Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE


VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2020
Probă scrisă
MATEMATICĂ
Model
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a) a4 = a1 + 3r , deci a1 + 3 ( )
2 −1 = 3 2 3p
a1 = 3 2p
9 ( 2a1 + 8r )
b) a1 + a2 + … + a9 = 36 2 ⇔ = 36 2 , deci a1 + 4r = 4 2 , unde r este rația
2 3p
progresiei
a4 + r = 4 2 , de unde obținem r = 2 2p
c) Presupunem, prin reducere la absurd, că există doi termeni raționali a p și aq , cu p ≠ q și,
a p − aq 2p
cum a p = aq + ( p − q ) r , obținem r = , deci r este număr rațional
p−q
a4 = a p + ( 4 − p ) r și, cum a p și r sunt numere raționale, rezultă că a4 este număr rațional,
3p
ceea ce este o contradicție
2. AE
a) BE ⊥ AC ⇒ ∆ABE este dreptunghic, deci cos ( ∢BAE ) = și, cum ∢BAE are măsura
AB
2p
AE 1
de 60° , obținem =
AB 2
AF
CF ⊥ AB ⇒ ∆AFC este dreptunghic, deci cos ( ∢CAF ) = și, cum ∢CAF are măsura de
AC
3p
AF 1 AE AF 1
60° , obținem = , deci = =
AC 2 AB AC 2
b) ∢BHF ≡ ∢CHE și, cum ∆BHF este dreptunghic în F și ∆CHE este dreptunghic în E ,
3p
obținem ∆BHF ∼ ∆CHE
BH HF
= , deci BH ⋅ HE = CH ⋅ HF 2p
CH HE
c) P aparține mediatoarei segmentului BH , deci BP = PH și Q aparține mediatoarei
1p
segmentului CH , deci CQ = HQ , de unde obținem BP + CQ = PH + HQ
∢BHF și ∢CHE au măsura de 60° și, cum ∢BHP are măsura de 30° și ∢QHC are
măsura de 30° , obținem că ( HP și ( HQ sunt bisectoarele a două unghiuri opuse la vârf, deci 3p
sunt semidrepte opuse
P , H și Q sunt coliniare în această ordine, deci PH + HQ = PQ , de unde BP + CQ = PQ 1p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. a) f ( x y ) = f ( x ) f ( y ) , deci ( x y )
−1
= x −1 y −1 , pentru orice x, y ∈ G 2p
−1
Cum (x y) = y −1 x −1 , obținem y −1 x −1 = x −1 y −1 , de unde x y = y x , pentru orice
3p
x, y ∈ G , deci grupul ( G , ) este comutativ
b) g ( e ) = e ⇒ e ∈ M , deci M este nevidă 1p
Pentru orice x, y ∈ M , g ( x y ) = g ( x ) g ( y ) = e e = e , deci x y ∈ M 2p
−1
Cum, pentru orice x ∈ M , g x −1 = ( g ( x ) ) ( ) = e −1 = e , obținem că x −1 ∈ M , deci M este
2p
subgrup al grupului ( G, )
c) Pentru x ∈ H și a ∈ G \ H , dacă x a = y ∈ H , obținem a = x −1 y ∈ H , ceea ce este fals,
2p
deci x a ∈ G \ H , pentru orice x ∈ H și a ∈ G \ H
f ( x a ) = g ( x a ) ⇒ f ( x ) f ( a ) = g ( x ) g ( a ) și, cum f ( a ) = g ( a ) , obținem f ( x ) = g ( x ) ,
3p
pentru orice x ∈ H
2. x2 + 1 ' ( )
′ 2
(
a) f ( x ) = x ' ⋅ arctg x + 1 + x ⋅ ) 2
= 2p
1 + x2 + 1 ( )
2x 2x2
(
= arctg x 2 + 1 + x ⋅ ) 2 (
= arctg x 2 + 1 + ) 2
, x∈ℝ 3p
(
1 + x2 + 1 ) (
1 + x2 + 1 )
f ( x) π
b) lim
x →+∞ x
= lim arctg x 2 + 1 =
x →+∞
( ) 2
2p

π
 π  arctg x2 + 1 − ( ) 2 = lim −2 x3
lim  f ( x) − x  = lim 2
= 0 , deci dreapta de ecuație
x →+∞  2  x→+∞ 1
x
x →+∞
(
1 + x2 + 1 ) 3p
π
y= x este asimptota oblică spre +∞ la graficul funcției f
2
1 1 1
( )
c) Dacă J n = ( n + 1) ∫ x n f ( x ) dx , atunci J n = ∫ x n+1 ' f ( x ) dx = f (1) − ∫ x n +1 f ' ( x ) dx 2p
0 0 0
f ′ este continuă pe [ 0,1] ⇒ f ′ este mărginită pe [ 0,1] , deci există a, b ∈ ℝ astfel încât
1
a b
a ≤ f ' ( x ) ≤ b , pentru orice x ∈ [ 0,1] , de unde obținem ≤ ∫ x n +1 f ' ( x ) dx ≤ , deci 2p
n+2 0 n+2
lim J n = f (1) = arctg2 ≠ 0
n→+∞


Cum I n = J n , obținem că limita șirului ( I n )n≥1 este un număr real nenul ⇔ α = 1 1p
n +1
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Itemul de tip alegere multiplă elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Itemul de tip pereche elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p
Itemul cu răspuns scurt elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p
Itemul de completare elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p
Itemul de tip întrebare structurată elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p
Itemul de tip rezolvare de probleme elaborat:
- menționarea competenţei/competenţelor evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea detaliată și corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 2p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 1p

Probă scrisă la matematică Model


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 3 din 3