Sunteți pe pagina 1din 1

ACETILENA

Formulă moleculară: C2H2

Denumire IUPAC: etină

Denumire uzuală: acetilenă

Proprietăți fizice:

 Stare de agregare: în condiții obișnuite este gaz


 Puncte de fierbere și topire: fierbere: -84℃; topire: -82℃
 Solubilitate: parțial solubilă în apă datorită polarității legăturii. Este solubilă
și în solvenți organici. Acetilena nu poate fi transportată în stare lichefiată,
în tuburi sub presiune, deoarece în aceste condiții explodează. Pentru
transportarea ei, se folosesc tuburi de oțrl umplute cu o masă poroasă
îmbibată în acetonă, încare acetilena este foarte solubilă.

Utilizări:

 Obținerea cauciucului sintetic


 Obținerea maselor plastice
 Tăierea și sudarea metalelor
 Obținerea de melană
 Obtinerea alcoolului etilic și acetic etc.

GLIGOR IULIAN

S-ar putea să vă placă și