Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

Student Preda (Prodan) Mihaela


An II, PIPP

Gradinița Nr 1 Pantelimon „Vis de copil”


Propunator: Preda (Prodan) Mihaela
Grupa: Mijlocie
Tema anuală: ,, Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânală: „Primăvară, bine ai venit!”
Domeniul experiențiale: Domeniul științe – matematică
Tema activității: Flori pentru gradina albinutei
Forma de realizare: Joc didactic „Cine ştie câştigă”;
Tipul de activitate: Consolidare de cunoştinţe
Scopul activităţii: consolidarea cunoştinţelor referitoare la număratul în concentrul 1-5

Obiective operaționale:
O1 – să numere corect crescatorşi descrescător în concentrul 1-5;
O2 – să formeze multimi de obiecte crescător şi descrescător in concetrul 1-5;
O3 – să numească locul fiecarui număr în şirul natural şi să numească vecinii acestuia;
O4 – să raporteze cantitatea la numă, cifră şi invers;
O5- să folosească un limbaj adecvat activităţilor matematice;
O6 – să rezolve sarcinile din fişa de lucru.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversația, explicația, exercitiul, problematizarea, demonstraţia;
Material didactic: jetoane cu cifre şi imagini cu flori si albine, tabla magnetica, magneți.
Forma de organizare: pe grupe, frontal,individual
Durata:30 min
Material bibliografic: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2009;
Desfăşurarea activităţii

Etapele Conţinutul activității Strategii Evaluare


activității didactice
Moment Pentru a asigura buna desfășurare a activității se
organizatoric vor crea condiții corespunzătoare:
-aerisirea sălii de grupă;
-așezarea scăunelelor în formă de semicerc;
-pregătirea materialului didactic
Educatoarea spune o ghicitoare:
Captarea atenţiei
„Ziua se mărește, Conversația frontală
Zăpada se topește, Explicaţia
Grădină a-nverzit,
Ce anotimp a sosit?”
(Primăvara)

Anunţarea temei Se anunta tema și obiectivele pe înțelesul frontală


şi a obiectivelor copiilor:Astăzi, la activitatea matematica, vom Conversaţia
juca un joc care se numeşte „Cine ştie, câştigă!”

Li se va reaminti copiilor că răspunsurile


trebuiesc formulate în propoziţii complete şi
corecte şi să îşi astepte rândul pentru a
răspunde.

Dirijarea În prima parte a activităţii se vor face exerciţii Conversația


învățării și de numărat înainte şi înapoi în concentrul 1-5. Exercitiul, Frontală
obținerea  Se va realiza intuirea materialului -copiii vor Observația, Individual
performanței observa materialul didactic: jetoane si cifre. Explicația ă
 Explicarea jocului: Problematizar
Copiii sunt împărţiţi în două echipe. La semnalul ea
educatoarei, din fiecare echipă va fi desemnat un
căpitan, care va extrage un jeton şi va rezolva
sarcina propusă. Fiecare echipă care rezolvă
corect sarcina, primeşte câte un punct şi aplauze.
Câştigă echipa care a adunat cele mai multe
puncte.
 Se execută jocul de probă
Echpa 1:Numără în ordine crescătoare în
concetrul 1-5:
Echipa 2: numără în ordine descrescătoare în
concentrul 1-5:
 Jocul Propriu-zis:
Sarcina 1:
- Echipa 1 aşează pe tabla magnetică în ordine
crescătoare cifrele!
- Echipa 2 asează pe tabla magnetică în ordine
descrescătoare cifrele!
Sarcina 2:
- Echipa 1 alege din coşuleţ cifra 4 şi aşează
pe tabla magnetică tot atâtea flori!
- Echipa 2 alege din coşuleţ cifra 5 şi aşează
pe tabla magnetică tot atâtea flori!
Sarcina 3:
- Echipa 1 alege din coşuleţ cifra cu o unitate
mai mică decât 5 şi aşează pe tabla
magnetică tot atâtea flori!
- Echipa 2 alege din coşuleţ cifra cu o unitate
mai mică decât 4 şi aşează pe tabla
magnetică tot atâtea flori!
Sarcina 4:
- Educatoarea bate din palme de 4 ori
 Echipa 1 scoate din coşuleţ cifra si aşează pe
tabla magnetică tot atâtea albine;
- - Educatoarea bate din palme de 3 ori
 Echipa 2 scoate din coşuleţ cifra si aşează pe
tabla magnetică tot atâtea albine;
 Sarcina 5:
 - Echipa 1 aşează pe tabla cifra 4; cine sunt
vecinii lui?
 - Echipa 2 aşează pe tabla cifra 3; cine sunt
vecinii lui?

 Complicarea jocului:
 - Echipa 1 aşează pe tabla magnetică 5 flori de la
stânga la dreapta; aşează albinuţe pe prima şi a
patra floare;
 - Echia 2 aşează pe tabla magnetică 5 flori de la
stânga la dreapta; aşează albinuţe pe cea de-a
doua şi a cincea floare;

Răspunsurile corecte vor fi încurajate cu


aplauze.

Fixarea Copiii primesc o fişă de lucru cu sarcina Exerciţiul Individual


cunoștințelor „Încercuieşte numărul care arată câte obiecte ă
sunt în fiecare grup”
Aprecieri finale . Se realizează aprecieri generale şi individuale Conversația
cu privire la modul de paticipare al copiilor la
activitate. Se acordă recompense.
FIȘĂ DE LUCRU

Realizează corespondența între cifre, trasând linii de la fluturași la lalele:

5 3 1 4 2

2 4 5 1 3

Colorează cu roșu numărul mai mare și cu albastru numărul mai mic.

1 5 3 2 4 1 5 3 2 4
7
Completează vecinii numerelor:

S-ar putea să vă placă și