Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar Selecție experți - anunț nr.2096/CRED/CJ/15.11.

2019

Dana Maria CIOCAN


EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
SĂLAJ

OPIS
Nr.Crt Documente dosar Pag.
1. Cerere de înscriere 1
2. Declarație de disponibilitate 2
3. Scrisoare de intenție 3
4. CV Europass 4-7
5. Carte identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț 8,9,10,11
6. Cazier judiciar 12
7. Adeverință medicală 13
8. Adeverință eliberată de angajator (Liceul ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău) + decizie 14, 15
titularizare post nr.227/19.04.2019
9. Diplomă licență 2001 Educație fizică si sport 16-17
10. Diplomă de masterat Psihologia sportului de performanță 2011 18
11. Diplomă de masterat Kinetoterapie 2005 19
12. Diplomă de doctor 2009 Educație fizică și sport 20-21
13. Diplomă licență Psihologie 2012 22-23
14. Certificat de formator + supliment descriptiv 24,25-26
15. Foaie matricolă (Competență TIC curs + laborator -10 credite) 27-32
16. Adeverință Expert dezvoltare material didactic ciclul licență (iunie-iulie 2012) – 33
Terapie Ocupațională, Expert formar supervizori practică: aprilie-mai 2014 în
proiectului TEORO/POSDRU/1.2/S/63545
17. Lista publicații – cărți, articole științifice, prezentări conferințe, proiecte 34-38
18. Diplome participare 39-48