Sunteți pe pagina 1din 2

ȘTIAI CĂ ÎN ROMÂNIA, SISTEMUL

DE PENSII ARE 3 PILONI?

PILONUL I PILONUL II PILONUL III


Pensia publică Pensia obligatorie, Pensia facultativă,
de stat administrată privat administrată privat

La vârsta pensionării, contribuțiile O parte din contribuția de asigurări Poți alege nivelul contribuției astfel
de asigurări sociale sunt convertite, sociale este administrată privat în încât să nu afecteze bugetul fami-
conform regulilor valabile atunci, în conturi individuale. Sumele econo- liei, economisind lunar sume mici,
pensie, plătită din bugetul de stat. misite în acest mod se vor adăuga pe termen lung, pentru momentul
veniturilor la vârsta pensionării. pensionării tale.

Verifică situația contului tău de pensie privată pe www.AegonNonStop.ro cu doar câteva clickuri!
Nu ai cont? Verifică acum codul de activare a contului tău pe AegonNonStop în chenarul verde din
scrisoarea primită împreună cu această informare.
PILONUL II

Contribuția la fondul de pensii Banii pentru pensia privată obli- Valoarea contului tău de pensie
Pilon II este parte din contribuția gatorie sunt acumulați într-un privată Pilon II este legată de
ta de asigurări sociale (CAS) din cont al tău, pe care îl poți contribuțiile tale acumulate
sistemul public de pensii și nu verifica oricând. Vei beneficia în timp și de performanțele
reprezintă un efort suplimentar. de sumele din acest cont în mo- investiționale ale fondului de
mentul în care ieși la pensie. pensii ales.

În 2017 procentul de contribuție din salariul tău a fost de 5,1%, iar începând cu 2018, ținând
cont de transferul contribuțiilor angajatorului spre angajat și majorarea venitului salarial brut,
procentul este de 3,75%.

PILONUL III

Îți asigură posibilitatea să aduni Contribuția la Pilonul III poate Poți beneficia de banii acumu-
bani suplimentar pentru pensie. fi împărțită între angajat și lați în contul tău de Pilon III la
Nu există limită de vârstă angajator (de exemplu, prin vârsta de 60 de ani, chiar dacă
pentru aderarea la Pilonul III, politica de beneficii a companiei încă nu ai ieșit la pensie.
așa că poți începe oricând să poți cere angajatorului tău să
pui bani deoparte din salariu contribuie și el pentru pensia ta
pentru pensia ta. privată).

Contribuția lunară poate atinge până la 15% din salariul tău brut lunar sau din veniturile asi-
milate salariului. Contribuția pentru Pilonul III se deduce din impozitul pe venit al angajatului
în limita a 400 euro/an.

PILONUL II ȘI PILONUL III


D Contribuțiile tale sunt alocate în conturi individuale, separat pe Pilonul II de Pilonul III.
D Existența conturilor individuale garantează dreptul exclusiv de proprietate asupra sumei existente în conturile de
pensii private atât de Pilon II cât și de Pilon PIII.
D Sumele existente în conturile de pensii pot fi moștenite de cei dragi ție, prin succesiune, iar în cazul invalidității
permanente poți beneficia de banii tăi imediat.

Fondul de pensii administrat privat Vital


Fondul de pensii facultative Aegon Esenţial
AEGON PENSII – S.A.F.P.P. S.A.
Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 4 T: +4 0264 302 202
407280, Florești, Cluj, România F: +4 0264 302 290 www.aegon.ro