Sunteți pe pagina 1din 114

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei


Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 1.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 65 µW, BW = 180 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.24 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 2.00mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 2.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 50 µW, BW = 80 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.24, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.50, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.15, iar puterea de saturaţie 1.60mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.2mW ; (2) 2.4mW ; (3) 3.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 3.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 55 µW, BW = 170 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.24, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.26 şi indicele miezului 1.49, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.95, iar puterea de saturaţie 2.25mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.8mW ; (2) 3.6mW ; (3) 5.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 4.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 190 µW, BW = 155 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.22 şi indicele miezului 1.508, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.80, iar puterea de saturaţie 2.85mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.5mW ; (2) 3.0mW ; (3) 4.5mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 5.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 110 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.27 şi indicele miezului 1.509, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.70, iar puterea de saturaţie 2.10mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 6.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 160 µW, BW = 115 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.24, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.49, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.10, iar puterea de saturaţie 1.70mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.7mW ; (2) 1.4mW ; (3) 2.1mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 7.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 185 µW, BW = 125 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.509, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.90, iar puterea de saturaţie 2.05mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 8.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 120 µW, BW = 160 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.20, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.495, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.10, iar puterea de saturaţie 2.95mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.5mW ; (2) 5.0mW ; (3) 7.5mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 9.
Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 90 µW, BW = 190 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.27, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.22 şi indicele miezului 1.498, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.85, iar puterea de saturaţie 1.55mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 10.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 120 µW, BW = 160 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.23 şi indicele miezului 1.501, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.35, iar puterea de saturaţie 2.35mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 11.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 190 µW, BW = 100 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.255, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.507, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.20, iar puterea de saturaţie 2.20mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 12.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 50 µW, BW = 105 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.275, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.205 şi indicele miezului 1.499, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.60, iar puterea de saturaţie 2.45mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 13.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 90 µW, BW = 95 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.22, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.245 şi indicele miezului 1.502, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.15, iar puterea de saturaţie 2.55mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 14.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 80 µW, BW = 175 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.29, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.20 şi indicele miezului 1.494, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.15, iar puterea de saturaţie 2.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.4mW ; (2) 2.8mW ; (3) 4.2mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 15.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 135 µW, BW = 150 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.27 şi indicele miezului 1.505, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.90, iar puterea de saturaţie 2.65mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.9mW ; (2) 3.8mW ; (3) 5.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 16.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 140 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.265, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.255 şi indicele miezului 1.497, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.70, iar puterea de saturaţie 2.35mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 17.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 130 µW, BW = 140 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.26 şi indicele miezului 1.506, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.40, iar puterea de saturaţie 2.20mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 18.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 125 µW, BW = 100 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.21, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.21 şi indicele miezului 1.504, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.75, iar puterea de saturaţie 2.95mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 19.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 75 µW, BW = 130 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.265, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.20 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.20, iar puterea de saturaţie 2.35mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.4mW ; (2) 2.8mW ; (3) 4.2mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 20.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 100 µW, BW = 105 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.205, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.255 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.35, iar puterea de saturaţie 2.40mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.2mW ; (2) 2.4mW ; (3) 3.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 21.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 55 µW, BW = 145 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.25, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.27 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.60, iar puterea de saturaţie 2.05mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.7mW ; (2) 3.4mW ; (3) 5.1mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 22.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 150 µW, BW = 80 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.275, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.24 şi indicele miezului 1.497, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.65, iar puterea de saturaţie 1.95mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 23.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 70 µW, BW = 195 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.245, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.235 şi indicele miezului 1.502, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.65, iar puterea de saturaţie 1.65mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.0mW ; (2) 2.0mW ; (3) 3.0mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 24.