Sunteți pe pagina 1din 13

PREDIMENSIONAREA STRUCTURII PORTANTE ETAJATE

(Exemplu de calcul: l = 5.70 m, ln= 1.90 m, t = 4.50 m, he = 3.20 m, Brăila, arhivă)

ALCĂTUIREA STRUCTURII Planșeu de închidere placă – grindă principală – nervură

Planșeu de intermediar

Stâlp Fundație izolate


PREDIMENSIONAREA PLANŞEULUI ACOPERIŞ
(Exemplu de calcul: l = 5.70 m, ln= 1.90 m, t = 4.50 m, he = 3.20 m, Brăila, arhivă)

1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI ACOPERIŞ

1.1 DISTRIBUŢIA GRINZILOR PRINCIPALE ŞI SECUNDARE


Distribuţia grinzilor principale şi secundare se recomandă a se alege
identică, deopotrivă pentru planşeele intermediare, respectiv de acoperiş.

1.1.1 Grinzile principale – trei la număr – sunt dispuse între ele la distanţă egală cu
traveea «t», fixată prin temă (de regulă traveea «t» se alege în funcţie de cerinţe
funcţionale, sau estetice, ţinând cont inclusiv de recomandările tehnico-financiare).

1.1.2 Nervurile (grinzile secundare) sunt amplasate


la distanţă egală cu dimensiunea «ln», (de regulă distanţa între
nervuri se alege în funcţie de cerinţe tehnico-financiare, eventual estetice).

1.2. TEHNOLOGIA DE REALIZARE


Planşeul se recomandă a se realiza din beton armat monolit.
Detaliu din planul cofraj este redat în planşa alăturată.
2. PREDIMENSIONAREA PLĂCII DIN BETON ARMAT MONOLIT

2.1. SCHEMA STATICĂ


În cazul în care «t»/«ln» ≥ 2, plăcile lucrează pe o singură direcţie, în caz
contrar pe două direcţii. În ambele cazuri schema statică poate fi considerată
(în mod acoperitor) o grindă continuă, lată de 1.00 m şi înaltă de hp (grosimea plăcii).
2.2. CONDIŢIILE DE RIGIDITATE
dacă «t»/«ln» ≥ 2 => hp ≥ ln/35; pentru ln = 1.90 m, t = 4.50 m, hp ≥ 190cm/35 = 5,43 cm;
dacă«t»/«ln» < 2 => hp ≥ ln/45.

2.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE


hp ≥ 6 cm;
hp = multiplu de cm întregi.

2.4. CONDIŢII DE REZISTENŢĂ


2.4.1 Evaluarea încărcărilor

(1) Încărcări permanente (gpln, gplc)


(a) greutate proprie placă (se consideră din condiţia 2.2 şi 2.3: hp = 6 cm);
ggn = 0.06 m * 2500 daN/m3 = 150 daN/m2;
ggc = ggn * n = 150 daN/m2 * 1.35 = 202.5 daN/m2;
(b) greutate proprie subansamblu de termoizolaţie + protecţie
(10 cm spumă rigidă de polistiren, 2.5 cm scândură):
gpn = 0.10 m * 60 daN/m3 + 0.025 m * 600 daN/m3 = 21 daN/m2;
gpc = gpn * n = 21 daN/m2 * 1.35 = 28.3 daN/m2;
(c) greutate proprie subansamblu de tavan (tencuială de 2 cm grosime):
gtn = 0.02 m * 1800 daN/m3 = 36 daN/m2;
gtc = gtn * n = 36 daN/m2 * 1.35 = 48.6 daN/m2;
Total încărcări permanente: gpln = 207 daN/m2;
gplc = 207 daN/m2 * 1.35 = 279.4 daN/m2;
(2) Încărcări temporare ( ppln , pplc )
conform SREN1991-1-1/NA:
pentru pod necirculabil pn = 0.75 kN/m2;
ppln = 75 daN/m2; pplc = 75 daN/m2 * 1.5 = 112.5 daN/m2.

(3) Încărcare totală pe placă (qn, qc) – pe ml fâşie placă de 1.00 metru lăţime
qpln = gpln + ppln = 207 daN/m + 75 daN/m = 282 daN/m;
qplc = gplc + pplc = 279.4 daN/m + 112.5 daN/m = 391.9 daN/m.

2.4.2 Calculul static


Momentul de calcul:
M = qplc * l2 / 11 = 391.9 daN/m * (1.90m)2 / 11 = 128.6 daNm.

