Sunteți pe pagina 1din 8

Grupul Şcolar Agricol Oraviţa Aviz director,

Catedra de cultură tehnică prof. Aurica LAZAROV


Prof. ing. BĂRBULESCU DIMITRIE
Programa şcolară OMECT 3451/10.03.2004 Aviz director adjunct,
Clasa: a IX-a D, a IX-a E – S.A.M. – domeniul: Agricultură prof. Daniel-Ionuţ BOGDAN
Calificarea profesională: a IX-a D – lucrător în cultura plantelor
Calificarea profesională: a IX-a E – lucrător în gospodărie agroturistică
Nr. ore / săpt.: 1 ore/săpt. - teorie + 1 oră/săpt. laborator tehnologic
Nr. ore / an: 32 ore/an (32 săptămâni) - teorie + 30 ore/an laborator tehnologic Aviz responsabil arie curriculară „Tehnologii”,
Nr. ore / sem. I: 17 teorie + 16 L. T.; Nr. ore / sem. II: 15 + 14 L. T.; prof. Dimitrie BĂRBULESCU
Anul şcolar: 2007 – 2008

MODULUL 3: AGREGATE ŞI INSTALAŢII FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – sem. al II-lea

Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E

18.2. Recunoaşte Săpt. 19 Săpt. 19 Descoperirea Diapozitive, Observarea


maşinile pentru (1): 11 – (1): 11 – Observaţia notiţe tehnice sistematică
pregătirea solului, 15.02 15.02 independentă maşini Investigarea
1. 1. semănat şi plantat. Problematizarea agricole Portofoliul
Studiul de caz Piese, elevului
Clasificarea după Maşini 1 11.02 11.02 Jocul de rol dispozitive, Autoevaluarea
destinaţie a agricole de Cultivatoare, combinatoare: Comparaţia Planşe, Met. notării
maşinilor agricole lucrat solul destinaţie, părţi componente Conversaţia Diferite reciproce
folosite pentru şi rolul lor euristică organe de L.T.
1
2. 2. 13.02 12.02 Conversaţia lucru ale

1
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
pregătirea solului, Săpt. 20 Săpt. 20 examinatoare tractoarelor şi Met aprecierii
semănat şi plantat (2): 18 – (2): 18 – Descoperirea maşinilor obiective
22.02 22.02 Explicaţia, agricole, (Zapan)
Identificarea Exerciţiul Pliante Met. probei cu
părţilor Aplicaţie itemi Guttman)
3. 3. componente ale Tăvălugi: părţi componente 18.02 18.02 practică Lucrare scrisă
maşinilor agricole Maşini şi rolul lor 1 Exerciţiul curentă
folosite pentru agricole de Probe practice
pregătirea solului, lucrat solul Fişe de
semănat şi plantat Freze de lucrat solul, maşini observaţie
de săpat gropi: părţi 1 20.02 19.02 Fişe de
4. 4. Citeşte şi utilizează componente şi rolul lor documentare L.T.
documente simple Fişe de lucru
(prospecte, Săpt. 21 Săpt. 21 Probe de
cataloage, pliante, (3): 25 – (3): 25 – evaluare
notiţe tehnice) 29.02 29.02 şi autoevaluare
5. 5. Îşi precizează Tăvălugi: părţi componente teste cu cele 3
poziţia într-o Maşini şi rolul lor tipuri de itemi
echipă de lucru pe agricole de 1 25.02 25.02 (obiectivi,
baza activităţilor lucrat solul Freze de lucrat solul, maşini semiobiectivi şi
6. 6. desfăşurate de săpat gropi: părţi 27.02 26.02 subiectivi)
componente şi rolul lor 1 L.T.

Săpt. 22 Săpt. 22
(4): 03 – (4): 03 –
07.03 07.03
Maşini de Maşini de
7. semănat semănat în Practică 1 03.03 Practică
rânduri comasată comasată

8. 1 05.03 L.T.

2
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
Săpt. 23 Săpt. 23
Maşini de (5): 10 – (5): 10 –
semănat 14.03 14.03
9. 7.
Maşini de semănat în 1 10.03 10.03
cuiburi L.T.
10. 8. 1 12.03 11.03

Săpt. 24 Săpt. 24
(6): 17 – (6): 17 –
21.03 21.03
11. 9.
Maşini de Maşini de semănat în 1 21.03 21.03
semănat cuiburi
12. 10.
1 23.03 22.03 L.T.

Săpt. 25 Săpt. 25
Maşini de (7): 24 – (7): 24 –
Practică plantat 28.03 28.03
11. comasată tubercule,
Maşini de răsaduri şi 1 Practică 24.03
plantat bulbi comasată
12. 1 25.03 L.T.
18.4 Descrie Săpt. 26 Săpt. 26
maşinile agricole (8): 31.03 (8): 31.03
folosite pentru Maşinile – 04.04 – 04.04
13. îngrijirea pentru Practică
şi recoltarea Maşini pentru combaterea comasată 1 31.03 Practică
culturilor agricole. protecţia bolilor şi comasată
14. plantelor dăunătorilor 1 02.04 L.T.

