CR 2-1-1-2005 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti
structurali din beton armat.
-CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor.
-NP082-04 Cod de proiectare.Actiunea vantului asupra
constructiilor.
-STAS 10101/1-87 Actiuni in constructii – Greutati tehnice si
incarcari permanente.
-STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii – Incarcari tehnologice
din exploatare pentru constructii civile si indus-
triale.
AS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din
beton, beton armat si beton precomprimat.
-STAS 10108/0-78 Constructii civile industriale si agricole.Calculul
elementelor de otel.
-C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor.
-COD NE 012-1999,2007 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton
si beton armat.

-COD NP 005-1996 Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de


constructie din lemn.
-C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lu-
crarilor de constructii si a instalatiilor aferente.
-C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia
-Legea 10/95 Legea calitatii lucrarilor de constructii.
lucrarilor de constructii si instalatii.

Întocmit
Ing. Tanase Cosmin