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 85 µW, BW = 80 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.255, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.24 şi indicele miezului 1.494, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.00, iar puterea de saturaţie 2.55mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.4mW ; (2) 4.8mW ; (3) 7.2mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 25.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 65 µW, BW = 90 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.20, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.506, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.25, iar puterea de saturaţie 2.40mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.8mW ; (2) 3.6mW ; (3) 5.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 26.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 55 µW, BW = 135 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.285, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.245 şi indicele miezului 1.507, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.50, iar puterea de saturaţie 2.45mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.0mW ; (2) 2.0mW ; (3) 3.0mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 27.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 125 µW, BW = 100 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.28, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.265 şi indicele miezului 1.508, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.85, iar puterea de saturaţie 2.20mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 28.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 110 µW, BW = 180 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.28, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.65, iar puterea de saturaţie 2.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 29.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 170 µW, BW = 195 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.205, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.493, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.25, iar puterea de saturaţie 2.70mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 30.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 70 µW, BW = 170 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.21, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.21 şi indicele miezului 1.494, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.95, iar puterea de saturaţie 2.25mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.8mW ; (2) 3.6mW ; (3) 5.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 31.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 105 µW, BW = 150 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.27, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.21 şi indicele miezului 1.509, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.45, iar puterea de saturaţie 2.15mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 32.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 145 µW, BW = 105 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.25, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.23 şi indicele miezului 1.498, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.25, iar puterea de saturaţie 2.90mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.4mW ; (2) 2.8mW ; (3) 4.2mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 33.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 180 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.24, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.505, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.75, iar puterea de saturaţie 2.85mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.0mW ; (2) 4.0mW ; (3) 6.0mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 34.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 155 µW, BW = 125 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.20, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.225 şi indicele miezului 1.492, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 2.00mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 35.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 135 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.496, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 2.50mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 36.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 130 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.28, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.29 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.10, iar puterea de saturaţie 2.40mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.0mW ; (2) 2.0mW ; (3) 3.0mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 37.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 180 µW, BW = 160 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.23 şi indicele miezului 1.49, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.50, iar puterea de saturaţie 2.15mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.7mW ; (2) 3.4mW ; (3) 5.1mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 38.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 195 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.20, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.205 şi indicele miezului 1.498, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.60, iar puterea de saturaţie 2.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 39.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 120 µW, BW = 140 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.27, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.80, iar puterea de saturaţie 1.80mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.7mW ; (2) 1.4mW ; (3) 2.1mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 40.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 100 µW, BW = 175 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.28, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.28 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 2.20mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 41.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 80 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.205 şi indicele miezului 1.509, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.45, iar puterea de saturaţie 1.85mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.7mW ; (2) 1.4mW ; (3) 2.1mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 42.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 125 µW, BW = 115 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.205, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.21 şi indicele miezului 1.508, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.35, iar puterea de saturaţie 2.35mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 43.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.245 şi indicele miezului 1.493, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.90, iar puterea de saturaţie 2.30mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.9mW ; (2) 3.8mW ; (3) 5.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 44.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 135 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.70, iar puterea de saturaţie 2.40mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.5mW ; (2) 3.0mW ; (3) 4.5mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 45.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 50 µW, BW = 140 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.28, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.225 şi indicele miezului 1.509, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.95, iar puterea de saturaţie 1.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 46.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.245, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.21 şi indicele miezului 1.501, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.85, iar puterea de saturaţie 2.30mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.1mW ; (2) 4.2mW ; (3) 6.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 47.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 145 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.235, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.26 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.85, iar puterea de saturaţie 2.80mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.2mW ; (2) 2.4mW ; (3) 3.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 48.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -170 dB/Hz,