3
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
Clasificarea Săpt. 27 Săpt. 27
maşinilor folosite (9): 07 – (9): 07 –
pentru îngrijirea 11.04 11.04
15. 13. culturilor agricole.
Maşini de Maşinile pentru 1 07.04 07.04
Recunoaşterea fertilizat administrarea
16. 14. părţilor îngrăşămintelor şi 1 09.04 08.04 L.T.
componente amendamentelor
principale ale Săpt. 28 Săpt. 28
maşinilor folosite Maşinile de (10): 14 – (10): 14 –
pentru îngrijirea Practică recoltat 18.04 18.04
15. culturilor agricole. comasată plante
Maşinile de furajere 1 Practică 14.04
Clasificarea recoltat comasată
16. maşinilor folosite 1 15.04 L.T.
pentru recoltarea Săpt. 29 Săpt. 29
culturilor agricole (11): 21 – (11): 21 –
25.04 25.04
Recunoaşterea
17. 17. părţilor
componente Maşinile de Maşinile de recoltat cereale 1 21.04 21.04
principale ale recoltat păioase
maşinilor folosite 23.04 22.04
1
18. 18. pentru recoltarea L.T.
culturilor agricole.
Săpt. 30 Săpt. 30
(12): 05– (12): 05–
Citeşte şi utilizează
09.05 09.05
documente simple
19. 19.
(prospecte,
Maşinile de Maşinile de recoltat porumb 1 05.05 05.05
cataloage, pliante,
recoltat
notiţe tehnice)
1 07.05 06.05 L.T.
20. 20.

4
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
Îşi precizează Săpt. 31 Săpt. 31
poziţia într-o (13): 12 – (13): 12 –
echipă de lucru pe 16.05 16.05
baza activităţilor
21. 21. desfăşurate Maşinile de Maşinile de recoltat culturi 1 12.05 12.05
recoltat culturi tehnice şi leguminoase
tehnice şi
leguminoase 1 14.05 13.05 L.T.
22. 22.
18.3. Recunoaşte Săpt. 32 Săpt. 32
maşinile şi (14): 19 – (14): 19 –
instalaţiile 23.05 23.05
zootehnice
23. 23. Maşinile şi Maşinile şi instalaţiile 1 19.05 19.05
Clasificarea după instalaţiile pentru pregătirea şi
destinaţie a pentru distribuirea hranei.
maşinilor şi pregătirea şi 1 21.05 20.05 L.T.
24. 24. instalaţiilor distribuirea
zootehnice. hranei.
Săpt. 33 Săpt. 33
Identificarea (15): 26 – (15): 26 –
organelor de lucru 30.05 30.05
25. 25. ale maşinilor şi
instalaţiilor
zootehnice. Instalaţii Instalaţii pentru alimentare 26.05 26.05
pentru cu apă. 1

5
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
26. 26. Descrierea alimentare cu
maşinilor şi apă Utilaje pentru întreţinerea 28.05 27.05 L.T.
instalaţiilor animalelor şi adăposturilor 1
zootehnice

Citeşte şi utilizează
documente simple
(prospecte,
cataloage, pliante,
notiţe tehnice)
Îşi precizează
poziţia într-o
echipă de lucru pe
baza activităţilor
desfăşurate
- Recapitularea,
sistematizarea şi
consolidarea Săpt. 34 Săpt. 34
cunoştinţelor; (16): 02 – (16): 02 –
27. 27. - Ameliorarea 06.06 06.06
rezultatelor
învăţării:
Îmbunătăţirea Test de evaluare finală 1 02.06 02.06

6
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E
28. 28. performanţei;
programe de 1 04.06 03.06 L.T.
recuperare;
- verificarea
realizării
principalelor
obiective
curriculare;
- verificarea
progresului sau
regresului în
performanţele
elevilor;
- stimularea
motivaţiei elevilor;
- formarea
calităţilor pentru
autoevaluare şi
autoeducaţie;
Descrierea Săpt. 35 Săpt. 35
maşinilor şi Utilaje pentru (17): 09 – (17): 09 –
instalaţiilor întreţinerea 13.06.08 13.06.08
29. 29. zootehnice animalelor şi
adăposturilor Utilaje pentru întreţinerea 1 09.06 09.06
animalelor şi adăposturilor

30. 30. 1 11.06 10.06 L.T.

7
Nr. Competenţe vizate Modul/ Conţinuturi Nr. Săptă- Resurse Resurse Evaluare Obs.
crt. arie tematică/ de mâna procedurale materiale
temă/ ore
capitol/ aloca-
conţinut te
9 9 9D 9E 9D 9E
D E

Săpt. 36 Săpt. 36
(18): 16 – (18): 16 –
Practică Practică 20.06.08 20.06.08
comasată comasată
Practică Practică
comasată comasată