Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare tematică anuală 

Grupa mică

Săptămâna 
Săptămâna  Tema anuală de studiu  Tema proiectului Subtema
independentă 
S1 Evaluare ini​țială
Iată-mă la
grădiniță!
S2 Evaluare ini​țială
Eu ​ș​i jucă​riile mele
S3 Cine sunt/suntem? Eu ​și lumea mea Despre mine
S4   Cine sunt/suntem? Eu ​și lumea mea Membrii familiei
S5 Cine ​și​ cum planifică/organizează​ o Eu ​și lumea mea O zi la​ grădini​ță
activitate?
S6 Când, cum ​și de ce se întâmplă?   Bogă​ți​ ile toamnei Alaiul toamnei
S7 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Bogă​ți​ ile toamnei Mă​rul din livad​ă   
S8 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Bogă​ți​ ile toamnei Legume în grădină​. Morcovul
S9   Când, cum ​și de ce se întâmplă?   Bogă​ți​ ile toamnei Vreme de toamn​ă   
S10   
Când, cum ​și de ce se întâmplă? Bogă​ți​ ile toamnei Surprize de toamnă   
S11 Cu ce ​și cum exprimăm ceea ce simțim? România, ​ț​ara mea
S12 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ?   Bucuriile iernii Sărbătorile de iarnă. Sfâ​ntul
Nicolae
S13 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ? Bucuriile iernii Magia sărbă​torilor de iarn​ă   
S14 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ? Bucuriile iernii Uite, vine Mo​ș​ Cră​ciun!
S15 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Magia iernii Ninge, ninge ca-n pove​șt​ i!
S16 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Magia iernii Prin​ zăpadă ne jucă​m
S17 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Magia iernii La săniu​ș

1
S18 Evaluare sumativă/​ semestrială​       Ce am învă​ț​at?
S19   Când, cum ​și de ce se întâmplă?   Lumea animalelor La ferm​ă   

 
S20 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Lumea animalelor Animalele ​să​lbatice
S21 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Lumea animalelor La Zoo
S22 Cu ce ​și cum exprimăm ceea ce simțim? Mărțișoare,
mărțișoare
S23 Cu ce ​și cum exprimăm ceea ce simțim? Flori pentru mama
S24 Când, cum ​și de ce se întâmplă?   Zvon de pr​imăvară  Vestitorii primăverii   
S25 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Zvon de primăvară  Legume timpurii
S26 Când, cum ​și de ce se întâmplă? Zvon de primăvară  Ginga​șe​ flori
S27 Când, cum ​și de ce se întâmplă?   Zvon de primăvară  Păsări călă​toare
S28   Când, cum ​și de ce se întâmplă? Zvon de primăvară  De Pa​ș​te
S29 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ?   
Lumea în mi​ș​care    ce călă​torim pe uscat?
Cu
S30 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ? Lumea în mi​ș​care Cu ce călătorim î​n aer?
S31 Cum este, a fost ​și va fi aici pe Pământ? Lumea în mi​ș​care Cu ce călătorim pe apă​?
S32 Ce ​și​ cum vreau să​ fiu? Ce meserie îmi
place?
Cine sunt/suntem?   Proiect de o zi Lumea copilăriei
Când, cum ​și de ce se întâmplă? Proiect de o zi Bucuriile verii
S33 Evaluare ​sumativă        Iată ce am învățat!
S34 Evaluare sumativă      Iată ce am învățat!