Preceptionata = 120 µW, BW = 115 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.235, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.295 şi indicele miezului 1.498, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.85, iar puterea de saturaţie 1.65mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 49.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 60 µW, BW = 150 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.235 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.30, iar puterea de saturaţie 2.55mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.2mW ; (2) 4.4mW ; (3) 6.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 50.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 160 µW, BW = 195 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.29, iar lungimea de unda de funcţionare 850nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.205 şi indicele miezului 1.506, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este0.90, iar puterea de saturaţie 1.70mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 51.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 125 µW, BW = 185 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.285, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.29 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.20, iar puterea de saturaţie 2.05mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 52.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 90 µW, BW = 125 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.29 şi indicele miezului 1.505, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.65, iar puterea de saturaţie 2.05mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 53.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 155 µW, BW = 165 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.215, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.26 şi indicele miezului 1.50, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 1.95mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 54.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 185 µW, BW = 85 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.235, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.45, iar puterea de saturaţie 2.25mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 55.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 65 µW, BW = 95 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.25, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.245 şi indicele miezului 1.499, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.15, iar puterea de saturaţie 2.00mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 56.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 50 µW, BW = 85 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.24, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.26 şi indicele miezului 1.499, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.95, iar puterea de saturaţie 1.50mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 57.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 75 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.235, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.265 şi indicele miezului 1.492, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.90, iar puterea de saturaţie 1.85mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 58.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 80 µW, BW = 170 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.27, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.28 şi indicele miezului 1.508, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.05, iar puterea de saturaţie 1.50mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.6mW ; (2) 1.2mW ; (3) 1.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 59.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 130 µW, BW = 110 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.275 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.85, iar puterea de saturaţie 2.45mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 60.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 170 µW, BW = 140 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.23, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.503, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.50, iar puterea de saturaţie 2.30mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.0mW ; (2) 4.0mW ; (3) 6.0mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 61.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 145 µW, BW = 135 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.225, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.497, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.20, iar puterea de saturaţie 2.80mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.2mW ; (2) 2.4mW ; (3) 3.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 62.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 80 µW, BW = 190 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.502, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.30, iar puterea de saturaţie 2.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.5mW ; (2) 5.0mW ; (3) 7.5mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 63.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 65 µW, BW = 150 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.29, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.215 şi indicele miezului 1.491, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.75, iar puterea de saturaţie 2.60mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 2.4mW ; (2) 4.8mW ; (3) 7.2mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 64.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -145 dB/Hz,
Preceptionata = 85 µW, BW = 85 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 1550nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.29 şi indicele miezului 1.507, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.20, iar puterea de saturaţie 2.35mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.2mW ; (2) 2.4mW ; (3) 3.6mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 65.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -140 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 195 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.20, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.29 şi indicele miezului 1.496, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.15, iar puterea de saturaţie 1.55mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 66.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -150 dB/Hz,
Preceptionata = 180 µW, BW = 155 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.23, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.205 şi indicele miezului 1.498, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.70, iar puterea de saturaţie 1.60mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.8mW ; (2) 1.6mW ; (3) 2.4mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 67.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 140 µW, BW = 85 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.255, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.285 şi indicele miezului 1.493, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.85, iar puterea de saturaţie 2.75mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.6mW ; (2) 3.2mW ; (3) 4.8mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 68.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -160 dB/Hz,
Preceptionata = 50 µW, BW = 85 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.295, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.265 şi indicele miezului 1.502, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.50, iar puterea de saturaţie 2.65mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.3mW ; (2) 2.6mW ; (3) 3.9mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 69.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -155 dB/Hz,
Preceptionata = 75 µW, BW = 135 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.26, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.23 şi indicele miezului 1.494, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.55, iar puterea de saturaţie 1.70mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 0.9mW ; (2) 1.8mW ; (3) 2.7mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
F acu l ta tea / De par tame n tu l : Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei
Domeniul: Electronica, Specializarea Telecomunicatii
Disciplina : CO - DOS410T
Anul de studii ___4____, Sesiunea ______ian________ / __2011

