Sunteți pe pagina 1din 1

Regulile conducătorului de motostivuitor

1) Nu folosiţi motostivuitorul dacă nu sunteţi 22) Nu trageţi sau împingeţi alte vehicule dacă
autorizaţi. nu dispuneţi de mecanisme potrivite
2) Înainte de începerea lucrului controlaţi 24) Se interzice transportul pasagerilor
funzionalitatea şi eficienţa motostivuitorului
25) Când motostivuitorul este utilizat pentru
3) Nu scoateţi şi nu deterioraţi protecţiile şi lucrari şi/sau reparaţii în înălţime, trebuie să fie
dispozitivele de siguranţǎ dotat cu platformă specială de lucru şi conformă
4) Nu conduceţi mijlocul dacǎ aveţi mâinile sau 26) Nu permiteţi nimănui să treacă sau
încălţămintea unse sau ude să se oprească sub furcile ridicate ale
motostivuitorului chiar şi fără încărcătură
5) Manetele de comandă ale motostivuitorului se
acţionează numai de la postul de comandă 27) În mers nu vă aplecaţi cu nici o parte a
corpului peste marginea motostivuitorului
6) Asiguraţi-vă de rezistenţa pardoselii pe care
urmează să o traversaţi cu motostivuitorul 28) Respectaţi capacitatea de încărcare al
motostivuitorului şi ale eventualelor dispozitive.
7) Verificaţi întotdeauna ca aria să fie liberă şi
Limitele sunt înscrise pe plăcuţele de pe părţile
corespunzătoare
susţinătoare.
8) Respectaţi semnalizarea prezentă în aria de
29) Se interzice adăugarea de contragreutate
lucru, iar în cazul lipsei acesteia aplicaţi regulile
pentru a mări capacitatea motostivuitorului
codului rutier.
30) Manevraţi cu atenţie; plecările, frânările şi
9) Manevraţi cu încărcătura cât mai jos posibil şi
virajele bruşte pot cauza răsturnarea frontală şi/
cu catargul în poziţie înapoi
sau laterală a motostivuitorului.
10) Adaptaţi viteza atât la condiţiile traseului de
31) Nu trasportaţi încărcături instabile
parcurs cât şi din jurul acestuia
32) Nu ridicaţi încărcături mai înalte decât
11) În caz de obstacole pe traseu, eliminaţi-le şi
grilajul care susine încărcătura, ar putea să cadă
înştiinţaţi superiorul
peste postul de comandă
12) Menţineţi o distanţă de siguranţă faţă de
33) 34) Folosiţi întotdeauna centura sau alte
vehiculele din faţa voastră
eventuale dispositive de siguranţă
13) Folosiţi semnalizarea acustică în apropierea
35) Depărtaţi cât mai mult posibil furcile şi
intersecţiilor, porţilor sau în prezenţa pietonilor
verificaţi ca dispozitivele de fixare să fie
14) Manevraţi cu atenţie mai ales cu încărcătura poziţionate corect
în înălţime
36) Se interzice parcarea motostivuitorului în
15) Respectaţi cu rigoare limitele de viteză. faţa uşilor, dispozitivelor antiincendiu sau ieşirii
16) Nu îndreptaţi motostivuitorul către persoane de siguranţă

17) Pe rampe circulaţi cu încărcătura îndreptată 37) 38) Se interdice fumatul sau folosirea
în sus, iar gol cu furcile în jos flăcărilor libere în locurile de alimentare sau de
încărcare a bateriei
18) ::
39) Când parcaţi motostivuitorul, aşezaţi fucile
19) Nu circulaţi transversal pe rampe pe pardoseală, poziţionaţi comanda în poziţia
20) Nu urcaţi în camioane sau vagoane feroviare neutră, acţionaţi frâna de staţionare şi luaţi
care nu sunt imobilizate corespunzător chele din contact

21) 23) Fiţi atenţi să nu provocaţi coleziuni cu 40) Dacă vehiculul manifestă vreo avarie sau nu
contragreutatea şi cu furcile în viraje îl consideraţi ca fiind sigur, opriţi-vă, parcaţi şi
avizaţi superiorii