Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE ANTRENAMENT

Grupa: 13-14ani Antrenamentul:


Antrenor: Strujan Teodor Data: 24.09.2014
Nr. Jucători: 18 Caracterul: Tehnico- Tactic
Teren: Intensitatea: 70%
Materiale: 10 mingi, 18 pieptăraşe, , 10 jaloane Durata: 90’

Obiective: Consolidarea preluarii mingii,deposedarea adversarului de minge

Nr . Structură Mijloace Repetari Durata Pauza Observatii


Crt. antrenament
1 Încălzirea Alergare uşoară. 5’ Se execută
Pregătirea Exerciţii din şcoala cu
organismului alergării şi săriturii. 5’ intensitate
pentru efort Exerciţii de gimnastică, medie.
mobilitate. Coordonare
Exerciţii dinamice. 5’ braţe-
Joc de mişcare. picioare.
2 Partea Consolidarea preluării mingii: .
fundamentală -Din autopasă, jucătorul execută preluare Se execută 5’
(60’) cu şiretul plin, cu 15-20 de
coapsa şi cu pieptul prin amortizare, după preluări
ce mingea se desprinde de pentru fiecare
la sol. procedeu.

- Jucătorii sunt dispuşi liber, pe teren Se execută


având fiecare câte o minge. Vor arunca câte 25-30 de 5’
mingea cu mâna în aer pe verticală, lăsând- repetări
o să pentru fiecare
cadă pentru a executa preluarea mingii cu jucător, după
şiretul plin prin amortizare. care se
schimbă
piciorul;

-Jucătorii sunt dispuşi pe perechi faţă în Se execută


faţă la o distanţă de 5 m, şi se lucrează din 15-20 de 5’
minge oferită de partener (la nivelul repetări
solului, la semiînălţime şi cu boltă), pentru pentru fiecare
executarea preluărilor cu interiorul şi procedeu,
cu exteriorul piciorului, cu şiretul plin, cu lucrându-se
coapsa şi cu pieptul prin amortizare. alternativ.

- Jucătorii sunt dispuşi pe perechi faţă în Se


faţă la o distanţă de 5 m. Jucătorul cu execută câte 5’
mingea o va trimite cu piciorul la 25-30 de
coechipier, care va executa preluarea repetări
mingii cu interiorul piciorului (latul) de pe pentru fiecare
loc, după care acesta o va retrimite la jucător, după
partener pentru aceeaşi execuţie. care se
schimbă
piciorul de
preluare.
- Jucătorii sunt dispuşi câte 3 în triunghi la Se execută
o distanţă de 5-6 m. câte 25-30 de
Jucătorul cu mingea o va trimite cu repetări 5’
piciorul la coechipier (în sensul pentru fiecare
Partea acelor de ceas), care va executa preluarea jucător, după
fundamentală mingii cu exteriorul piciorului, după care care se
(60’) acesta o va retrimite la celălalt partener schimbă
pentru aceeaşi execuţie sensul de
deplasare al
mingii
şi,implicit,
piciorul de
preluare.

-Jucătorii sunt dispuşi pe perechi faţă în Se execută


faţă, la o distanţă de câte 25-30 de 5’
4 m. Unul dintre jucători va oferi mingea repetări, după
coechipierului, care va care se
executa preluarea mingii cu coapsa şi cu schimbă
pieptul prin amortizare, după executantul.
care acesta o va retrimite direct la partener, După fiecare
mingea nemaiatingând solul serie se
după preluare. schimbă
piciorul de
preluare.

-Trei jucători la minge dispuşi în triunghi, Se execută


distanţă de 10-15 m între parteneri, 20-25 de 5’
portarul repune mingea cu mâna la un repetări
coechipier care execută preluarea pentru
(procedeu corespunzător), conducere fiecare
şi pasă la celălalt jucător care preia mingea procedeu.
(procedeu corespunzător)
şi transmite mingea la portar (şut), care o
prinde şi o repune cu mâna, continuându-se
exerciţiul.

Deposedarea adversarului de minge

-Jucătorii sunt dispuşi liber pe teren, având Se execută


fiecare o minge aşezată la o distanţă de cca 15-20 de 5’
2 m, lângă un jalon cu rol de „adversar”. repetări
Aceştia vor simula deposedarea pentru fiecare
adversarului de minge prin alunecare, procedeu
folosind toate procedeele (din faţă, din tehnic.
lateral şi din spate).
-Jucătorii sunt dispuşi pe perechi faţă în Se execută
faţă, la o distanţă de 1-2 m. Un jucător cu 20-25 de 5’
mingea în mână o lasă să cadă, aceasta repetări, apoi
rostogolindu-se uşor pe sol în faţa se schimbă
Partea partenerului care execută deposedarea prin executantul
fundamentală atac din faţă.. Idem şi pentru celelalte
(60’) procedee tehnice de deposedare (prin atac
din lateral şi prin atac din spate).
- Din uşoară deplasare cu mingea, Se execută 5’
îndepărtarea mingii de picior (autopasă) 15-20
înainte, cădere prin alunecare cu lovirea repetări,
mingii spre un partener care se deplasează lucrându-se
lateral faţă de executant. alternativ.

- Jucătorii sunt dispuşi pe perechi unul în


spatele celuilalt, la o distanţă de un metru. Se execută 5’
Jucătorul din faţă va proteja pasiv mingea, 20-25 de
iar partenerul va executa deposedarea prin repetări, apoi
atac din spate. se schimbă
Idem şi pentru procedeul de deposedare executantul.
prin atac din lateral.

-Jucătorii sunt dispuşi pe perechi unul


lângă celălalt pe linia de poartă; un jucător Se lucrează
va conduce mingea în linie dreaptă din pe toată 5’
alergare uşoară, iar executantul aleargă lungimea
umăr la umăr pe lângă acesta. La semnal terenului, la
sonor (aproximativ după fiecare 5m), întoarcere
executantul va deposed adversarul de schimbându-
minge (adversar pasiv). se rolurile.
3 Joc cu temă 8x8 pe teren redus ;deposedarea mingii 10’ Se joacă
prin alunecare între
careurile de
16 m,
la porţi
normale.
4 Revenire Mers cu respiraţie.
(5’) Exerciţii de gimnastică.
5 Indicaţii Se va insista asupra ieşirii la minge
(anticipare) şi se va pune accent pe
amortizare în momentul contactului cu
mingea.

Jucătorul care execută deposedarea trebuie


să sesizeze momentul optim pentru
realizarea acesteia, şi anume, când mingea
s-a depărtat de piciorul adversarului.
La executarea deposedării, jucătorul
trebuie să folosească umărul şi greutatea
corporală în realizarea acesteia.