2.4.3 Determinarea grosimii de placă


(rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.1 * b * hp2 * Rc = 1 (m) * hp2/10 * Rc ≥ M =>
hp ≥ √ [10 * M / (Rc * b)] = √ [10 * 12860 daNcm / (100 daN/cm2 * 100 cm)] = 3.59 cm.

Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă hp = 6 cm.


3. PREDIMENSIONAREA NERVURII (GRINZII SECUNDARE) DIN BETON ARMAT MONOLIT

3.1. SCHEMA STATICĂ


Schema statică poate fi considerată o grindă continuă,
cu 2 deschideri egale de mărimea traveei «t», lată de bn şi înaltă de hn.

3.2. CONDIŢII DE RIGIDITATE


hn = t / (10 ÷ 15) => hn = 450 cm / (10 ÷ 15) = 30 cm – 45 cm;
hn ≥ t / 20 => 450 cm / 20 = 22.5 cm;
hn / bn = 1.5 ÷ 2.5.

3.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE


bn = 12 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm;
hn = multiplu de 5 cm întregi.
3.4 CONDIŢII DE REZISTENŢĂ

3.4.1 Evaluarea încărcărilor


Sunt evaluate încărcările în două ipoteze: pe nervura marginală, respectiv
intermediară. Predimensionarea se va face pentru încărcarea cea mai mare.

(1) Încărcări permanente (gn, gc) pe nervură marginală


(a) greutate proprie nervură (se consideră din condiţia 3.2 şi 3.3: hn = 35 cm, bn = 20 cm);
gnn = 0.35 m * 0.20 m* 2500 daN/m3 = 175 daN/m;
gnc = gnn * n = 175 daN/m * 1.35 = 236 daN/m;
(b) încărcarea permanentă, provenită din atic (se alege hatic = 80 cm, batic = 25 cm):
gan = hatic * batic * atic = 0,80 m * 0,25m * 2000 daN/m3 = 400 daN/m;
gac = gan * n = (daN/m) * 1.35 = (daN/m);
(c) încărcarea permanentă, provenită din placă, pe lăţimea adiacentă nervurii marginale
(«½ ln»):
gpn = 207 daN/m2 * ½ * 1.9 m = 197 daN/m;
gpc = gpn * n = 197 daN/m * 1.35 = 266 daN/m;
Total încărcări permanente: gn = 497 daN/m; gc = 497 daN/m * 1.35 = 671 daN/m;
(2) Încărcări temporare (pn, pc) pe nervură marginală
Încărcarea temporară, provenită din placă:
pn = 75 daN/m2 * ½ * 1.9 m = 71.3 daN/m;
pc = 71.3 daN/m * 1.5 = 107 daN/m.

(3) Încărcare totală (qn, qc) pe nervură marginală


qn = gn + pn = 497 daN/m + 451.3 daN/m = 948.3 daN/m;
qc = gc + pc = 671 daN/m + 677 daN/m = 1348 daN/m.

(4) Încărcări permanente (gn, gc) pe nervură intermediară


(a) greutate proprie nervură (se consideră din condiţia 3.2 şi 3.3: hn = 35 cm, bn = 20 cm);
gnn = 0.35 m * 0.20 m* 2500 daN/m3 = 175 daN/m;
gnc = gnn * n = 175 daN/m2 * 1.35 = 236 daN/m;
(b) încărcarea permanentă, provenită din placă, pe lăţimea adiacentă unei nervuri («ln»):
gpn = 207 daN/m2 * 1.9 m = 393.3 daN/m;
ggc = ggn * n = 393.3 daN/m * 1.35 = 531 daN/m;
Total încărcări permanente: gn = 568.3 daN/m;
gc = 568.3 daN/m * 1.35 = 767 daN/m;
(5) Încărcări temporare (pn, pc) pe nervură intermediară
Încărcarea temporară, provenită din placă:
pn = 75 daN/m2 * 1.90 m = 142.5 daN/m;
pc = 142.5 daN/m * 1.5 = 214 daN/m.

(6) Încărcare totală (qn, qc) pe nervură intermediară


qn = gn + pn = 568.3 daN/m + 142.5 daN/m = 710.8 daN/m;
qc = gc + pc = 767 daN/m + 214 daN/m = 981 daN/m.

