Sunteți pe pagina 1din 29

CONTROLUL ŞI

REDUCEREA POLUĂRII
CURS 1

29.10.2019 1
CONŢINUTUL CURSULUI
• Poluanţi şi contribuţia autovehiculelor la poluarea mediului;
• Poluarea chimică
Geneza poluanţilor şi factori de influenţă, detaliere pentru
motorizări MAS şi MAC;
Tehnici şi echipamente de evaluare a efectului poluării chimice:
cicluri de testare şi echipamente de măsurare;
Tehnici de reducere a poluării prin intervenţii post-proces,
catalizatori;
Evoluția normelor de limitare a poluării produsă de autovehicule
• Poluarea sonoră
Geneza şi emisia zgomotului la automobile;
Tehnici de evaluare a efectului poluării sonore;
Surse de zgomot şi tehnici de reducere post – proces a
zgomotului la autovehicule;

29.10.2019 2
Poluanţi şi efectul poluării mediului prin
transporturi rutiere
– noţiuni generale şi definiţii -
Ce este poluarea?

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale


care interferează cu: sănătatea umană, calitatea vieţii sau cu funcţia
naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul în care trăiesc).
Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al
cauzelor naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, alunecări de teren,
cutremure, etc., cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din
activităţile umane.

Poluantul : Orice produs, rezultat prin hazardul tehnologic sau natural,


care prin efectul asupra organismelor vii şi al mediului
precum şi în funcţie de cantitate şi concentraţie depăşeşte
limita naturală de absorbţie a ecosistemului

29.10.2019 3
Categorii de poluare
Funcţie de natura poluantului:
- Poluare chimică
• Poluarea aerului (respirabil);
• Poluarea solului;
• Poluarea apei.
- Poluare sonoră

29.10.2019 4
Gradul de motorizare
Na
Gm = ⋅1000 [auto / 1000 loc.]
Ps
Na – număr autovehicule înmatriculate / localitate/ județ/ regiune;
Ps - populaţia stabilă a localităţii.

29.10.2019 5
Grad de motorizare [ veh/1000 loc.]

29.10.2019
An referinta

6
29.10.2019 7
Nivel (indice) de motorizare
∑k j ⋅q j
Nm = j
Na
j reprezintă norma Euro în vigoare la data evaluării;
kj numărul de autovehicule care se încadrează în clasa de poluare j
qj reprezintă coeficientul asociat clasei de poluare având valorile:
q1=1 auto non euro
q2=2 Euro 1
Q6=7 Euro 6
Na număr total parc auto
Exemplificare:
Înmatriculările auto dintr-o localitate însumează 15500 autov.
Detaliat pe norme Euro de poluare parcul are următoarea structură:
1000 aut non Euro; 2000 auto Euro 1; 2000 auto Euro 2; 3000 auto Euro
3; 4000 Auto Euro 4; 3000 Euro 5 și 500
1
Nm = (1⋅1000 + 2 ⋅ 2000 + 3 ⋅ 2000 + 4 ⋅ 3000 + 5 ⋅ 4000 + 6 ⋅ 3000 + 7 ⋅ 500) = 4.168
15500

29.10.2019 8
POLUAREA CHIMICĂ
Poluarea aerului
Estimarea emisiilor poluante ce sunt introduse în mediu se face prin intermediul
ecuaţiei:
E X = AX ⋅ FE
Ex – emisia de poluanţi de tip x ;
A – rata activităţii emisiei exprimată în unităţi de volum sau masă, cantitate/unităţi de
timp;
FE – factorul de emisie exprimat în unităţi poluant (unităţi de masă sau volum,
cantitate).

Rata activităţii se determină funcţie de combustibilul utilizat cu relaţiile:

A benzina = Ch ⋅ 23.8 [g / km]


A motorina = Ch ⋅ 26.5 [g / km]
Ch este consumul de combustibil la 100 km

29.10.2019 9
Factorul de emisie se determină funcţie de cazuri concrete cu o relaţie de forma
N Unde Q reprezintă rata unitară de activitate;
FE = Q ⋅ N este numărul de unităţi.
224
Emisiile de poluanţi rezultate în urma aplicării tehnicilor de depoluare a sursei:

 FR 
E Xr = AX ⋅ FE 1 − 
 100 
FR – factor de reducere prin intervenţii directe, corespunzător normei EURO
Diferenţiat pentru norma EURO, FR este:
Non Euro - 0;
EURO 1 – 5;
EURO 2 – 8;
EURO 3 – 10;
EURO 4 – 12;
EURO 5 - 15

29.10.2019 10
Exemplificare:
Să se calculeze emisiile de CO2 pentru două automobile de aceeaşi marcă,
echipate cu motoare de capacitate cilindrică similară unul MAS şi altul MAC, care
înregistrează consumuri orare de 6.5 l/100 km, respectiv 4.8 l/100 km,
corespunzător parcurgerii a 1000 km.

