Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICĂ ŞI PICTURĂ

Tânărul Pictor
NR . ORE PE SĂPTĂMÂNĂ : 1

NR UNITĂŢI DE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ORE
INVĂŢARE
SEM
I
1 Materiale, *Folosirea diversificată a 4 I-IV
instrumente,tehnici de materialelor şi instrumentelor
lucru de lucru pentru realizarea
creaţiilor plastice;
*Combinarea tehnicilor de
lucru pentru obţinerea unor
compoziţii originale.
-Evaluare
2 Amestecuri de culori şi *Dominantă cromatică 5 V-IX
nonculori *Semnificaţia culorilor

3 Pata plată şi pata *Obţinerea petei plate şi a celei 4 X-XIII


picturală picturale folosind diferite
tehnici de lucru

4 Linia şi punctul cu rol *Compoziţii plastice în care 4 XIV-


constructiv şi decorativ punctul este obţinut prin XVII
diferite tehnici;
*Compoziţii plastice în care
linia este obţinută prin tehnici
diferite;
*Realizarea unui spaţiu
decorativ din linii, puncte şi
forme.
SEM
. II

5 Arta decorativă *Compoziţii decorative 6 I-VI


folosind forme şi motive
decorative respectând
principiile artei decorative
6 Arta populară *Realizarea unor obiecte 2 VII-VIII
românească decorative folosind tehnici
potrivite
7 Compoziţia echilibrată *Realizarea unor compoziţii 9 IX-XVII
a suprafeţei decorative folosind toate
decorative şi a elementele de limbaj plastic şi
spaţiului plastic tehnicile învăţate
ARGUMENT

Educaţia plastică este unul din factorii care influenţează în mod


deosebit conturarea personalităţii umane contribuind, prin formele specifice, la
dezvoltarea receptivităţii faţă de actul cultural, la formarea şi cultivarea gustului
faţă de frumos şi faţă de adevăr, realizând în acelaşi timp completarea culturii
generale a elevului, cunoaşterea caracteristicilor artei şi oferind posibilitatea
intrării în contact cu procesul de creaţie artistică.
Acordând atenţia cuvenită şi disciplinelor artistice, concepând
strategii de instruire cu un conţinut bogat, suplimentând timpul acordat acestora
şi cu un număr mare de ore opţionale , asigurăm însuşirea unui limbaj
plastic;cunoscând formele de comunicare şi de expresie plastică, formăm un
elev capabil să descifreze mesajul operelor de artă şi care se poate exprima cu
ajutorul mijloacelor specifice acestui tip de creaţie.
Prin alegerea acestui opţional voi încerca să pătrund în sufletul
copiilor,să-I determin să şi-l deschidă spre frumos şi gingăşie.