3.4.2. Calculul static


Momentul de calcul (Se consideră încărcarea cea mai mare – predimensionarea
nervurilor efectuându-se luând în considerare acţiunile asupra nervurilor marginale):
M = qc * t2 / 8 = 1348 daN/m * (4.50 m)2 / 8 = 2482 daNm.

3.4.3. Determinarea dimensiunilor nervurii


(rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.2 * bn * hn2 * Rc = bn * hn2/5 * Rc ≥ M =>
(se adoptă bn = 20 cm);
hn ≥ √ [5 * M / (Rc * bn)] = √ [5 * 248200 daNcm / (100 daN/cm2 * 20 cm)] = 24.9 cm.
Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă
şi se ţine cont de recomandarea privind egalitatea dimensiunilor
nervurilor pentru toate planşeele: hn = 40 cm, bn = 20 cm.
4. PREDIMENSIONAREA GRINZII PRINCIPALE DIN BETON ARMAT MONOLIT

4.1. SCHEMA STATICĂ


Schema statică poate fi considerată o grindă continuă,
cu 2 deschideri egale de mărimea «l», lată de bg şi înaltă de hg.

4.2. CONDIŢII DE RIGIDITATE


hg = l / (8 ÷ 12) => hg = 570 cm / (8 ÷ 12) = 47.5 cm – 71.25 cm;
hg ≥ l / 20 => hg ≥ 570 cm / 20 = 28.5 cm;
hg / bg = 2 ÷ 5.

4.3. CONDIŢII TEHNOLOGICE


bg = multiplu de 5 cm întregi;
hg = multiplu de 5 cm întregi până la 80 cm, multiplu de 10 cm întregi peste 80 cm.
4.4 CONDIŢII DE REZISTENŢĂ

4.4.1 Evaluarea încărcărilor

(1) Încărcări permanente (g gp n, g gp c)


(a) greutate proprie grindă
(se consideră din condiţia 4.2 şi 4.3: h gp = 60 cm, b gp = 25 cm);
ggn = 0.60 m * 0.25 m* 2500 daN/m3 = 375 daN/m;
ggc = ggn * n = 375 daN/m2 * 1.35 = 507 daN/m;
(b) încărcarea permanentă, provenită din atic (se alege hatic = 80 cm, batic = 25 cm):
gan = hatic * batic * atic = 0,80 m * 0,25m * 2000 daN/m3 = 400 daN/m;
gac = gan * n = (daN/m) * 1.35 = (daN/m);
(c) încărcarea permanentă,
provenită din placă şi nervură, pe lăţimea adiacentă unei grinzi («t»):
gpn = [207 daN/m2+(175 daN/m)/1.9m] * 4.5 m = 1346 daN/m;
ggc = ggn * n = 1346 daN/m * 1.35 = 1817 daN/m;
Total încărcări permanente:
g gp n = 2307 daN/m;
g gp c = 2307 daN/m2 * 1.35 = 3115 daN/m.
(2) Încărcări temporare (p gp n, p gp c)
(a) încărcarea temporară, provenită din placă:
pn = 75 daN/m2 * 4.50 m = 337 daN/m;
pn = 337 daN/m * 1.5 = 506 daN/m.
Total încărcări temporare:
p gp n = 337 daN/m;
p gp c = 337 daN/m * 1.50 = 506 daN/m;

(3) Încărcare totală pe grindă (qn, qc)


q gp n = g gp n + p gp n = 2307 daN/m + 337 daN/m = 2644 daN/m;
q gp c = g gp c + p gp c = 3115 daN/m + 506 daN/m = 3621 daN/m.

4.4.2 Calculul static


Momentul de calcul:
M = q gp c * l2 / 8 = 3621 daN/m * (5.70m)2 / 8 = 25670 daNm.
4.4.3 Determinarea dimensiunilor grinzii
(rezistenţa la compresiune a betonului se consideră Rc = 100 daN/cm2)
Mcap = ξ * ζ * b * h02 * Rc ≈ 0.2 * bg * hg2 * Rc = bg * hg2/5 * Rc ≥ M =>
(se adoptă bg = 25 cm);
hg ≥ √ [5 * M / (Rc * bg)] = √ [5 * 2567000 daNcm / (100 daN/cm2 * 25 cm)] = 71.7 cm.

Se alege în baza criteriilor de rigiditate, tehnologice, respectiv de rezistenţă şi se ţine


cont de recomandarea privind egalitatea dimensiunilor grinzilor pentru toate
planşeele:
hg = 75 cm, bg = 30 cm.

S-ar putea să vă placă și