Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Bechir Ileana


Data: . 2020
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic George St. Marincu, Poiana Mare
Clasa: a V-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Decalogul- importanta lui in viata omului(ll)
Tipul lecţiei: mixta
Scopul lecţiei: însuşirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentelor morale potrivite faţă de Dumnezeu si semeni .

Competente generale:
CG1-manifestarea unui comportament moral in viata personala si in societate in acord cu valorile religioase;
CG2-respectarea experientilor din viata de zi cu zi la principiile religioase cu respectarea identitatii si diversitatii religioase;

Competente specifice:
CS1-exprimarea unor aprecieri personale privind semnificatia morala a comportamentului persoanelor din textele studiate;
CS2-selectarea unor reguli de comportament moral-religios di diferite cotexte de viata,din perspectiva unor criterii date;
CS3-evidentierea unor elemente definitorii ale propriei identitati religioase;

Competente derivate:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
C1 - să explice semnificaţia creştină a ultimilor şase porunci;
C2 - să identifice situatii si cazuri de respectare\ nerespectare a poruncilor divine ;
C3 - să argumenteze necesitatea respectării tuturor poruncilor pentru viaţa individuală şi de grup ( pentru societate);
C4 - să ordoneze poruncile in ordinea data de Dumnezeu;
C5 - să recunoască în diverse situaţii de viaţă personală respectarea /nerespectarea unei porunci.

1
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, conversaţia,conversatia euristica, explicaţia, meditaţia religioasă, lectura,povestirea, observarea dirijată,
studiul de caz, ciorchinele, explozia solară
2. Mijloace de învăţământ:Prezentare Power Point planşa Decalogul, laptop,videoproiector,text- povestioare moralizatoare, fişa
de lucru, textul biblic.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe.

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. a V a
Planificarea calendaristică orientativă, cls. a V a
Proiectarea unităţii de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale
2.Temporale: numărul de lecţii 1
durata 50 '
3.Bibliografice:
1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. Catehism Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
6. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.
7.Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007.
8.Leonte Rodica, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004.
9.Semen, Prof. Univ.Pr.Dr. Petre,Tâlcuiri evanghelice, Editura Trinitas, Iaşi, 2008.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Metode Mijloace Forme de organi-


Etapele lecţiei Ob. op. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. şi procedee de învăţă-mânt zare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observaţea
 salutul ;  salutul ; sistematică
Momentul 1'  rugăciunea;  rugăciunea;
1. organizatoric  notarea absenţelor;
 pregătirea pentru începerea lecţiei.  pregătirea pentru începerea lecţiei.

2. Verificarea 10' Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund la întrebări: conversaţia activitate Aprecieri
Cunoştinţelor -Ce înseamnă cuvântul ,,Poruncă”? -Regulă ce trebuie respectată. frontală verbale
însuşite -Despre ce am discutat ora precedentă? -Datoriile faţă de Dumnezeu.
-Cine ? Cui? Unde? Când? Câte? De ce? - Dumnezeu .Lui Moise. Pe muntele Sinai. Acum explozia activitate
3500 de ani. 10. Ca să determine pe oameni să solară frontală
deosebească binele de rău şi cum să se comporte
faţă de El şi de semeni.
-Care sunt datoriile noastre faţă de -Să ne închinăm numai lui Dumnezeu. conversaţia activitate
Dumnezeu? -Să nu ne facem idoli. frontală Aprecieri
-Să-L cinstim pe Dumnezeu. verbale
-Să cinstim ziua de Duminică.
-Se verifică tema pentru acasă. -Trei elevi citesc enunţurile în care au relatat expunerea activitate
modul în care respectă Poruncile. individuală

3. Pregătirea 2' Se cere elevilor să recitească regulile clasei şi Faţă de colegi, doamna învăţătoare. conversa- Anexa 1 Activitate Aprecieri
elevilor să remarce faţă de cine au avut obligatii. ţia euristică frontală verbale
pentru Precizare:
receptarea Aceste reguli sunt faţă de cei care ne Elevii ascultă cu atenţie.
noilor înconjoară.
cunoştinţe

3
4. Anunţarea 2' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia Prezentare Activitate Aprecieri
titlului lecţiei lecţiei. Power frontală verbale
şi Se precizează competentele lecţiei. Point
acompetentel (competent
or e)
lecţiei