Datele iniţiale ale problemei:


Consumurile orare E X = AX ⋅ FE
Distanţa parcursă
Rata activităţii:
A MAS = 6.5 ⋅ 23.8 = 154.7 [g / km]
A MAC = 4.5 ⋅ 26.5 = 119.25 [g / km ]
emisia va fi:
1
E MAS = 154.7 ⋅1000 ⋅ = 690.6 [g ] = 0.69 [kg ]
224
1
E MAC = 119.25 ⋅1000 ⋅ = 532.3 [g ] = 0.532[kg ]
224
29.10.2019 11
Rata evolutiei emisiilor cu efect de sera produse prin transporturi
2016/1990

29.10.2019 12
POLUANŢII MONITORIZAŢI PRIN REGLEMENTĂRILE
EUROPENE

CO

HmCn NOx
CO2 CO
PM
fum HmCn
NOx PM
29.10.2019 13
MONOXIDUL DE CARBON - CO

Monoxid de carbon (CO) este un gaz incolor,


inodor, insipid și este un pic mai uşor decât Efecte asupra sănătăţii umane:
aerul. Acesta este toxic pentru oameni și Monoxidul de carbon inhibă capacitatea
animale atunci când se află în concentraţii sângelui de a transporta oxigen la
mai mari. ţesuturi, inclusiv organe vitale: inima si
Este, rezultatul metabolismului oamenilor şi creierul. Atunci când este inhalat, se
combină cu oxigenul şi hemoglobina din
animalelor iar în cantităţi mici, are unele
sânge formează carboxihemoglobina
funcţii biologice normale. (COHb). Odată combinat cu hemoglobina,
În atmosferă este de scurtă durată şi spaţial împiedică transportul de oxigen.
variabil ca grad de disipare, deoarece se Reduce oxigenul din sânge (fenomenul de
combină cu oxigenul pentru a forma dioxid formare a carboxihemoglobinei);
de carbon și ozon. Este un factor de risc pentru suferinzii de
Este monitorizat datorită toxicităţii deosebite. boli cardiovasculare (anghina pectorală);
Deoarece masa unui kmol de CO este Expunerea pe termen îndelungat este factor
apropiată de cea a unui kmol de aer (28 kg, de risc pentru:
respectiv 28,9 kg), acesta va disocia rapid • reducerea capacităţii de muncă;
în atmosferă, fiind mai dificil de localizat, • diminuarea dexterităţilor manuale;
astfel că efectul de contaminare este mai • abilitatea de memorare;
greu de monitorizat, după ce gazele cu un • reducerea vederii;
conţinut bogat de CO au fost eşapate. • diminuarea capacităţii de efort complex.

29.10.2019 14
Tendinţă naturală prin aplicarea
tehnicilor limitative

Prognoza în lipsa aplicării normelor de


depoluare
Milioane tone

Efect maxim al politicilor de depoluare globale

29.10.2019 15
Condiţii de risc pentru CO

Concentraţie CO Durata expunerii


Simptom asociat
[ppm] [ore]
Nivel maxim de expunere stabilit de Org Mondială a
35 8 ore
Sănătăţii pt program de lucru de 8 ore
200 2-3 ore Ușoară durere de cap, oboseală, greață și amețeli.
Serioase dureri de cap, alte simptome se intensifică.
400 1-2 ore
Pune viața în pericol după 3 ore de expunere
Amețeli, greață și convulsii. Produce stări de
800 45 minute inconştienţă în decurs de 2 ore. Moartea survine în
termen de 2-3 ore.
Dureri de cap, amețeli și greață. Moartea survine în
1600 20 minute
decurs de 1 oră.
Dureri de cap, amețeli și greață. Moartea survine în
3200 5-10 minute
decurs de 1 oră.
Dureri de cap, amețeli și greață. Moartea survine în
6400 1-2 minute
decurs de 25 - 30 minute.
12,800 1-3 minute Doză letală, moarte instantanee
29.10.2019 16
OXIZII DE AZOT
NOx
Efectele asupra sănătăţii umane:
• Gaz cu miros
caracteristic având şi • În principal duce la diminuarea
culoare specifică care capacităţii respiratorii, afectând în
face posibilă distingerea mod mai evident grupele de vârstă
lui în spectru luminos. defavorizate imunitar (copii şi
vârstnici);
• Este monitorizat datorită
efectelor dramatice pe NOx sunt mai periculoase decât CO,
care le are asupra astfel că:
modificărilor de mediu inhalarea a numai 100 ppm NOx
pe care le produce şi a timp de o oră provoacă leziuni
deteriorării active a interne;
sănătăţii umane 700 ppm inhalate timp de o oră,
constituie doză letală.

