Sunteți pe pagina 1din 21

Lector drd.

Irina MIHAl

LIMBA ARABA CONTEMPORANA

Introducere

Aceste sinteze se adreseaza studentilor care urmeaza forma de invatamant la distanta (specializarea limba ~i literatura arab a B). Sintezele prezinta, in rezumat, cunostintele de baza cuprinse in cursul universitar.

Sintezele au fost structurate in doua etape, urmate de un vocabular, care cuprinde cuvintele utilizate pe parcursul exemplificarilor si al exercitiilor. Sintezele sunt completate cu un test de autoevaluare si cheia testului. Fiecare etapa of era un material bogat, urmarind trei aspecte:

a) sintetizarea problemelor de gramatica in forma grafica (tabele) b) exemplificarea problemelor de grarnatica

c) exercitii aplicative

I. Pronumele personale independente

Pronumele personal independent tine locul unui nume In cazul nominativ.

Observatie:

La persoana a II-a, atat la singular, cat si la plural, pronumele are forme diferite pentru masculin si pentru feminin.

La singular, dual ~i plural pronumele personale izolate au urmatoarele forme:

1

Singular

'"
ui pers. I
"
( .. ,. ;i pers. II masc.
( ,·;i pers. II fern.
~ ~ pers. III masc.
_J-A
~ pers. III fern.
~ Dual

'"
~i pers. II
~ pers. III Plural

~ . pers. I
~
"
o ' .. 0. \ pers. II masc.
~
"
:;:Wi pers. II fern.
. ~ pers. III masc.
rA

r;, ~ pers. III fern.
0.A Observatie: Formele de dual vor fi exemplificate si aprofundate in cursurile urmatoare.

Exemple:

Eu sunt student. /

~l.b ui

. ~

2

Tu (rnasc.) esti inginer.

". 0....' ....... o. ~\

· lYl)' 6 <I '-W

Tu esti profesoara. /

r,;;-t ~ ~

· /o~~\ (,.i\

El este bolnav.

Ea este frumoasa.

co) .. ~t ~ ~

~l'<I"'" . !A

......... ~

N oi suntern la restaurant.

· ~.·b~ .,]\ ~ ~

., -

Voi (rnasc.) sunteti din Cai~o . .. ~ W\'. d •••• \

• ~ _>:A lJ::-4 r

Voi (fern.) sunteti la facultgte.

A'",'l's'l\ . '".' .... j

.~ .. ~u-w

Ei sunt la biblioteca.

· r:~·;"S~ ~\ ~ ~

Ele sunt in casa .

• ~ • t\ '" ,

, .. ", \ ,~ ,., h..

.~ ... ~v--

Exercitii

1. Traduceti:

~J ,. 0:..... ....

o )J 6 III <I ~

3

,-

CjO\il~ ~I ~ ~\

" .-

o - 0·1 r-~I / 'I Z",oi'l

, .. , , , \ \-4

~ ...

2. Traduceti:

Eu sunt scriitoare.

Ea este functionara la 0 banca. Tu esti translator.

El este profesor la universitate. Ele sunt in fata usii,

Noi suntem la birou.

Voi (masc.) sunteti in gradina. Tu esti directoare.

Ei sunt la Cairo.

Voi (fern.) sunteti in bucatarie.

3. Completati cu pronumele adecvat, dupa urmatorul model:

Cafeaua este buna, Ea este pe masa.

~ , ,

U [WI T_ <)o~ o~_o.-,,;o'\

.~.J ~ ... ~

4

4. Alegeti forma potrivita a numelui predicativ pentru a face acordul cu subiectul propozitiei, exprimat prin pronume:

GJL.b

( . ~

)~L.b

" ... ~<

. ~

<j

.. , 0 :.'

. o.J.J & II) -<I

~ 0.....'

(,,}'l) '& <I

('_) .. "., 0""

~); & <I

u ~

, A '"

.. ~ .

r:

) .. ~\ ~

'" , A">

.. ~ .

,. ...... 0 ,.

' & '? A

'j .... .. 0 ,.

o \ .. ~ '? 4

5

II. Conjugarea verbelor

plural

In lirnba araba, verbul are doua aspecte: indeplinit si neindeplinit. Aspectul indeplinit exprima faptul ca actiunea desemnata de verb este incheiata. In general, indeplinitul corespunde perfectului cornpus din lirnba romana,

Observatie:

La persoanele a II-a si a III-a, verbul are forme diferite pentru rnasculin ~i pentru ferninin.

" ,Q"~r 3/1/ b Pers. II
.
rlTt.. Pers. III rnasc.