5. Comunicarea 20' Se prezintă elevilor planşa ce cuprinde Elevii privesc planşa şi ascultă cu atenţie. lectura Prezentare Activitate
/ însuşirea datoriile noastre faţă de aproapele şi se citesc Power frontală
noilor cele şase porunci. Point
cunoştinţe Precizare: (plansa)
Aceste şase porunci duc la o bună convieţuire Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia
a oamenilor, însă Dumnezeu nu forţează pe
nimeni să le respecte. Omul este liber să
aleagă, dar cel care doreşte viaţa veşnică
trebuie să le respecte. Activitate Aprecieri
Elevii sunt întrebaţi dacă cunosc cuvântul Cel care se află lângă noi. conversaţia frontală verbale
,,aproapele” şi li se cere să dea exemple.
.
Se expilica pe rand ultimile 6 porunci din
Decalog.
C1 Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca acincea:
cincea porunca. ,,Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta ,ca sa-ti fie Lectura Prezentare
tie bine si sa traiesti ani multi pe pamant'' Power Aprecieri
,,-ce ne indruma Dumnezeu prin aceasta ,,-sa necinstim parintii.'' Point verbale
porunca ? conversaţia (plansa)
-,,cum ii cinstiti voi pe parinti ?'' ,,-...ii ascultam,ii respectam,ii ajutam,ii iubim ,ii
ocrotim.''
,,-ce rasplata primesc cei ce respecta aceasta ,,-traiesc o viata indelungata si placuta ,atat pe
porunca?'' pamant cat si in cer.''
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a sasea: Lectura
sasea porunca. ,,-Sa nu ucizi!''
Precizare:
C2 Aceasta porunca ne indruma sa iubim si sa Elevii asculta cu atentie. explicaţia Activitate
ocrotim viata,darul cel mai de pret pe care ni frontală
la dat Dumnezeu.Uciderea si sinuciderea
sunt pacate foarte mari.Doar Dumnezeu
poate hotara cand va sosi ceasul mortii
C1 cuiva. ,,..Cain a ucis pe abel;faraonul Egiptului pe copii conversaţia Aprecieri
,,- Ce persoane biblice au incalcat aceasta baieti la nastere;Imparatul Irod.'' verbale

4
porunca si au fost aspru pedepsite?'' Un elev citeste porunca a saptea: Lectura Prezentare
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a ,,-Sa nu fii desfranat!'' Power
saptea porunca. Elevii asculta cu atentie. Point
Se explica cuvantul explicaţia (plansa)
desfranat=destrabalat,necumpatat,infidelitate Un elev citeste porunca a opta:
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a ,,-Sa nu furi!'' Lectura
opta porunca. ,,- sa nu furam,sacerem un lucru de la proprietar conversaţia Activitate Aprecieri
,,-ce ne invata aceasta porunca?'' atunci cand avem nevoie de el.'' frontală verbale

,,-Cand cineva fura,chiar daca el crede ca nu-l ,,-Dumnezeu'


vede nimeni,cine il poate totusi vedea?'' Un elev citeste porunca a noua :
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a ,,-Sa nu marturisesti stramb impotriva aproapelui Lectura Prezentare
C2 noua porunca. tau!'' Power
Precizare: explicaţia Point
Prin porunca aceasta Dumnezeu ne (plansa)
indeamna sa nu mintim si sa nu depunem
marturie mincinoasa impotriva Elevii asculta cu atentie.
aproapelui.Oamenii trebuie sa spuna Povestirea Anexa 2
adevarul si sa aiba incredere unul in altul.
Se citeste povestirea Nita mincinosul: Elevii raspund: conversaţia Aprecieri
Se adreseaza elevilor urmatoarele intrebari: ,,-daca mintim ne putem pierde increderea verbale
,,-Ce invatam din aceasta povestire?‫״‬ oamenilor si prietenilor‫״‬
Un elev citeste porunca a zecea :
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a ,,Sa nu doresti nimic din ce are aproapele tau!‫״‬ Lectura Prezentare
zecea porunca. Power
,,-Sa nu fim invidiosi!‫״‬ conversaţia Point
C3 ,,-Ce invatam din aceasta porunca?: (plansa
Concluzie: Activitate
Implinind toate aceste porunci implinim frontală
defapt si porunca data de Domnul nostru Elevii asculta cu atentie.
Iisus Hristos de al iubi pe aproapele nostru explicaţia
ca pe noi insine.
Precizare:
,,-Cine va pazi toata legea dar va gresi intr-o
singura porunca, s-a facut vinovat fata de
toate poruncile.‫״‬

