Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul , …………………., candidat la examenul de admitere iulie 2019, la


Facultatea de ……………………, admis cu media ……… la masterul de ………………..,
pe locurile cu taxa/buget, vă solicit restituirea taxei de școlarizare pe care am achitat-o în
luna iulie 2019, deoarece …………………………………………………………………….

Vă mulțumesc.

Data:
Semnătură: