Sunteți pe pagina 1din 1

1. Când te-am văzut, Verena...

Mihai Eminescu — Veronica Micle, Scrisori de


dragoste, ediție îngrijită de Simona Cioculescu, București, Editura Cartea
Românească, 1998.
2. Mihail Eminescu, Poesii, Editura Semne, 2004.
3. Ioana Em. Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică,
București, Editura Minerva, 1978.
4. Nicolae Balotă, Eminescu, poet al inițierii în poezie, București, Editura Cartea
Românească, 2000.
5. D. Popovici, Poezia lui Mihai Eminescu, București, Editura Albatros, 1972.
6. Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit, 2000.
7. Petru Creția, Mihai Eminescu. Constelația Luceafărului. Sonetele. Scrisorile,
București, Editura Humanitas, 1994.
8. Matei Călinescu, Titanul și geniul în poezia lui Mihai Eminescu, București,
Editura pentru Literatură, 1964.
9. Nicolae Manolescu, Teme 1, București, Cartea Românească, 1971.
10. Constantin Dobrogeanu-Gherea, Studii critice, București, Editura pentru
Literatură, 1967.
11. Mircea Cărtărescu, Visul chimeric, București, Editura Litera, 1992.
12. G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-II, București, Editura pentru
Literatură, 1969—1970.
13. Vladimir Streinu, Studii eminesciene.
14. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Eminescu și romantismul german.
15. Alain Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu.
16. M. Eminescu, Poezii, București, Editura Minerva, 1982.
17. Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut.
18. I. Negoițescu, Poezia lui Eminescu.
19. Mircea Scarlat, Istoria poeziei românești, vol. II.
20. Tudor Vianu, Poezia lui Eminescu.
21. Ioana Bot, Eminescu explicat fratelui meu.
22. Titu Maiorescu, Critice.
23. Memoriile Elenei Văcărescu.