BILET DE EXAMEN Nr 70.


Examen
Timp de lucru: 2 ore
Orice material autorizat

1. Calculaţi puterea de zgomot a diodei laser detectată de un receptor, ştiind că: RIN= -165 dB/Hz,
Preceptionata = 150 µW, BW = 130 MHz. (1p)
2. Cite moduri există pe o fibra cu indice gradat care are diametrul miezului de 50µm, apertura
numerica 0.275, iar lungimea de unda de funcţionare 1310nm. (1p)
3. Dati definiţia indicelui de refractie a unui material. (1p)
4. Pentru o fibră cu apertura numerică 0.24 şi indicele miezului 1.505, calculaţi unghiul critic de
propagare. (1p)
5. Responsivitatea unei fotodiode este1.60, iar puterea de saturaţie 2.20mW. Care este fotocurentul
dacă puterea receptionată este (1) 1.1mW ; (2) 2.2mW ; (3) 3.3mW ?. (3p)
6. Discutaţi valabilitatea următoarei afirmaţii : Fibrele monomod sunt superioare celor multimod
deoarece ele au o atenuare mai mică. (1p).
7. Definiti zgomotul alb. (1p)
8. Care dispersie este dominantă la fibrele multimod ? (1p)

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

UTI.POB.05-F2, rev.0
UTI.POB.05-F2, rev.0
Biletul nr. 1 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   49.04 nW 

πd
2.  V  NA  29.90 
λ

N=V2/4=223 

4.  n 2  n12  NA 2  1.484 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.19° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 3.04 mA 

b) I = 3.80 mA 

c) I = 3.80 mA 

Biletul nr. 2 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   25.15 nW 

πd
2.  V  NA  28.78 
λ

N=V2/4=207 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.56° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.38 mA 

b) I = 1.84 mA 

c) I = 1.84 mA 

Biletul nr. 3 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   2.27 nW 

πd
2.  V  NA  28.78 
λ

N=V2/4=207 

4.  n 2  n12  NA 2  1.467 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.05° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 2.14 mA 

c) I = 2.14 mA 

Biletul nr. 4 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   42.06 nW 

πd
2.  V  NA  26.35 
λ
N=V2/4=174 

4.  n 2  n12  NA 2  1.492 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.39° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.70 mA 

b) I = 5.13 mA 

c) I = 5.13 mA 

Biletul nr. 5 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   14.96 nW 

πd
2.  V  NA  31.18 
λ

N=V2/4=243 

4.  n 2  n12  NA 2  1.485 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.31° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.72 mA 

b) I = 3.57 mA 

c) I = 3.57 mA 

 
Biletul nr. 6 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   5.43 nW 

πd
2.  V  NA  28.78 
λ

N=V2/4=207 

4.  n 2  n12  NA 2  1.474 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.3° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.77 mA 

b) I = 1.54 mA 

c) I = 1.87 mA 

Biletul nr. 7 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   116.31 nW 

πd
2.  V  NA  54.52 
λ

N=V2/4=743 

4.  n 2  n12  NA 2  1.484 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.5° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.72 mA 

b) I = 1.44 mA 

c) I = 1.85 mA 

Biletul nr. 8 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   26.99 nW 

πd
2.  V  NA  23.98 
λ

N=V2/4=144 

4.  n 2  n12  NA 2  1.468 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.99° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.75 mA 

b) I = 3.25 mA 

c) I = 3.25 mA 

Biletul nr. 9 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   3.92 nW 

πd
2.  V  NA  49.90 
λ
N=V2/4=622 

4.  n 2  n12  NA 2  1.482 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.45° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.68 mA 

b) I = 1.32 mA 

c) I = 1.32 mA 

Biletul nr. 10 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   151.79 nW 

πd
2.  V  NA  22.80 
λ

N=V2/4=130 

4.  n 2  n12  NA 2  1.483 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.81° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.75 mA 

b) I = 3.17 mA 

c) I = 3.17 mA 

 
Biletul nr. 11 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   6.01 nW 

πd
2.  V  NA  47.12 
λ

N=V2/4=555 

4.  n 2  n12  NA 2  1.480 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.9° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.32 mA 

b) I = 2.64 mA 

c) I = 2.64 mA 

Biletul nr. 12 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   51.23 nW 

πd
2.  V  NA  32.97 
λ

N=V2/4=272 

4.  n 2  n12  NA 2  1.485 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 7.86° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.08 mA 

b) I = 3.92 mA 

c) I = 3.92 mA 

Biletul nr. 13 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   15.60 nW 

πd
2.  V  NA  26.38 
λ

N=V2/4=174 

4.  n 2  n12  NA 2  1.482 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.39° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.04 mA 