'~l~ IT t.. Pers. III fern.
(a cere) (' .ITb

singular

' .. 0 Tt.. Pers. I
, I I
.
~ .. 0 Tb Pers. II rnasc.
, l l
.. 0 Tt.. Pers. II fern.
, I I
~ ITt.. Pers. III rnasc.
,
,"3/3/1/ b Pers. III fern.
riO ITb Pers. I
.
e ' .. 0 ~r t.. Pers. II rnasc.
At. , ,
r .
-, ' .. 0 ~r t.. Pers. II fern .
U '.'
l_;r..b Pers. III rnasc.
0+Lb Pers. III fern. dual

6

, '.

(a intelege) ~

singular

' .. 0 '. Pers. I
, 1 4",~ S
, .. 0 '. Pers. II masc.
, I ,Q-~ S
.. 0 '. Pers. II fern.
, 1 ,Q,~ S
, , . Pers. III masc.
~
0 .. , '. Pers. III fern.
, 1 4_~ S plural

\'.0 '. Pers. I
l 4.,& 9
e -'..,0 '. Pers. II masc.
e l 4,.& s
~ " .. 0 -:» Pers. II fern.
U l 4_& ~
l;.a,~ '. Pers. III masc.
s
, 0 ' . Pers. III fern.
lJ-.a,~ S dual

\' ,Q ' .. 0 '. Pers. II
l 4 ... & s
\ , '. Pers. III masc.
4_& S
\ ''i' ,Q,~ '. Pers. III fern.
S Observatie: Formele de dual vor fi exemplificate ~1 aprofundate in cursurile urmatoare.

Exemple:

Ai inteles (pers. II, sing., masc.) lectia?

~ ~~~I ;"10 ,Q,~'9 ~

Da, am inteles (pers. I, sing.) lectia .

. ~~~I r .. t ,Q,~'9 , ~

Ai cerut (pers. II, sing, fern.) cafea?

7

8

Nu, am cerut (pers. I, sing.) sue.

~

\~ ~,. ~v , ,t

.J".cQc ''''')k?, J

...- .

Studenta a mers la scoala. .>

· r/f,ol\ ~} A~.,)LbJ\

"

S-a asezat (pers. III, masc.) pe scaun.

'!! ". '("'\ ,~ _ ~ •• T _

.~~~~

Ati scris (pers. II, masc.)?

Da, am scris (pers. I, plur.) cuvantul [eel] nou in caiet.

" "

~ .... ~\ . o~~\ A~ A r,'l\ ri' ,~,(, , ~

· ~ ~ ~... ~~~ ,

" -

Ati mers (pers. II, fern.) la muzeu?

Da, am mers (pers. I, plur.) la muzeul [eel] vestit.

.J.J' g' ,:~,~ ~\ , 9~"", ~~\ ~\ ~j , ~

· ", .... ~ ~ .

Au baut (pers. III, masc.) 0 ceasca de cafea .

.. ~o ~ .. O\ 0. 1~~'~ o'S \' ~:.

o II...A ~"" a.....J~

• ,.., ~-..... ..r-;~--

Au deschis (pers. III, fern.) usa cea mare.

Exercitii:

,

1. Conjugati verbul ~ (a face).

2. Conjugati verbul ~J (a ajunge).

»: •• ·11

' , , ,

~.

3. Completati cu forma potrivita a verbului, la indeplinit:

/ /

4~~1 ~J:11 [~]

J

wwl A~9"1;~1 [C~\~q]

4. Alegeti forma potrivita a subiectului (pentru a face acordul intre subiect si predicat):

r I I ,"b 11

. ...

9

6. Reformulati urmatoarele propozitii, trecand subiectulla genul feminin (atentie:

5. Traduceti:

Cafeaua este rece. Am pus (pers. I, sing.) ceasca pe masa. Ati mers (pers. II, plur., masc.) la moschee?

Am scris (pers. I, plur.) cu creionul in caietul [eel] nou. Unde este medicul? A iesit din camera.

Au baut (pers. III, plur., masc.) laptele.

Ai cerut (pers. II, sing. fern.) paine? Da, am cerut paine. A desenat (pers. III, sing., fern.) un caine.

Au inteles (pers. III, plur., fern.) lectia,

faceti acordul in gen intre subiect ~i predicatl): "

_)--l-!~ .. o."'. t\ . °t,;l .. t\ ~ ~ .. ~<

.l..J ,~ )'AJ'J (,,_

~ .. ~

/

10

Vocabular

\ .J

r.J <

~~I profesor

-'

0iAW\ Cairo

~I spre, la, catre

<",

"

~Li In fata

'-l
y~ u~a
" , indeparatat, departe
~
,)1,,* o. fata
'--I....l....l
,,~ 0' casa
L.1...:H
W
~ sub
r (
)
~~ universitate
." ,
~~ nou
11 ~ a sedea

~ frumos

(".)c

4 '9 l~ gradina

.,.,..- .......

