Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA POTLOGI

An școlar 2019-2020
Clasa a VI-a
Diriginte, prof. CATINCA OANA LIVIA

TEMATICA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

clasa a VI - a
SEMESTRUL l

SEPTEMBRIE 2019:
1. PROBLEME ORGANIZATORICE: necesarul de rechizite, uniforma
şcolară, conţinutul instructiv-educativ ce va fi urmărit in clasa a VI- a, orarul (şedinţa
se va desfăşura în prima zi de şcoală, după deschiderea festivă a anului
şcolar);FORMAREA COMITETULUI DE PĂRINŢI PE CLASĂ; prelucrarea normelor P.S.I. şi de
circulaţie;

OCTOMBRIE 2019:
2. Tema pentru acasa-o provocare- prezentare power point
3. PROGRAMUL DE MUNCĂ AL ŞCOLARULUI: readaptarea elevilor la
programul/regimul şcolar - discuţii libere; efectul unui program de viaţă dezorganizat;
analiza rezultatelor iniţiale obţinute la învăţătură: succese şi semnale de alarmă -
stabilirea unui program eficient de odihnă şi învăţare .

NOIEMBRIE 2019:
4. Referat: Programul zilnic al elevului
5. Situația la învățătură

DECEMBRIE 2019: Ştiu cum să-mi educ copilul?-chestionar pentru părinți


*,, Mai vine Moş Crăciun?” – stabilirea modului de desfăşurare a serbării închinate
sărbătorilor de iarnă.
SCOALA GIMNAZIALA POTLOGI
An școlar 2019-2020
Clasa a VI-a
Diriginte, prof. CATINCA OANA LIVIA
SEMESTRUL al ll lea

IANUARIE 2020:
6. SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR: analiza situaţiei la învăţătură pe
semestru l; implicaţii, cauze, remedii - stabilirea unui program de recuperare şi
remediere pentru semestrul al ll lea;

FEBRUARIE 2020
7. PEDEPSE ŞI RECOMPENSE: dezbatere :,, consiliere în vederea
combaterii violenţelor fizice şi verbale în familie, în general, şi asupra copilului, în
special; moduri corecte de recompensare – diferenţa dintre răsplătirea meritată şi
motivarea negativă, întâlnire cu psihologul școlar

MARTIE 2020:
8. Strategii de rezolvare a conflictelor-referat;

APRILIE 2020:
9.PERICOLUL STRESSULUI DE LA O VÂRSTĂ FRAGEDĂ: dezbatere
şi consiliere despre semnele şi cauzele apariţiei stressului la copii, precum şi
combaterea ideeii preconcepute că stressul este o afecţiune care se manifestă doar de la
o vârstă mai mare; modalităţi de prevenire : ferirea de presiuni psihice profunde şi
organizarea unui program de viaţă ordonat;
*Referat ,,Jocul - cea mai importantă activitate prin care copilul poate învăţa să fie
adult” – jocurile distructive ale copiilor de azi şi combaterea lor.

MAI 2020:
10. RECAPITULĂRILE FINALE: prezentarea importanţei perioadei de
recapitulare la sfârşit de an şcolar; modalităţile de evaluare ce se vor aplica; indicaţii
pentru parcurgerea temelor recapitulative.

IUNIE 2020:
11.Vine VACANŢA MARE! – analiza situaţiei la învăţătură; aprecieri asupra
tuturor activităţilor desfăşurate – împliniri şi eşecuri; proiecte de vacanţă.

NOTĂ: în toate şedinţele cu părinţii se discută obligatoriu despre situaţia la învăţătură


şi purtare, precum şi alte probleme apărute pe parcurs sau ridicate de
părinţi.