b) I = 2.07 mA 

c) I = 2.93 mA 

Biletul nr. 14 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   5.95 nW 

πd
2.  V  NA  34.77 
λ
N=V2/4=302 

4.  n 2  n12  NA 2  1.481 

n 22
 C  arcsin 1    0.13 rad = 7.69° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.61 mA 

b) I = 3.16 mA 

c) I = 3.16 mA 

Biletul nr. 15 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   165.34 nW 

πd
2.  V  NA  26.98 
λ

N=V2/4=182 

4.  n 2  n12  NA 2  1.481 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.33° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 2.39 mA 

c) I = 2.39 mA 

 
Biletul nr. 16 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   165.65 nW 

πd
2.  V  NA  26.86 
λ

N=V2/4=180 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.17 rad = 9.81° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.87 mA 

b) I = 3.74 mA 

c) I = 4.00 mA 

Biletul nr. 17 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   153.82 nW 

πd
2.  V  NA  31.18 
λ

N=V2/4=243 

4.  n 2  n12  NA 2  1.483 

n 22
 C  arcsin 1    0.17 rad = 9.94° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.12 mA 

b) I = 2.24 mA 

c) I = 3.08 mA 

Biletul nr. 18 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   7.03 nW 

πd
2.  V  NA  25.18 
λ

N=V2/4=159 

4.  n 2  n12  NA 2  1.489 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.03° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.28 mA 

b) I = 4.55 mA 

c) I = 5.16 mA 

Biletul nr. 19 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   85.51 nW 

πd
2.  V  NA  26.86 
λ
N=V2/4=180 

4.  n 2  n12  NA 2  1.490 

n 22
 C  arcsin 1    0.13 rad = 7.65° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.68 mA 

b) I = 2.82 mA 

c) I = 2.82 mA 

Biletul nr. 20 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   102.47 nW 

πd
2.  V  NA  37.88 
λ

N=V2/4=359 

4.  n 2  n12  NA 2  1.481 

n 22
 C  arcsin 1    0.17 rad = 9.77° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.62 mA 

b) I = 3.24 mA 

c) I = 3.24 mA 

 
Biletul nr. 21 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   20.94 nW 

πd
2.  V  NA  25.34 
λ

N=V2/4=160 

4.  n 2  n12  NA 2  1.466 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.43° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.72 mA 

b) I = 3.28 mA 

c) I = 3.28 mA 

Biletul nr. 22 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   75.45 nW 

πd
2.  V  NA  32.97 
λ

N=V2/4=272 

4.  n 2  n12  NA 2  1.478 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.23° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.15 mA 

b) I = 3.22 mA 

c) I = 3.22 mA 

Biletul nr. 23 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   3.09 nW 

πd
2.  V  NA  45.28 
λ

N=V2/4=512 

4.  n 2  n12  NA 2  1.484 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.0° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.65 mA 

b) I = 2.72 mA 

c) I = 2.72 mA 

Biletul nr. 24 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   76.03 nW 

πd
2.  V  NA  47.12 
λ
N=V2/4=555 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.24° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.40 mA 

b) I = 2.55 mA 

c) I = 2.55 mA 

Biletul nr. 25 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   6.17 nW 

πd
2.  V  NA  20.27 
λ

N=V2/4=103 

4.  n 2  n12  NA 2  1.491 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.21° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.25 mA 

b) I = 3.00 mA 

c) I = 3.00 mA 

 
Biletul nr. 26 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   63.90 nW 

πd
2.  V  NA  34.17 
λ

N=V2/4=292 

4.  n 2  n12  NA 2  1.487 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.36° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.50 mA 

b) I = 3.00 mA 

c) I = 3.68 mA 

Biletul nr. 27 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   125.00 nW 

πd
2.  V  NA  33.57 
λ

N=V2/4=282 

4.  n 2  n12  NA 2  1.485 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.12° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.48 mA 

b) I = 2.96 mA 

c) I = 4.07 mA 

Biletul nr. 28 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   26.24 nW 

πd
2.  V  NA  33.57 
λ

N=V2/4=282 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.29° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.64 mA 

