Sunteți pe pagina 1din 4

Creşterea găinilor pentru carne şi ouă

Investiţia iniţială 13 150 MDL


Vânzări în primul an 41 325 MDL
Profit brut (pe an) 15 965 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 10 luni

Descrierea afacerii

Creşterea păsărilor sau avicultura constituie o sursă importantă de aprovizionate a populaţiei cu produse alimentare
deosebit de valoroase, cum ar fi carnea şi ouăle. Peste 85% din carnea de pasăre ce se consumă în prezent în lume
este carnea de pui broiler şi aproape în totalitate ouăle de consum sînt de găină Concomitent cu producţia de bază
menţionată creşterea păsărilor dă proprietarilor puf, pene, care servesc ca materie primă pentru industria uşoară şi
îngrăşăminte organice preţioase pentru fertilitatea solului. Reieşind din faptul că gospodăriile ţărăneşti dispun de o
largă gamă de cereale şi la un preţ mult mai jos decât cel de piaţă, iar ouăle şi carnea fiind produse cu un consum
specific de furaj mult mai mic decât alte produse alimentare, o asemenea afacere are o importanţă deosebită, iar
implementarea lui în zonele rurale va avea un impact benefic asupra dezvoltării economice a acestora.

Creşterea găinilor în cadrul gospodăriilor ţărăneşti are următoarele avantaje:


 Există cerere permanentă la carne şi ouă, pene şi puf
 Păsările se înmulţesc mult mai repede decât alte animale domestice
 Investiţiile pentru creşterea păsărilor sunt mai mici comparativ cu investiţiile necesare pentru creşterea altor
animale domestice
 Afacerea poate fi derulată de către membrii unei singure gospodării ţărăneşti
 Necesită spaţii şi încăperi medii, existente preponderent în cadrul gospodăriilor ţărăneşti

Investiţia necesară

Spaţiu – densitatea amplasării puilor la 1m² de suprafaţă este de 18 -20 capete. Halele de întreţinere a găinilor trebuie
să fie amenajate cu padocuri (ocoluri) suprafaţa cărora trebuie să fie de 2 – 3 ori mai mare decât suprafaţa halei. O
condiţie obligatorie este asigurarea halei cu lumină, care influenţează esenţial la productivitatea păsărilor. Pentru
lansarea afacerii date şi întreţinerea păsărilor se pot folosi clădirile deja existente în gospodărie sau dacă ele nu
satisfac după mărime pot fi construite hale simplificate din material de construcţie autohton.
Incubator – pentru incubarea ouălelor va fi necesar procurarea unui incubator. Luând în considerare volumul afacerii
date, se poate începe cu un incubator de capacitate medie, costul căruia este 3 000 lei.
Generator – În perioada de incubare există riscul deconectării energiei electrice, pentru ne întreruperea procesului de
ecloziune este nevoie de generator de energie electrică. Costul unui generator de mâna a doua este de 5 000 lei.
Instalaţie de măcinare a cerealelor – pentru pregătirea şi obţinerea nutreţurilor în condiţii casnice mai econome.
Costul este de 3 000 lei, cu capacitatea de 500 kg/oră.
Materiale auxiliare – Cuibare, Adăpătoare, Jgheaburile ,etc.

Investiţia iniţială
Cantitatea Costul pe unitate, Lei Total, Lei
Echipament:
- Cuibare 40 20 800
- Adăpătoare 10 10 100
- Jgheaburile 30 20 600
Potenţialul biologic ( ouă de rasă) 650 1 650
Incubator 1 3 000 3 000
Generator de energie electrică 1 5 000 5 000
Instalaţie de măcinare a cerealelor 1 3 000 3 000
TOTAL 13 150

Piaţa de desfacere

Produsele de bază produse de o fermă de găini, care au la etapa actuală cerere pe piaţă sunt ouăle şi carnea.
Oul este practic singurul aliment, care într-un volum mic cuprinde cele mai diverse substanţe hrănitoare.
Comercializarea ouălelor se efectuează prin:
 Pieţe agricole – fermierul sau membrii familiei sale pot vinde zi de zi acest produs de sine stătător, însă în
cazul unei ferme de 500 de păsări este imposibil. Preţul mediu de piaţă este de 0,5-0,7 lei/buc.
 Distribuitori – procură en-gros ouăle de la fermieri ( preţul en-gros este cu 30-35% mai mic ca preţul pieţei) şi
le vând la preţul pieţei. Colaborarea cu distribuitorii este un avantaj pentru fermieri deoarece ei încasează
venitul de la realizarea unei partide mari de ouă şi nu suportă riscuri aferente rebutului sau deteriorării . Preţul
en-gros – 0,3 - 0,4 lei/buc.
 Cofetării, restaurante, cantine – procură cantităţi constante, la preţul de piaţă, încheie contracte directe cu
gospodăriile ţărăneşti pentru livrarea directă şi permanentă
Termenul de păstrare a ouălelor de găină este de 25 zile.
Comercializarea cărnii de găină se efectuează tot prin canalele menţionate mai sus. Preţul mediu de piaţă a cărnii de
găină este de 25 lei/kg.

