Sunteți pe pagina 1din 3

Creşterea curcanilor

Investiţia iniţială 18 780 MDL


Vânzări în primul an 43 000 MDL
Profit brut (pe an) 15 011 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 15 luni

Descrierea afacerii

În R. Moldova creşterea curcanilor şi producerea cărnii de curcă ocupă ultimul loc în structura producerii cărnii de
pasăre. Aceasta este determinat de cerinţele mari ridicate de tehnologia de creştere şi nutriţie a acestora. Totodată
carnea de curcă este cea mai dietică şi valoroasă având calităţi nutritive înalte. Dacă e să comparăm masa vie a
păsărilor domestice, curca matură cântăreşte circa 13-20 kg, faţă de găină care cântăreşte doar 2,5-3,5 kg. Curcă
creşte până la vârsta de 7– 8 luni dar poate fi sacrificată deja la 3 – 4 luni, atingând la această vârstă greutatea de
7-10 kg. Pe parcursul unui an productiv o femelă atinge o producţie de peste 100 ouă, de la care se pot obţine cca.
70-75 curculiţe. În dependenţă de masa folosită la o curcă se va produce până la 450-500 kg de carne.
Sacrificarea curcilor pentru carne se face în funcţie de cerinţele pieţei, respectiv la 100-140 şi chiar mai multe zile
în dependenţă de modul de utilizare a cărnii de către consumator.

Investiţia necesară

O afacere medie poate fi iniţiată cu un lot de circa 300 capete, din care corelaţia dintre masculi şi femele trebuie să
fie de 1:7. Pentru crearea unei ferme de curcani în mediul rural este nevoie de:

Hala – spaţiul utilizat trebuie să fie curat, bine aerisit, dezinfectat. Curcile pot fi întreţinute în coteţe capitale şi
şoproane, e de dorit de separat masculii de femele ca ele să fie mai puţin deranjate în timpul împerecherilor
naturale. Coteţul trebuie împărţit în compartimente unde se vor plasa câte 30-50 femele în fiecare. Solariile trebuie
prevăzute obligatoriu 0,5 capete la 1m². Densitatea în hală 1,5 capete la 1m². Pentru argumentarea afacerii a fost
luată în calcul o suprafaţă de 0,5 ha.

Incubator – pentru incubarea ouălelor va fi necesar procurarea unui incubator. Luând în considerare volumul
afacerii date, se poate începe cu un incubator de capacitate medie, costul unui incubator este de 8000 lei.

Generator – În perioada de incubare există riscul deconectării energiei electrice, pentru ne întreruperea procesului
de ecloziune este nevoie de generator de energie electrică. Costul unui generator de mâna a doua este de 5000
lei.

Instalaţie de măcinare a cerealelor – pentru pregătirea şi obţinerea nutreţurilor în condiţii casnice mai econome.
Costul este de 3000 lei, cu capacitatea de 500 kg/oră.

Materiale auxiliare – Cuibare, Adăpătoare, Jgheaburi ,etc.

Investiţia iniţială
Cantitatea Costul pe unitate, Lei Total, Lei
1. Echipament:
- Adăpătoare 20 50 1 000
- Jgheaburile 20 50 1 000
2. Potenţialul biologic (ouă de rasă) 390 2 780
3. Incubator 1 8 000 8 000
4. Generator 1 5 000 5 000
5. Instalaţie de măcinare a cerealelor 1 3 000 3 000
TOTAL 18 780