b) I = 4.54 mA 

c) I = 4.54 mA 

Biletul nr. 29 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   237.39 nW 

πd
2.  V  NA  24.58 
λ
N=V2/4=151 

4.  n 2  n12  NA 2  1.467 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.61° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.62 mA 

b) I = 3.25 mA 

c) I = 3.38 mA 

Biletul nr. 30 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   16.23 nW 

πd
2.  V  NA  21.28 
λ

N=V2/4=113 

4.  n 2  n12  NA 2  1.479 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.08° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 2.14 mA 

c) I = 2.14 mA 

 
Biletul nr. 31 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   22.87 nW 

πd
2.  V  NA  32.38 
λ

N=V2/4=262 

4.  n 2  n12  NA 2  1.494 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.0° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.60 mA 

b) I = 3.12 mA 

c) I = 3.12 mA 

Biletul nr. 32 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   46.99 nW 

πd
2.  V  NA  46.20 
λ

N=V2/4=534 

4.  n 2  n12  NA 2  1.480 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.83° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.75 mA 

b) I = 3.50 mA 

c) I = 3.63 mA 

Biletul nr. 33 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   188.79 nW 

πd
2.  V  NA  28.78 
λ

N=V2/4=207 

4.  n 2  n12  NA 2  1.490 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.21° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.50 mA 

b) I = 2.14 mA 

c) I = 2.14 mA 

Biletul nr. 34 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   30.82 nW 

πd
2.  V  NA  36.96 
λ
N=V2/4=342 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.67° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.47 mA 

b) I = 3.80 mA 

c) I = 3.80 mA 

Biletul nr. 35 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   5.81 nW 

πd
2.  V  NA  54.52 
λ

N=V2/4=743 

4.  n 2  n12  NA 2  1.471 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.59° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 3.42 mA 

c) I = 4.75 mA 

 
Biletul nr. 36 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   89.76 nW 

πd
2.  V  NA  51.74 
λ

N=V2/4=669 

4.  n 2  n12  NA 2  1.463 

n 22
 C  arcsin 1    0.2 rad = 11.22° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.10 mA 

b) I = 2.20 mA 

c) I = 2.64 mA 

Biletul nr. 37 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   22.77 nW 

πd
2.  V  NA  26.98 
λ

N=V2/4=182 

4.  n 2  n12  NA 2  1.472 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.88° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.55 mA 

b) I = 3.22 mA 

c) I = 3.22 mA 

Biletul nr. 38 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   36.37 nW 

πd
2.  V  NA  23.98 
λ

N=V2/4=144 

4.  n 2  n12  NA 2  1.484 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 7.87° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.76 mA 

b) I = 3.52 mA 

c) I = 4.40 mA 

Biletul nr. 39 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   79.84 nW 

πd
2.  V  NA  32.38 
λ
N=V2/4=262 

4.  n 2  n12  NA 2  1.464 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 11.02° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.26 mA 

b) I = 2.52 mA 

c) I = 3.24 mA 

Biletul nr. 40 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   74.39 nW 

πd
2.  V  NA  28.38 
λ

N=V2/4=201 

4.  n 2  n12  NA 2  1.477 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.74° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 3.04 mA 

b) I = 4.18 mA 

c) I = 4.18 mA 

 
Biletul nr. 41 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   61.19 nW 

πd
2.  V  NA  31.18 
λ

N=V2/4=243 

4.  n 2  n12  NA 2  1.495 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 7.81° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.01 mA 

b) I = 2.03 mA 

c) I = 2.68 mA 

Biletul nr. 42 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   42.39 nW 

πd
2.  V  NA  24.58 
λ

N=V2/4=151 

4.  n 2  n12  NA 2  1.493 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.0° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.48 mA 

b) I = 2.97 mA 

c) I = 3.17 mA 

Biletul nr. 43 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   26.11 nW 

πd
2.  V  NA  31.18 
λ

N=V2/4=243 

4.  n 2  n12  NA 2  1.473 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.44° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 2.07 mA 

