Sunteți pe pagina 1din 11

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/332291686

2. RELATIILE DIPLOMATICE

Preprint · April 2019

CITATIONS READS

0 173

1 author:

Jana Maftei
Universitatea Danubius Galati
54 PUBLICATIONS   13 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

International law View project

Gastrodiplomatie View project

All content following this page was uploaded by Jana Maftei on 09 April 2019.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Prof. univ. dr. Jana MAFTEI
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1. Dreptul diplomatic: noţiuni introductive


1.1. Noţiunea, definirea şi caracteristicile dreptului diplomatic
1.2. Izvoarele dreptului diplomatic
1.3. Codificarea dreptului diplomatic
1.4. Interacţiunea dintre dreptul diplomatic, diplomaţie, politica externă şi morala internaţională

2. Relaţiile diplomatice
2.1. Noţiunea de relaţii diplomatice
2.2. Stabilirea şi încetarea relaţiilor diplomatice
2
3. Misiunile diplomatice
3.1. Misiunile diplomatice – categorii, structură, organizare
3.2. Înfiinţarea şi încetarea unei misiuni diplomatice

4. Membrii misiunii diplomatice


4.1. Membrii misiunii diplomatice
4.2. Numirea membrilor misiunii diplomatice

5. Funcţiile misiunii diplomatice


5.1. Precizări preliminare
5.2. Funcţia de reprezentare
5.3. Funcţia de negociere
5.4. Funcţia de observare şi informare
5.5. Funcţia de realizare a cooperării internaţionale
5.6. Funcţia de protejare a intereselor statului acreditant şi a cetăţenilor acestuia

6. Imunităţile, privilegiile şi facilităţile diplomatice


6.1. Imunităţile diplomatice
6.2. Privilegiile diplomatice
6.3. Facilităţile diplomatice
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

RELAŢIILE
DIPLOMATICE
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2. RELAŢIILE DIPLOMATICE
2.1. Noţiunea de relaţii diplomatice
2.2. Stabilirea şi încetarea relaţiilor
diplomatice
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

RELAŢII DIPLOMATICE

Michael Hardy aprecia


că relaţiile diplomatice
Relaţiile diplomatice
reprezintă „conducerea,
sunt o parte a relaţiilor
prin intermediul
internaţionale şi
organelor
„alcătuiesc o categorie
reprezentative şi prin
specială de raporturi
mijloace paşnice, a
între state, de o calitate
relaţiilor externe ale
superioară şi de o
unui anumit subiect al
importanţă deosebită”.
dreptului internaţional
(Ion M. Anghel)
cu oricare alt subiect
sau alţi subiecţi”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

RELAŢII DIPLOMATICE (RD)

RD sunt raporturi politice cu caracter oficial şi de continuitate între state.

RD se stabilesc pe baza acordului de voinţă reciproc al statelor.

RD se derulează prin intermediul misiuni lor diplomatice permanente pe care


statele şi le trimit în scopul dezvoltării colaborării internaţionale şi al apărării
intereselor fiecărui stat şi ale cetăţenilor săi pe teritoriul celuilalt stat.

RD reprezintă forma superioară a legăturilor


dintre state.
RD contribuie la lărgirea şi intensificarea raporturilor bilaterale în toate
domeniile de activitate (politic, economic, cultural-ştiinţifice, consular etc.).
Dicţionarul diplomatic, 1979
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

STABILIREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE


entităţile între
care se stabilesc
relaţiile
un act diplomatice
internaţional trebuie să aibă
politic şi personalitate
juridic în juridică
acelaşi timp internaţională

un acord cele două


între cele state sau
două state guvernele
interesate celor două
state trebuie
să se fi
recunoscut
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

CONVENŢIA DE LA VIENA DIN 1961


 Art. 2 stipulează în mod expres că: „Stabilirea de
relaţii diplomatice între state şi trimiterea de
misiuni diplomatice permanente se fac prin
consimţământ mutual”.
 RD se stabilesc pe termen nedefinit.

 Acordul dintre cele două state poate rezulta din


tratate, clauze în cuprinsul tratatelor, schimburi
de scrisori între miniştrii de externe
 Acordul trebuie să se refere explicit la stabilirea
relaţiilor diplomatice.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

STABILIREA DE RELAŢII DIPLOMATICE ŞI TRIMITEREA


DE MISIUNI PERMANENTE SUNT DOUĂ ACTE DIFERITE.

 Statele pot stabili între  Acordul prin care se


ele relaţii diplomatice înfiinţează o misiune
fără a trimite diplomatică poate avea
reprezentanţi şi fără a forma unui tratat
înfiinţa misiuni special sau poate să facă
permanente, ci folosind parte dintr-un tratat
misiuni temporare sau general;
prin intermediul  el poate fixa data în care
misiunilor diplomatice vor fi înfiinţate
ale unui stat terţ. misiunile diplomatice
sau să prevadă numai în
general;
 poate stabili rangul
şefului misiunii
diplomatice.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

ÎNCETAREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE

 totală, definitivă  temporară.


 relaţiile diplomatice se rup  relaţiile diplomatice sunt
 raporturile oficiale dintre cele suspendate
două state sunt întrerupte,  rezultatul unor împrejurări
misiunile diplomatice se închid, temporare care fac imposibilă
agenţii diplomatici şi ceilalţi menţinerea lor pentru perioade
membri ai misiunii diplomatice determinate (de exemplu,
trebuie să părăsească teritoriul ocuparea teritoriului statului
statului acreditar. (debelatio).
 motive diverse: măsură de  relaţiile diplomatice se menţin
constrângere fără folosirea în forma în care existau la data
forţei ori rezultat al stării suspendării, nefiind necesară
conflictuale armate prezentarea unor noi scrisori de
 act unilateral al statelor expres acreditare de către şeful de
sau tacit misiune diplomatică.
 Restabilirea relaţiilor
diplomatice care au fost rupte
se face printr-un nou acord
între cele două state interesate.

View publication stats

S-ar putea să vă placă și