'" ) L9'" geanta

(. I lJ ." lapte (dulce)

~~ caiet

,

~ ~ a merge, a se duce

barbat

r:J "

UL .J

scrisoare, mesaj

12

~('_--'o..oIl\I1_)

a desena

.

r_)

)....... , ... "

~~. . . _)

sticla

eoleg

• t?

dimineata

r)

o)~ masina

a bea

prieten

" 0 -

'.'. hO

difieil

" . J--±;u. h <'

mle

.b

~L.b student

13

pe

co)

, , , ,~b medic

.. ~.

, , ~ r b a cere

~;,b lung

t

" ~

.)' hOC

~-

sue

camera

~
.. S a deschide
r ,
If :III S a face ".L:W_j u . -

ceasca

in

14

~ a intelege
..
l.9
.. ' .. vechi
H~
f.TI creion
S
o~ cafea r. '_lCS scriitor

~ (adj.) mare
.. ,.
y~ carte
~ a scrie
~ caine
(')
~ cuvant
4~/r, facultate scaun

15

J

c.

> ~~ gustos

/

'1 (adverb de negatie)

". ....... 0.. ...

l 9 ..... ) (I muzeu

~~ translator, traducator

~ ",.. ... 0 J '"

'-5 ) ..... <I sarguincios

C")

Lj:La scoala

~ ~ director

_)-)._

". • ~ / b

c::) b (I ucatarie

r

J / • ~/

r. b (I restaurant

"

I ~ bolnav

.......-------;__)--Q

"

\.? 'II 4

moschee

"/ .

teatru

(..J '11 (I

16

~ J I) :.---

.JJ g ,,1 4

r)

LJ

r 9 J_1;-i curat

o

ocupat

vestit, celebru

banca

birou

biblioteca

din

mgmer

functionar

(JA (particula interogativa)

17

~.J apune

~J baiat

TEST DE AUTOEV ALUARE

1. Precizati la ce persoana, numar si gen sunt pronumele subliniate:

l) A;9~1;~

II. Precizati genul urmatoarelor pronume:

III. Faceti acordul intre subiect ~i numele predicativ din paranteza:

,

~\

IV. Faceti acordul intre subiect si predicatul din paranteza:

18

/

~i

-~--T

e ' •• 0. \

~

[~j]

V. Construiti doua propozitii cu urmatoarele cuvinte:

~ ~ .. ~<

, ) )

VI. Inlocuiti cuvantul subliniat cu un pronume.

VII.

Formati trei propozitii in care sa utilizati verbul ( conjugat).

Traduceti urmatoarele intrebari:

~ :.

y ~ la forme diferite

,

VIII.

.. • • I~ ..

, A • Il~ (...,\-iO

IX. Raspundeti afirmativ la intrebarile de la exercitiul anterior.

Punctaj:

10 puncte din oficiu exercitiul 1= 2 x 5 puncte exercitiul II = 4 x 5 puncte exercitiul III = 5 puncte exercitiul IV = 5 puncte exercitiul V = 2 x 5 puncte exercitiul VI = 5 puncte exercitiul VII = 3 x 5 puncte exercitiul VIII = 2 x 5 puncte exercitiul IX = 2 x 5 puncte

19

VIII.

~

~~ "y,oll

~ .

I

SOLUTIILE TESTULUI

,

I. pers. II, sing. fern.; pers. II, plur., masc.

II. masc; fern; masc.; masc.

III.

° ,

..... "

,

( lo;i

IV.

V.

~ ° ;;; 11
LJ-U _)) (' 5 g
~
.. °9~\ ~ I~'~'
_) 1 ~ (
~ ~

VI. .J-A

VII. Ai inteles (pers. II, sing., masc.) cuvantul? Ai desenat (pers. II, sing., masc.) un caine in caiet?

" 0 ........ 0 ....

( .. , A • 11..) , fA •

IX.

20

Bibliografie

Anghelescu, Nadia, Curs de sintaxa a limbii arabe moderne, Universitatea din Bucuresti, 1973

Dobrisan, Nicolae, Curs de fonetica si morfologia limbii arabe literare contemporane, Universitatea din Bucuresti, 1975

Grigore, George, Limba arabd. Pronuntie si scriere, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Goldenberg, Yves, Manual de limba araba, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000

21