c) I = 2.07 mA 

Biletul nr. 44 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   10.33 nW 

πd
2.  V  NA  22.80 
λ
N=V2/4=130 

4.  n 2  n12  NA 2  1.478 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.54° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.55 mA 

b) I = 4.08 mA 

c) I = 4.08 mA 

Biletul nr. 45 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   18.71 nW 

πd
2.  V  NA  33.57 
λ

N=V2/4=282 

4.  n 2  n12  NA 2  1.492 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.58° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.23 mA 

b) I = 1.66 mA 

c) I = 1.66 mA 

 
Biletul nr. 46 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   10.71 nW 

πd
2.  V  NA  29.38 
λ

N=V2/4=216 

4.  n 2  n12  NA 2  1.486 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.04° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 3.89 mA 

b) I = 4.26 mA 

c) I = 4.26 mA 

Biletul nr. 47 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   15.21 nW 

πd
2.  V  NA  28.18 
λ

N=V2/4=199 

4.  n 2  n12  NA 2  1.468 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.04° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.22 mA 

b) I = 4.44 mA 

c) I = 5.18 mA 

Biletul nr. 48 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   4.07 nW 

πd
2.  V  NA  28.18 
λ

N=V2/4=199 

4.  n 2  n12  NA 2  1.469 

n 22
 C  arcsin 1    0.2 rad = 11.36° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.68 mA 

b) I = 1.36 mA 

c) I = 1.40 mA 

Biletul nr. 49 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   7.35 nW 

πd
2.  V  NA  54.52 
λ
N=V2/4=743 

4.  n 2  n12  NA 2  1.472 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.07° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.86 mA 

b) I = 3.32 mA 

c) I = 3.32 mA 

Biletul nr. 50 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   12.56 nW 

πd
2.  V  NA  53.59 
λ

N=V2/4=718 

4.  n 2  n12  NA 2  1.492 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 7.82° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.81 mA 

b) I = 1.53 mA 

c) I = 1.53 mA 

 
Biletul nr. 51 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   30.23 nW 

πd
2.  V  NA  34.17 
λ

N=V2/4=292 

4.  n 2  n12  NA 2  1.463 

n 22
 C  arcsin 1    0.2 rad = 11.22° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.56 mA 

b) I = 2.46 mA 

c) I = 2.46 mA 

Biletul nr. 52 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   10.06 nW 

πd
2.  V  NA  26.98 
λ

N=V2/4=182 

4.  n 2  n12  NA 2  1.477 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 11.11° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.64 mA 

b) I = 3.38 mA 

c) I = 3.38 mA 

Biletul nr. 53 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   19.91 nW 

πd
2.  V  NA  21.79 
λ

N=V2/4=119 

4.  n 2  n12  NA 2  1.477 

n 22
 C  arcsin 1    0.17 rad = 9.98° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 3.42 mA 

c) I = 3.71 mA 

Biletul nr. 54 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   170.56 nW 

πd
2.  V  NA  28.18 
λ
N=V2/4=199 

4.  n 2  n12  NA 2  1.488 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.22° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.60 mA 

b) I = 3.19 mA 

c) I = 3.26 mA 

Biletul nr. 55 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   6.34 nW 

πd
2.  V  NA  29.98 
λ

N=V2/4=225 

4.  n 2  n12  NA 2  1.479 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.41° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.04 mA 

b) I = 2.07 mA 

c) I = 2.30 mA 

 
Biletul nr. 56 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   25.92 nW 

πd
2.  V  NA  24.32 
λ

N=V2/4=148 

4.  n 2  n12  NA 2  1.476 

n 22
 C  arcsin 1    0.17 rad = 9.99° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.76 mA 

b) I = 2.93 mA 

c) I = 2.93 mA 

Biletul nr. 57 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   4.42 nW 

πd
2.  V  NA  23.82 
λ

N=V2/4=142 

4.  n 2  n12  NA 2  1.468 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.23° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.71 mA 