Desfăşurarea afacerii

Rase de păsări. După aptitudinile economice rasele de găini se împart în: rase de ouă, carne şi mixte (carne - ouă).
Cele mai răspândite în gospodăriile ţărăneşti din republică sunt rasele de găini mixte. Din această categorie fac parte:
Rhode Island, Sussex, Plymonth Rock, New Hampshire, Gât golaş Moldovenesc, Kucinski şi altele. Aceste găini se
caracterizează prin rezistenţa lor, o greutate corporală comparativ mare (cocoşii 3,5-4 kg iar găinile 3 kg) şi un număr
suficient de ouă obţinute de la o găină ouătoare.
Indiferent de scopul urmărit – producerea ouălor pentru consum, ouă incurabile sau carnea de păsări, întreţinerea
păsărilor cu aplicarea sistemului extensiv în condiţiile climaterice a R. Moldova, obţinerea produselor avicole în special
ouălor va avea un caracter sezonier (aprilie-septembrie). Se recomandă un sistem de creştere a tineretului şi
exploatare a găinilor adulte cel puţin – semiintensiv, cu respectarea strictă a cerinţelor fiziologice a păsărilor; program
de lumină, temperatura în hală şi alimentaţia păsărilor cu un furaj bine balansat. În acest caz afacerea poate fi derulată
ritmic pe tot parcursul anului.
Incubarea ouălelor. Pentru formarea lotului de pui în acest caz se folosesc cloştile, dar în cele mai dese cazuri se
practică scoaterea cu ajutorul incubatorului. Dacă se iniţiază o afacere mai largă (500 păsări) este nevoie de incubator
care poate fi construit în condiţii casnice sau procurat.
Procesul de incubare durează după normă 20 -21 zile. Pentru a reproduce – ouăle trebuie să fie fecundate, să aibă
compoziţia morfologică şi chimică corespunzătoare. Să corespundă următoarelor condiţii: greutatea oului 55 – 63 gr.,
ouăle trebuie sa aibă formă ovală, suprafaţa cojii trebuie să fie netedă, curată, fără dungi, crăpături, la ovoscop
gălbenuşul trebuie să fie situat pe centru, să nu fie prea mobil. Se recomandă colectarea ouălor pentru incubaţie la un
termen optim de 5-7 zile. Depăşirea acestui termen de colectare aduce la micşorarea ecloziunii puilor cu 3-4% la o zi
depăşită. Păstrarea ouălor incubabile se va efectua la o temperatură de 8-12 grade C cu o umeditate de 70-80%.
Creşterea puilor în sistem extensiv
Pentru a creşte găini bine dezvoltate şi bune producătoare de ouă, trebuie de respectat următoarele principii de
creştere a puilor:
 Încăperile şi spaţiile destinate pentru creşterea puilor trebuie să fie curate, spaţioase, calde, luminoase, uscate
şi fără curenţi de aer rece
 Puii se repartizează pe o suprafaţă suficientă de teren, având acces liber la hrănitoare şi adăpătoare
 Puii trebuie hrăniţi cu cereale de o calitate înaltă
Puii necesită un climat de temperatură adecvată. La vârsta de 8-10 zile puii au nevoie de o temperatură a spaţiului
unde se cresc de cca. 28-29 grade C sub eveluză iar programul de lumină va constitui o durată de 23 ore. În
adăposturi e de dorit de instalat pătule „paturi de dormit” din lemn 3x4cm la distanţa de 10 -15 cm de la podea câte 7
-8 pui la 1 m liniar de pătule. Puicile se transformă în adulte la 130 -140 zile. Perioada optimală de folosire a puicilor
ouătoare este 59 - 60 săptămâni.
Hrănirea. Raţia de bază a păsărilor constă din nutreţuri concentrate, care se împart în: nutreţuri cu un conţinut înalt de
energie, nutreţuri proteice, minerale şi suculente. Cerinţele energetice ale păsărilor sunt îndestulate prin folosirea
porumbului, grâului, orzului, sortului. O deosebită importanţă pentru sporirea productivităţii o au nutreţurile cu un
conţinut înalt de proteine, ca soia, mazărea, şroturile de soia şi floarea - soarelui. Din adaosurile minerale în raţiile
păsărilor se folosesc creta, calcarul, sarea de bucătărie. Hrana se distribuie găinilor de 3-4 ori pe zi în formă uscată
sau umedă. În perioada de vară în raţia păsărilor se introduc şi plante verzi.