Fixarea şi Se cere elevilor să rezolve exercitiul de pe Elevii rezolvă exerciţiul din fişa de lucru. Exercitiul fişa de Activitate Aprecieri
sistematiza- C4 5' fisa de lucru. lucru individuală verbale
rea Anexa 3
cunoştinţelor

5
C1 Se solicita elevilor sa mediteze. Activitate Aprecieri
,,-Care din aceste porunci vi se par mai greu frontală verbale
5' de implinit?De ce ?Ce ati simtit dupa ce le-ati
Asocierea si Incalcat?‫״‬
6. generalizarea ..-Ati vazut oameni incalcand /respectand Elevii dau variante de raspunsuri si le
aceste porunci?Povestiti!‫״‬ argumenteaza. Meditatia
religioasa

C5 Studiul de
caz

Se fac aprecieri generale şi individuale Elevii ascultă aprecierile profesorului. Activitate Evaluarea
privind, atât pregătirea elevilor pentru lecţie, frontală orală
7. Aprecierea 2' cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
activităţii Se notează elevii care au participat la lecţie.
elevilor

Precizarea şi Se anunţă şi se explică tema pentru acasă Elevii ascultă explicaţiile profesorului şi notează Activitate
8. explicarea 2' -Memoraţi cele 10 Porunci. tema în caiete. frontală
temei pentru -Scrieţi într-un jurnal poruncile pe care le-ai
acasă îndeplinit şi care nu. Încercaţi să meditaţi.

9. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

6
ANEXA 1

Regulile clasei

1. Vorbim pe un ton potrivit! – Copiii au tendința de vorbi foarte tare și pe unii chiar îi deranjează
extrem de mult acest lucru.
2. Ne ascultăm unii pe alții! – Vorbim nu doar tare, dar nu avem răbdare să ne ascultăm reciproc. Cu
această ocazie am abordat și regulile comunicării orale.
3. Suntem politicoși! – Respectul față de ceilalți, în vorbe și în comportament.
4. Suntem prietenoși! – Învățăm să fim amabili, grijulii, empatici.
5. Suntem ordonați! – Aici ne referim la tot ce înseamnă ordine, curățenie, grijă față de lucrurile
personale, ale colegilor, obiectele din clasă, din școală.
6. Suntem atenți! – Atenți la lecții și nu îi deranjăm pe colegi, atenți în pauze, atenți la ceea ce se
întâmplă în jur, atenți la nevoile celor din jurul nostru.

7
ANEXA2

Niţã mincinosul
,,Niţã era cioban la oi.El era bãiat harnic,dar îi cam plãcea sã umble cu minciuni.Aşa într-o bunã zi,Niţã
socoti sã-i mintã pe sãteni şi striga cât îl lua gura:
‫״‬Uuu...mããã!....Vine lupul!Ajutor!‫״‬
Sãtenii au alergat în ajutorul ciobãnaşului.Când îi vãzu,Niţã râse de ei cu hohot şi le zise:
‫״‬Merge-ţi,merge-ţi înapoi,
Lupul n-a venit la oi,
Turma paşte liniştit,
Ha,ha,ha,v-am pãcãlit!‫״‬
Dar în altã zi lupul chiar veni la oi.Acum Niţã se grãbi sã strige dupã ajutor.Însã el nu a mai fost crezut de
nimeni.Aşa ca lupul la mâncat îndata pe pãstoraşul cel mincinos.‫״‬

(D. Calugar Ṣapte carţi de religie,Editura Episcopiei Romanului,1991)

8
ANEXA 3

FIŞĂ DE LUCRU

Decalogul– Datoriile faţă de aproapele nostru

Numerotează poruncile următoare, din chenarul A, în ordinea existentă pe tablele legii. Uneşte apoi cu o săgeată explicaţiile lor, din chenarul B:

A B
- să nu ucizi - să nu-i superi pe părinţi şi să-i asculţi
- să nu furi - să nu doreşti să-ţi însuşeşti din ceea ce nu-ţi aparţine
- să nu fii desfrânat - să nu primejduieşti viaţa cuiva
- să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău - să-i iubeşti şi să-i asculţi pe părinţi
- cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta - să nu laşi pe cineva să moară de foame
- să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui
- să nu te uiţi la reviste şi filme necuviincioase
- să nu iei nimic din ce nu e al tău
- să nu dai vina pe cineva pentru o faptă pe care nu a făcut-o
- să nu minţi
- să înapoiezi ceea ce ai împrumutat

S-ar putea să vă placă și