b) I = 3.42 mA 

c) I = 3.52 mA 

Biletul nr. 58 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   104.31 nW 

πd
2.  V  NA  32.38 
λ

N=V2/4=262 

4.  n 2  n12  NA 2  1.482 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.7° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 0.63 mA 

b) I = 1.26 mA 

c) I = 1.58 mA 

Biletul nr. 59 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   43.12 nW 

πd
2.  V  NA  26.98 
λ
N=V2/4=182 

4.  n 2  n12  NA 2  1.465 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.63° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.04 mA 

b) I = 4.07 mA 

c) I = 4.53 mA 

Biletul nr. 60 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   201.15 nW 

πd
2.  V  NA  23.31 
λ

N=V2/4=136 

4.  n 2  n12  NA 2  1.476 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.93° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 3.00 mA 

b) I = 3.45 mA 

c) I = 3.45 mA 

 
Biletul nr. 61 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   9.47 nW 

πd
2.  V  NA  26.98 
λ

N=V2/4=182 

4.  n 2  n12  NA 2  1.481 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.26° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.44 mA 

b) I = 2.88 mA 

c) I = 3.36 mA 

Biletul nr. 62 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   62.01 nW 

πd
2.  V  NA  26.35 
λ

N=V2/4=174 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 10.94° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 3.25 mA 

b) I = 3.58 mA 

c) I = 3.58 mA 

Biletul nr. 63 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   4.48 nW 

πd
2.  V  NA  29.39 
λ

N=V2/4=216 

4.  n 2  n12  NA 2  1.475 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 8.29° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 4.20 mA 

b) I = 4.55 mA 

c) I = 4.55 mA 

Biletul nr. 64 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   44.07 nW 

πd
2.  V  NA  29.90 
λ
N=V2/4=223 

4.  n 2  n12  NA 2  1.479 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 11.09° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.44 mA 

b) I = 2.82 mA 

c) I = 2.82 mA 

Biletul nr. 65 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   195.50 nW 

πd
2.  V  NA  23.98 
λ

N=V2/4=144 

4.  n 2  n12  NA 2  1.468 

n 22
 C  arcsin 1    0.2 rad = 11.18° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.49 mA 

b) I = 1.78 mA 

c) I = 1.78 mA 

 
Biletul nr. 66 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   70.87 nW 

πd
2.  V  NA  27.58 
λ

N=V2/4=190 

4.  n 2  n12  NA 2  1.484 

n 22
 C  arcsin 1    0.14 rad = 7.87° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.36 mA 

b) I = 2.72 mA 

c) I = 2.72 mA 

Biletul nr. 67 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   12.91 nW 

πd
2.  V  NA  30.58 
λ

N=V2/4=234 

4.  n 2  n12  NA 2  1.466 

n 22
 C  arcsin 1    0.19 rad = 11.0° 
n 12
r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 2.96 mA 

b) I = 5.09 mA 

c) I = 5.09 mA 

Biletul nr. 68 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   4.61 nW 

πd
2.  V  NA  35.37 
λ

N=V2/4=313 

4.  n 2  n12  NA 2  1.478 

n 22
 C  arcsin 1    0.18 rad = 10.16° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.95 mA 

b) I = 3.90 mA 

c) I = 3.98 mA 

Biletul nr. 69 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   15.50 nW 

πd
2.  V  NA  31.18 
λ
N=V2/4=243 

4.  n 2  n12  NA 2  1.476 

n 22
 C  arcsin 1    0.15 rad = 8.86° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.40 mA 

b) I = 2.64 mA 

c) I = 2.64 mA 

Biletul nr. 70 

1.  Pn  Pn2  RIN1 Hz P 2BW   9.62 nW 

πd
2.  V  NA  32.97 
λ

N=V2/4=272 

4.  n 2  n12  NA 2  1.486 

n 22
 C  arcsin 1    0.16 rad = 9.18° 
n 12

r  P ; P  Psat
 5.  I    
r  Psat ; P  Psat

a) I = 1.76 mA 

b) I = 3.52 mA 

c) I = 3.52 mA