29.10.2019 17
Tendinţă naturală prin aplicarea
tehnicilor limitative

Prognoza în lipsa aplicării normelor de


depoluare
Milioane tone

Efect maxim al politicilor de depoluare globale

29.10.2019 18
Hidrocarburi
HmCn

• O clasa de combustibil ars sau


parțial ars, hidrocarburi sunt • Expunerea prelungită la
toxine. Hidrocarburi, sau o hidrocarburi contribuie la astm,
contribuție majoră la formarea boli de ficat, boli pulmonare, si
smogului, care poate fi o cancer.
problemă majoră în zonele • Deoarece metanul este un gaz
urbane. cu efect de seră, interesul
• Metanul nu este direct toxic, major este în a elimina
dar este mult mai dificil de a emisiile cu acest poluant.
diviza compusul într-un
convertor catalitic,.

29.10.2019 19
BIOXIDUL DE SULF
SO2
• Este rezultatul arderii
combustibililor cu conţinut Efecte dăunătoare directe asupra
de sulf; populaţiei:
Are efecte directe pe termen scurt
• Gaz cu miros caracteristic şi termen lung asupra asmaticilor,
şi culoare specifică; grăbind dramatic agravarea bolii;
• Este monitorizat datorită Pe termen lung (expunere de
durată), poate afecta şi populaţia
efectelor sale asupra cu probleme cardiovasculare,
mediului: ploi acide şi poate genera cronicizarea unor
contribuie la accelerarea astfel de boli.
Cele mai expuse categorii sunt copii
efectului de seră.
şi vârstnicii.

29.10.2019 20
Milioane tone

29.10.2019
21
PARTICULE POLUANTE
PM
• Sunt particule solide sau lichide Efecte dăunătoare:
(picături), care se găsesc în • Îngreunează în general
suspensie în aer şi reprezintă respiraţia, fiind direct afectaţi
materia rezultată unor procese de cei suferinzi de astm;
combustie. Dimensiunea • Favorizează apariţia şi
acestora este mică de ordinul agravează boli cardio
micronilor. pulmonare;
• PM 10 particule toracice; • Prin culoarea specifică cenuşie
• PM 2,5 particule respirabile; reduce vizibilitatea în zonele
cu concentraţie ridicată de PM.
• Pentru particulele de dimensiuni
sub 2,5 microni, s-a acceptat
identificarea sub denumirea
PM2,5;
• Compoziţia chimică a acestora
este instabilă, diferind inclusiv
29.10.2019
funcţie de anotimp 22
Fixarea în alveolele pulmonare duce la
apariţia bolilor pulmonare, cancer, Alzhamier
şi pe termen lung la declinul capacităţii de
efort

29.10.2019 23
PLUMB ŞI OXIZI PE BAZĂ DE PLUMB

• Este prezent în • Efectele sunt dramatice,


deoarece contaminează
combustibili obţinuţi direct alimentele şi apa.
prin tehnologii mai • Duce la apariţia
vechi, dar şi simpla dereglărilor neurologice,
utilizare a acestui scade evident
capacitatea mentală
metal în tehnică, prin (scade indicele IQ).
oxidarea acestuia în • Se consideră că poate
timp, produce efecte favoriza creşterea
nocive. presiunii arteriale.

29.10.2019 24
VOC
Compus organic volatil
• Denumirea de VOCs este utilizată pentru controlul precursorilor
smogului fotochimic (analizaţi de către EPA, și statele SUA, în
propriile lor reglementări privind poluare a aerului).
• S-au identificat VOCs non reactivi şi VOCs cu reactivitate joasă,
considerat ca precursor al smog-ului fotochimic.
• Un VOC, cunoscut ca şi agent cancerigen uman este benzenul,
care este un produs chimic găsit în fumul de tutun din mediul
ambiant, combustibili stocaţi, precum şi în gazele de evacuare de la
autovehicule.
• Benzenul are, de asemenea, surse naturale, cum ar fi vulcanii şi
incendiile forestiere.
• vaporii de benzen (din aer) sunt mai grei decât aerul fapt ce face ca
acesta să ajungă rapid pe sol şi în ape.
• Dacă este digerat poate duce la vărsături, ameţeli, somnolenţă, puls
rapid, şi la niveluri ridicate, poate produce decesul.

29.10.2019 25
• Compușii organici volatili (COV / VOC -
Volatil Organic Componds) sunt emisi în
atmosferă în cantități mari provenind de la
o varietate de surse naturale și antropice.

29.10.2019 26
• Staționare:
– folosirea solvenților
– industria petrolieră și manipularea produselor
petroliere
– industria chimică
– surse de ardere la scară mică
– industria alimentară, metalurgică, farmaceutică,
gestionarea și tratarea deșeurilor, agricultura, etc.

29.10.2019 27
• Mobile:
– transportul rutier
• Alte surse:
– Vegetația
– Termitele
– Rumegătoarele
– Culturile etc.

29.10.2019 28
Efecte asupra sănătăţii umane

• Iritaţii provocate la nivelul: nas, gât, ochi;


• dureri de cap însoţite de pierderea de
coordonare, greaţă;
• efecte asupra organelor interne: ficat,
rinichi;
• afectează sistemul nervos central;
• provoacă cancer la animale domestice cu
şansă de transmisibilitate la om.
29.10.2019 29