Consumul lunar de nutreţ în perioada de maturizare şi de exploatare a găinilor


în perioada de Preţ TOTAL în perioada de Preţ TOTAL
Specificare maturizare, kg kg/lei MDL exploatare, kg kg/lei MDL
1.Cereale,kg 0,78 2,3 1,79 3,50 2,3 8,05
2.Furaje de orig.animală, kg 0,10 2 0,20 0,60 2 1,20
3.Şroturi,kg 0,07 1 0,07 0,45 1 0,45
4.Minerale,kg 0,05 1 0,05 0,21 1 0,21
5.Nutreţuri verzi
TOTAL 1,00 2,11 4,76 9,91

Bolile. În Republica Moldova bolile frecvent răspândite la găini sunt: canibalismul, coccidioza, puloroza-tif,
micoplasmoza, pasteureloza. Profilaxia constă în crearea unor condiţii normale zooigienice şi sanitar veterinare ţi în
vaccinarea la timp a păsărilor.
Important:
Pentru realizarea pe piaţa locală a ouălelor de găină trebuie obţinute următoarele certificate:
 Certificat de la Serviciu Veterinar local;
 Certificat igienic de la Centrul de Medicină Preventivă (adresa: Chişinău, str. B. Hajdeu 49,
tel.278986);
 Autorizaţie de la Serviciul Sanitaro - Epidemiologic de Stat (tel. de contact:735777, 727705 –
Serviciul Igiena Alimentaţiei).

Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Ferma de găini permite fermierului să se hrănească şi în acelaşi timp să încaseze un venit de la comercializarea
produselor primite. Cererea existentă permanent la ouă şi carne de găină garantează în permanenţă un venit constant.
Dacă considerăm, că productivitatea unei găini este de 200 ouă anual, de la lotul de 250 găini – 50 000 ouă. De la
comercializarea acestor ouă se poate încasa un venit anual de 25 000 lei.
Din lotul de 500 de capete corelaţie mascul : femelă este 1:1, deci 250 femele vor fi păstrate pentru producerea
ouălelor iar masculii vor fi sacrificaţi pentru realizarea cărnii (25 masculi vor fi păstraţi pentru lărgirea lotului). Volumul
total de carne obţinut de la 225 de păsări cu greutatea medie de 2,5 kg va fi de 563 kg. De la comercializarea cărnii de
găină se va încasa un venit de 16 325 lei.

Volumul mediu anual de carne şi ouă primite de la creşterea găinilor


Num. de capete Productivitatea medie anuală TOTAL
1.Volumul de ouă, bucăţi 250 200 50 000
2.Volumul de carne, kg 225 2,5 563

Prognoza vânzărilor anuale


Denumirea produsului Cantitatate Cost unitar, Lei Total, Lei
1.Ouă de găina, ouă 50 000 0,5 25 000
2. Carne de găină, kg 653 25 16 325
TOTAL 41 325

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor pentru creşterea găinilor


Unit. de Perioada, Preţ TOTAL
măsură luni unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE 41 325

B.COSTUL MATERIALELOR 22 836


Nutriţia în perioada de maturizare, 500 capete kg 2,11 4,72 4 980
Nutriţia în perioada de exploatare
- 200 femele kg 9,91 2,7 5 351
- 225 masculi kg 9,91 4,72 10 524
- 25 masculi kg 9,91 2,7 669
Medicamente pentru 500 capete an 1,5 750
Energia electrică kw/zi 0,78 562
C. Alte cheltuieli şi cheltuieli neprevăzute 2 284
D. Impozite şi taxe 240
Impozitul funciar 110 110
Fondul social 130 130
E.TOTAL (B+C+D) 25 360
MARJA BRUTĂ (A-E) 15 965
MARJA BRUTĂ , % 39%

În avicultură efectul economic maxim este garantat dacă sînt folosiţi hibrizi comerciali de găini de rase uşoare şi grele.
Aceşti hibrizi au un efect de heterozis ce depăşesc cu mult părinţii lor din rase pure. Ei produc anual peste 300 ouă cu
un consum specific de 1,3-1,5 kg la 10 buc şi 2,2-2,5 kg la 1 kg spor carne. Totodată se măreşte perioada de folosire a
găinilor ouătoare până la 72-73 săptămâni. Astfel marja brută poate depăşi 50%.

Sursa: „Ghidul Avicol”, AGROinform, Chişinău, 1999.


„Alimentaţia animalelor domestice”, Sergiu Coşman, Chişinău, 2002