Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE DIN MUN.CHIŞINĂU

Catedra „Economie şi Finanţe”

Studiu individual la disciplina


Relaţii valutar-financiare internaţionale
Tema „Piaţa monetară internaţională”

Proiect: Intrumente de debit plătibile în lei (cec, bilet la ordin, cambie) utilizate în
Republica Moldova Scurt istoric. Mod de utilizare.

Realizat: Cazimir Eugenia,

eleva gr.FP 1309G

Verificat: Stratila Viorica

Chişinău, 2017
Cuprins

Introducere

I. Cambia…………………………………………………………………4
II. Cecul……………………………………………………………………6
III. Biletul la ordin…………………………………………………………8

Bibliografie……………………………………………………………………….11
Introducere

Sistemul de plăţi a apărut din cele mai vechi timpuri ca un set de reguli, la început sub
forma unor practici, apoi a unor reguli scrise emise de conducătorii statelor, mai târziu de bănci,
şi în final de autorităţi monetare ca instituţii specializate ale statului. Sistemul de plăţi este
indisolubil legat de monedă, iar evoluţia acesteia a determinat apariţia şi perfecţionarea
sistemului de plăţi ca un cadru organizat al transferurilor monetare în scopul finalizării
tranzacţiilor economice. În perioada în care bunurile se schimbau în natură, tranzacţiile erau
cunoscute sub denumirea de troc, o formă de schimb reciproc care presupunea coincidenţa
necesităţilor participanţilor la schimb. În aceasta epocă nu putem vorbi de o plată care presupune
existenţa monedei, ci de tranzacţii care se făceau pe baza unor anumite mărfuri, acceptate de
comunitate. Abstractizarea noţiunii de marfă a dus la apariţia monedei metalice, care a
determinat ca tranzacţiile să se efectueze în acest tip de monedă, întrucât oferea incomparabil
mai multe avantaje decât schimbul în natură. Din acest moment, putem vorbi de plăţi în monedă
şi chiar de apariţia unor elemente de sistem de plăţi prin practici unanim acceptate, care se
refereau la metalele de confecţionare şi forma monedei. Creşterea schimburilor comerciale şi
cantitatea limitată a metalelor preţioase au determinat apariţia in Evul Mediu a monedei de
hârtie, la început sub forma recipisei de depozit eliberate de custozii (aurarii, argintarii) care
primeau spre păstrare moneda din metal preţios, cu promisiunea eliberării metalului celui care
aducea recipisa. Această hârtie a devenit moneda-semn întrucât putea fi transmisă de purtător în
schimbul mărfurilor pe care le cumpăra. Cam în aceeaşi perioadă apar şi băncile comerciale, care
au creat un cadru organizat şi mai sigur pentru plata tranzacţiilor. Factorul hotărâtor în
generalizarea plăţilor în noul tip de monedă îl reprezintă însă impunerea de către stat a folosirii
monedei de hârtie pentru stingerea tuturor obligaţiilor publice și private, la început în Anglia
(1708), Franţa (1716) şi Prusia (1765) şi apoi, treptat, şi în celelalte state.
Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a instrumentelor de plată şi de credit
utilizate în sistemului bancar al Republicii Moldova reprezintă o importanţă majoră în comerţul
internaţional, care, implică fluxuri masive de mărfuri şi de bani, fapt ce justifică importanţa unei
bune comunicări între parteneri şi necesitatea acurateţei semnalului transmis. Sarcinele
referatului reprezintă investigaţiile efectuate referitor la caracteristica generală a instrumentelor
de plată şi de credit în sistemului bancar al Republicii Moldova. Obiectul cercetarii cuprinde cele
mai importante instrumente de plată şi de credit internaţionale folosite în Republica Moldova
(cecul, cambia şi biletul la ordin). Subiectul cercetarii reprezintă aspectele fiecărui instrument de
debit, concepte, reguli uniforme, contribuţia fiecăruia la reducerea riscului valutar, coordonata
principală fiind riscul valutar si efectele acestuia asupra activităţii pe piaţa monetară a Republicii
Moldova.
Baza informaţională a cercetării o constituie publicaţiile, lucrări ştiinţifice şi de informare,
şi date statistice, precum şi alte publicaţii de ordin juridic şi statistic ce ţin de subiectul de
cercetare.