Piaţa de desfacere

Preţul mediu la care se poate realiza 1 kg de carne de curcan este de 25 lei. Piaţa de desfacere a producătorilor de
carne de curcan depinde de zona în care este amplasată ferma de curcani. Cererea preponderentă la carnea de
curcan creşte în perioada sărbătorilor.
Carnea de curcan poate fi realizată prin intermediul:
 pieţelor agricole – comercializarea cărnii la pieţe poate fi desfăşurată de fermier personal, de un angajat
permanent la piaţă sau poate fi vândută en-gros angajaţilor pieţei agricole. Comercializarea prin aceste
trei canale are avantajele şi dezavantajele sale: preţul - dacă în primul şi al doilea caz fermierul îşi
stabileşte preţul dorit, în cazul trei preţul scade cu 30-35%, deoarece nu sunt achitate: taxa de piaţă,
salariul angajatului şi alte cheltuieli neprevăzute.
 magazinelor specializate în carne – cantităţile de procurare sunt constante, sunt încheiate contracte de
cumpărare-vânzare, preţul este mai mic cu 30-35% decât preţul de piaţă
 întreprinderilor producătoare de salamuri şi mezeluri (Carmez, Basarabia Nord, Sunset, producătorii de
mezeluri mici şi mijlocii) – colaborarea cu întreprinderile mari producătoare de mezeluri şi salamuri
necesită stabilirea relaţiilor de parteneriat prin contracte.

Desfăşurarea afacerii

Rasele de curci sunt într-un număr mai mic decât galinaceele şi se clasifică luând în consideraţie greutatea şi
conformaţia corporală, culoare penajului. Cele mai răspândite în Republica Moldova sunt curcile bronzate, Albă cu
pieptul larg, Albă de Olanda, etc.

Incubarea ouălelor. Perioada de incubare la curci durează 28-29 zile. Pentru a reproduce ouăle trebuie să fie
fecundate, să aibă compoziţia morfologică şi chimică corespunzătoare. Să corespundă următoarelor condiţii:
Greutatea oului – 65 – 70 gr., suprafaţa cojii trebuie să fie netedă, curată, fără dungi, crăpături, la ovoscop
gălbenuşul trebuie să fie situat pe centru, să nu fie prea mobil, să nu fie mai vechi de 10 zile de la ouat,
temperatura optimă de păstrare a ouălelor de prăsilă este de 18 -20 grade C.

Creşterea puilor pentru carne. Puii de curcă sunt mai pretenţioşi către condiţiile de alimentaţie şi întreţinere decât
alte specii, mai ales la nivelul de proteină, temperatură, din hală, ventilaţie, etc. Curcanii de crosuri uşoare se cresc
până la 10-14 săptămâni, crosuri medii până la 12-16 şi grele 20-24 săptămâni. Tehnologiile intensive prevăd
creşterea curcanilor toată perioada fără pădoc în baterii sau pe sol cu aşternut adânc din paie, rumeguş, coajă de
floarea soarelui, etc.
Temperatura în primele zile de viaţă trebuie menţinută la circa 33-35 grade C. Umeditatea relativă de 60%. Durata
iluminării în primele două săptămâni 23 ore, micşorând treptat acest indice până la 10 -12 ore. Densitatea 10 pui
pe 1m² până la vârsta de 10 săptămâni. Puii trebuie obişnuiţi din primele ore să consume hrană şi apă.

Hrănirea prevede asigurarea puilor cu combifuraje de valoare completă, echilibrată după conţinutul de proteină,
aminoacizi, energie, vitamine, micro- şi macroelemenţi. În combifuraj se introduc câteva culturi cerealiere. Din
nutreţurile bogate în proteine vegetale se includ 1-2 feluri de şroturi (soia, floarea soarelui), mazăre, drojdie
furajeră. Curcile folosesc foarte bine nutreţurile verzi, ceapa ciorească, frunzele de răsărită.

Consumul lunar de nutreţ pentru perioada maturizare şi de exploatare a curcilor


în perioada de Preţ TOTAL în perioada de Preţ TOTAL
Specificare maturizare, kg kg/lei MDL exploatare, kg kg/lei MDL
1.Cereale,kg 2,15 2,3 4,95 2,54 2,3 5,84
2.Furaje de origine animală, kg 0,31 2 0,62 0,55 2 1,10
3.Şroturi,kg 0,31 1 0,31 0,55 1 0,55
4.Minerale,kg 0,10 1 0,10 0,36 1 0,36
5.Nutreţuri verzi
TOTAL 2,87 5,98 4,00 7,85

Maturizarea. Însămânţarea artificială la curci este acceptabilă. La monta naturală masculilor li se dă drumul spre
sfârşitul zilei, când s-a terminat ouatul. Fluxul complet este compus din perioada de creştere (0 - 26 săptămâni),
perioada de ouat 33-52 săptămâni. Furajul are o însemnătate de bază pentru nivelul de producţie. Curcile folosesc
bine păşunatul.

Combaterea bolilor. O atenţie deosebită la creşterea curcanilor trebuie de acordat menţinerii lotului de păsări prin
combaterea la timp a bolilor infecţioase, parazitare şi ne infecţioase. O importanţă se acordă regimului de
microclimă, care cuprinde: însuşirile fizice ale aerului – temperatura, umeditatea, presiunea atmosferică;
compoziţia chimică a aerului, precum şi regimul de lumină în hală. Trebuie de avut în vedere că mortalitatea cea
mai mare este provocată de bolile ne infecţioase, care sunt avitaminoze când în furaje lipsesc vitaminele A,D,B,E.
Din bolile parazitare cele mai răspândite sunt coccidioza, ascaridoza, pasteureloza, pseudopesta avairă.
Vaccinarea curcilor se face 2 ori pe an.

Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Din lotul de 300 capete, 150 capete sunt femelele, care trebuie păstrate pentru reproducţie şi 150 capete sunt
masculi. Din 150 de masculi circa 20 masculi vor fi păstraţi pentru lărgirea lotului viitor iar 130 vor merge la
sacrificare. Greutatea medie a unui curcan este de 10 kg. Cantitatea anuală de carne obţinută de la creşterea
curcanilor va fi de 1300 kg, iar cantitatea de ouă produse anual este de 5 250 bucăţi.

Volumul mediu anual de carne şi ouă primite de la creşterea curcilor


Num. de capete Productivitatea medie anuală TOTAL
1.Volumul de carne, kg 130 10 1 300
2.Volumul de ouă, bucăţi 150 35 5 250

Prognoza vânzărilor anuale


Denumirea produsului Cantitate Cost unitar, Lei Total, Lei
1.Ouă de curcă, ouă 5 250 2 10 500
2. Carne de curcan, kg 1 300 25 32 500
TOTAL 43 000

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor pentru creşterea curcanilor


Unit. de Perioada Preţ TOTAL
măsură luni unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE 43 000

B.COSTUL MATERIALELOR 25 335


1.Nutriţia în perioada de maturizare, 300 capete kg 5,5 5,98 9 867
2.Nutriţia în perioada de exploatare
- 150 femele kg 6,5 7,85 7 654
- 130 masculi kg 5,5 7,85 5 613
- 20 masculi kg 6,5 7,85 1 021
3.Energia electrică kw/oră 12 0,78 281
4.Medicamente an 2 1,5 900
C. Alte cheltuieli şi cheltuieli neprevăzute (10%) 2 535
D. Impozite şi taxe 120
Impozitul funciar ha 0,5 110 55
Fondul social ha 0,5 130 65
E. TOTAL (B+C+D) 27 990
MARJA BRUTĂ (A- E) 15 011
MARJA BRUTĂ , % 35%

Pentru sporirea eficienţei acestei afaceri se propune ca din ouăle obţinute sa fie eclozionate curci de o zi, ca
premiză fiind faptul ca pe piaţă există o cerere sporită de acest material biologic preţios la un preţ rezonabil de 6-7
lei/cap. Încă un aspect important privind eficientizarea afacerii este sporirea numărului de capete de femele utilizate
în procesul de producere.

Sursa:„Ghidul Avicol”, AGROinform, Chişinău, 1999.